Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá srp 26 @15:00 -
Lošany: Otevření Památníku rodiny Mašínů
čt zář 08 @18:00 -
Praha JIC: Hanzelka a Zikmund v Japonsku 1963

Nejnovější komentáře

 • 19.08.2022 10:14
  KLAUS POSLAL DO LIKVIDACE SVOU NADACI LIKVIDÁTOREM JE ...

  Read more...

   
 • 18.08.2022 16:26
  V památníku na Blanensku si připomněli válečný transport Romů ...

  Read more...

   
 • 18.08.2022 15:13
  A jak to vypadá v centrále rozvědky Ředitel naší bezpečnostní ...

  Read more...

   
 • 17.08.2022 15:53
  V rámci svých zkušeností s českou justicí a obecně všemi ...

  Read more...

   
 • 17.08.2022 15:43
  Zdražení elektřiny a inflace nesouvisí s válkou na Ukrajině ...

  Read more...

   
 • 17.08.2022 15:33
  Přehodnocení naší reakce na covid Opravdu v pondělí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vondrous_PavelAdvokát Kočí znovu odsouzen za námitku podjatosti - Další pozvánka do Brna aneb Theorie závadového mlčení – Vyhrožování smrtí paní Zdeně Mašínové, paní Věře Čáslavské, paní Martě Kubišové a policie nekoná - 50 největších korupčních kauz České republiky!

Ve světle lednové amnestie, jíž byla zastavena vlekoucí se trestní stíhání pro nejzávažnější ekonomickou kriminalitu, se nemůže obžaloba podaná na chrastavského střelce Pavla Vondrouše pro trestný čin se sazbou do šesti let jevit jako cokoli jiného než výsměch právu a spravedlnosti. V době ještě předamnestijní jsme upozorňovali, že posuzovat kuličkový atentát jako trestný čin za situace, kdy byl podstatně intensivnější brachiální útok ministra financí vůči neuctivému občanu (kausa drzý spratek) vyřešen v přestupkovém řízení, je projevem dvojího metru, a tento dvojí metr vystupuje ještě daleko výrazněji nyní, kdy tento stát společnou a nerozdílnou rukou svých nejvyšších představitelů Klause a Nečase prohlásil zločince Smetkova, Chvalovského a bezmála i Berkova kalibru za nevinné, bezúhonné a vzorné občany.

Jak prozradil Pavel Hasenkopf z presidentské kanceláře, amnestie byla ušita na míru presidentovu požadavku, aby nedopadla na tykadlového Smetanu a na Pavla Vondrouše. Budiž, být účasten na amnestii není ničí právo. Přesto se domnívám, že za této situace měl mít liberecký OSZ dost rozumu na to, aby Vondroušovo trestní stíhání místo podání obžaloby zastavil.

 

http://paragraphos.pecina.cz/2013/04/vsichni-jsou-nevinni-jen-vondrous-je.html

* * *

Advokát Kočí znovu odsouzen za námitku podjatosti

V kause zkorumpovaného exznalce Michala Mazla se protočil další cyklus: prvoinstanční kárný senát České advokátní komory znovu nepravomocně uložil advokátu Petru Kočímu za obhajobu Lucie Šlégrové roční zákaz výkonu advokacie. Signál směřovaný do advokacie je jasný: ne, aby vás napadlo skutečně hájit tzv. pravicové extremisty nebo jiné osoby, které si establishment přeje odsoudit. Obhajobu musíte pouze předstírat, nebo s vámi zatočíme tak, jako s Petrem Kočím.

Jak na to, nám mimochodem názorně předvedli téměř všichni obhájci nálepkových zločinců. S výjimkou Roberta Cholenského a Jakuba Trčky pro své klienty za celou dobu hlavního líčení prakticky nehnuli prstem, dokonce se od svých aktivnějších kolegů např. v otázce podjatosti znalce Svobody decentně, leč zřetelně distancovali. Ano, tak nějak by měla obhajoba podle představ Komory vypadat: neklást překážky odsouzení, buď úplně mlčet nebo občas cosi nesouhlasně zamumlat, aby měl klient pocit, že je hájen a že své peníze nedává advokátu zbytečně. Netřeba jmenovat, dotyční dobře vědí, o kom je řeč.

