Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

US Army

 • Did the US Raid European Software Company Scytl and Seize their Servers in Germany? — Our Intel Source Says YES, IT HAPPENED!

  Dominion... gathering evidence on programs / lawsuits... Giulliani and Sidney Powell Interview Today - 11/15/2020

  * * *

  Earlier today Rep. Louie Gohmert told Chris Salcedo on Newsmax that people on the ground in Germany report that Scytl, which hosted  elections data improperly through Spain, was raided by a large US ARMY force and their servers were seized in Frankfurt.

  The video went viral.

  https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/us-raid-software-company-scytl-seize-servers-germany-intel-source-says-yes-happened/

 • Drážďany 1945 - Sdělení od majora Merrita P. Druckera u příležitosti připomenutí náletu 13./14. únor před 76 lety

  Drazdany 1945"Sloužil jsem své zemi a své armádě se ctí a jsem hrdý na to, že jsem bývalým vojákem. A myslím si, že moje vlastenecké povinnosti vůči USA zahrnují také pomoc při zajištění toho, aby byla pojmenována nespravedlnost, kterou kdysi spáchaly USA proti Němcům. A že se omlouváme, abychom obnovili spravedlnost a s ní čest Spojených států v této otázce."

  ***

  Dámy a pánové, vážení přátelé,

  někteří z vás pravděpodobně znají dopis od majora P. Druckera. Jako Američan se vypořádal s drážďanskou katastrofou a ve svém dopise z roku 2014 v podstatě našel správná slova. Aspoň za to mu děkujeme a, jak nyní víme, také mnoha dalším. V případě starosty a několika dalších se to může samozřejmě lišit. Drážďanského peklo si všimli daleko. Současní svědci uvádějí, že slyšeli nalétávající bombardovací letky a odhozy, jak brnění až za horami v Čechách. V těchto dnech zahynulo nekonečné množství lidí. Kéž by Německo a jeho evropské okolí bylo v budoucnu ušetřeno takových katastrof.

 • Dresden 1945 - Der Brief der Verständigung des Majors Merrit P. Drucker anlässlich des Gedenkens an den Luftangriff am 13./14. Februar vor 76 Jahren

  Drazdany 1945"Sloužil jsem své zemi a své armádě se ctí a jsem hrdý na to, že jsem bývalým vojákem. A myslím si, že moje vlastenecké povinnosti vůči USA zahrnují také pomoc při zajištění toho, aby byla pojmenována nespravedlnost, kterou kdysi spáchaly USA proti Němcům. A že se omlouváme, abychom obnovili spravedlnost a s ní čest Spojených států v této otázce."

  ***

  Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde,

  wahrscheinlich kennen einige von Ihnen den Brief von Major P. Drucker. Er hatte sich als Amerikaner mit der Katastrophe von Dresden befasst und im wesentlichen in seinem Brief schon 2014 die richtigen Worte gefunden. Dafür danken zumindest wir ihm und, wie wir inzwischen wissen, viele andere auch. Im Falle der Oberbürgermeisterin und einiger anderer mag es natürlich anders sein. Das Inferno von Dresden wurde weit im Umfeld bemerkt. Zeitzeugen berichten, sie hörten die heranrauschenden Bombengeschwader  und Abwürfe als Wimmern bis jenseits des Gebirges in Böhmen. Unendlich viele Menschen sind an diesen Tagen umgekommen. Möge wenigstens Deutschland und sein europäisches Umfeld künftig von solchen Katastrophen verschont bleiben.

 • Morality first

  Řehka KarelLike country, like morals, they say. But isn't that a mistake? Isn't it rather the case that it is our morality that determines what conditions we live in, who we work for and how we feel? What I really can't do is cheat on my wife, make excuses for my problems and secretly see someone else.

  There would be absolutely nothing to comment on about the whole Chief of Staff separation affair if it wasn't made public. If the tabloids had come up with it, it would still be unworthy of comment, but since the head of the army, which provides our security, has come up with it, we are naturally interested. Let me just make two comments.

  One. To say that dysfunctional family relationships don't affect the job is, to put it very mildly, chutzpah. On the contrary, dysfunctional and dysfunctional relationships in marriage and family have the greatest impact on work performance. Simply because life is not a piece of meat to be easily cut up and separated. In real life, everything is connected.

  Second. Was the General unfaithful to his wife or not? I apologize for the somewhat antisocial question, but in the case of leaders, it's probably out of place in any society. Because there's only one moral integrity. There is no other.

 • MRAVY: Morálka na prvním místě

  Řehka KarelJaký kraj, takový mrav, říká se. Ale není to náhodou omyl? Není to spíš tak, že je to především naše morálka, co určuje, v jakých podmínkách žijeme, pro koho pracujeme a jak se cítíme? Co fakt nemůžu je zahýbat své ženě, vymlouvat se na problémy a potají se scházet s jinou.

  Na celé kauze odluky náčelníka generálního štábu by nebylo vůbec nic ke komentování, kdyby to nebylo zveřejněno. Kdyby s tím přišel bulvár, pořád ještě by se neslušelo to komentovat, ale protože s tím přišel velitel armády, která zajišťuje naši bezpečnost, přirozeně nás to zajímá. Dovolím si jen dvě poznámky.

  Zaprvé. Říkat že nefunkční vztahy v rodině nemají vliv na práci je, velmi mírně řečeno, chucpe. Neurovnané a nefunkční vztahy v manželství a rodině mají naopak ten největší vliv na pracovní výkon. Prostě proto, že život není kus masa, aby se dal snadno rozkrájet a oddělit. Ve skutečném životě všechno souvisí se vším.

