Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Masaryk a Benes

Aktualizováno 18:50 hod.: Ve SRN byla dnes odhalena laboratoř, která omylem z 60 testů na Covid-19 vyhodnotila 58 jako pozitivních z důvodů přetíženosti personálu. Veřejnosti se obratem omluvila. Kolik chybných pozitivních testů máme v ČR? Jak fungují jejich kontroly? Je vůbec čas je provádět a odvaha omluvit se případně veřejnosti?Covid pozitivne Německou důkladnost a solidnost s českou lze jen těžko srovnávat J.Š.

* * *

TGM : „Rád bych formuloval rakouský problém pro Rakousko a nás Čechy takto: „Jestliže Němec může být Rakušan, proč nemůže být Slovan, řekněme Srb, Rakušan? Všichni chceme rovnost a rovná práva, všichni chceme svobodu v Rakousku, a tudíž nemáme důvod v dohledné době Rakousko opustit.“

* * *

LN KO Nestatni svatek 291020Vznik Československé republiky byl velmocenským omylem. Ze lží se stala legenda

Nádherný „obrozenecký“ sen, samostatná republika, neměl v době rozvrácených národnostních vztahů ve střední Evropě šanci. Ve chvíli zhroucení rakousko-uherského soustátí se hnací silou stala nezodpovědnáLN JV Schodistovy napad 311020 touha části české elity domoci se pod jakýmkoliv jménem statutu vládnoucího „národa“ nad co největším územím. Více než poloviny jinojazyčného obyvatelstva nového státu se tato česká elita na nic neptala.

U vědomí svého „civilizačního“ náskoku byla elita rozhodnuta přinášet pokrok Slovensku, Slezsku a Podkarpatské Rusi doslova za každou cenu – a k tomu si podrobit i nesouhlasící české Němce a slovenské Maďary – i za cenu násilí.

Jenomže potlačení zájmů více než poloviny obyvatelstva nečeského jazyka vnímala velká část československých Němců, Slováků, Maďarů, Poláků a Rusínů od počátku jako nerovnoprávnost. S výjimkou zaostalého Rumunska, daleko na nejvýchodnější hranici státu, nebyl Československu nakloněn ani jeden z jeho sousedů. Nové hranice s Polskem a Maďarskem se dokonce definovaly až vojenským konfliktem a s pomocí násilí byl pacifikován i odpor německého obyvatelstva v některých městech Sudet.

Zvláštní kapitolu mýtotvorby je nekritická idealizace prezidentů či armády, která v české společnosti přetrvává dodnes. Tato tradice vylučuje možnost omylu, stáří, nemoci, osobního selhání či dokonce zrady.

Představa o novém Československu, jehož ekonomické a kulturní úspěchy pomohou rychle přetavit jednotlivá jazyková národovectví v jednotný československý politický národ, byla ve střední Evropě 20. a 30. let pouhou iluzí. Byl to vzdušný zámek, stavěný jen pro krásné počasí.

Stateční, moudří a neomylní

Naprostá většina české politické elity ve skutečnosti nikdy nebyla ochotna snížit se na úroveň rovnoprávnosti s vícehlavou jinojazyčnou většinou ve společném státě. Už vůbec ne pak splnit sliby, dávané Spojencům na mírové konferenci o tom, že Československo bude mít kantonální systém a nebude budovat stálou armádu. Skutečný stav věcí ale dlouho zastíraly nesporné hospodářské, kulturní a zprvu i politické úspěchy nového státu. Československo si přes svoje vnitřní problémy, na rozdíl od všech svých sousedů, dokázalo udržovat formálně demokratický politický systém. A v prvních deseti letech se ještě mohlo zdát, že vítězům první světové války zájem o demokratizaci střední Evropy vydrží věčně. Život v iluzi může vydržet velmi dlouho – zvláště pokud se stane státní doktrínou, podporovanou státním školstvím, cenzurou a valnou většinou sdělovacích prostředků.

Československá státní doktrína, nebo spíše domácí propaganda, převzala navíc to nejhorší z české obrozenecké tradice – slepou sebestřednost a vytváření mýtů. České debaty o minulosti, stejně jako vymýšlení smyslu takových „národních dějin“, vytržených z mezinárodního kontextu (Milan Kundera 1968, stejně jako současní tzv. pullmanovci), zabředávaly a zabředávají často až k hranici naivity.

Zvláštní kapitolu této mýtotvorby tvoří nekritická idealizace prezidentů či armády, která, mimochodem, v české společnosti přetrvává dodnes. Tato tradice vylučuje možnost omylu, stáří, nemoci, osobního selhání či dokonce zrady. Prezidenti z období krizí jsou ve vnímání české společnosti jen výhradně stateční, moudří, neomylní a spravedliví andělé.

