Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

KSC a hakovy krizVčera, 6. května, byl ve Vrchlabí pohřben třicetipětiletý občan Pavel Wonka, který zemřel na následky plícní embolie v královéhradecká věz­nici a jehož jméno v posledních dnech bylo zneužíváno v útocích protinaší společnosti.

Na stejnou dobu se západní ideodiverzní vysílačky pokusily za spo­lupráce několika jednotlivců nepřá­telských našemu zřízení zorganizo­vat demonstrací na pražském Staro­městském náměstí. Akce skončila pro naprostý nezájem našich obča­nů fiaskem tím, že se vůbec neko­nala.

Duka HavelVčerejší zádušné mše za presidenta Václava Havla u příležitosti třetího výročí jeho skonu byla nezapomenutelná. Kázání pražského arcibiskupa Dominika Duky pronesené spatra bylo kázáním o nás, každém z nás. Na záznamu ČT 24 začíná od 13:28 min. Díky veřejnoprávní ČT za tento přenos. Bohužel projev zazněl na ČT jen jednou. V Událostech zopakován nebyl, což by každá normální veřejnoprávní ČT učinila. Místo toho jsme se dozvěděli kde se co konalo, ale o podstatném nic. Neschopnost, nebo záměr? Zdeformovaní udržují nevědomě zdeformované ve zdeformovanosti, nebo naopak vědomě? Na každý pád takovýto styl zpravodajství pomáhá udržovat obyvatelstvo v nevědomosti, zhlouplosti, o to snadnější manipulovatelnosti a ovladatelnosti.  Václav Klaus ani Miloš Zeman se nezúčastnili. Podstatné nepodstatné nepostrádalo a nikomu nechybělo.

Islam NO FreedomHospodářské noviny otiskly článek nebo možná spíše komentář k úterní demonstraci v Drážďanech pod názvem Recept jak zneužít strach. Německé hnutí PEGIDA (Vlastenečtí Evropané proti islamizaci západu) totiž pořádají protestní demonstrace proti přijímání muslimských imigrantů. Prohlašují, že tito migranti vysávají státní pokladnu. A mají obavy z aktuální statisícové utečenecké vlny. A nutno říci, že se jim demonstrace daří. Počátkem října se sešlo asi 200 protestantů. V úterý jich bylo již 15 tisíc!

Hazdra ZdenekHádka na jednání Rady ČT mezi vedením ústavu a předákem Miroslavem Vodrážkou. „Jste podvodníci. Řekli jsme kritéria a vy jste je ignorovali.“

Arogance moci, vůbec nám nebyla jako odborům předložena hlediska pro výběr propouštěných jak to při hromadné výpovědi vyžaduje Zákoník práce. Na dotaz při vyjednávání s vedením (tehdy jsem nedostali seznam osob navržených k propuštění atd.) zaznělo na výzvu zaměstnavatele z naší strany, že se má jednat o sociální případy (osoby krátce před důchodem, matky samoživitelky, živitelé početných rodin, osoby starající se o nemohoucí příbuzné atd.). Musím souhlasit s Miroslavem Vodrážkou, že tato kritéria byla doposud arogantně ignorována. V seznamu je bohužel značná část osob, která tyto kritéria splňují. Je to snadno prokazatelné, členové Rady ÚSTR se mohou snadnou sami přesvědčit, pokud ovšem mají vůbec zájem, kdo mluví pravdu. "Při výpovědích se podle vedení zohlednila i sociální situace zaměstnanců. To ale někteří odboráři zpochybňují. Dnes se kvůli tomu strhla na jednání rady hádka mezi vedením ústavu a předákem Miroslavem Vodrážkou. „Jste podvodníci. Řekli jsme kritéria a vy jste je ignorovali,“ řekl."

Odporný masakr ve škole: Tálibové postříleli přes 80 dětí - Útočníci vstoupili do posluchárny školy, kde vojenský tým zrovna učil žáky poskytovat první pomoc.„Měli na sobě černé uniformy a v rukou pušky. Zahájili střelbu do žáků. Mnoho jich zemřelo nebo bylo zraněno.“

Diskuze byla fádní, až příliš jednotvárná, neboť všichni přednášející v podstatě více či méně podporují islamizaci země. Oni jsou absolutně mimo, nikdo z nich prostě nechce vědět pravdu, oni jí vytěsnili a melou připravené fráze, melou naprosté nesmysly. Kyby se místo slova šátky použilo slovo židovská hvězda a jestli jí zakázat a nebo naopak, a diskutovalo se o ní v roce 38, tak by to dopadlo stejně,... lidi jsou přežraní, sytí a nevěří těm, co i přes sytost mají schopnosti myslet jako když jsou hladoví... Lidstvo stojí před katastrofou, bohužel. Nezabráníme tomu, nevidím jak vysvětlit požíraným, že jsou na jídelním lístku, když si ho odmítají přečíst. Pan Uhl, manžel Anny Šabatové se při vycházení ze sálu k nám, co jsme kladli dotazy na islamizaci přitočil a řekl: „Víte o tom, že jste nacisti a rasisti... a spokojeně odkráčel.“ Genderová neomarxistická sluníčka sedí uprostřed lesa a pro stromy ho nevidí... a nebo nechce vidět, pokud je nezastavíme, zahyneme – „Demokratická debata“, pro jistotu bez odborníků a oponentů, připomínající komunistické agitky. Hrůza, co vše musí snést akademická půda.

