Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vánoční koncert z Valdštejnského paláce v Praze dne 24. 12  2020 - recitace Gabriela a Sofie Filippi.

Před 350 lety zemřel učitel národů Jan Ámos Komenský

Odkaz učitelé národů je právě dnes o to více aktuální. Má muzeum v holandském Nardenu. V Praze existuje Pedagogické muzeum J. A. Komenského, věnované pedagogice a dějinám českého školství, ne samotnému Komenskému. Rozsah jeho díla by si to nepochybně zasloužil. O jeho myšlenkách se moc nemluví, pokud vůbec. Žáci a studenti znají většinou nazpaměť jenom jeho životopis a díla. Máme co dohánět – Komenský je stále daleko před námi!

Dnešní děti a mládež jsou připravovány stále více o svobodné hry v přírodě, rozvíjející přirozenost, přirozené myšlení, komunikaci a tvořivost. Jsou-li samy a bez „moderních“ her, nudí se, ztrácejí schopnost se bavit samy, jako to uměly předchozí generace. Počítače už dokonce píší pohádky pro děti, které vysílá veřejnoprávní rozhlas?! Auta budou řízena počítači, mluví na nás ledničky, hlasem ovládáme pomalu celou domácnost. Přestáváme být stále méně svobodnými lidmi. Stále více se podobáme robotům. Poslušně vykonáváme co se očekává a stáváme se závislými, ovladatelnými a manipulovatelnými, aniž tušíme. Kde zůstal člověk?

Asi bude třeba vypnout na čas elektřinu, aby se člověk konečně probudil, stejně jako se probouzí při koronaviru a začíná uvědomovat své skutečné potřeby a hodnotu skutečného života. Je třeba začít žít přirozeně, žít své životy a nenechat si brát čas masivním díváním se na různé „krabičky“ jak hrají jiní své životy, kdy i jejich životy jsou podobny našim.

Základem je omezení nesmyslného blahobytu, konzum nepotřebného a obnovení přirozené lidské komunikace. Jinak se staneme postupně závislými roboty, budeme to považovat za „přirozené“ a jako civilizace se budeme blížit ke svému konci. Člověk byl stvořen pro lidskou, přirozenou komunikaci, ne digitální, která ho o skutečně, plně žitý život cíleně a postupně připravuje.

Moderní technologie jdou proti přirozenosti člověka, je na nich závislý a vedou k jeho stupidisaci. Neslouží nám, ale my jim a strukturám za nimi skrytými.

Nemám nic proti rozvoji techniky, který nelze zastavit. Svět na její rozvoj vždy doplatil, když nastal úpadek mravů. Jsou-li mravy a mravní hodnoty ve zpoždění za technickým vývojem, vždy to dají dříve či později najevo. Dnes jde o to, aby se zabránilo ještě větším škodám. Čím to asi bude, že „primitivní“ kmeny v Austrálii či Africe žijí poměrně spokojený život, bez stresu a s úsměvem ve tváři? Máme se i od nich co učit.

Stále více lidí se od moderních technologií odklání. To je jen dobře - návrat k přirozené lidské komunikaci je začátkem uzdravování nemocné mysli a společnosti – a návratem k normálnímu, plnohodnotnému  životu.

 

Jan Šinágl, 26.12.2020

* * *

V čem je hlavní problém člověka, jeho hlavní neřest?

Komenský tomu říká „samosvornost“: „Sám sobě patřiti, sobě nadmíru hověti, jen sobě samému se líbiti, svým bůžkem se dělati“. Jedním slovem: sebestřednost. Dobro podle něj zabíjíme tehdy, když dáváme systematicky přednost vlastnímu blahu nad blahem ostatních, celku. Když si řekneme „já bez ohledu na tebe, jiný člověče, jdu za svým „dobrem“, přispíváme tím k záhubě lidstva. Naše lidskost není docela v pořádku, říká Komenský, ale hned dodává, že není úplně ztracena. Naděje trvá.

Děti jsou tedy ve vašem projektu vedeny k nesobeckému jednání?

Mají se rozhlédnout ve svém světě a vybrat si něco, co mohou pro nápravu věcí samy udělat. V rodině, ve škole, v sousedství, ve své obci… A ptát se: dokážu najít nějakou věc, kterou je v mé moci změnit? To je ta hlavní otázka. Když tu věc najdou, třeba i po poradě se spolužáky a s paní učitelkou, tak půjdou a udělají to.

Lidskost není ztracena (LN 22.12.2020) – rozhovor s pedagogem, komeniologem a bratrským farářem Janem Háblem o nadčasových myšlenkách J.A. Komenského a hodnotovém vzdělávání

* * *

Paní Irena a Voynichův rukopis, nejzáhadnější rukopis na světě (jedno slovo luštila 4 měsíce!) - část 3: Květ v líci mít, co zavoní dobrem ve světle žít

Ke dnešnímu 425. výročí narození největšího Čecha, Moravského Bratra, rektora, exulanta, filosofa a myslitele, mistra Jana Amose Komenského

Sudetský Kříž a všichni dobří rodáci…

Facebook a Demokracie, aneb o zneužívání uživatelů!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)