Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Roberta Metsola

 • Dopis prezidentky EP bývalému velvyslanci Slovinska v ČR Damjanu Prelovšekovi

  Metsola RobertaPrelovsek Damjan„Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstanou otroky.“

  Henry David Thoreau

  ***

  From: Roberta Metsola, President of the European Parliament <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
  Date: Tue, Jan 16, 2024, 8:59 PM
  Subject: A personal message
  To: Damjan Prelovsek <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

  ***

  Milý Damjane,

  v červnu se konají volby do Evropského parlamentu a rok 2024 znamená pro Evropskou unii novou kapitolu. Chtěl bych Vám na začátku tohoto roku osobně poděkovat za Vaše úsilí při utváření budoucnosti naší demokracie. Zároveň vás vyzývám, abyste pokračoval: Evropa více než kdy jindy potřebuje angažované občany, jako jste Vy, kteří chtějí, aby jejich hlas byl slyšet, a kteří nám pomohou v červnu volit.

  Nadcházející evropské volby jsou jedny z nejdůležitějších za dlouhou dobu. Příští Evropský parlament se bude zabývat hlavními výzvami, kterým čelíme doma i ve světě. Evropský parlament hraje klíčovou roli při udržování závazku EU k demokracii, stabilitě a prosperitě. Nedávný průzkum Eurobarometru naznačuje pozitivní trend: téměř sedm z deseti respondentů z EU by bylo ochotno jít volit. To podtrhuje sílu naší živé demokracie a zdůrazňuje význam, který občané těmto evropským volbám přikládají.

 • Hovořil jsem s předsedkyní EP Robertou Metsolaovou

  VSE Maetsela 14.2.2024Dne 14. ledna se konala debata se studenty na VŠE v Praze. K účasti jsem se přihlásil a obdržel potvrzení o registraci. V seznamech jsem k mému překvapení nebyl? Naštěstí mladí pořadatelé na mne nezavolali policii jako 7. listopadu Ve Vídni, kde jsem si chtěl poslechnout přednášku ministra zahraničí Lipavského. Studenti byli rozumní, počkali, zda někdo nepřijde a zaregistrovali mne znovu.  Povedlo se, ale zbylo na mne místo až v poslední řadě. Bylo tak ovšem málo pravděpodobné, že se zúčastním diskuse. Potvrdilo se. Připojuji zvukový záznam celého vystoupení předsedkyně EP.

  S paní předsedkyní Metsolaovou jsem hovořil až po skončení, naprosto bez problémů. Předal jsem ji můj dopis, který obdrželi a ještě obdrží velvyslanci mnoha zemí. Týká se bezpečnosti Schengenského prostoru a budoucnosti Evropy. Pochopitelně ho zatím nemohu zveřejnit. Níže zveřejňuji mé dva dotazy, které jsem v diskusi nemohl položit a předal jí osobně:     

 • I spoke to the President of the EP, Roberta Metsola

  VSE Maetsela 14.2.2024On 14 February, a debate with students took place at the University of Economics in Prague. I registered to attend and received a confirmation of registration. To my surprise, I was not on the list? Fortunately, the young organizers did not call the police on me as they did on 7 November in Vienna, where I wanted to listen to a lecture by Foreign Minister Lipavsky. The students were reasonable, waited to see if anyone would come and registered me again.  I did, but there was only room for me in the last row. It was, of course, unlikely that I would take part in the discussion. It was confirmed. I attach the audio recording of the whole of the EP President's speech.

  I did not speak to President Metsola until afterwards, without any problems at all. I gave her my letter, which has been received and will be received by ambassadors of many countries. It concerns the security of the Schengen area and the future of Europe. Naturally, I cannot publish it yet. I am publishing below the two questions that I was unable to ask in the debate and have passed on to her personally:

 • IX. díl: Czech-Marocco Gate - seriál na pokračování: Umřeš jako pes

  Prelovsek DamjanPlecnik NovorocenkaAktualizováno 22. 1. 2024: 8.1.2024 - OS Praha 1: Smrt českého diplomata v Království Saudské Arábie soud odmítl řešit - 

  ***

  Dr. Damjan Prelovšek – historik umění a odborník na moderní architekturu, specializovaný na dílo architekta Jože Plečnika, velvyslanec Slovinska v ČR 1998-2002, člen Evropské akademie věd a umění, spisovatel a fotograf. Vpravo Novoročenka Jože Plečníka.

