Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 28.01.2022 18:38
  Je naprosto nepochybne, ze tehotne patri mezi rizikove skupiny ...

  Read more...

   
 • 28.01.2022 12:28
  Dotaz na prof. Hořejšího? Vážený pane profesore, s ohledem ...

  Read more...

   
 • 28.01.2022 11:21
  „Historická olympiáda v nejhorším slova smyslu.“ Peking se ...

  Read more...

   
 • 28.01.2022 10:15
  Vítejte v olympijské Číně: cenzura, ticho kolem násilí na ...

  Read more...

   
 • 28.01.2022 10:10
  Jak mohl znát OS Hodonín veškeré podrobnosti případu, když ...

  Read more...

   
 • 26.01.2022 09:02
  Chování MOV odsoudil také Peter Irwin, programový manažer ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

TGMVe velkolepé řeči na námět „Ježíš a socialismus“ pravil již roku 1907 nynější president československé republiky o Kristovi mimo jiné:

„Byl jsem požádán o referát o klerikalismu a socialismu. Nežli promluvím o klerikalismu a jeho vztahu k socialismu, musím prohlásit několik slov o náboženství a sice o náboženství bez klerikalismu a církevnictví a to neoficielně.

Abychom neřekli nic falešného, jest nejlépe, držíme-li se základu a pravé víry, tedy základu Kristova.

Ježíš cítil s lidem – pokud mluvíme o lidu oproti boháčům, silným a učeným, obzvlášť farizejcům, zákonníkům a kněžím – poněvadž zemřel v tomto boji, v boji s církví. Zná to místo, kde čteme, že byl vzrušen nad zástupem, protože byl roztroušen a opuštěn jako ovce bez pastýřů. (Matouše 9:39) Toto praví bible o něm několikrát. Na jiném místě (Marka 6:34) jest uvedeno, že se ujal lidu a poučoval jej, aby se nespoléhal na své vůdce, Ježíš se slitoval nad zástupem. Jeho láska a péče o lid jevila se v jeho uzdravováních. Znal nouzi lidu a léčil bezplatně. Čteme vždy znovu a znovu, že Ježíš uzdravoval chudé. Ujímal se tak velice chudých, že byl ve velikém rozporu s bohatými. Jeho učení praví, že nelze sloužiti současně Bohu a mamonu, což dokazuje jeho výrok, ´kde je váš poklad, tam jest i vaše srdce‘.

Jest to jenom část Masarykovy řeči, kterou promluvil před velikým zástupem. Z toho poznáváme smýšlení muže, jenž pochází z takzvaného prostého, chudého lidu. Masaryk neopírá své názory o lidská dogmata, katolicismus anebo o všeobecný biblický dějepis, nýbrž jedině o bibli jako základ víry. Ukazuje boj proti kněžstvu, kapitalismu a peněžním politikům a označuje je ostře a správně tím, že jim staví na oči boj Ježíšův.

Článek byl publikován v časopise „Zlatý věk“ č. 11/1934, str. 176.

 

L. Müller, 7. 3. 2020

* * *

P.S.

To je zásadní, oslovující poselství TGM k dnešku. Vše ostatní, zabývající se většinou jen popisně co bylo, je opakováním známého, nepřinášející dnešnímu člověku nic objevného a zamlčováním jeho skutečně silných myšlenek. Není divu, že obrovský archiv TGM není dokončen kvůli nedostatku peněz – stále chybí 12 milionů korun na jeho dokončení?! J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)