Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
út čvc 16 @13:00 -
OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2024 08:49
  Naši vládní politici jdou ve stejných stopách jako pokrokářští ...

  Read more...

   
 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...

   
 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Rezortní interní protikorupční program MZV ČR a dalších organizací, u nichž funkci zřizovatele vykonává MZV ČR – porovnání se skutečností na velvyslanectví České republiky v Maroku - realita je bohužel smutným a vypovídajícím opakem dokumentu!

- Transparentnost a otevřený přístup k informacím – neexistuje!

- Obecným cílem RIPP_MZV a DO je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do kontrolního a řídicího systému ministerstva a dalších organizací takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního prostředí. Snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení vytvářet a posilovat protikorupční klima, v rámci jednotlivých procesů průběžně zvyšovat možnost jejich veřejné kontroly – děje se pravý opak!

- nastavit účinné kontrolní mechanismy a posilovat připravenost k minimalizaci, či k eliminaci korupčního potenciálu – nic není v praxi nastaveno!

- průběžně zvyšovat kvalitu RIPP_MZV a DO a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit v rámci MZV i v rámci dalších organizací – žádné zvyšování kvality a umožňování koordinace!

- Korupci (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je možno definovat jako jednání, kterým osoba v určitém postavení zneužívá tohoto svého postavení k získání neoprávněného osobního prospěchu, kterým může být majetkové obohacení anebo získání jiných neoprávněných výhod pro sebe nebo jinou osobu – dosavadní poznatky nasvědčují, že na korupci se významně podílí i velvyslanec Viktor Lorenc!

- Každý zaměstnanec MZV musí dodržovat stanovené etické zásady, aktivně podporovat etické jednání a podílet se na vytváření protikorupčního prostředí s vědomím, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na státní správu jako celek – velvyslanec Viktor Lorenc nemusí!

- Funkčnost kontrolních mechanismů na MZV je prověřována odborem Generální inspekce a interního auditu – v případě Maroka se tak neděje!

- V rámci konzulární a vízové agendě byla identifikována vyšší pravděpodobnost vzniku korupčního jednání ve vízovém procesu, a to při jednání pracovníků zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen „ZÚ“) se žadateli o udělení krátkodobého či dlouhodobého pobytového oprávnění na území České republiky. MZV v rámci metodického řízení činností ZÚ klade důraz na zajištění maximálně možného transparentního systému výkonu konzulární a vízové agendy. Konzulární pracovníci jsou soustavně a dlouhodobě vedeni k důslednému dodržování zásad slušného jednání se zvláštním zřetelem na spravedlivý, korektní a rovný přístup ke všem žadatelům – v Maroku je tomu opačně!

- Kontroly vybraných ZÚ se zaměřením na organizaci a výkon vízové a konzulární agendy. Hlavním důvodem těchto kontrolních akcí je především správná a řádná aplikace schengenských pravidel v praxi ZÚ a ověřování efektivity prováděných školení. Tyto kontroly představují i metodickou podporu, která napomáhá předcházet korupčnímu jednání anebo jej včas identifikovat. Kontroly výkonu konzulární a vízové činnosti ZÚ budou prováděny nejen v roce 2020 a i v následujících letech, a to v závislosti na výši přidělených finančních prostředků MZV na tento účel – v Maroku kontrola provedena nebyla, ačkoliv je to jedno z nejrizikovějších míst v udělování víz do schengenského prostoru!

- Na základě aktualizovaného Rámcového interního protikorupčního programu a na základě Akčního plánu boje s korupcí na roky 2020 až 2022 bude zpracovávána Zpráva o plnění RIPP_MZV“, a to ve dvouleté perioděbude těžko zveřejněna se všemi podrobnostmi a kontrola veřejností tak bude vyloučena!  

Inspekce MZV ač informována o závažných skutečnostech, nekoná. Bývalá konzulka v Rabatu dr. Jana Chaloupková je už přes půl roku postavena mimo službu. „Provinila“ se tím, že vykonávala svoji práci zcela profesionálně, ve vysoké kvalitě a i ve prospěch naší země.

Ze čtení textu o opatřeních mrazí – dopodrobna se vše popisuje, jakoby stačilo se vše naučit a diplomacie bude skvěle fungovat. Je to především o kvalitě lidí. Je-li vysoká, podobné manuály nejsou vůbec třeba, resp. jen velmi stručné. Skutečnému diplomatu není třeba v takovéto formě napsat co a jak se má správně dělat, jen neschopnému.

 

Jan Šinágl, 20.9.2020

* * *

Kdy najdou veřejnoprávní média konečně odvahu informovat o diplomatickém skandálu v Maroku?!

OBCHOD S MAROKEM SE ZBOŽÍM, ČI LIDMI, V ZÁVĚSU S DROGAMI?!

Policisté zadrželi v jednom týdnu 400 ilegálních migrantů (Slovinsko)

Kontroverzní nová protidrogová agenda EU ohrožuje Evropu a Maroko

Množství případů praní špinavých peněz a financování terorismu znepokojuje Maroko

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.87 (15 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)