  ***

   „The ongoing discrimination lawsuit is so disappointing and such a shame to put you through that“ – Probíhající diskriminační soudní proces je takové zklamání a ostuda, že se mu musíte podrobit (překlad do češtiny): úryvek z vánočního přání jednoho zahraničního diplomata dr. Janě Chaloupkové, plně se s ním ztotožňuji.

  ***

   „Umřeš jako pes“, byla reakce jednoho českého politika na otázku dr. Chaloupkové co se stane, když nepřestane bojovat o svou práci a za spravedlnost. Různá varování a výhrůžky začaly pomalu již v r. 2020. Dnes dávám prostor jednomu z dalších svědků, aby sám popsal telefonát, jehož vyslechl na jaře 2021:

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  „Byl březen 2021 a právě jsme se u známého v Praze oblékali v předsíni. Slečna Jana se snažila dovolat kolegovi z personálního odboru MZV, protože potřebovala zaslat nějaký dokument emailem. Telefon nebral, blížila se již pátá hodina, a tak jsme se rozhodli odejít domů. Náhle se telefon ozval a sl. Jana ho dala na mikrofon, aby se současně mohla obouvat do kozaček. Na druhé straně se ozval příjemný hlas. Nevěnoval jsem mu pozornost, ale záhy jsem musel nastražit uši. Po běžné komunikaci ohledně nějakého papíru následovala šokující slova:

  ´Máte nějaké peníze? A nějakou práci v záloze?´ Slečna Jana nereagovala a překvapeně se napřímila. ´No, já jsem vám to říkal už když jsem vám volal do Maroka. Za vším je státní tajemník. Probíhají porady mezi ním a úzkým vedením ministerstva. Rozhodlo se už tenkrát, že žádnou práci nikdy nedostanete. Já to myslím dobře. A vůbec, můžete být ráda, že jste ještě naživu. Někomu hodně vysoko jste vízy šlápla na byznys. A to se neodpouští.´

 • Letter from the President of the EP to Damjan Prelovšek, former Ambassador of Slovenia to the Czech Republic

  Prelovsek DamjanMetsola Roberta"Disobedience is the foundation of freedom. The obedient remain slaves."

  Henry David Thoreau

  ***

  From: Roberta Metsola, President of the European Parliament <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
  Date: Tue, Jan 16, 2024, 8:59 PM
  Subject: A personal message
  To: Damjan Prelovsek <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

  Dear Damjan,

  With the European elections taking place in June, 2024 marks a new chapter for the European Union. I want to begin this year by personally thanking you for your efforts in shaping the future of our democracy. I also encourage you to keep going: more than ever, Europe needs engaged citizens like you who want to make their voice heard and who will help us get out the vote in June. 

  The upcoming European elections are one of the most important in a long time. The next European Parliament will address major challenges that we face both at home and globally. The European Parliament plays a key role in maintaining the EU's commitment to democracy, stability, and prosperity. The recent Eurobarometer survey indicates a positive trend: nearly seven out of ten EU respondents would be willing to vote. This underlines the strength of our vibrant democracy, and it highlights the importance citizens give to these European elections.

 • Rada ČT 21.2.2024: Z jednání radních by zřejmě veřejnost nejvíce zaujalo mé vystoupení na závěr

  Rada CT 21.2.2024Mé vystoupení si můžete poslechnout ZDE, včetně přečtení 15 bodů PŘÍLOHY o selhávání ČT (obdrželi ji radní, hosté, včetně gen. ředitele ČT Jana Součka). Přítomni byli všichni radní až na Vlastimila Ježka a Luboše Xavera Veselého - tradičně hlasují proti mému vystoupení (před hlasováním odešli). Vážím si veřejně vysloveného přání předsedy Rady ČT Karla Nováka, abych u OS Kolín uspěl a nemusel sledovat jednání jednání Rady ČT z vězení. Tentokrát jsem byl v podstatě jediný zástupce médií a veřejnosti.  

