Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

… Maroko riskuje, že se stane pro EU tím, čím Mexiko nebo Kolumbie pro USA. "Zaměří se na tok kokainu a mohli by prosazovat místní vymýcení konopí." V USA to ovlivnilo národní suverenitu Kolumbie, „k čemuž by mohlo dojít také v případě Maroka“. … Nakonec je pravděpodobné, že organizovaný zločin je největším příjemcem nové strategie protidrogové agendy EU založené na neúspěšné politice.

* * *

Probíhá skrytý proces radikálního posunu Evropy k nové represivní drogové agendě, která spojuje migraci, boj proti terorismu a bezpečnost.

Rabat - EU plánuje spojit migraci, boj proti terorismu a bezpečnost do své nové represivní protidrogové agendy, která by mohla mít dalekosáhlé důsledky pro Maroko. Evropská komise rozvíjí tuto novou strategii daleko od veřejné kontroly. Drastická nová protidrogová agenda byla odhalena až poté, co na protest proti utajeným jednáním EU ozvalo 29 organizací občanské společnosti. Aby bylo možné posoudit dopad této drakonické nové agendy a její potenciální dopady v Maghrebu, hovořily Maroko World News s Tomem Blickmanem.

Blickman, který v současné době sídlí v Rio de Janeiru, je vedoucím projektového ředitele v Transnational Institute v Amsterdamu. Vyjádřil zásadní znepokojení nad drogovou agendou EU a vidí závažné potenciální důsledky pro Maroko.

Nová protidrogová agenda EU navrhuje sloučit protidrogovou politiku s bojem proti terorismu a migrací do „nové represivní agendy“, tvrdí Blickman.

„Stále více se spoléháme na neúspěšnou strategii„ kontroly dodávek “, která se historicky používá v USA,“ řekl globální odborník na drogy agentuře MWN v obavě, že se EU pohybuje špatným směrem.

Vyrobeno ve stínu

„Nová protidrogová agenda EU byla pro odborníky na drogovou politiku, jako je Blickman,„ docela překvapením “. Tento proces byl neprůhledný a najednou máte před sebou dokument, který je skutečně posunem paradigmatu, jak ho sami nazývají, “řekl MWN. Domnívá se, že občanská společnost byla z vývoje nové agendy záměrně vynechána. "Pokud hodláte způsobit změnu paradigmatu, nejlepším způsobem je všechny překvapit," uvedl Blickman a dodal, že dává politikům EU "výhodu při stanovování agendy, toto bylo provedeno záměrně." EU je odhodlána prosazovat novou drogovou agendu bez zpětné vazby. Nyní je na členských státech EU, aby se rozhodly pokračovat nebo vyvinout novou agendu."Je to znepokojující, protože protidrogová politika je nyní zachycena v bezpečnostní agendě, stejně jako boj proti terorismu a nelegální migraci, vše je součástí stejného balíčku," zdůraznil Blickman. "Prostě nemohou tvrdit, že to nebude mít dopad na veřejné zdraví a lidská práva a občanské svobody lidí."

Změna paradigmatu

Překvapivě represivní nová agenda je součástí většího posunu doprava v evropské politice směrem k „pravicovější politice, větší nesnášenlivosti proti migraci a větší agendě„ práva a pořádku “.“ Skrytý vývoj protidrogové agendy EU je pravděpodobně způsoben intenzivním lobbováním evropských donucovacích orgánů, které touží po větším financování svých rozpočtů. "Vymáhání práva je nejúčinnější lobby na světě," řekl Blickman. "Vždy mohou tvrdit, že jsou tam pro veřejné blaho a prosazovat svou agendu." Jak si lidé začali více uvědomovat nebezpečí samotných drogových zákonů, „instituce činné v trestním řízení se vždy stáhnou“.

"Svým způsobem jsme to mohli vidět přicházet." "Značky byly na zdi," řekl Blickman. V několika zemích EU se objevil vznikající a případně koordinovaný diskurz. Pracovníci donucovacích orgánů stále častěji veřejně stigmatizují lidi, kteří užívají drogy, jako „spolupachatele s drogami a organizovaným zločinem“.

