Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ricar MarekOdsouzen za korupci na kterou upozornil a kterou prokázal! - Trestní stíhání Arch. MarkaJourova 2 Řičáře v ČR bylo účelové a nespravedlivé. Jeho vydáním do ČR se Rakousko připojilo k legalizaci mafiánských praktik v ČR.

Harmonogram ŽÁDOSTI o dotaci pro SOP na projektovou dokumentaci BPČ a jejího následného čerpání - Schéma obchodních vztahů při pořizování projektové dokumentace projektu Bono publico Čechy

Když čtu některé články mylně informovaných novinářů nebo i laiků (popř. kněží), jsou napsány tak, že bych si první řekla: je to hajzl, do kriminálu s ním… Nezlomná víra v demokracii (přece něco takového nemůže být pravda!) a podprahová touha věřit oficiálním zprávám, bere lidem chuť se za tuto věc postavit. Přikládám několik nesoustavných poznámek k tomuto případu. Na začátku byl Marek Řičář s rodinou umístěn do Programu na ochranu svědků. V novinách se objevovaly zprávy, že se pod změněným jménem skrývá na neznámém místě (!). V programu byl s pěti dětmi, jimž byla změněna jména, data a místa narození – v tak absurdních městečkách tak vzdálených států, že by jeden laický telefonát na místní úřad vše vyvrátil! Dětem začalo osm dlouhých schizofrenních let jako v horečkách, let předstírání, střídání míst pobytu, kamarádů, školních kolektivů, dvojí identita, naučené životopisy a bezradnost jak odpovědět na nevinné otázky učitelů…

Zatímco byl Marek Řičář jedním chapadlem chobotnice zatížen v programu a pod pokutou vázán mlčenlivostí, ostatní chapadla vesele jednala: ze svědka se stává obviněný, probíhají soudy, na které se nemohl dostavit, mizejí důkazy a podrobné policejní zprávy… Manipulace s informacemi, navyšující se čas, vytrhávání souvislostí z kontextu… případ se rozrostl do nečitelnosti jako rakovinný nádor. Agresivní rakovinný nádor se objevil i u jedné z jeho dcer (psychosomatika v praxi) - lékaři se s něčím podobným v tak mladém věku setkávají vzácně. To není nevkusná hollywoodská citovka, to je holý fakt. V den zatčení vedou Marka Řičáře v tričku po zuby ozbrojení policisté se samopaly, on jde a nemá co ztratit, protože už všechno ztratil. Večer v hlavních zprávách vystupuje andělsky působící ministryně Věra Jourová a chlácholivě mluví o přidělování dotací či o čem. Kdyby filmaři chtěli nějaké téma, nemusejí vymýšlet nadsázku Vrtěti psem. V tomto případu je materiálu dost. Škoda, že působí temně a nerozpletitelně, že je beznadějný(?). Proto děkuji každému, kdo měl tu odvahu a svůj podpis připojil.

Jana Řičářová, 11. 5. 2014 Liberec (manželka bratra Marka Řičáře žijícího v Liberci.J.Š.)

http://www.petice24.com/forum/85452

* * *

Věra Jourová se měla potkat s Andrejem Babišem už v roce 2008. Jak sama psala nabídl jí pomoc, snad mu měla pomoci při získávání dotace? Nelze vůbec vyloučit, že je typ, který dokáže vytěžit mocné muže ke svému prospěchu. Dost možná ve své zřejmé ničím nelimitované touze jít nahoru, využívá jakoukoliv možnost, která se jí naskytne. Kdysi to byl Doležel a Peťa, kdo ji posunuli do funkce na MMR, následoval Jiří Paroubek a dnes je to pan Babiš. V jeho případě byly důvody evidentně jiné. V případě Věry Jourové může jít o instinktivní pud sebeprosazení bez morálních zábran, bez sebereflexe a za použití jakýchkoliv prostředků.

Janek Kroupa údajně tvrdí, že podle něho vše dopadlo pro Marka Řičáře tak tragicky z důvodu jeho neschopných advokátů. Jistě měli na celé věci svůj negativní podíl. O možných příčinách můžeme jen spekulovat – od neznalosti, vydírání, vyhrožování, podplacení až po strach? Výpis z protokolu je velmi přesvědčující a usvědčující. V kontrastu k tomu je tvrzení z dokumentu Reportérů ČT autorky Markéty Dobiášové (odvysílán r. 2010. Jako by tvořil PR pro vytvoření obrazu národní mučednice a protikorupční bojovnice, byť byl natočen v dobré víře). I já jsem zprvu věřil panu Řičářovi, ale po následných informacích médií jsem litoval Věry Jourové. Paní Jourová v RČT tvrdí, že si pan Řičář celou kauzu Budišov vymyslel, aby zastřel svůj zločin! I malé dítě napadne, pokud by chtělo podvádět, bude to dělat potichu a rozhodně s tím nepůjde na policii a za novinářem! Pro vysvětlení: s reportérkou Marek Řičář nechtěl, resp. nemohl mluvit, protože byl v té době ještě v Programu.

