Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Bata Tomas a JanLabutí píseň Ivo Svobody - Další dílčí úspěch Českých lvů - Coco jde k přestupkové komisi - Městský soud vJustitia Praze vrátil 400 Kč za informace

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř, říká si někdy člověk nad stavem české justice ve srovnání s tou slovenskou. O šikaně bratislavského soudce Pavla Tomíka, který povolil obnovu řízení a poté zastavil trestní stíhání Jana Antonína Bati, jsme psali. Nyní se slovenská vláda rozhodla k ještě rasantnějšímu kroku a tamní ministerstvo financí podalo proti již víc než rok pravomocným usnesením stížnosti ([1], [2]). Že je taková stížnost zcela zjevně nepřípustná a opožděná, navíc podaná někým, kdo k tomu ze zákona není oprávněn? Nevadí, slovenským soudcům se dostalo poučení, co je čeká, kdyby měli tu troufalost a své vládě nevyšli vstříc, bez ohledu na absurditu toho, co po nich chce!

Fištejn JefimKarel Mrzílek: „Dovezené potraviny, by mohly také sloužit jako zásoby pro vojáky, když by následovala okupace“!

Ruská novinářka, šéfredaktorka týdeníku Pražský telegraf Natalia Sudlianková se projevuje jako zástupkyně ruské propagandy v Praze, komentátor Jefim Fištejn nemůže na její průhlednou až hloupou propagandu, reagovat lépe.

Připomínám dvě vystoupení Jefima Fištejna k tématu Ukrajina na ČT 24: Může se snad revoluce odehrávat v bílých rukavičkách a včerejší Události komentáře (od 6:50 min.). Celý svět čeká na Putina. To je ruská „demokracie“ a současně ukázka bezmocnosti Západu, který zatím upřednostňuje ekonomické výhody. Riskuje, že přijde o mnohem více, bude-li ve svém dosavadním postoji setrvávat. Donucení ukrajinského politika k podpisu násilím, jak vidíme na prvním videu, budiž nám varováním a ukázkou, jak si Rusko představuje demokracii.

Muslimky„Muslimské“ novinky u Ústí nad Labem – První rok romských paterčat ve veřejném zájmu, osud neromských paterčat z Kroměříže není snad ve veřejném zájmu?! – Odchodů lékařů do ciziny letos znepokojivě přibývá!

Situaci v Ústí nad Labem mohou pomoci pouze objektivní informace. Názory studentů z petice, kterou na podporu svého učitele Davida Kafky dali dohromady studenti. "KÚ nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí." Jenže KÚ pochybení u komise žádné nezjistil (viz zpráva tiskové mluvčí školského úřadu), o žádném pochybení ani nikoho z komise neinformoval, přesto zkoušku anuloval. Vedení školy poté oznámilo, že k pochybení nedošlo, ale zkoušejícímu udělí na základě stížnosti maturantky vytýkací dopis s možností výpovědi. Důvod je již ve vytýkacím dopise. S uvedeným důvodem sice daná třída vůbec nesouhlasí, přesto je řečeno, že určitě nastal. Navíc studentka tuto stížnost předala ředitelství školy, to ji zaneslo na školský úřad a po měsíci školský úřad tvrdí skrz svou tiskovou mluvčí, že o stížnosti dané žákyně slyšeli, ale nikdy ji neměli v ruce, přitom vytýkací dopis uvádí informaci opačnou?!

Duka DominikMy nebojujeme proti jednotlivcům, ale proti ideologii, která přinesla tolika lidem utrpení. Naše školy, nemocnice i hospice jsou otevřené komukoliv. Nejsme jako totalitní režimy nacismu a komunismu, které bojovaly proti ideám křesťanství tím, že pronásledovaly, šikanovaly, věznily a dokonce i fyzicky likvidovaly jejich nositele.