‚Jít zpět '

"Tato nová strategie EU je velmi znepokojivá, protože jde zpět," povzdechl si Blickman. "Víme, že to nefunguje, zkouší se to už více než padesát let."Zprávy EU a OSN o globálním trhu s drogami vždy ukazují, že výsledkem bylo stále více a více různých léků dostupných ve vyšší čistotě a za nižší ceny. "Zásady kontroly dodávek v minulosti nefungovaly, nefungují nyní a nebudou fungovat ani v budoucnu." Dvě desetiletí zkušeností v této oblasti naučila Blickmana, že „pokud chcete zastavit organizovaný zločin, musíte přemýšlet o regulaci trhů s drogami“, jak navrhuje Globální komise pro protidrogovou politiku, panel bývalých prezidentů, premiérů a dalších vysoce postavení úředníci. Nově navrhovaná protidrogová agenda EU není podle experta nic jiného než „posun paradigmatu zpět k neúspěšným politikám“. "Když jsou drogy nelegální, organizovaný zločin zásobuje trh." Musíte jim vzít trh. “

V několika evropských zemích byl trh s heroinem zrušen kvůli regulaci. V Nizozemsku a ve Švýcarsku dostávají problematičtí uživatelé heroinu své drogy přímo od státu. Tím se trh zbavuje zločinců, což je „velmi účinná strategie“, která zajišťuje, že „heroin je k dispozici pouze pro lidi, kteří jsou problematickými uživateli, a to funguje.“

Američtí politici odmítli provádět takovou politiku, což mělo za následek vysokou kriminalitu související s drogami a krizi opiátů, která každý den zabije téměř 130 Američanů. Represivní politiky, jako je nová protidrogová agenda EU, mohou mít „zničující účinky na veřejné zdraví a sociální bezpečnost ve čtvrtích,“ vysvětlil Blickman pro MWN.

Neúspěšné zásady

Větší vymáhání práva bude mít dopad na kvalitu drog a ohrozí veřejné zdraví. Ještě znepokojivější je, že tato strategie na straně nabídky „bude vždy eskalovat,“ tvrdí Blickman, který říká, že se to už dříve stalo.

Odborníci na protidrogovou politiku, jako je Tom Blickman, dosáhli v posledních desetiletích významného pokroku v přístupu k drogovým problémům jako k problému veřejného zdraví založenému na dodržování lidských práv. Změna kurzu nyní „ohrožuje lidská práva, zejména pro lidi barevných lidí, kteří budou stále častěji čelit zadržování a vyšetřování, protože uživatelé drog jsou stigmatizováni jako spolupachatelé organizovaného zločinu.“

Přístup založený na právech a veřejném zdraví, včetně snižování škod, který byl v minulých protidrogových strategiích EU upřednostňován, je snížen na poslední prioritu v nové strategii. Jejich odkaz téměř jako dodatečná myšlenka „si klade za cíl zmírnit úlomky a škody, které nevyhnutelně vytvoří obnovené zaměření na represi a kontrolu dodávek.“ To, co se děje s novým návrhem protidrogové agendy EU, je podobné tomu, co se stalo uprchlíkům, kteří byli obviněni jako spolupachatelé obchodníků s lidmi, aby potlačili nelegální migraci. "Oběti jsou kriminalizovány a stigmatizovány."

Předefinování role Maroka

„Stále více zemí se nakazí touto represivní chorobou,“ pokračoval a popsal novou drogovou agendu EU jako hrozbu pro země na periferii Evropy.

To se stalo už dříve, vzpomíná:

"Když Evropa uzavřela přepravní trasy pro Atlantik pro drogy, tyto léky se začaly pohybovat přes západní Afriku a Maroko." Když Evropa uzavře jednu trasu obchodování s lidmi, otevře se další, protože poptávka zůstane. Nová protidrogová agenda EU bude podle Blickmana znamenat „stále více zemí se bude muset vypořádat s obchodníky s drogami pohybujícími se po jejich zemi“. Blickman viděl Guinea Bissau jako znepokojivý příklad. Západoafrický národ „téměř převzal organizovaný zločin a obchodníci s drogami“. V minulosti zásilky kokainu nechodily přes Maroko, ale nyní to dělají pravidelně.