Stížnost pro porušení zákona byla podána už před dvěma roky. Na MsP se mezitím vystřídali už 4 ministři. Ministryně spravedlnosti JUDr. Marie Benešová podnět odložila jako neopodstatněný, přitom ji paní Marková osobně navštívila ještě před jejím jmenováním ministryní. Při tomto setkání jí paní Benešová měla říci, že osobně zná policistu, který vyslýchal Věru Jourovou. Současnou ministryni JUDr. Helenu Válkovou znám osobně. Dosud odvádí dobrou práci. Věřím, že ji odvede i v této kauze. Ing. arch. Marek Řičář má právo na spravedlivý proces jako každý občan. Bylo mu prokazatelně upřeno v rozporu s Ústavou České republiky!

Je bohužel smutným konstatováním, že v naší zemi jsou zločinci často ctihodnými občany díky drahým advokátům, které si mohou dovolit a zaplatit z nakradeného. Na druhé straně i dobří advokáti nedokáží, přes všechnu snahu, zabránit odsouzení nevinného člověka, pokud jde o politickou objednávku, resp. politické zájmy.

Ponechám bez komentáře jak často a v jakých případech končí část vysokých nákladů na advokáty u soudců, státních obhájců a svědků. Věřme, že těch neuplatitelných bude v jejich řadách přibývat. I to je logický následek nevypořádání se s totalitní minulostí. Spousta neschopných soudců a státních zástupců, jejichž často jedinou kvalifikací bylo členství v KSČ, bylo jmenováno bez ohledu na jejich odbornost a charakter.

Připojuji Harmonogram ŽÁDOSTI o dotaci pro SOP na projektovou dokumentaci BPČ a jejího následného čerpání a Schema obchodních vztahů při pořizování projektové dokumentace projektu Bono publico Čechy.

Všechny dosavadní články byly, resp. budou zaslány na níže uvedené úřady a instituce! Závažných faktů a dokumentů přibývá. Po jejich zpracování bude v jejich zveřejňování pokračováno.

Text PETICE! Byl změněn: Zrušení rozsudku a obnovení procesu Ing. Arch. Marka Řičáře - Josefa Marka

Trestní stíhání Arch. Marka Řičáře v ČR bylo účelové a nespravedlivé. Jeho vydáním do ČR se Rakousko připojilo k legalizaci mafiánských praktik v ČR. V nespravedlivém procesu byl porušen jak zákon, tak manželova lidská práva! M.Řičář byl odsouzen k 6 letům do vězení s dozorem, konfiskaci veškerého majetku a po propuštění z vězení k zákazu činnosti na dobu 5 let. Žádný boss, lobbista, politik ani mafián v ČR nebyl v uplynulých 25 letech "svobody" odsouzen tak likvidačně jako Marek Řičář - živitel rodiny s 5 dětmi, který chtěl svými projekty BONO PUBLICO (VEŔEJNÉ BLAHO) spoluvytvářet a podporovat českou občanskou společnost!

Pokud nechcete, aby se Vám nebo Vašim přátelům nebo Vašim dětem mohlo "legálně" dít něco podobného,aniž by se někdo ozval na Vaši obranu, prosím, podpořte moji petici, děkuji.

Jaroslava Marková, manželka.

Pozn: Architekt Marek Řičář, po přejmenování v „Programu na ochranu svědků“ Josef Marek svědčil roku 2006 v ČR v kauze „Budišov“ proti korupci při zneužívání evropských dotací, na které se podílely tehdejší politické špičky. Z důvodu ohrožení na životě byl s celou rodinou zařazen do „Programu na ochranu svědků“, následně byla kauza „zametena pod koberec“ a obrácena proti němu, architekt byl křivě obviněn ze zneužití cca 15,5mil Kč z dotace. V „Programu“ se nemohl bránit, tak byl nespravedlivě odsouzen k 6 letům vězení, zabavení veškerého majetku a zákazu činnosti. Snažil se najít zastání u českých institucí, následně i v Německu a Švýcarsku – marně. V Rakousku byl zatčen a byl vydán do ČR k dokončení jeho likvidace a s ním i celé rodiny s 5 dětmi, z nichž dcera (20 let) následkem popisovaných událostí právě bojuje s rakovinou prsu! Žádám o podporu a pomoc všechny, kteří nechtějí žít v EU jako ve vězení, kde může být člověk „legálně“ nespravedlivě zbaven svých práv a zničen a nenajde nikde pomoc ani řešení!

 

Jan Šinágl,19.5.2014

P.S.

Děkuji všem důvěryhodným zdrojům za poskytnuté informace. Nyní je podstatné pomoci evidentně nevinnému člověku, kterému jde o život! Tento článek posílám na vědomí ministryni spravedlnosti Heleně Válkové, nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové, předsedovi ÚS ČR Pavlu Rychetskému, předsedkyni NS ČR Ivě Brožové, prezidentu Miloši Zemanovi, premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi s prosbou o informování všech poslanců, předsedovi Senátu Milanu Štěchovi s prosbou o informování všech senátorů, ministru vnitra Milanu Chovancovi, řediteli Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robertu Šlachtovi a veřejné ochránkyni práv občanů Anně Šabatové. Článek bude přeložen a zaslán k informaci vedení EU, českým a zahraničním médiím.