Musím reagovat na diskuse, které se odehrály na téma mého blogu „Poslední tažení komunistů“. Na výtky, že jsem použil nepravdivé údaje mohu jedině konstatovat, že vše je z naprosto dostupných, otevřených zdrojů – z českého statistického úřadu a z průzkumů agentur, kterými se často právě komunisté ohánějí, když mluví o religiozitě. Navíc někteří diskutující, zvláště poslanci KSČM falešně uvádějí data o počtu voličů této strany, nikoliv členů – o nich jsem psal já. Také záleží na úhlu pohledu a na interpretaci čísel: úbytek členů se jeví jinak při konstatování každoroční změny a jinak při protažení trendu úbytku členů za posledních 10 let. Nakonec, blog není žánrově žádná akademické studie, není tedy zapotřebí se vzájemně chytat za slovíčka a jazykově posouvat smysl textu do úplně jiné roviny.

Justitia… člověk si říká, že české soudy jsou institucionální demonstrací druhého thermodynamického zákona: ať jim dodáte cokoli, díky personálnímu substrátu, na němž jsou vypěstovány, vyprodukují stejně jen odpad, karikaturu na spravedlnost. Potvrzuje se závěr, k němuž jsem dospěl již před mnoha lety: má-li se kvalita soudnictví zvýšit, musí být soudci podobných kvalit jako J. Lobotková zbaveni taláru, i za cenu, že tím bude krátkodobě ohrožena nezávislost justice. … Je určitým paradoxem, že populista Tomio Okamura, aniž by sám byl chtěl, svým výrokem o cikánském koncentráku v Letech u Písku otevřel debatu, již se oficiální místa snaží roky tlumit nebo aspoň mocensky ovládat. V Letech nejde jen o jeden předávací internační tábor a jeho, řekněme, poněkud nestandardního velitele, ale o státní regulaci historie v rozsahu nebývale širokém, srovnatelném snad jsem se lhaním o poválečném násilí na sudetských Němcích. …

EU nabizi rukuDalší nehoráznost od známých „firem“, aneb České národní sdružení vydalo dnes 11.8.2014 toto stanovisko k válce na Ukrajině - Dnes byla také podepsána dohoda o obnovení důchodů Českou republikou pro ruské občany a naopak - Půl miliardy dostane na oživení Terezín jako historická památka. Slyšeli jste někdy o dotacích na oživení komunistických koncentráků?! Těžko, nejsou to historické památky! - Mecenáši pečují v Praze o více než padesátku významných hrobů – Díra u Hanušovic!

… Česká veřejnost stále více odmítá vojenské řešení, které jde proti lidu východní Ukrajiny. Tisíce mrtvých, raněných, ale i statisíce zoufalých lidí bez domova prchajících přes hranice do Ruské federace. Východní ukrajinská města jsou pod palbou vládních vojsk a tzv. národní gardy. Občanská válka ničí ekonomiku země. Nový ukrajinský prezident, místo lipové ratolesti, nabídl jen vojenské řešení. Dočasné vedení Ukrajiny navíc záměrně vyvolává protiruské nálady. To vše za podpory USA a EU. … Národy slovanské jsou pro nás národy bratrské. Česká republika má své historické zkušenosti, má ale také své národní zájmy…

Justitia… Podobný trend nabírá konec politika, jemuž říkejme, vázáni soudním rozhodnutím, Chytromio Okamura - Nechme tedy trestní řízení doběhnout ke zprošťující koncovce a povšimněme si jiného detailu: rozsahu anonymisace, která zahrnuje vedle jmen akterů i označení cikánského ethnika. Zatímco obecným trendem je od nadměrné anonymisace ustupovat, Nejvyšší soud přitvrdil a rozhodl se před veřejností utajit, o jakouže ethnickou minoritu v D. šlo. Zřejmě o Cejlone - David Navara opět nezklamal

 