  Škoda, že veřejnoprávní ČT chyběla an VŠE Praha na setkání studentů s předsedkyní EP Robertou Metsola a nenatočila můj rozhovor s ní po skončení. ČT má stále co dohánět – kvalita vysílání se nedokazuje jen grafy a statistikami. Reportéři ČT už se mnou jeden pořad natočili v roce 2005 (Primitiv z Letné). Je na čase, aby byl natočen další. Nepochybně by reportáž se mnou diváky zaujala a sledovanost výrazně stoupla, než věčné žvanění politiků o ničem. Médii utajováná kauza Marocco Gate začíná v pozadí stále více „bublat“, kdy už začínají být aktivní i velvyslanectví zemí jejichž pověst MZV ČR poškodilo. Vše má svůj čas. Potěšilo mne, že mne zaměstnanci ČT znají a drží palce mé práci. JŠ

 • X. DÍL Czech-Marocco Gate - seriál na pokračování: Ahmed Bahaddou – podvodník či oběť? Otřesný zvukový záznam!

  Prelovsek DamjanAktualizováno 19.2.2024: Hovořil jsem s předsedkyní EP Robertou Metsolaovou - Žádná energetická krize! Ve skutečnosti lež premiéra a spekulace na burze – vláda by měla přesídlit na Pankrác

  ***

  Dr. Damjan Prelovšek – historik umění a odborník na moderní architekturu, specializovaný na dílo architekta Jože Plečnika, velvyslanec Slovinska v ČR 1998-2002, člen Evropské akademie věd a umění, spisovatel a fotograf.

  ***

  Ahmed Bahaddou, osoba figurující v podivných vízových žádostech na českém velvyslanectví v Rabatu, má řadu identit. Která je ta pravá? Opravdu podváděl nebo se stal obětí jiných?

  1.Sociolog? Když hledáme Bahaduovo jména na internetu v různých jazycích, mnoho odkazů se najít nedá. Objevuje se někdy v rámci sociálních sítí jako sociolog, kontakt je uváděn na Francii. Sociologii mohl např. vystudovat. Pravděpodobně se ale této činnosti již dlouho nevěnuje, jinak by měl registrovánu nějakou poradnu či pro někoho v této branži pracoval. A. Bahaddou se narodil v Maroku, má francouzské občanství a předpokládám, že i marocké, neboť toho se nelze vzdát. Registrovaný je dle francouzských úřadů k pobytu v Paříži, zdržuje se ale převážně v Maroku.

  2.Umělec? Bahaddou má rád kulturu a umění. Věnuje se také zpěvu a zajímá se o módu, což dokládají i jeho oděvy, často dle posledních trendů. I jeho francouzština je vytříbená a na vysoké úrovni.

  3.Obchodník x podvodník s vízy? V listopadu 2020 jsem zorganizoval se známým českým novinářem J. Klímou reportáž, která vyšla na TV Seznam:https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahady-josefa-klimy-stiny-nad-vizy-z-maroka-a-kuriozni-spor-s-policii-130474

  Bahaddou AhmedChtěl jsem podnítit objektivní šetření, aby nebyli krytí podvodníci a ničeni nevinní lidé. Redakce se s A. Bahaddouem spojila a zeptalase na jeho aktivity na české ambasádě v Rabatu spolu s Viktorem Lorencem, konkrétně zda figuroval jako prostředník u podezřelých žádostí o schengenská víza. Bahaddou toto popřel: „Žádná víza jsem nezprostředkovával. Doprovázím českou ambasádu při určitých příležitostech. Byl jsem u vzniku některých smluv mezi firmami a doprovázel jsem oficiální návštěvu premiéra Andreje Babiše v Maroku 4. prosince 2018. Pracoval jsem nejprve s velvyslankyní Froňkovou, pak s Viktorem.“