Justitia… Žádost o ochranu před nečinností - a navrhnout, aby si ministr vnitra v souladu s ustanovením § 80 odst. 4 písm. a) SprŘ přikázal ve lhůtě 3 dnů o rozkladu rozhodnout, anebo aby podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. b) SprŘ věc převzal a rozhodl o ní místo sebe sám - Tak schválně, jestlipak si ministr vnitra přikáže anebo si rovnou věc odejme!

Causa Godunov

O ministrovi, který by si, jsa si sám nadřízeným orgánem, měl poručit, jsme psali v dávnověku našich blogů, v r. 2009. Letos v květnu se tímto problémem zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, a absurditu takové eventuality neseznal. Jakkoli se vášnivě disentující Josef Baxa snažil naznačit, že má-li si ten samý správní orgán odpomoci od průtahů, které sám způsobil, cituje při tom (mně arci neznámého) klasika, že to je, jako si stěžovat na Godunova přímo u Godunova, jde o právní nesmysl non plus ultra, byl přehlasován s potupnou výtkou (§ 52), že tomu nerozumí a že na takové představě není vůbec nic divného.

KVH Hrad a Hradecek 111214“Starý, co lže, je jako bohatý, co krade.” Lev Nikolajevič Tolstoj - Eleanor Roosevelt: “Budoucnost patří těm, kteří věří svým snům.”

KVH karikatury 111214

“Příkrov “života ve lži” je z podivné materie: dokud neprodyšně pokrývá celou společnost, zdá se být z kamene; avšak v okamžiku, kdy ho někdo na jediném místě prorazí, kdy jediný člověk zvolá „Král je nahý!“, kdy jediný hráč poruší pravidla hry a odhalí jí tím jako hru, všechno se náhle jeví v jiném světle a celý příkrov působí dojmem, že je z papíru a že se začne nezadržitelně trhat a rozpadat.“ - “Člověk nemusí přimout lež. Stačí, že přijmul život s ní a v ní. Už tím totiž stvrzuje system, naplňuje ho, dělá ho, je jím.” - “Standardizovaný život vytváří standardizované občany bez osobité vůle. Plodí zestejněné lidi se zestejněnými příběhy. Je velkovýrobcem banality.” - “Slušnost, rozum, odpovědnost, upřímnost, kulturu a tolerance lze prosazovat – má-li být aspoň malá naděje na úspěch – jediným způsobem: slušně, rozumně, odpovědně, upřímně , kulturně a tolerantně. Uznávám, že to není z hlediska každodenní politiky právě praktická cesta.” - “Pýcha je ale přesně tím, co vede svět do pekel. Navrhuji jinou alternativu: pokoru, odpovědnost za svět.”

Firma, která tlumočila nepořídila zvukový záznam překladu, naštěstí jsem ho pořídil a studentům poskytl. České titulky budou k videu doplněny v průběhu první poloviny ledna. Přednáška je vysoce aktuální k pochopení Ruska, jeho jednání a současně si uvědomit, že nový „mráz z Kremlu“ nelze podceňovat. Je třeba se mu aktivně postavit i v zájmu obyvatelstva Ruska. J.Š. 14.12.2014

Borovsky 1„Jenom národ zachovalý a vzdělaný může míti svobodu a spojenou s ní dobrou vládu, tuto pravdu, které nás učí zkušenost dějepisu, musíme vždy především na zřeteli míti. Národ nevzdělaný, kdyby se celý zakrvácel samými revolucemi, nedocílí přece svobody a práva, nýbrž bude vždy zase brzy ošizen a do libovlády nazpět vtlačen. Národ mravně zkažený, byť by i vzdělán byl, přece zase svou pokažeností plete vždy sám na sebe metlu absolutie. Kde není národ zachovalý a vzdělaný, tam jest marné svrhovati staré vlády, neboť zase se dříve neb později všechno zlé navrátí, třeba se osoby a okolnosti změnily, a národ nemá z revoluce nic než trochu škody a nepořádku. V takovém pádu musí se napřed odstraniti tyto závady každé pravé svobody, a teprva potom jest naděje a vyhlídka na možnost dobré a trvanlivé právní vlády.“