"Před deseti lety byl kokain dodáván přímo do Evropy, nové trasy nyní místo toho proudí kokainem přes Maroko," vysvětlil Blickman. Tento posun vedl k tomu, že „stále více znevýhodněné mládeže marockého původu se zapojuje do obchodu s kokainem v Nizozemsku, Belgii a Francii.“

Eskalace

Blickman vidí značné riziko, že by EU mohla následovat těžkopádné protidrogové strategie USA. USA běžně používají letadla ke stříkání kolumbijských polí jedem k „fumigaci“ kokových polí. "Je to stejná logika, jako když EU platí Maroku, aby mělo silnější politiku k vymýcení produkce konopí," zdůraznil Blickman. Pokud se EU zamotá do „bezpečnostního myšlení“, vytvoří si vlastní logiku a riziko eskalace. "Existují příklady minulosti," řekl Blickman MWN. "Pokud chcete jít na americkou periferní drogovou válku na periferii Evropy, která by mohla poškodit vztahy se zeměmi na evropských hranicích." „Stavbou pevnosti Evropa tlačí Evropa svou„ krizi “na periferie, stejně jako v případě migrace.“ Řekl Blickman. "Například v Afghánistánu začali bombardovat heroinové laboratoře, je to druh politiky, kterou chceme?" předpokládal. "Nepomáhá to, z Afghánistánu proudí více heroinu než kdy jindy a metamfetamin byl přidán jako exportní produkt."

Maroko riskuje, že se stane pro EU tím, čím Mexiko nebo Kolumbie pro USA. "Zaměří se na tok kokainu a mohli by prosazovat místní vymýcení konopí." V USA to ovlivnilo národní suverenitu Kolumbie, „k čemuž by mohlo dojít také v případě Maroka“.

Blickman se obává, že tento druh logiky vytváří „tunelovou vizi represe“ a obává se, že by „se to mohlo rychle eskalovat v ošklivých politikách, jako je fumigace konopných polí v Maroku“. Vidí malý rozdíl mezi bombardováním afghánských laboratoří heroinu a postřikem jedu na marocká pole konopí. "Není to současný návrh, ale za pět let by tato logika mohla v to vyústit."

Vítězové a oběti

Při přechodu na legálně regulovaný trh s konopím, jak uvažují Nizozemsko a Lucembursko, místo toho podle Blickmana „mohli a měli by být součástí tohoto trhu maročtí farmáři konopí“. „Pěstování legálního konopí pro rozvíjející se léčebný a rekreační trh v Evropě by prospělo marocké ekonomice a pomohlo by vyřešit chudobu a zhoršování životního prostředí v oblasti Rif," uvedl odborník na drogovou politiku.

Konečnými oběťmi této změny paradigmatu jsou lidé, kteří již oběťmi jsou. "Producenti, jako jsou marockí farmáři, již čelí mnohem větší represi než distributoři nebo uživatelé," uvedl. Uživatelé budou více stigmatizováni, producenti budou čelit větší represi, zatímco organizovaný zločin uprostřed bude profitovat z růstu cen.

Nakonec je pravděpodobné, že organizovaný zločin je největším příjemcem nové strategie protidrogové agendy EU založené na neúspěšných politikách.

"Můžete přemýšlet o regulaci těchto trhů, nebo bude stále represivnější," řekl Blickman

https://www.moroccoworldnews.com/2020/09/318174/controversial-new-eu-drug-agenda-puts-europe-morocco-at-risk/

* * *

S velvyslancem ČR Lorencem na život a na smrt

Kdy najdou veřejnoprávní média konečně odvahu informovat o diplomatickém skandálu v Maroku?!

OBCHOD S MAROKEM SE ZBOŽÍM, ČI LIDMI, V ZÁVĚSU S DROGAMI?!

P.S.

Na základě dosud známých faktů, lze konstatovat, že Česká republika tomuto trendu napomáhá svoji neschopností zajistit funkčnost svého velvyslanectví v Maroku. Není odvaha odpovědných, politici mlčí, stejně jako veřejnoprávní média.

 

Jan Šinágl, 18.9.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.82 (17 Votes)
Share

Komentáře   

+9 #1 Jan Šinagl 2020-09-22 15:55
Srdecne pozdravy,

zaujal mne Vas clanek k nove strategii EU v oblasti drog. Ani jsem o ni nevedel, nikde se o ni moc nepsalo. Osobne si myslim, ze je treba kombinovat oba pristupy - propojit aktivne a efektivne boj s pasovanim drog a boj s terorismem, organizovanym zlocinem, ilegalni migraci a pasovanim lidi a soucasne se soustredit i na prislusne trhy - vyboru i konzumaci. Jako uspesnou nepovazuji ani jednu strategii, pokud jsou oddelene.