  Zadruhé. Byl pan generál své manželce nevěrný nebo ne? Omlouvám se za poněkud nespolečenskou otázku, ale v případě lídrů je to snad v každé společnosti na místě. Protože morální integrita je jenom jedna. Žádnou druhou nemáme.

 • Napsal jsem prof. Václavu Hořejšímu, dosud nereagoval, neomluvil se…

  Horejsi Vaclav CRoLN DR Horejsi 9.9.2021Dobrý den pane Hořejší,

  dovoluji si reagovat na Váš článek Nebagatelizujme jejich oběti a zásluhy (LN, 31.8.2021). Při vší úctě k Vašemu širokému záběru a vyjadřování se k tolika tématům, kdy dostáváte prostor v médiích jako málokdo, si dovoluji připomenout:

  1) Stalin se chystal zabrat celou Evropu, tedy včetně západní, proto měl převážně útočné zbraně, kdy mu obranné proti Hitlerovi chyběly.

  2) Bez materiální podpory spojenců, zejména USA, by Stalin neměl proti Hitlerovi šanci.

  3) Přes 40 let se mlčelo o US Army, o Rumunech, kteří osvobodili 1700 čs. obcí, včetně 31 měst na Moravě a Vysočině, se mlčí dodnes. Padlo 60.000 rumunských vojáků. U jejich pomníků se pietní akce nekonají...

 • Není „osvoboditel“ jako osvoboditel

  Slavnosti Svobody Plzen 2024Diky Ameriko 2.5.2024Jsem majitelem jeepu (džípu). A mám na něm bílé hvězdy, nikoliv rudé, jak žádá Zbyněk Petráček kvůli tomu, že prý většinu území ČSR osvobodila Rudá armáda. Jakékoli hvězdy na vozidlech Jeep MB byly před rokem 1989 absolutní tabu. Po sametové revoluci si mohli majitelé jeepů hvězdy na vozidla konečně nastříkat. A nikdo jim nemohl přikazovat jejich barvu. Sto procent majitelů se rozhodlo pro barvu bílou a žádný pro barvu rudou.

  Důvody jsou jasné: není „osvoboditel“ jako osvoboditel. Ti s bílými hvězdami přijeli, osvobodili a odtáhli. A ještě zabránili excesům RG (rabovacích gard) vůči německy mluvícím spoluobčanům s tím, že nás nepřijeli osvobodit od nácků proto, abychom se my začali chovat jako náckové. Ti s rudými hvězdami přijeli, aby nahradili jednu totalitní diktaturu (nacistickou) druhou totalitní diktaturou (komunistickou). Aby rabovali, znásilňovali, kradli hodinky a přihlíželi excesům nejhorší lidské spodiny vůči německojazyčným spoluobčanům. Ještě nějaké otázky ohledně barvy hvězd na jeepech?

  Milan Březina

  Praha LN, Dopisy redakci 4.5.2024 (Ad LN 29.4.: A co takhle džíp s rudou hvězdou)

  ***

  https://www.slavnostisvobody.cz/program/

 • Obdivovatel Stalina i Putina, student ruské školy, se stal novým zastupitelem obvodu Plzeň 1

  Zieba Jakub a tankPlzen povstani 1.6.1953Více o ruském zastupiteli města Plzeň Jakubu Ziebovi.  

  Kvůli takovým US Army Plzeň neosvobozovala a její vojáci neumírali. Po roce 1948 se Plzeňáci  ještě dokázali vzbouřit proti komunistům! Dnes volí do vedení Plzně jejich stoupence. Co tomu asi říká pomník Díky Ameriko?! Pokud budou Plzeňané pořádat jen pietní akty a odhalovat pamětní desky našim hrdinům, může jim být brzy zakázáno i to. Svoboda nikdy bez boje trvale nebyla! JŠ

 • Pojďme si užít, že jsme v NATO

  B 52

  Aktualizováno 20.9.2020: Pro technické potíže s tankovacím letadlem B 52 nepřiletěl – pouze 4 stíhačky F 16 a tankovací K 135 proletěly na Plzní a pomníkem Díky Ameriko. Události ČT mlčely, pouze jeden divák prohlásil na Dnech NATO: „Podíváme se na B 52“ v jedné z posledních zpráv o délce 120 vteřin… J.Š.

  Obří bombardér B-52 čeká 30 hodin letu, přeletí speciálně i nad památníkem Díky, Ameriko!

  * * *

  V sobotu poletí nad Českem formace amerického a českého letectva složená z největšího bombardéru na světě B-52, letky amerických stíhaček F-16, letky českých Gripenů a amerického tankovacího letadla KC-135.

  Plan letu B52 1909201.Tato událost je určena pro lidi na trase letu (viz. mapka)

  2.Nemusíme se nikde scházet, stačí zvednout zrak k obloze. Událost tedy není online, je reálná, ale nemá jedno místo.

  Čas události je orientační. Ví se, že letouny budou ve 13 hodin nad pražským Hlavním nádražím a ve 13:10 nad Plzní. Z toho si dle mapky můžete přibližně vypočítat čas průletu nad vámi. Doufám, že zde napíšete, co jste viděli, případně se vám podaří celou formaci natočit nebo vyfotit. Na americké kolony jsme už zvyklí, ale tohle je velmi spektakulární a netypická událost, poj´dme si ji užít.

  Pojďme si užít, že jsme v NATO.