Tomáš Garrigue Masaryk přitom byl placeným agentem britské zpravodajské služby ještě předtím, než v prvním roce války odešel do exilu. Později vyhlásil i zcela mylnou neutralitu vůči bolševickému režimu v Rusku a jen těžko se smiřoval s obrovským ohlasem, který ve světě mělo proti jeho vůli vyhlášené vystoupení legií proti bolševikům. Proč nepřiznávat i tohle?

Ostudné politické a otevřeně kriminální čistky v armádě probíhaly už od léta 1945. Ludvík Svoboda i prezident Beneš o nich byli detailně informováni a schvalovali je.

Mstivý prezident Beneš

Po svojí abdikaci a osobním písemném blahopřání svému nástupci Emilu Háchovi začátkem října 1938 se Beneš prohlásil po vypuknutí války znovu za prezidenta. Aby se prosadil, nechal zavřít do anglických vězení a táborů stovky svých politických odpůrců.

Podstatně legitimnějšího konkurenta, trojnásobného předválečného premiéra Milana Hodžu, vyštval z Londýna pod hrozbou internace do Spojených států. Ministru Nečasovi zakázal už rok před skončením války pro jeho „protisovětské postoje“ návrat do vlasti.

V pankráckém vězení, jen pár týdnů po svém návratu z londýnského exilu a následném okamžitém zatčení, zemřel i předválečný poslanec a Benešův odpůrce František Schwarz. Ale především – Beneš celou předválečnou československou armádu vědomě zlikvidoval. Poslední část její generality, která mu v exilu sloužila jako „ministerstvo národní obrany“, ještě před jejím koncem na přání Sovětů rozpustil a opustil. Veškeré armádní velení a organizaci předal sovětskou agenturou prolezlé jednotce plukovníka, a později generála Ludvíka Svobody, zvané Československý armádní sbor v Sovětském svazu.

Před chybným a pro jednotku téměř likvidačním nasazením do karpatsko-dukelské operace na podzim 1944 (rozkazem maršála Koněva) měla pouhých 16451 vojáků. Skoro dvanáct tisíc z nich byli občané jiných států než Československa, především Sovětského svazu, takže to mnohem spíše byla jakási obdoba Cizinecké legie. Čechů a Moravanů v ní bylo jen 925. Více než trojnásobek byl Slováků, dezertérů z tzv. Rychlé divize fašistického Slovenského štátu. Občanů předválečného Československa v ní tedy byla pouhá čtvrtina.

Okamžitě po vstupu na československé území koncem roku 1944 bylo ke každé vyšší jednotce přiděleno několik nových sovětských „poradců“ a od ledna 1945 celý armádní sbor a veškerou mobilizovanou novou vojenskou strukturu Československé armády ovládlo Sověty řízené Obranné zpravodajství. Z předválečné armády nezůstalo nic.

Obrněná brigáda a letci ze Západu se směli vrátit domů až v létě 1945 a jejich jednotky byly rozpuštěny. Obrněná brigáda s anglickými tanky nesměla být zprvu ani představena veřejnosti, a tak na slavnostní přehlídce v polovině května v Praze jeli českoslovenští vojáci na tancích IS-2, jen pro tuto show zapůjčených Rudou armádou, a řízených sovětskými posádkami.

Ostudné politické a otevřeně kriminální čistky v armádě probíhaly už od léta 1945.

Ludvík Svoboda i prezident Beneš o nich byli detailně informováni a schvalovali je. Pozdější věznění a popravy mnoha vyhozených důstojníků proto padají i na jejich hlavy. Pro Beneše a Svobodu byly jen přijatelnou cenou za sovětskou součinnost při násilném vyhánění německého obyvatelstva přes hranice do sovětské okupační zóny v Německu a nahnání více než milionu lidí do koncentračních táborů (tak se jim opravdu úředně říkalo).

Než by Svoboda použil „nespolehlivé“ západní jednotky a jejich důstojníky, raději se opřel o bývalé důstojníky armády fašistického Slovenského štátu. Do armády bylo na jeho rozkaz ještě v květnu 1945 mobilizováno dokonce osm set zajatých příslušníků nejbrutálnějších jednotek Hlinkovy gardy (tzv. Haššíkovci), kterým se podařilo utéci ze Slovenska až k Písku, kde jim americká armáda znemožnila přechod demarkační linie.

