Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
út čvc 16 @13:00 -
OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2024 08:49
  Naši vládní politici jdou ve stejných stopách jako pokrokářští ...

  Read more...

   
 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...

   
 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dr. Peter McCullough

 • Covid injections are destroying the world's population. 73% of vaccine deaths are caused by the "vaccine"?!

  Clovek a strachThe mRNA vaccine won scientists the Nobel Prize in Medicine. How many pharmaceutical company owners, health ministers, scientists, doctors and politicians have been inoculated with this deadly vaccine? I recommend both speeches in English with Czech subtitles. Dr. McCulough's speech is absolutely perfect! This is modern totalitarianism in its global form!

  The injection of genetic code allows the uncontrolled production of a potentially lethal protein in the human body in an uncontrolled time. Everything we have learned about covid vaccines since their inception is frightening. There is not a single study that proves that mRNA is degraded. It's made synthetically, it can't degrade. There's not a single study that proves it leaves the human body.

  Dr. Peter McCullough gave a speech in the European Parliament about the dangers of covid vaccines, and the impending dictatorship of the WHO, which is a big proponent of vaccination.

  Full story>

  ***

  Das Fernsehen zeichnet ein falsches Bild der Massnahmenkritiker

 • Covidové injekce ničí světovou populaci. 73% úmrtí po očkování je způsobených „vakcínou“?!

  Clovek a strachMeteorolog prsi

  Aktualizováno 27.10.2023: Tyranie státu a institucí – kolaps demokratického právního státu

  Nejvyšší soud Švýcarska: Televize vytváří falešný obraz kritiků opatření proti covidu

  ***

  Za mRNA vakcínu obdrželi vědci Nobelovu cenu za lékařství. Ministr zdravotnictví Válek doporučuje další očkování smrtelnou vakcínou? Kolik majitelů firem z farmaprůmyslu, ministrů zdravotnictví, vědců, lékařů a politiků, se nechalo očkovat? Ještě nám nesdělil, zda se sám nechal také očkovat? Oba projevy v angličtině s českými titulky doporučuji. Projev dr. McCulougha je naprosto dokonalý! To už je novodobá totalita v celosvětové formě!

  Injekční aplikace genetického kódu umožňuje nekontrolovanou produkci potenciálně smrtelného proteinu v lidském těle v nekontrolovaném čase. Všechno, co jsme se o covid vakcínách dozvěděli od jejich vzniku, je děsivé. Neexistuje jediná studie, která by dokazovala, že se mRNA rozkládá. Vyrábí se synteticky, nemůže se rozložit. Neexistuje ani jedna studie, která by dokazovala, že opouští lidské tělo.

  Dr. Peter McCullough měl projev v Evropském parlamentu o nebezpečnosti covidových vakcín, a o blížící se diktatuře WHO, která je velkým zastáncem očkování. Celý článek>

  ***

  Dr. Peter McCullough o vakcínách a jejich nebezpečnosti

  Covid Summit v Evropském parlamentu – Projev dr. Davida Martina

  Otevřený dopis zdravotníků a zástupců dalších profesních skupin ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. Mezi signatáři jsou lékaři, policisté, hasiči, matematici, virologové, zdravotní sestry a další

  Lékařská komora podporuje očkování proti covidu i proti chřipce

  „Neviditelná krize“ - fascinující dokument o těch, kteří se nenechali zastrašit – „Velké covidové mlčení“ končí

 • Dr. Peter McCullough o vakcínách a jejich nebezpečnosti

  Clovek a strach"Říkám vám, že očkovaní mohou mít v ústech i v nose stejné množství viru jako neočkovaní...takže ta představa, že někdo by se měl naočkovat, aby ochránil druhé, je v této chvíli zcela mylná a není nic, co by tu představu podpořilo."

  ***

  2021-10-27 16:29:53

  "Témeř 16 tisíc Američanů zemřelo poté, co si vzali vakcínu. [data z 24. září 2021] To je astronomické číslo - to se nikdy od počátku moderního dohledu nad léčivy nestalo." "Máme téměř 21 tisíc Američanů, kteří jsou nadosmrti postižení - to nám říká CDC." "50% všech úmrtí nastává během 48 hodin po aplikaci a k 80% všech úmrtí se odehraje během jednoho týdne po aplikaci. Není to rozstříštěné v průběhu času, toto velice dobře časově souvisí s vakcínou a zahrnuje to i některá úmrtí, ke kterým dochází přímo ve vakcinačním centru." "Podle analýzy z Londýna od týmu McLachlanové v 86% všech případů neexistovalo jiné vysvětlení úmrtí, než úmrtí způsobené vakcínou."