  Bahaddou tedy tvrdil, že o žádná víza v Rabatu nikdy nežádal. MZV ČR ovšem ihned 25.11.2020 v reakci na reportáž publikovalo na svém webu článekVnitřní kontrola na ZÚ Rabat neodhalila pochybení při vydávání víz:  https://mzv.gov.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/archiv_zprav/rok_2020/vnitrni_kontrola_na_zu_rabat_neodhalila.html, kde uvedlo:Od února 2018 do července 2019 bylo přijato cca 1000 žádostí o schengenská víza, z toho pouze v sedmi z nich figurovalo jméno A. Bahaddou. Pět z nich bylo zamítnuto.“ Bahaddou tedy v reportáži lhal (asi měl strach říci pravdu) a zprostředkovávání víz na české ambasádě zapíral. MZV zde přiznalo pouze vízové žádosti, které přijala inspekce ministerstva v říjnu 2019od konzulky dr. Jany Chaloupkové (což dokládají důkazy, jež jsem později obdržel od Maročanů a ještě je zveřejním) a jinými žádostmi se nezabývalo. Záměrně nebyly na velvyslanectví kontrolovány všechny vízové žádosti (jak bývá zvykem v případě korektního nezmanipulovaného průběhu inspekce), ale pouze období působení konzulky Chaloupkové (v Rabatu pracovala od října 2018 do prosince 2019). Takto ani nemohla inspekce další Bahaddouovy žádosti „najít“. Jednoduše nebyl zájem. Jak potvrdili francouzští diplomaté (kteří mimochodem jasně zdůraznili, že by žadatelé nezískali francouzská víza i kdyby byl Bahaddou např. přítel prezidenta Macrona, neboť vykonávají vízovou agendu striktně dle předpisů).

 • X. PART Czech-Marocco Gate - The Continuing Series: Ahmed Bahaddou - Fraudster or Victim? A shocking audio recording!

  Prelovsek DamjanBahaddou Ahmed

  Updated 19.2.2024: I spoke to the President of the EP, Roberta Metsola - No energy crisis! In fact, the prime minister's lie and speculation on the stock market - the government should relocate to the prison in Pankrác

  ***

  Dr. Damjan Prelovšek - art historian and expert on modern architecture, specialized in the work of architect Jože Plečnik, Ambassador of Slovenia to the Czech Republic 1998-2002, member of the European Academy of Sciences and Arts, writer and photographer.

  ***

  I wanted to encourage an objective investigation so that fraudsters are not covered up and innocent people are not destroyed. The editors contacted Ahmed Bahaddou and asked about his activities at the Czech embassy in Rabat together with Viktor Lorenc, specifically whether he was a middleman in suspicious applications for Schengen visas. Bahaddou denied this: "I did not broker any visas. I accompany the Czech embassy on certain occasions. I was present at the creation of some contracts between companies and accompanied the official visit of Prime Minister Andrej Babiš to Morocco on 4 December 2018. I worked first with Ambassador Fronkova, then with Viktor."

  Of course, he didn't fly in the Prime Minister's special so as not to be too conspicuous. It was A. Bahaddou who took care of him in Morocco. And as he himself states, he arranged cars and drivers for him and other top representatives of Czech companies, invited them to dinners and paid for everything in Morocco out of his own pocket. Of course, he couldn't do this forever and he couldn't pay for everything. So he had to get some kind of counterpart.

  However, Bahaddou later stated that he was the initiator of the idea of this air connection and he arranged it. This would also explain his presence on the first flight.  A. Bahaddou's statement in French to Air Arabia on the audio recording:

  But somehow the strange visa activities don't fit in with all this

  Babis Air Arabia 1.4.2029If someone is arranging business for Czech companies, arranging air connections, arranging meetings for the Prime Minister with wealthy Moroccan businessmen, then surely he or she is receiving appropriate financial remuneration for these activities. At most, he could recommend some local VIPs such as politicians, businessmen and partners of Czech companies for Schengen visas, who would deserve, for example, priority acceptance of visa applications, waiver of the application fee, a visa for multiple entries, as they often travel to the Czech Republic and elsewhere. These exemptions are duly allowed by the Schengen regulations, they are in order, normal and, on the contrary, for some people they are an expression of quality diplomacy, respect for the partner and can be described as part of economic diplomacy. Such correct exceptions are common practice in all Schengen Member States. Not, however, visas for suspicious persons who then travel elsewhere and for other purposes.

