Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 21.06.2018 16:14
  Češi míří zpět ke komunismu ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 15:05
  Ano, lékařská zkaženostdnešní Číny je obrovská. Řekl bych ...

  Read more...

   
 • 21.06.2018 11:14
  I po váce bylo soužití Čechů a Němců možné. U nás v Chebu ...

  Read more...

   
 • 20.06.2018 21:23
  Pane Horský, pokud si přečtete knihu Alexandry Alvarové ...

  Read more...

   
 • 20.06.2018 20:30
  Taková označení dostala německá kancléřka Merkel nikoliv ...

  Read more...

   
 • 14.06.2018 00:11
  Tak hlavně, že považujete za nutné psát si do nicku v ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Senat_logo

Dopis PEN klubu adresovaný tamtomu… ze dne 12.2.2013

Senát funguje kromě jiného jako ústavní pojistka. Rozpustí-li se sněmovna, příslu­ší Senátu přijímat zákonná opatře­ní ve věcech, které nesnesou od­klad. Rozpustí-li se soudnost prezi­denta republiky v nálevu mícha­ném domácími i zahraničními ma­fiemi tak ochotně, že svým rozhod­nutím ničí důvěru občanů v právní stát a ohrožuje samotné demokra­tické principy, na kterých stát sto­jí, je na Senátu, aby tento „výpa­dek“ hlavy státu napravil. Dokon­čeme to jen a pouze na Senátu. Žád­ná jiná instituce než Senát to učinit neumí. Prostředkem je podání žalo­by na prezidenta republiky Ústav­nímu soudu pro velezradu. ... Podle citované výroční zprávy BIS jsou nejaktivnějšími špionážními organi­zacemi u nás ruské zpravodajské služby. Senátu se někdy vytýká, že je k ničemu. Paní senátorky a páni senátoři, kdy jindy, když ne teď?

Dopustil se Václav Klaus vele­zrady vyhlášením lednové amne­stie? Porovnejme fakta. Velezra­dou je podle zákona o Ústavním soudu jednám směřující proti svr­chovanosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. To, že u nás kvete organizovaný zločin, kterému nejde jen o hmotný pro­spěch, ale rovnou o erozi demokracie, víme z poslední výroční zprávy BIS. Ta mluví o narušování legality výkonu státní moci a legitimity roz­hodování státních orgánů. „Takové případy přispívaly k podrývání dů­věry občanů ve veřejné instituce, což v konečném důsledku ohrožuje samy demokratické základy právní­ho státu,“ stojí ve zprávě. Prezident republiky BIS úkoluje, ví toho tedy o činnosti těch, které má BIS v hle­dáčku, daleko více, než se může vejít do její výroční zprávy.

Lednová amnestie zastavuje stíhání řady nejzávažnějších hospo­dářských trestných činů s miliardovými škodami. Je masivním zása­hem výkonné moci do principů právního státu. Majetek pocházející z trestné činnosti se po zastavení trestních stíhání v amnestovaných kauzách vrátí do rukou pachatelů. Tím dojde k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Zastavením trestních stíhání budou zároveň poško­zena lidská práva tisíců obětí trestných činů, včetně práva vlastnické­ho, práva na rovnost před zákonem a práva na spravedlivý proces.

Co dodat? Před pár dny měl na filmovém festivalu v Rotterdamu úspěšnou premiéru film režisérky Agnieszky Hollandové Hořící keř, věnovaný památce Jana Palacha. Rekonvalescence jedenapadesátiletého spisovatele Michala Viewegha, autora románu Mráz přichází z Hradu, nepostupuje po prosincovém prasknutí aorty zdaleka tak dobře, jak by si on sám, jeho rodina a čtenáři jeho knížek přáli. Podle citované výroční zprávy BIS jsou nejaktivnějšími špionážními organi­zacemi u nás ruské zpravodajské služby. Senátu se někdy vytýká, že je k ničemu. Paní senátorky a páni senátoři, kdy jindy, když ne teď?

 

BOB FLIEDR

mluvčí iniciativy www.klausovavelezrada.cz

LN, 13.2.2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry