Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

K 75. narozeninám Karla Gotta 14.7.2014

JustitiaData v cloudu:Obhajoba je zlo, míní sprostný lid, a soudce Městského soudu v Praze Stanislav Králík se jej hledí ve správnosti této premisy utvrdit.

Možnost, že by státní zastupitelství sua sponte vstoupilo do civilního řízení, jsem znal dosud pouze z učebnic: nikdy v praxi jsem se s tím nesetkal. Až nyní – znemožnit našemu spolku činnost je pro státní orgány zjevně tak důležité, že jsou ochotny sáhnout k jakémukoli kroku. Vyrozumění o vstupu Vrchního státního zastupitelství v Praze do řízení, jeho vyjádření, naše replika. Doporučuji nečíst po jídle: výklady VSZ ohledně spořádaného odsunu a jednotlivých politováníhodných a odsouzeníhodných excesů z něj jsou arci i na lačný žaludek náročnou četbou.

 

Huml StanislavPan poslanec Huml reagoval obratem…

Omlouvám se, ale následující slova nejsou vhodná pro žačky z nedělní školy, ale nemohu jinak: Běžte už konečně doKvitovaPranyr rudé prdele, soudruhu Humle i jemu podobní! Kdyby nebylo vás a všemožných neobolševických partají, kterými napříč prolézáte, abyste si udrželi královsky honorovaná erární koryta, včetně vašich souputniků v eurosocialistickém Bruselu, kdyby nebylo výsledkem vaší práce jen nekřesťanské daňové okrádání obyvatelstva jdoucí za hranu chápání i hospodářského rozvoje společnosti, nikdo by nepotřeboval se tomuto bránit. Nikdo by se nestěhoval do Monaka, nikdo by nepotřeboval daňovou optimalizaci.

Muslimky… Kdy už prosím někdo z vás laskavě vydá nějaký spis vysvětlující, čím vlastně – kromě možná ekologické záchrany planety vyvražděním přemnoženého lidstva – by vláda islámu civilizaci a světu prospěla? Kde je nějaká islámská kultura, která by nás povznesla, oduševnila, inspirovala k větší tvořivosti a laskavosti? Jakou dnešní literaturu, umění, hudbu, divadlo, vědu, technologii a vzdělanost nabízí? Kde jsou nějací islámští filozofové, psychologové, lékaři či ekonomové, od nichž bychom se mohli učit něco všeobecně lidsky užitečného? Kde jsou islámské technické vynálezy usnadňující život na planetě? Která islámská země by pro svět mohla být vzorem spravedlnosti, laskavosti, prosperity a šťastného žití? …

Jak nám v záběrech internetových zpravodajství před očima bují a do celého světa se roztéká islámská státotvornost uřezáváním hlav odpůrcům, ukřižováním nedostatečně loajálních souvěrců, kamenováním znásilněných, usekáváním údů obviněným, bičováním nedostatečně loajálních, věšením homosexuálů, masakrováním jinověrců a destrukcí jejich kulturních památek a svatyň, je na čase pokusit se identifikovat, z jaké psychické vady takové šílenství pramení. Vysvětlovat to několika stovkami vražedných veršů středověké, blouznivě nesrozumitelné a týravě nudné knihy tklivě kvílivých veršů inspirovaných pouštními džinny a jeskynními halucinacemi už nepostačí.

JustitiaKárné provinění - Opilý státní zástupce Petrásek napadl přítelkyni Pavla Kamase - Vandas píše policii aneb Čepici poníženě žmoulati - Obrat - Ve středu znovu na Hitlera – Smí být kamerou natočený zloděj usvědčen, nebo má přednost ochrana jeho soukromí a má být odškodněn jako poškozený?! (To prosím řeší i Evropské soudy! Případné zvracení povoleno)

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Šárka Pokorná viněna z toho, že prozradila informace o policejní akci – policii. V dalším stupni by mohl být někdo obviněn z toho, že prozradil informace o trestním řízení soudu - Opilé individuum, které fysicky ohrožuje své spoluobčany, by rozhodně nemělo mít právo nosit zbraň - Proč je Tomáš Vandas setrvale pod jedním procentem, plyne názorně z ukázky jeho práce - V právnických kruzích dnes již zlidovělým disentem sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05 vytkla Eliška Wagnerová majoritě v plenu, že – na politickou objednávku týkající se oprávněných majetkových nároků Oldřicha knížete Kinského, dodejme – provedla kopernikánský obrat, dovozujíc, že restituční zákony legalizovaly vlastnictví státu k majetku, který stát získal konfiskacemi, znárodněním a dalšími majetkovými opatřeními (zjevně jde o eufemistické označení převzetí věci státem bez právního důvodu, tj. fyzickou okupací). Nedlouho poté jsem si uvědomil, že tato myšlenka snese povážlivé zobecnění: politické změny v r. 1989 jsou pro většinu obyvatel tohoto státu nikoli negací komunistického převratu, nýbrž jeho dovršením a legalisací. Pročež si sklesle říkám, jestli nakonec komunisté neměli pravdu a chartisté se byli fatálně nemýlili: tento národ by byl nejšťastnější, kdyby místo složitostí typu demokracie a právního státu dostal v r. 1989 trochu víc západní kultury, o něco víc mandarinek na Vánoce a sem-tam výjezdní doložku do Německa nebo do Francie. Tedy jestli tento národ již neprošel nezvratným procesem hromadné institucionalisace - Oblíbené literární matinée Čtení z Hitlera pokračovalo ve středu u Městského soudu v Brně dalším komponovaným pořadem. Předčítali členové osmého trestního senátu pod vedením soudce Martina Hrabala, průvodní slovo posluchačům nabídl státní zástupce Jan Petrásek, který následně podal k přečtenému zasvěcený komentář, tedy pokud se už vyspal „z opice“ předešlého dne…

