Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...

   
 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...

   
 • 05.06.2024 19:53
  Fialova vláda prohrála soud s whistleblowerem , jemuž zrušila ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     V Žebráku dne 27. 1. 2021

Vážený pane ministře,

 

jako předseda Sodales Solonis z.s. si Vám dovoluji ve veřejném zájmu položit následující otázky k dění na Velvyslanectví ČR v Rabatu s komentářem, v očekávání Vaší odpovědi se kterou bude široká česká a mezinárodní veřejnost seznámena, stejně tak jako s tímto otevřeným dopisem. Navazuji na proběhlou komunikaci s MZV ČR ve věci žádosti o informace:

K dotazu č. 3

Pokud inspekce shledala vše v pořádku, jaké potom byly důvody předčasného odvolání konzulky Jany Chaloupkové, zkušené diplomatky s bohatou praxí a zkušenostmi?

Odpověď MZV ČR

Vyslání k výkonu služby v zahraničí Ing. Jany Chaloupkové bylo ukončeno podle § 67 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSS"). V § 67 odst. 3 ZSS je stanoveno, že služební orgán může výkon služby v zahraničí ukončit i před uplynutím určené doby, tedy bez udání důvodů.

Komentář:

Státní služba je financována z veřejných zdrojů, tedy daní náš všech českých občanů. Rozhodně by měla být efektivní, ekonomická a odborná. Diplomaté běžně pracují v zahraničí na misi na zastupitelském úřadu 4 roky, někdy i 5 let, pouze v náročných teritoriích typu Afghánistán kratší dobu, např. dva roky. Maroko ale do této „těžké“ kategorie nespadá, jistě není zemí totožnou z hlediska životních podmínek s ČR, ale v rámci mezinárodních klasifikací, které jsou k dispozici i na internetu, má relativně pozitivní hodnocení.

Přesunout diplomata do ústředí pouze po roce práce v zahraničí je velmi nehospodárné. Platí se letenky, kargo osobních věcí, příspěvky na jeho nové ošacení, totéž i rodinným příslušníkům, kteří ho doprovázejí. Tyto výdaje jdou z rozpočtu MZV ČR také na nástupce a hradí se vždy oběma směry. Znamená to tedy výdaje tisíců EURO, které jsou v případě krátkého času přidělení ke službě v zahraničí zbytečně vynaložené, když k výměně diplomatů nebyl žádný racionální důvod.

Není možné, aby MZV ČR zdůvodňovalo své opatření Zákonem o státní službě, aniž by uvedlo konkrétní pravdivé důvody. Svoji motivaci by mělo objasnit, neboť je zde podezření z plýtvání státními prostředky.

Diplomat se první rok teprve etabluje v nové zemi, navazuje pracovní kontakty, seznamuje se s novým státem. Teprve poté může plně a aktivně pracovat a stavět na této základně. V některých teritoriích je uvedený proces náročnější, záleží na konkrétních podmínkách. Z tohoto důvodu také některé státy vysílají své diplomaty do zahraničí i na 6 let – aby plně využili své kontakty a zkušenosti, rozvinuli je ve prospěch své vlasti a rovněž, aby se nevykládaly náklady na přesuny příliš často. Existují afričtí diplomaté, kteří setrvávají na své misi již deset let a více, protože jejich ústředí nemá moc financí na hrazení letenek a placení karga. Zdá se, že Česká republika si ale může dovolit zdroji plýtvat a přesouvá diplomaty již po roce. V době krize, koronavirové pandemie apod., by se ČR nám takové peníze hodily jistě někde jinde.

Nabízela by se jedna odpověď – konzulka Jana Chaloupková nepracovala dobře. Jenže článek na oficiálním webu MZV ČR říká:

V rámci konzulárních úseků našich zastupitelských úřadů jsou za vízovou agendu zodpovědní konzulové, tuto funkci na Velvyslanectví ČR v Rabatu zastávala do prosince 2019 zaměstnankyně MZV Jana Chaloupková. K povinnostem jí svěřeným patřil tedy přímý dohled nad tím, aby se víza vydávala v souladu s platnou legislativou, bez vnějších zásahů a s vyloučením jakýchkoliv neregulérností. Ve své funkci právě ona rozhodovala o tom, komu vízum uděleno být může a komu ne, opět výhradně v souladu s platnou legislativou. Od února 2018 do července 2019 bylo přijato cca 1000 žádostí o schengenská víza, z toho pouze v sedmi z nich figurovalo jméno A. Bahaddou. Pět z nich bylo zamítnuto. Kontrola náhodně vybraného vzorku dalších přibližně 100 žádostí o schengenská víza neodhalila žádné neregulérní vydávání. Nebyl tak zjištěn trend zneužívání víz nebo korupční jednání ve vízovém procesu. MZV vyslalo na zastupitelský úřad v Rabatu mimořádnou vnitřní kontrolu (říjen 2019). Ta neodhalila žádná závažná pochybení. Velvyslanectví ČR v Rabatu tedy nezneužívalo víza, ani je účelově nikomu nevydávalo.

To znamená, že konzulka Jana Chaloupková pracovala kvalitně, k žádnému pochybení nedošlo, ministerská kontrola nezjistila žádná její pochybení.