Trh s narkotiky, jejich distribuce, pasovani pres hranice, to vse je jasny mezinarodni organizovany zlocin, bohuzel organy cinne v ochrane osob a hranice vetsinou chyti jen male ryby, ty, kteri se z ruznych duvodu k pasovani drog uvolili, at jiz z vidiny snadneho velkeho zisku ci hlouposti ci pouhemu vydirani od jinych.

Problemem jsou ale ti, kteri to vse organizuji, zustavaji schovani za scenou a inkasuji vysoke sumy. Do terenu vysilaji volavky, prenasece a ruzne chudaky, sami sedi v pohodli v luxusu svych vil, jacht a palacu. To je obrovsky problem. Jak se k temto lidem dostat? Policie a bezpecnostni slozky o nich i casto vedi, ale protoze tento zlocin prorusta do politiky a v mnohych statech se tyka i tech nejvyssich, vcetne vladcu, zaviraji oci, at chteji ci ne. Jako kone k prevozu drog casto slouzi ilegalni migranti, kteri se soucasne presouvaji z rizikovych zemi do Evropy a spoji se dve veci v jednom - odveze se droga ci finance za ni a dotycny se presune tam, kam si pral a je od nej klid. Jiz se nevrati do sve domoviny, nekde zmizne a s nim i riziko, ze by mluvil.

Sofistikovanejs i forma je rizena primo z vyssich mist a pouzivaji se i oficialni kuryri pracujici pro ruzne instaituce a VIP osoby. Tito lide realizuji do Evropu jednu cestu a po navratu je jim odejmut cestovni pas. Jiz nikdy se do zahranici nepodivaji a doma jsou take dobre strezeni, aby moc nemluvili. Takto se zajisti fungovani propracovane site, ktera spojuje nekolik elementu. Proto strategie EU neni zase tak spatna, protoze cili na tyto praktiky. Otazkou jen jen, jak je skutecne efektivni - viz Vas clanek ve francouzske verzi o prani penez z drog ve Francii. To poukazuje na nutnost profesionalnejs i policejni, bezpecnostni a vojenske sluzby clenskych statu EU, nekompromisni, vcetne potirani zlocinu u vysokych zahranicnich cinitelu. Zakony plati rovne pro vsechny.

Autor clanku spravne uvadi, ze doslo ke zmenam v trasach pasovani a vubec pohybu drog a Maroko je v centru pozornosti. Sever kralovstvi je velmi chudy a naprosto pestovani hasise utlumit je asi nemozne. Myslenka kontrolovane produkce na lekarske,lecite lske ucely je docelal dobra a mohla by byt resenim pro ty, kteri jinou volbu nemaji a utnula by trasy tem, kteri vse realizuji v zakulisi, pasuji, jak se da a stejne zisk ma organizator a ne producent. Kazdopadne ale musim vystoupit proti myslence legalizace drog jako takovych. Nici zdravi, spolecnost, ducha. Spotrebitelsky trh by mel mit minimalni, prisne kontrolovany, pouze spojeny se zdravotnimi duvody, pripadne na vyrobu dalsich legalnich vyrobku.

Svou roli hraje i legislativa, ktera by mela pro produkci, pasovani a nelegalni uzivani volit tvrdsi tresty. Kratke vazebni postihy spolu s pomerne dobrymi podminkami evropskych veznic se miji ucinkem a delikventi se radi ke sve cinnosti po propusteni vraci.

Mimoevropsky region casto voli tresty zase az moc tvrde, ale alespon zaberou. Kazdy ma na vyber a dobre vi, co cini. Nemusime chodit daleko i u nas - divka v Pakistanu, kdysi dva hosi v Thajsku, mladik na severu Brazilie. I Maroko v nasi historii nechybi a smutny pribeh ridice kamionu vezouciho kompoty, v nicht se nasly drogy, koncil jeho sebevrazdou v marockem vezeni. Dovedu si predstavit, ze asi podminky tam museli byt krute.

Obchodovani s drogami vnimam jako urcity typ terorismu. Nemusi prece jit vzdy jen o to, ze nekdo zabije strelnou zbrani, najede do davu autem nebo se sam odpali. Prostredctvim narkotik se nici zivoty lidi, jejich zdravi, trpi rodiny uzivatelu i poslicku.

Kazdopadne souhlasim s Vasi poznamkou o nasem velvyslanectvi. Podcenovani zavaznosti vizove agendy s sebou nese rizika podpory nejen ilegalni migrace, ale i dalsich nebezpecnych cinnosti typu pasovani drog, na coz prave nova strategie EU cili.

David Stastny

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)