 

Korupce... Unikátní systém, který hyzdí dálnice, při opravách i údržbě zvyšuje riziko nehod, není snadno rozšiřitelný na jiné komunikace. A zejména při něm valnou část zisku z mýta spolkne provoz, respektive poctivě vylobbovaný výdělek nejmenované firmy – S kvalifikací zaměstnanců je v Polsku spo­kojeno 70 procent investorů, v Česku 34 - Máme vzdělané lidi, ale jejich vzdělání vůbec neodpovídá potřebám ekonomiky - Image Česka dále oslabují časté změny zákonů, dlouhé soud­ní procesy, korupce, slabá veřejná správa - Stačí si vzpomenout na nejabsurdnější způsob podpory solárních elektráren v celé Evropě. Průšvih, který pak Češi řešili tím, že navzdory slibům zpětně obrali investory o zisky solární daní. Za průšvihy i ne­schopnost realizovat rozumné vize přitom nesou odpovědnost politici všech barev - Přestaňme nadávat na politiky, nadávejme raději sobě, že je neustále volíme a necháme jimi bez odporu rozkrádat naši zemi a výsledky naší práce. Vina je především na naší straně, kdy svojí pasivitou, nezájmem o politiku a občanskou společnost, tento stav sami umožňujeme. Stále sloužíme politikům jako za totality, místo aby sloužili oni nám. ...

S většími i menšími přestávkami žiji v Kamerunu už šest let. Poslední rok vkuse. Neustále zde objevuji nové a nové rozdíli i podobnosti s naší kulturou. Snad poprvé mám ale pocit, že začínám Kamerunu a Kameruncům rozumět. Toto porozumění s sebou ale přináší i prozření o pojetí řízení afrických států (nedá se asi úplně generalizovat, ale věřím, že většina to má podobné), o rozvojové pomoci přicházející ze západu i z východu a hlavně o korupci, o které se vám v Česku ani nezdálo. 

Lidska pravaJosif V. Stalin se kdysi výsměšně ptal, kolik divizí má papež.  Dnes někteří  kritici „lidskoprávního atlantismu“ vysvětlují, že jedna vyvezená tramvaj „váží víc“  než údajně zprofanovaná „lidskoprávní„ ideologie Západu. Mýlí se úplně stejně jako kdysi Stalin - Každá, jakkoliv noblesní idea může být občas někým zneužita k ospravedlnění špinavostí, což ale neznamená, že je sama „špinavá“ a nepotřebná - Svoboda projevu je v naší civilizaci lidským právem. Bohužel s důsledkem, že mnozí často využívají toto lidské právo k bohapusté demagogii s lehkostí, nad níž zůstává rozum stát.

Bata Jan AntoninČR nikdy nevyplatila za Baťův výrobní a obchodní komplex žádnou náhradu, ačkoli ji předpokládaly takzvanéSudetsti Nemci statistika skod Benešovy dekrety, na jejichž základě byl znárodněn Baťův majetek v bývalém Československu - Majetek ukraden podle Benešových dekretů, jejichž zločinnost dokládá nevyplacení náhrady za ukradený majetek jež je jejich součástí. Jan Antonín Baťa platil v naší zemi 67 let za kolaboranta a zločince. Poté, co bylo jeho jméno soudem očištěno jak v ČR tak na Slovensku, má ČR i Slovensko problém zachovat se k potomkům slušně, podle práva a dobrých mravů. Zločinné Benešovy dekrety jsou stále součástí českého právního řádu a jsou údajně už dávno vyhaslé? Ano pokud se má jejich pomocí krást a obhajovat údajné zločiny, planou vždy jasně rudou barvou. O jejich vyhaslosti nemůže být žádné řeči. Pokud má být naplněna spravedlnost i dle jich samých, opět rychle vyhasnou!

Příbuzní českého podnikatele Jana Antonína Bati chtějí na Slovensku znovu požádat o odškodné za majetek zabavený po druhé světové válce. Podle zpravodajského webu aktualne.sk brzy získají dokument, který po nich požadovalo ministerstvo financí. Úřad právě kvůli chybějícím dokumentům řízení o žádosti Baťových příbuzných letos zastavil.

Kubisova rebelka„Vadí mi ale, že současná politická reprezentace se vymezuje vůči disidentům, vůči Havlovi, to je něco tak podlého a ubohého. Kde byli,Sommerova Caslavska když Havel seděl ve vězení? Kde byli, když Marta odešla na venkov a musela místo zpívání okopávat mrkev? Kde byli, když Věra Čáslavská myla schody? Kde byli ti lidé? V komunistické straně, to je mi odporné. Proto si to musíme připomínat a vymezovat se proti totalitě."…

Známá režisérka Olga Sommerová natočila další dokument. Tentokrát o zpěvačce a signatářce Charty 77 Martě Kubišové. Pojmenovala ho příznačně: Magický hlas rebelky. Proč natočila film zrovna o této oblíbené české zpěvačce? Na to odpověděla v rozhovoru pro Reflex.cz.

Předchozí dokument Olgy Sommerové mapoval život další české známé ženy, gymnastky Věry Čáslavské. A právě její osud inspiroval slavnou režisérku k natočení filmu o první dámě české pop music Martě Kubišové. „Jejich osudy jsou takřka identické. Narodily se ve stejném roce a obě řekly 'ďáblovi ne'. Tím myslím jejich odpor proti někdejší ruské okupaci a normalizaci společnosti. To je něco hrozně působivého, velmi si toho vážím. Postavily se totalitě, přestože byly na vrcholu kariéry,“ vysvětlovala režisérka motiv pro natočení svého nejnovějšího počinu.