Svobodní lidé potřebují k životu pravdu mnohem více než modly a lži o pochybných hrdinech. Namísto pravdy máme hloupý a nedůstojný zákon, který tvrdí, že Edvard Beneš se zasloužil o stát…

Ve stejné době byla rozhodnutím vlády a prezidenta řada vojenských jednotek převedena v utajení pod komunisty přímo řízené ministerstvo vnitra. O podílu takových jednotek a armády jako celku na masových vraždách a násilnostech proti civilnímu obyvatelstvu v době míru Armáda České republiky dodnes mlčí.

Kromě vyhnání a odsunu českých a moravských Němců v prvních dvou poválečných letech připomeňme i nasazení v Plzni v roce 1953, nebo v ulicích řady českých a moravských měst v srpnu 1969. Nikdo za to nikdy nebyl potrestán. Tisíce zbytečných komunistických generálů a důstojníků ČSLA se i po roce 1989 v klidu dočkaly bohaté penze a výsluh, zatímco oběti režimu dožívaly na desítky let zapomenuty, s nejnižšími příjmy nebo v emigraci.

Je snad potřeba více důkazů k výroku, že Edvard Beneš s pomocí Ludvíka Svobody už v roce 1945 zničili armádu demokratického Československa a podřídili ji, spolu s celým státem, koloniální nadvládě stalinistické diktatury?

Výzva k otevřené diskusi

Stati SDL CZOslavovat vznik Československa je dnes především výzvou k tolik opožděné diskuzi o českých dějinách 20. století, o tom, čemu se říká národní identita. Svobodní lidé potřebují k životu pravdu mnohem více než modly a lži o pochybných hrdinech. Namísto pravdy máme hloupý a nedůstojný zákon, který tvrdí, že Edvard Beneš se zasloužil o stát

Jistou formu dějinné spravedlnosti prožil jenom Ludvík Svoboda. Poté, co organizoval vyhnání a odsun milionů českých a moravských Němců, a pomohl zničit kariéry a životy tisíců svých spolubojovníků, sám zažil nemilost i vězení. Měl štěstí. Byl rehabilitován a v srpnu 1968 se jako prezident nesporně zachoval státnicky, když zamezil sovětskému plánu na vytvoření dělnicko-rolnické vlády kolaborantských aparátčíků a přivezl z Moskvy unesené vedení KSČ.

Nástupu kolaborantů ale nezabránil a na konci života ho potkalo vůbec největší ponížení. Sovětské vedení mu – coby prezidentovi státu – zakázalo vydat jeho válečné paměti. Sluhům není dovoleno si pamatovat.

Celý článek: https://hlidacipes.org/jan-urban-vznik-ceskoslovenske-republiky-byl-velmocenskym-omylem-ze-lzi-se-stala-legenda/

* * *

P.S.

Stefanik MGenerál M.R. Štefánik byl TGM odvolán, když chtěl velet ruským legionářům a zlikvidovat ještě slabé bolševiky, zahynul při leteckém neštěstí…Bata Tomas

Tomáš Baťa chtěl kandidovat na presidenta, nepochybně by uspěl, zahynul při leteckém neštěstí….

Dr. Emil Hácha prohlásil: „Naše neštěstí začalo založením Československa.“

TGM chtěl původně založit nový stát podle švýcarského vzoru, když zjistil, že by neměl absolutní moc, změnil názor. Slováci nebyli vpuštění na jednání v St. Germain a o vzniku nového státu se dozvěděli až za týden! Do Sudet se stěhovali Češi. Místní státní úředníci se museli do dvou let naučit česky, jinak ztratili práci. České firmy dostávaly státní zakázky na úkor místních firem a podnikatelů….

Není co slavit. Nedivme se, že i v normálních dobách v tento den lidé „utíkají“ na chaty a nikde na soukromých domech a bytech nevidíte státní vlajku… I to je důkazem, že pro většinu obyvatelstva je 28.říjen pouhým volným dnem

Vyspělá občanská společnost se sama dokáže chovat zodpovědně. Toho byla schopna ještě v roce 1938, kdy chtěla bojovat za svobodu celá země! Dějiny XX. století naučily českého člověka přežívat jakýkoliv režim. Pokud byly náznaky odporu, strachem byl rychle odstraněn. To byla a je stále „největší hybná síla země“, jak konstatoval první velvyslanec Německa v ČSR Walter Koch. Proto i dnes šířeným strachem je tak snadné ovládat celou společnost. I dnešní její stav je důsledkem vzniku Československa, resp. formy, kterou bylo uspořádáno a která flagrantně popřela základní lidská práva. Ze zločinu nemůže povstat nic dobrého, jen jeho opakování.