  Full article in Czech>

 • X. PARTIE Czech-Marocco Gate - The Continuing Series : Ahmed Bahaddou - Fraudeur ou victime ? Un enregistrement audio choquant !

  Prelovsek DamjanBahaddou Ahmed

  Updated 19.2.2024: I spoke to the President of the EP, Roberta Metsola - No energy crisis! In fact, the prime minister's lie and speculation on the stock market - the government should relocate to the prison in Pankrác

  ***

  Damjan Prelovšek - historien de l'art et expert en architecture moderne, spécialisé dans l'œuvre de l'architecte Jože Plečnik, ambassadeur de Slovénie en République tchèque de 1998 à 2002, membre de l'Académie européenne des sciences et des arts, écrivain et photographe.

  ***

  Je voulais encourager une enquête objective afin que les fraudeurs ne soient pas couverts et que les innocents ne soient pas détruits. La rédaction a contacté Ahmed Bahaddou et l'a interrogé sur ses activités à l'ambassade tchèque de Rabat avec Viktor Lorenc, notamment pour savoir s'il était un intermédiaire dans les demandes suspectes de visas Schengen. Bahaddou a nié cette affirmation : "Je n'ai pas agi en tant qu'intermédiaire pour des visas. J'ai accompagné l'ambassade tchèque à certaines occasions. J'étais présent lors de la création de certains contrats entre entreprises et j'ai accompagné la visite officielle du Premier ministre Andrej Babiš au Maroc le 4 décembre 2018. J'ai d'abord travaillé avec l'ambassadeur Fronkova, puis avec Viktor."

  Bien sûr, il n'a pas volé dans le spécial du Premier ministre pour ne pas se faire trop remarquer. C'est A. Bahaddou qui s'est occupé de lui au Maroc. Et comme il le dit lui-même, il a arrangé des voitures et des chauffeurs pour lui et d'autres hauts représentants d'entreprises tchèques, les a invités à des dîners et a tout payé de sa poche au Maroc. Bien sûr, il ne pouvait pas faire cela indéfiniment et il ne pouvait pas tout payer. Il a donc dû trouver une sorte de contrepartie.

  Cependant, Bahaddou a déclaré plus tard qu'il était l'initiateur de l'idée de cette liaison aérienne et qu'il l'avait organisée. Cela expliquerait également sa présence sur le premier vol.  Déclaration en français d'A. Bahaddou à Air Arabia sur l'enregistrement audio :

  Mais d'une certaine manière, les étranges activités liées aux visas ne cadrent pas avec tout cela

  Babis Air Arabia 1.4.2029Si quelqu'un organise des affaires pour des sociétés tchèques, des liaisons aériennes, des réunions pour le Premier ministre avec de riches hommes d'affaires marocains, il ou elle reçoit certainement une rémunération financière appropriée pour ces activités. Tout au plus pourrait-il recommander l'obtention de visas Schengen à certaines personnalités locales, telles que des hommes politiques, des hommes d'affaires et des partenaires d'entreprises tchèques, qui mériteraient, par exemple, une acceptation prioritaire des demandes de visa, une dispense des frais de dossier, un visa à entrées multiples, étant donné qu'ils se rendent souvent en République tchèque et ailleurs. Ces exemptions sont dûment autorisées par les règlements Schengen, elles sont en ordre, normales et, au contraire, pour certaines personnes, elles sont l'expression d'une diplomatie de qualité, du respect du partenaire et peuvent être décrites comme faisant partie de la diplomatie économique. Ces exceptions correctes sont une pratique courante dans tous les États membres de l'espace Schengen. En revanche, il n'y a pas de visas pour les personnes suspectes qui voyagent ensuite ailleurs et à d'autres fins.