 • Lékařská komora podporuje očkování proti covidu i proti chřipce

  Covid a svetAktualizováno 3.10.2023: Covidové injekce ničí světovou populaci. 73% úmrtí po očkování je způsobených „vakcínou“?!

  ***

  Na základě současných poznatků o množství závažných a dlouhodobých nežádoucích účinků vakcín na Covid, včetně cca desetinásobného zvýšení počtu náhlých úmrtí celosvětově od doby zahájení vakcinace na Covid, jsem zásadně proti jakékoliv další aplikaci vakcín na Covid a budu tomu bránit všemi silami a prostředky, včetně podávání trestních oznámení.

  S pozdravem

  MUDr. Jaroslav Henzl

  ***

  Vážené kolegyně a kolegové,

     s žádostí o vydání „Národní strategie očkování proti nemoci Covid-19 a dalším respiračním infekcím“ jsem se na ministra zdravotnictví obrátil již 16.5.2023, a to na základě opakovaných požadavků ze strany lékařů.

     Chtěl jsme po Ministerstvu zdravotnictví ČR, aby v dostatečném předstihu, pokud možno do začátku letních prázdnin, vydalo metodický pokyn, případně jiné autoritativní doporučení lékařům, jak mají postupovat na podzim při očkování pacientů proti nemoci Covid-19 a dalším respiračním onemocněním. Takový komplexní materiál potřebují lékaři v dostatečném předstihu, aby se mohli včas připravit. Dokument by měl obsahovat nejenom doporučení jaké očkovací látky používat, koho a kdy očkovat, respektive přeočkovávat, ale také informace o tom, jak bude zajištěna distribuce a úhrada těchto očkovacích látek.

 • Studie o postvakcinačních pitvách rychle přitáhla pozornost a pak byla stažena, říká dr. Peter McCullough

  Studie v časopisu Lancet o více než 300 úmrtích v důsledku očkování proti covidu-19, by mohla zpochybnit mainstreamový narativ o bezpečnosti očkování. Do 24 hodin od zveřejnění však byla, dle dr. Petera McCullougha, „odstraněna“.

  Celý článek>

 • Twitter Suspends Doctor for Sharing Study That Shows Pfizer Vaccine Impacts Semen

  Clovek a strach“I just pointed out that if this happens with the first series of vaccinations, maybe if they take these guys and have data on people that were semen donors and they had boosted them, when they followed them after the booster, you’d see another round of depression, and maybe it would be depressed—who knows—would it be depressed more? Would it be depressed, less? Would the effect last longer? We just don’t have any data on that,” Bostom said. “So that was the only other thing I put into my tweet—that we just don’t know what the effect of boosters is going to be. I don’t know why any of that was such a big deal.”

  “Indiscriminate use instead of targeted, risk-stratified EUA rollout has led to a myriad of concerns. Never broadly apply a brand new experimental biologic agent on a large population without assessment of risk stratification,” McCullough wrote. “Over-used and now uninvited concerns in young men.”  Read more>

 • Twitter zablokoval účet lékaři za sdílení studie, která ukazuje, že vakcína od Pfizeru má vliv na sperma

  Clovek a strach„Jen jsem poukázal na to, že pokud se to stane při první sérii očkování, možná kdyby vzali tyto muže a měli údaje o lidech, kteří byli dárci spermatu a měli booster, když by je sledovali po boosteru, viděli byste další kolo poklesu, a kdo ví, možná by došlo k poklesu ještě většímu? Byl by pokles menší? Trval by účinek déle? O tom prostě nemáme žádné údaje,“ řekl Bostom. „Takže to byla jediná další věc, kterou jsem do svého tweetu vložil – že prostě nevíme, jaký bude účinek posilujících dávek. Nevím, proč by něco z toho mělo být tak velkým problémem.“

  „Bezhlavé používání namísto cíleného, rizikově stratifikovaného zavádění EUA vedlo k nesčetným obavám. Nikdy plošně neaplikujte zcela nový experimentální biologický přípravek na velkou populaci bez posouzení stratifikace rizika,“ napsal McCullough. „Nadměrné používání a nyní nežádoucí obavy u mladých mužů.“Celý článek>