Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Sudetendeutschertag Regensburg 2023SD ztraty po vyhnaniZpůsobem odpovídajícím stavu společnosti, deformované dějinami. Stále citlivé společenské téma, které účelově využívají politici k získávání přízně voličů. Stačí oslovit pudy, emoce a voliči podpoří politiku, která jde proti jejich zájmům a zájmům země.

Za vše hovoří volba presidenta z roku 2013. Karel Schwarzenberg byl jasným favoritem a nepochybně by i vyhrál. V den volby, v rozporu s volebním zákonem, byl v nejčtenějším, bulvárním deníku BLESK uveřejněn inzerát na celou stránku s textem: „Naše první dáma bude Němka“  – a Miloš Zeman zvítězil. Neplatnost volby se neřešila. Země se tak místo kultivované a vzdělané první dámy, dočkala novodobé Marty Gottwaldové.

Celkové lze konstatovat, že podvědomá, skrytá nenávist a averze vůči všemu německému, pozvolna, ale trvale klesá. Především díky aktivitám různých česko-německých spolků a díky jejich vytrvalé, mnohaleté práci. Lze říci, že i veřejnoprávní média stále více tuto problematiku připomínají, byť ne v hlavních vysílacích časech. Ekonomičtí odborníci nově konstatují, že se naše země stále hospodářsky nevzpamatovala s odchodu sudetských Němců. Nutno dodat i kulturně. Připomínám, že z území dnešní České republiky pochází dva laureáti Nobelovi ceny českého původu a deset původu německého.

Lidice jsou neustále připomínány - zločiny nacismu v době války. Vlastní zločiny po skončení II. světové války, v době míru, jen zvolna, pokud vůbec. Zločiny totalitního režimu jsou připomínány stále méně. Např. masakr na Švédských šancích u Přerova (povražděno 267 mužů, žen, dětí, batolat a kojenců), či v Bratislavě vojáky stejné armády gen. Ludvíka Svobody (94 maďarských skautů). Podle mezinárodního práva jsme se dopustili genocidia, ethnocidia, democídia. Dodnes si to odmítáme připustit natož se ještě omluvit. Za ztrátu elit země, jak německé tak i české, budeme ještě dlouho a draze platit. Svoji vyspělost projevíme až tehdy, když se omluvíme i my za spáchané zločiny proti lidskosti na svých bývalých spoluobčanech.

Žádné nové školy a miliardy investic EU do bývalých Sudet nemohou nahradit obyvatelstvo, které zde žilo po dlouhá staletí. Bylo bytostně propojeno s krajinou, půdou, kdy tvořilo potřebné hodnoty ve prospěch svůj i své země. Položilo základy řemesel, hudby a poctivé, kvalitní práce. Dnes jsou Sudety nejzaostalejším územím České republiky, včetně vysoké nezaměstnanosti, sociálních problémů a korupce.

Zločiny nacismu se na školách stále a důkladně probírají, zato zločiny komunismu jen okrajové. Záleží na kvalitě a odvaze učitele. Proto je většina společnosti stále nedostatečně informována o vlastních dějinách s patřičnými následky. Není divu, že německá mládež je dobře informovaná o zločinech nacismu, stejně jako česká. Obávám se, že německá mládež ví o zločinech komunistického režimu mnohem více, než česká. Není divu, že v Praze potkávám často mladé Němce, německé školy, s opravdovým zájmem o společné dějiny. Věřme, že i česká mládež začne postupně objevovat Německo a nalézat společné zájmy k oboustrannému prospěchu a porozumění. Je to především na mladé generaci, nezatížené minulostí, otevřené světu a novým výzvám doby.

Cestou je široká osvěta, kvalitní výchova, vzdělávání, osobní příklad a obnovení přirozené, mezilidské komunikace. Je to základ všeho. Měla by to být posilováno a podporováno politikou skutečných, osvícených osobností, za podpory nezávislých médií. Politici jak na české, tak na německé straně, by měli přestat nadřazovat ekonomické zájmy svých zemí na úkor řádného vypořádání se s tématem vyhnání sudetských Němců. Je to pokrytectví, které možnosti skutečné ekonomické spolupráce nutně  omezuje.

Není divu, že jsme o založení našeho jediného nezávislého Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách na Moravě a ve Slezsku v České republice usilovali 6 let, než nám ho ministerstvo vnitra povolilo založit (po soudních tahanicích). Očekávali jsme vítanou spolupráci s krajanským spolkem pana Bernda Posselta. Byla odmítnuta. Navíc nám bylo vyhrožováno žalobou za znak našeho spolku s nově vytvořeným znakem, který se podobal originálnímu. 

Dne 27.dubna jsem šel v Praze náhodně kolem Sudetoněmecké kanceláře v Praze. Bylo otevřené okno, zhasnuto, potemnělá místnost. Až po rozkoukání jsem uviděl za pracovním stolem viditelně nepracujícího ředitele Petra Bartona. Na můj dotaz, zda už je k dispozici program Krajanského dne v Regensburgu, reagoval nadávkami a opakovanými gesty ruky ve stylu „vypadni“...

Až se bude Krajanský den sudetských Němců konat v České republice, bude to skutečný signál tolik potřebného porozumění, občanské vyspělosti a začátku cesty k oboustranné výhodě a prospěchu obou zemí  - i ku prospěchu zemí EU. Evropa nemůže získat potřebnou kvalitu politiky a ekonomie bez vyspělé občanské společnosti a jejich vzájemně výhodné, rovnocenné spolupráce. Základem musí být vždy dodržování dobrých mravů. Jsou pilířem stabilní ekonomiky a rozumného, udržitelného ekonomického rozvoje.

Jan Šinágl, 1. 5. 2023

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)