Ukrajina proc plakatRusko a jeho duše jsou neměnné, uznává jen sílu. Vždy bude potřebovat svého cara, car svého mužika, mužik svéhoUkrajina cara. Ukrajinský president může skončit jako Imre Nagy v roce 1956. Je smutné přihlížet mocnému Západu, převyšující Rusko takřka ve všem - a současně bezmoci Západu, neschopného rychlé, účinné akce, která mohla vše zastavit už na začátku. Rusko bez nerostných zdrojů by nebylo nic stejně jako Arabové bez ropy. Pokud v politice rozhoduje jen obchod a profit na úkor morálky, dobrých mravů a zdravého rozumu, ujme se vlády zákonitě opět opak. Je přirozeností člověka jeho neschopnost poučit se z dějin, resp. opakovat stále stejné postoje a chyby. Svět si opět koleduje o vážnou krizi, není vyloučena ani válka. Ta se už hospodám, chatám a supermarketům nemusí vyhnout!

Sudetsti Nemci statistika skod… Jak jinak, když člověk přijde na svět v Su­detech. V kraji vyvráceném z kořenů, který je i není a nejvíc je tím, čím dávno přestal být. V prostoru vykloubeném ze staletého řádu, kte­rému na jeho tvář nasadili masku odvrácené strany Měsíce a v tichu, které je v Černobylu a tady. Když zapomeneš, že je noc, je slyšet spous­ta hlasů, které komusi před půlnocí šeptají šva­bachem. Mluví jakoby zbaveny slov. Hovoří rez i rané jeřabiny, a ani opuštěná ptačí hnízda nejsou taková, jaká by měla být. Jsou stejná jako míst­ní města. Studená a prázdná. Sudety symbolizuje nejvíce ze všeho nuda a polovičatost. … Když přišli, lehli si do ještě teplých postelí a na plotně bublal nedělní oběd těch náhle zmize­lých a čas se zastavil. Dodnes. Celé Sudety jsou jako ohromná loď nalezená v Bermudském trojúhelníku, jejíž lidská posádka se záhadně rozplynula jako ranní opar.“ … Už dlouho jsem neviděl tolik diváků, tak dlouho sedět v křeslech i po skončení filmu, ačkoli paní uvaděčka dávno otevřela dveře a dovnitř se valilo světlo, jako ráno po večírku kdesi uprostřed našich milovaných Sudet. Nechť je to příslibem toho, že člověk opět počal přemýšlet, vidět a slyšet. … A kdyby ani tak přesto někdo filmu nerozuměl, pak nechť ví, že jeho nejvyšší řečí je ticho. A tou film ke mně promlouvá nejvíc. Však uslyšíte.  

Klaus a peroVšichni jsme mu lízali zadek..... na známkách. Včera televize oznámila, že jeho kniha z původní ceny 326,-Kč,Klaus 359-49-9-020714 klesla ve výprodeji na 9,-Kč, to samé je důvěra lidí v něj. Nevím kdo mu ještě fandí, asi jen několik jedinců, kterým dobře nahrál.... To je gauner, hned zavřít na doživotí! Síla! Nadčlověk vše přiznal, jací jsme blbci ....

Včerejší televizní rozhovor Jakuba Železného s Václavem Klausem přinesl konečné rozuzlení problému novoroční amnestie. Kdo ještě nechápal, pochopil  dokonale. Václav Klaus vše mimoděk vysvětlil. Klíčová je jediná věta. Když se Jakub Železný ptal na nezvládnutou privatizaci 90. let:  podvody bank, kampeliček a fondů, které připravily o peníze tisíce střadatelů. Klaus odmítl kriminalizaci těchto dějů a událostí. „Vše jsme se učili, všichni jsme se tehdy učili – nedělejme z toho kriminalizaci.“  Podle Klause dnes kriminalizujeme lidi, kteří se pouze učili zbohatnout, a protože jsme byli všichni začátečníci, chybička se holt vloudila.