  Article complet en Tchèque>

 • X. TEIL Czech-Marocco Gate - Die Fortsetzung der Serie: Ahmed Bahaddou - Betrüger oder Opfer? Eine schockierende Audioaufnahme!

  Bahaddou AhmedPrelovsek Damjan

  Updated 19.2.2024: I spoke to the President of the EP, Roberta Metsola - No energy crisis! In fact, the prime minister's lie and speculation on the stock market - the government should relocate to the prison in Pankrác

  ***

  Dr. Damjan Prelovšek - Kunsthistoriker und Experte für moderne Architektur, spezialisiert auf das Werk des Architekten Jože Plečnik, Botschafter Sloweniens in der Tschechischen Republik 1998-2002, Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Schriftsteller und Fotograf.

  ***

  Ich wollte eine objektive Untersuchung anregen, damit Betrüger nicht gedeckt und Unschuldige nicht vernichtet werden. Die Redaktion nahm Kontakt zu A. Bahaddou auf und fragte ihn nach seiner Tätigkeit in der tschechischen Botschaft in Rabat zusammen mit Viktor Lorenc, insbesondere danach, ob er ein Mittelsmann bei verdächtigen Anträgen auf Schengen-Visa war. Bahaddou verneinte dies: "Ich habe keine Visa vermittelt. Ich habe die tschechische Botschaft bei bestimmten Gelegenheiten begleitet. Ich war beim Zustandekommen einiger Verträge zwischen Unternehmen anwesend und habe den offiziellen Besuch von Premierminister Andrej Babiš am 4. Dezember 2018 in Marokko begleitet. Ich habe zuerst mit Botschafterin Fronkova und dann mit Viktor zusammengearbeitet."

  Natürlich flog er nicht in der Sondermaschine des Premierministers, um nicht zu sehr aufzufallen. Es war A. Bahaddou, der sich in Marokko um ihn kümmerte. Und wie er selbst sagt, organisierte er für ihn und andere Spitzenvertreter tschechischer Unternehmen Autos und Fahrer, lud sie zum Essen ein und bezahlte alles in Marokko aus der eigenen Tasche. Natürlich konnte er das nicht ewig tun und nicht alles bezahlen. Also musste er eine Art Gegenleistung erbringen.

  Später erklärte Bahaddou jedoch, dass er die Idee zu dieser Flugverbindung hatte und sie arrangierte. Dies würde auch seine Anwesenheit auf dem ersten Flug erklären.  A. Bahaddous Aussage auf Französisch gegenüber Air Arabia auf der Tonaufnahme:

  Aber irgendwie passen die seltsamen Visa-Aktivitäten nicht zu all dem

  Babis Air Arabia 1.4.2029Wenn jemand Geschäfte für tschechische Unternehmen vermittelt, Flugverbindungen arrangiert, Treffen des Premierministers mit reichen marokkanischen Geschäftsleuten arrangiert, dann erhält er oder sie sicherlich eine angemessene finanzielle Vergütung für diese Tätigkeiten. Er könnte allenfalls einige lokale VIPs wie Politiker, Geschäftsleute und Partner tschechischer Unternehmen für Schengen-Visa empfehlen, die z. B. eine vorrangige Annahme von Visumanträgen, eine Befreiung von der Antragsgebühr und ein Visum für die mehrfache Einreise verdienen würden, da sie häufig in die Tschechische Republik und in andere Länder reisen. Diese Ausnahmen sind nach den Schengen-Bestimmungen ordnungsgemäß zulässig, sie sind in Ordnung, normal und für manche sogar ein Ausdruck von Qualitätsdiplomatie, Respekt gegenüber dem Partner und können als Teil der Wirtschaftsdiplomatie bezeichnet werden. Solche korrekten Ausnahmen sind in allen Schengen-Mitgliedstaaten gängige Praxis. Nicht jedoch Visa für verdächtige Personen, die dann anderswo und zu anderen Zwecken reisen.

  Vollständiger Artikel auf Tschechisch>