* * *

Případ Josefa Marka, dříve ing. arch. Marka Řičáře je zřejmým justičním zločinem!

MS Praha 20.10.2010: Protokol o hlavním líčení ve věci obžalovaného ing. arch. Marka Řičáře!!!

Žádost o udělení milosti ing. arch. Marku Řičářovi předána Hradem na MsP!

Ing. arch. Marek Řičář: Co jsem potkal v útrobách ČSSD v letech 2002-2006

 

P.S.

Eurokomisařka Věra Jourová byla obviněná v kauze Budišov. Zproštěna pro nedostatek důkazů, ne proto, že se skutek nestal! Vyšetřující policisté, kterým se přiznala, jak vypovídali před soudem pod přísahou, byli odvoláni, důkazy zničeny.

* * *

#126

2016-01-14 15:11

Velice dobře jsem znal hlavního aktéra Peťu, byla to nejhorší zrůda, jakou jsem poznal. Posílat Ukrajince na podnikatele bylo jeho hobby. A o té eurokurvě je lépe ani nemluvit.

#127

2016-01-15 14:27

Nesmíte zapomenout, že jsme (zřejmě) stále? totalitním státem, kriminálním státem, kde stále mají hlavní slovo komunisté. Ano, komunisté, kteří se rozutíkali do různých politických stran a všude možně občanům škodí. Je to obrovské zlo, které nebylo do dnešních dnů potrestáno za zvěrstva proti lidskosti, které do dnešních dnů jimi bylo spáchané. Pak se nesmíme divit tomu, že zde žádná spravedlnost není a asi ani nebude! 

* * *

Bratranec ing. arch. Marka Řičáře jmenován Papežem novým plzeňským biskupem

Tomáš Holub byl Papežem jmenován novým plzeňským biskupem - http://tisk.cirkev.cz/z-domova/tomas-holub-novym-plzenskym-biskupem/ - je bratrancem ing. arch. Marka Řičáře. Boží Mlýny melou někdy hodně pomalu, ale zato jistě.

J.Š.23.2.2016

* * *

Čeští úředníci podřízení Věře Jourové šidí Evropskou unii a nechali se chytit

Komisařka Jourová zase hájila Brauna, kterému europoslanci zazlívají, že porušil evropské předpisy, když před třemi lety v roli náměstka ministra pro místní rozvoj spolurozhodoval o zřejmě zmanipulované zakázce na monitorovací systém pro eurodotace na léta 2014-2020 … http://echo24.cz/a/isz2v/cesti-urednici-sidi-evropskou-unii-a-nechali-se-chytit ... Třem vysokým českým úředníkům z Bruselu hrozí neslavný návrat do Prahy. Během sporů o dostavbu českých dálnic se zřejmě dostali do střetu zájmů, který může donutit k rezignaci dokonce dvě eurokomisařky, Češku Věru Jourovou a Rumunku Corinu Cretuovou. Na nebezpečí upozornil jeden z e-mailů, které našli hackeři z White Media v korespondenci premiéra Bohuslava Sobotky. … Odeslal ho druhého prosince zastupující šéf kabinetu komisařky Jourové Daniel Braun náměstkovi ministra životního prostředí a bývalému manažerovi Lovochemie Vladislavu Smržovi. … Na závěr zprávy doporučuje, že je třeba s Evropskou komisí jednat zvlášť o každém projektu, v první řadě o těch, které nevyvolávají vážnější spory. Potom je Evropská komise „schválí s dalším přimhouřením očí“. Řád zaměstnance Evropské unie 11.čl. nařizuje: „Úředník plní své služební povinnosti a řídí se výhradně zájmy Unie. Nežádá ani nepřijímá pokyny žádné vlády, orgánu, organizace nebo osoby mimo jeho orgán.“ Braunův e-mail je dokladem, že Nejdl, Miko i sám Braun služební řád porušili. … Očekávaný skandál úředníků Nejdla a Brauna může ohrozit i jejich komisařky. Na oba české byrokraty se už dotazoval dopis kontrolního výboru europarlamentu odeslaný komisařce Cretuové loni v prosinci.

Tolik citace ze článku. Skutečná, nezávislá eurokomisařka, hájící zájmy EU, by musela okamžitě těmto třem svým českým podřízeným euroúředníkům dát výpověď a sama iniciovat vyšetřování a jejich potrestání. Věra Jourová se tak pokouší opět zakrývat svoji minulost. Takto neomluvitelně jedná jen člověk se špatným svědomím. Článek byl zveřejněn 4.2.2016. Dodnes veřejnoprávní média České republiky, včetně bulvárních, mlčí?!

J.Š.25.2.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)