Ani české soudy nejsou na agresivní a efektivní obhajobu, jakou předvedl např. Petr Kočí v Brně při výslechu Ivo Svobody, zvyklé, i jim vyhovuje, když obhájce proces nezdržuje zbytečnými otázkami na svědky a znalce a když blahosklonně přehlíží i všechny soudcovy procesní fauly, jako byl dotaz Dany Šindelářové místopředsedovi odvolacího soudu, jak má rozhodnout. Cílem tradiční obhajoby není obžalovanému pomáhat, nýbrž ulehčit soudu jeho odsouzení, přesně tak, jak to ve slabé chvíli řekl do televise Karel Čermák.

Za pozoruhodnou pokládám vzedmutou vlnu emotivních antisemitských komentářů, která se u shora odkazovaného článku na Novinkách objevila. Mám ji arci za hrubě nespravedlivou: toto není akce židovské lobby, ta na ní může jedině tratit; toto je akce s rukopisem Pravdy & Lásky, nepřátel svobody v té nejhorší podobě.

* * *

http://usti.idnes.cz/trest-pro-advokata-kociho-za-oznaceni-znalce-za-zida-fyb-/usti-zpravy.aspx?c=A130416_151129_usti-zpravy_alh

* * *

Další pozvánka do Brna aneb Theorie závadového mlčení

Neregistrovaná Zábavní společnost přátel závadového diskursu si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat k Okresnímu soudu Brno-venkov, kde ve středu 17. dubna od 8:30 hod., v jednací síni č. 3, vystoupí takříkajíc na domácí půdě známý potulný znalec a soudní komik Ivo Svoboda, doktor juda a práva (kterýžto titul získal, pravda, na elitním plzeňském učilišti způsobem, který uvedená instituce před veřejností dodnes tají).

Kabaretiér bude vysvětlovat svou serii znaleckých posudků z oblasti závadového zpěvu, v nichž se příkladmo s otázkou, zda je možné spáchat trestný čin tím, že kapela ve své písni některé části textu nezazpívala, touto brilantní, vpravdě originální mazlo-svobodovskou myšlenkovou konstrukcí:

Otázka: Jsou předložené texty hudebních skladeb, zaznamenaných na zvukových a obrazových záznamech sledování totožné s texty skladeb, které jednotlivé hudební skupiny prezentují na svých doposud vydaných CD nosičích?

Odpověď: Předložené texty hudebních skladeb, zaznamenaných na zvukových a obrazových záznamech tak jak byly znalci předestřeny ke zkoumání, se vyznačují velmi rozdílnou kvalitou, a to v souvislosti se způsobem pořízení, kvalitou zpěvu samotného, modulace zpěvu specifickým stylem HateCore, povětrnostními podmínkami, hlukem dopravních prostředků z ulice a dalšími objektivními vlivy. Znalec se vyjádřil k těm záznamům, které byly bezpečně rozpoznatelné a konstatuje (viz jednotlivé koncerty výše), že převážná část textů byla totožná s texty skladeb, které jednotlivé hudební skupiny prezentují na svých dosud vydaných CD nosičích. Jednotlivě dochází k operativní dílčí obměně, která je zapřičiněna buď improvizací, nebo snahou o zakrytí signifikantních a explicitních vyjádření, které chtějí zpěváci z jakýchkoli důvodů vědomě zakrýt. Tato vědomost je však (tradičně v neonacistické hudební subkultuře stylu HateCore) vedena spíš než snahou neprodukovat nějaká slova, myšlenky či slovní obraty, než snahou o interakci správného textu ze strany obecenstva. To se provádí buď zpěvem mírně odlišného textu, nebo nezpíváním (tedy mlčením) s tím, že pasáž zpívá obecenstvo. To je v neonacistické hudební subkultuře poměrně časté, zejména u známých a obecně oblíbených sklade[b], které se hrají často i několikrát během koncertu. V praxi se má situace tak, že zpěvák před skladbou upozorní, že (např.) …aby ti co pomáhají a chrání, neměli problém…, (nebo podobně) a zpívá jiný či komolený text, (anebo vůbec nezpívá nějakou krátkou pasáž či slovo), nicméně obecenstvo je tím vyprovokováno ke zpěvu původního textu. V každém případě však toto vědomé měnění a komolení textu (slovně a občas i v písemné podobě) je zjevně účelové a nemá žádný vliv na celkový souhrn markant identifikujících závadový diskurs podpory a propagace hnutí porušující práva a svobody osob.

