Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

Žádné události k zobrazení

Nejnovější komentáře

 • 03.08.2021 10:19
  Hezký den, Chtěli jsme vás informovat, že náš tým zkontroloval ...

  Read more...

   
 • 02.08.2021 18:38
  Vážení, jen občas plaše připomínám, že celý viroregulační ...

  Read more...

   
 • 02.08.2021 09:30
  Dobrý den. Předně Vám děkuji za zveřejnění mého příběhu. A ...

  Read more...

   
 • 02.08.2021 08:27
  Dobrý den pane Mrzílku, dovoluji si opravit malou chybičku v ...

  Read more...

   
 • 01.08.2021 10:53
  Bývalý primátor Jekatěrinburgu Jevgenij Rojzman o lidech kolem ...

  Read more...

   
 • 31.07.2021 17:37
  S návrhy na rehabilitaci vyslovil souhlas i státní zástupce JUDr.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

KS Praha Vlcek prg 061119Začátek dalšího z mnoha soudů ing. Petra Vlčka jsem bohužel nestihl, pouze usnesení. Stálo za to. Soudkyně mne nutila, abych porušoval zákon s tím, že ruším jednání a ignoruji napomenutí soudu. Čtyřminutový zvukový záznam stojí za poslech i když je rušen otevřenými okny, abyste uvěřili neuvěřitelnému!

O průběhu soudního jednání jsem se dozvěděl po jeho skončení až od účastníků a nestačil jsem se divit, čeho všeho je soud demokratické země schopen, resp. všehoschopen…

Ing. Petr Vlček rodičovské odpovědnosti zbaven soudem nebyl, nicméně opatrovnický senát 101Co (Eva Szépeová , Jana Hrbková,  Hana Lišáková) předvedl „výkon“ hodný zaznamenání – i pro studenty práv. Lze jej nazvat vskutku „masakrem práva“ a zdravého rozumu ve víře, že se jedná o ojedinělý „odkvět“ české justice…

Ustálená judikatura NS sice říká, že žádná ze stran sporu není povinna provádět právní kvalifikaci svého nároku nebo námitek, když toto právní posouzení přísluší soudu v souladu se zásadou "iura novit curia“ (soud zná právo), zde bylo však vidět jak to funguje v reálném světě.

S opatrovnickým spisem se soudkyně zřejmě vůbec neseznámily. Jen stále opakovaly fráze o ničem, četly dokola z protokolů, že je pan Vlček odsouzený domácí násilník apod.

Byly přesvědčeny, že mladší syn nafetován amfetaminem byl, protože ve spisu si někde přečetly, že se amfetamin údajně našel v jeho moči. Několikrát opakovaly, že ze spisu vyčetly, že syn nafetován byl, ale že nebylo prokázáno kým. 

Poté se divily, když jim pan Vlček oznámil, že ve spise před sebou mají znalecký posudek z oboru toxikologie (zadaný policií na znalecký ústav toxikologie), který nezjistil z forenzní toxikologické zkoušky z vlasů synů žádnou drogu a tudíž si matka vše vymyslela a dodala laboratoři moč obsahující pervitin. Ta moč rozhodně nemohla být, dle posudku, jeho syna. 

To, že jej matka synů křivě obvinila z tak závažné věci soudkyně vůbec nezajímalo. "To zde nebudeme probírat" zaznělo třikrát! Senát 101Co na Krajském soudě si evidentně příliš neláme hlavu s oznamovací povinností, nebo zřejmě nezná §8 odst.1 trestního řádu, který orgánům veřejné moci tuto zvláštní oznamovací povinnost ukládá.

Je vidět, jak „zodpovědně“ odvádějí svoji práci, když si nepřečetly ani další znalecké posudky od doc. Zvěřiny ani od PhDr. Chodury.

Navíc jako bonus, předsedkyně soudu poradila advokátovi, aby na pana Vlčka podal žalobu na ochranu osobnosti z důvodů zveřejňování článků o jeho synech na webových stránkách Jana Šinágla.

Advokát se zmohl za celou dobu jednání jen na jednu otázku: „Kolik pan Vlček zaplatil za znalecké posudky a proč tyto peníze raději nedal své exmanželce na výživném?“. Posudky dokazují jeho dobré rodičovské schopnosti a manipulaci dětí jeho exmanželkou!

Nakonec, když soudkyně jakžtakž pochopily situaci, naopak zase přesvědčovaly advokáta exmanželky pana Vlčka (z jednání se omluvila) Davida Oplatka - PROFEM, aby exmanželku telefonicky kontaktoval a zeptal se, jestli nechce vzít návrh na zbavení rodičovské odpovědnosti zpět, protože by ho soud stejně zamítl, a takhle alespoň ušetří a nebude muset platit celé soudní výdaje. Do telefonu souhlasila a řízení se zastavilo!

Při zpětvzetí návrhu si každý platí svého právníka, takže pan Vlček žádnou šanci za zaplacení nákladů na právní pomoc nemá. Jeho bývalá manželka za celou dobu sporu 4 let nezaplatila za právní služby ani korunu, protože je zastoupená PROFEMem.

Nicméně, když se ve druhé části měly probírat návrhy na výkony rozhodnutí (nepředávání synů otci matkou dle rozsudku a svévolné nerespektování soudně nařízené mediace a terapie matkou), tak soud řekl, že to projednávat nebude, jelikož odvolání dodnes nebylo panem Vlčkem doplněno… 

Senát Krajského soudu v Praze 101Co evidentně nezná zákon a nezákonně aplikuje na opatrovnický spor  - tedy nesporné řízení -  "koncentraci řízení" v rozporu s z.z.ř.s.  §28 odst.1 a odst.3, jako by to bylo řízení sporné, kde zásadu koncentrace aplikovat lzeNa tuto jasnou a důvodnou námitku s uvedením, že chce důvody odvolání přednést právě na tomto jednání, reagovala na něho předsedkyně podrážděně s tím, že přece právě rozhodla, že to řešit prostě nebude!

Díky tomu, že pan Vlček rodičovských povinností zbaven nebyl, proběhne dne 11.12.2019 rozhodující jednání o péči na OS Praha východ u JUDr. Dany Haňkové od 9:00 hod. Veřejnost je tímto zvána a zvláště studenti právnických fakult…

Prokazatelně je panu Vlčkovi už 4 roky upíráno právo na spravedlivý proces, navíc je flagrantně diskriminován, kdy v jeho případě rovnost pohlaví v postavení a právech není soudem vůbec respektována. Kolik otců asi PROFEM právně zdarma zastupuje? Jsou snad chráněna jen práva žen?

Nejhorší je, že na vše nejvíce doplácejí děti, jakoby byl jejich zájem na posledním místě co soudy zajímá?!

Panu Vlčkovi a jeho synům držme palce, stejně jako všem dětem, které díky nečinnosti a neschopnosti institucí státu trpí a kdy nemalé finanční prostředky určené na pomoc a ochranu dětí končí zcela jinde než kde by končit měly.

Nedivme se potom, že nemálo dětí, místo aby byly později přínosem prospolečnost, díky nečinnosti odpovědných institucí země se stávají přítěží státu, který musí vydávat další miliony za své selhání na počátku.  

 

Jan Šinágl, 7.11.2019

* * *

Trestní a opatrovnické Info, aneb o čem se z médií nedozvíte…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (8 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)