Covid-19 není smrtící pro většinu populace. Maximální snahou o záchranu těch co jím jsou skutečně ohrožení, ohrožujeme životy a existenci většiny populace, tedy i více ty skutečně ohrožené. Válku nelze vyhrát bez obětí. Zatím se chováme tak, aby jich bylo co nejvíce. Na tomto zločinu na zdraví obyvatelstva a hospodářství země národa se podílí i média, jednostranným „beznadějným zpravodajstvím“ takřka 24 hodin denně a vláda, vydáváním opatření jako na „běžícím pásu“, který si není běžný člověk schopen zapamatovat, natož dodržovat a kterými se ztrácí potřebná důvěra. Posilují pouze strach a obavy. Ty jak známo oslabují imunitní systém člověka. 

Prof. Bárta to v rozhovoru pro ČRoPlus vystihl zcela přesně – i výrokem: „Němci mají Kochův institut, my máme Prymulu.“ Největší zločin je zavření škol a traumatizování dětí. Jako jediná západní země jsme zavřeli všechny školy! Přitom děti a mládež nejsou vůbec riziková skupina! Díky tomuto opatření se jí mohou stát, především na následky nesmyslných opatření.

Příklad si můžeme vzít ze Švédska, kdy Švédové věří svému hlavnímu epidemiologovi a roušky moc nenosí.

Rozhovor s bývalým velvyslancem ČR e Švédsku Jiřím Šitlerem doporučuji!

Krize v minulosti nakonec vždy vedly k návratu přirozenosti a přirozenému způsobu života. Blahobyt přivedl vždy neschopné a všehoschopné do vedení zemí. Krize pomáhají návratu schopných do čela zemí. Nedivme se, že se většina chová jako „ustrašené ovce“, hnány z „kouta do kouta“, čekající na „pastevce“. O tom to bude v nadcházející době, která bude výzvou každému odpovědnému člověku, nemyslícímu pouze na sebe. Prof. Bárta tvrdí, že se „můžeme dočkat velkých změn v průběhu následujících 20-30 měsíců.“ Souhlasím, máme-li si uchovat naději a nedostat se do situace mnohem horší, která si vyžádá mnohem více obětí a kdy už možná nikoho nebude Covid-19 zajímat…

Země, která není schopna ani po více jak 100 letech přiznat si pravdu o své minulosti, nemá pevný morální základ a nemůže očekávat pozitivní vývoj, dokud nebude schopna si své vlastní zločiny proti lidskosti přiznat.

Všechno je jen jako, jak dlouho ještě? Hrajeme si na něco co není a co nejsme.

 

Jan Šinágl, 28.10.2020

* * *

400. výročí „bitvy“ na Bílé hoře, aneb jak to ve skutečnosti bylo

Praha 15.8.2020: Mariánský sloup v Praze nám opět ukazuje správný směr

 

* * *

Prosinec 2018: prof. Josef Kalvoda: Genese Československa - doplněné vydání

* * *

„Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více nenávidí ty, kteří ji říkají.“

George Orwell

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.85 (20 Votes)
Share

Komentáře   

-12 #1 Jan Šinagl 2020-10-28 14:27
Nepředstaviteln í představitelé Českého státu.

O stodruhém výročí vzniku Československéh o státu, lze psát. Ale o státě samostatném?

Rozpolcenost českého státního útvaru se projevuje členstvím v Evropské Unii a neustálým veřejným ovlivňováním České republiky Ruskem tzv. Gerasimovovou doktrínou tiše ignorované současným prezidentem.

Komunistická strana je opět v českém parlamentě jako strana „demokratická“. Po 30 let ovlivňovala poslance tak, že 75% jich volilo do předsednictva parlamentu předsedu KSČM, když si před tím odhlasovali anonymní volbu.

Taková „samostatnost“, která se nedokáže zbavit strany, která má na svědomí několik set zabitých Čechů, tisíce zubožených a rozvrácených rodin nemá v parlamentu co dělat. Její zločiny a vraždy podle komunistických zákonů lze přirovnat k nacistické brutalitě na československém území. Nacistická zvůle trvala sedm let, komunistická čtyřicet dva.

Národ je zkompromitován natolik, že bývalé nejvyšší představitele komunistické strany, kteří podepisovali rozsudky smrti české soudnictví za 30 let nedokázalo odsoudit, ačkoliv jejich činy jsou nepromlčitelné.

Žijeme od ostudy k ostudě, ale protože je co jíst, bavit se a brát plat, přežívá národ jako stádo, kterému nechybí pastva.

Důstojnost, čest, duchovní hodnoty, hrdinství československýc h legionářů, doba kdy jsme naposledy bojovali na třech frontách za svobodu a demokracii, měli své hrdiny, po 102 letech připomíná lobotomii českých mozků v oblasti odhodlanosti, sebevědomí, statečnosti a sounáležitosti.

K.Mrzílek
28.10.2020

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)