(Ze znaleckého posudku č. 16/ZP/2010 ze dne 4. 5. 2010, v ceně bratru 54 250 Kč)

To pokládám za báječnou inovaci, která může bojující demokracii vlít novou krev do žil: závadového diskursu (ať už tento pojem znamená cokoli) se lze dopustit nejen nevhodným projevem, ale rovněž tacite, jeho absencí. Dovedeno o stupeň dál, trestné může být i to, že kapela některou ze svých písní na koncertu nezahraje anebo že se koncertu vůbec nezúčastní, protože i tím, jak plyne z kontextu, dává najevo podporu hnutí směřujících k potlačení práv a svobod. Jako bych svalovce Ivona slyšel: A já se ptám, co chtěl hudebník vyjádřit tím, že na koncertě nevystoupil?

Začínám litovat, že policie tohoto znalce už napříště nemíní využívat, protože obhajoba si nemůže přát nic víc, než když na podporu druhé strany vystoupí někdo s takto absurdními úvahami, v jejichž světle plasticky vystoupí zrůdnost toho, co se v této zemi pod rouškou ochrany demokracie před jejími rozvraceči už několik let děje.

* * *

P.S.

24 let po tzv. „sametové revoluci“ vyhrožují komunisté beztrestně pověšením na lucernu paní Zdeně Mašínové, stejně tak paní Věře Čáslavské, paní Marta Kubišová jen se štěstím přežila autoatentát, kdy se náhle objevilo auto v pěší zóně a jen díky náhlé přítomnosti další osoby se psem na vycházce se auto rychle vzdálilo! Je mi ctí se nacházet v této společnosti. I já mám viset na lucerně, PČR mne ještě neinformovala o výsledku mého trestního oznámení, ačkoliv jsem pachatele označil a usvědčil. Budu se muset poptat!

 

Jan Šinágl, 17.4.2013

50 největších korupčních kauz České republiky!

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

+4 #3 Vitezslav Haramule 2013-04-17 16:49
Zakladni pravidlo o zachazeni se strelnou zbrani. NIKDY nemir strelnou zbran na neco,co nechces znicit nebo zastrelit!!!
+5 #2 Vitezslav Haramule 2013-04-17 16:29
Zbabelci vyhrozuji ale ti statecni se neboji.Cesko je zamoreno rudymi radobyvrahy vycvicenymi estebackou zlocineckou organizaci vytrenovanou v Sovetskym Svazu.Je dobre ze v cechach se stale najdou lide kteri se neboji.Pokavad se jedna o pana Vodrouse za zbabelce ho nepovazuji za zlocince take ne ale to co udelal nebylo chytre.Nechtel zabit ale pokus o zabiti presidenta mu mohou klidne prisit a navic jeste udelal s Klause hrdinu.
+5 #1 Pavel Piják 2013-04-17 15:32
Tak teď bych mocným v tomto státě plivl do obličeje. Ne ža bych se zastával komoušů, či socanů, ale Vondrouš má přece stejné právo na zacházení, jako jeho oběť, nebo se pletu? A že je to pikantní !! Žalobu na Klausovu amnestii smetl US se stolu s oficiálním tvrzením, že už Klaus není president. Budiž, ano, Klaus už není president, tak smeťte žalobu na Vondrouše. Jednoduše proto, že opravdu už Klaus není presidentem. Sledujete ten směšný narcisistní pohled vrchnosti směrem k lidu?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)