Jen při pohledu na internet najdeme mnoho fotografií a videí z jejich aktivit v r. 2018 a 2019 – návštěva premiéra Andreje Babiše v Maroku v prosinci 2018 (propojená s výstavou ke „100“ Republiky v Národním divadle v Rabatu), expozice „Sídla českých prezidentů“ v historickém městě Meknes (propojená s návštěvou delegace Senátu ČR v čele s místopředsedou Jiřím Oberfalzerem a českým stánkem na Mezinárodním zemědělském veletrhu v Meknes, výstavě dala záštitu choť prezidenta Ivana Zemanová), oslava 60 let vztahů ČR – Maroko módní přehlídkou v červnu 2019 v centru Rabatu v historické vilce Radnice hlavního města Dar El-Mrini (představení českých značek Navarila – móda a Karel Votipka – šperky spolu s marockým kaftany), výstava obrazů opavské malířky Ireny Stanislavové Doteky tónu v Galerii Berrada v Casablance v únoru a v srpnu v hale Radnice Rabat jako připomínka 15 vstupu ČR do EU (vernisáž zahájil starosta Rabatu Mohamed Sadiki, čestnými hosty byl profesor Abdelkarim Bennani – prezident Asociace pro udržitelný rozvoj Ribat al-Fath, viceprezident Horní komory marockého parlamentu Abdelhamid Souri a starosty komuny Al-Jadida Mulay Mehdi Fathmi, expozice Perličky architektury Visegradu v galerii Ministerstva kultury Maroka při příležitosti českého předsednictví V4 (ve spolupráci s ambasádou Polska a Maďarska).

Jana Chaloupková rozvíjela politické a obchodní vztahy s Marokem a Mauretánií, jednala s mnohými vysokými představiteli např. s ministrem kultury Mauretánie Sidi Mohamed Ould Maham, rozvíjela spolupráci s Národní knihovnou v Maroku, se špičkami místních policejních složek v rámci boje proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a podpoře efektivnější spolupráce na ose EU - Maroko, pomohla mnoha Čechům v nouzi (např. pí F., která byla ve velmi vážném stavu daleko od hlavního města u hranic s Alžírskem prakticky v ohrožení života), propagovala aktivně ČR v místních médiích a profesionálně spolupracovala s novináři atd.

Z Maroka mi píší lidé, že to byla nejlepší diplomatka v Maroku. Dokonce jeden pracovník letiště v Casablance se při organizování zaslání jejího karga vyjádřil: „Je to nejčestnější diplomat, který kdy v Maroku byl. Měla zájem poznat naši zemi, porozumět naší kultuře a tradicím, chovala se k nám s úctou, jako skutečný profesionální diplomat. Bohužel mnozí jiní jsou spíše rasisté a Maročany nemají v oblibě“.

Podobně její práci ocenil i premiér Andrej Babiš v úvodu k její knize Dvě tváře štěstí : ČR a Maroko, když napsal:

„Pokud chceme pochopit jiné národy, jejich jedinečný charakter, musíme poznat jejich kulturu. Ve své knize O čem sním, když právě spím přemýšlím také o důležitosti kultury. O její síle, o její moci a vlivu na státy, na jejich ekonomiku. Takto vnímám poselství této jedinečné knihy Dvě tváře štěstí a jejích dvou autorů Jany Chaloupkové a Damjana Prelovšeka.“

Jedním slovem – Jana Chaloupková je vysoce kvalitní, profesionální diplomatka, která svoji práci vnímá jako skutečnou službu rodné zemi. Neumím si představit důvody jejího odvolání kvůli nekvalitní práci?

Vzhledem k veřejně dostupným informacím o vízových nesrovnalostech na ambasádě v Rabatu ve spojení s velvyslancem Viktorem Lorencem lze dojít jen k jedinému závěru – konzulku chtěl zřejmě odsunout velvyslanec, aby zastřel svá vlastní pochybení a možná, aby si do Rabatu vzal nového konzula, který by víza typu „pro p. Bahdou“ vydával v rozporu s platnými předpisy. Jak tvrdí pracovníci imigračních úřadů, špatné návyky se často přenášejí, a pokud jsou podporovány nekalé praktiky v diplomacii, diplomaté si je odnášejí s sebou na svá další pracoviště. Rabat alespoň do tohoto rámce, bohužel, prokazatelně zapadá: jak uvedl A. Bahdou v reportáži J. Klímy na TV Seznam, jeho kontakty s českou ambasádou sahají do doby velvyslankyně Michaely Froňkové, ta se po působení Maroku přesunula do Libanonu. Za její doby byl konzulem v Maroku Jan Czerný, který dříve působil na české ambasádě v Alžírsku. Současný konzul Michal Brtnický, dle životopisu zaslaného MZV ČR, pracoval na velvyslanectví v Abu Dhabi. Stále se tedy pohybujeme v arabském regionu. Sám Viktor Lorenc není v Maroku poprvé, působil také v Tunisku a Zairu. Arabský a africký region je z hlediska vízové agendy kritický, a nejen té.

MZV ČR také ve svém prohlášení uvádí, že A. Bahdou žádal na ambasádě v Maroku o 7 víz, on sám to ale popírá a v reportáži J. Klímy uvádí, že pouze zprostředkovával obchod. Tvrzení se rozcházejí. Jaký obchod, či obchody zprostředkoval? Nebyl udán ani jeden konkrétní příklad. Přitom pan  Bahdou nemá ani žádnou obchodní firmu. Kromě toho schengenský předpis pro víza jasně stanoví, že o víza žádá každý žadatel sám za sebe a zprostředkovávání tohoto typu není na místě. Pouze snad s plnou mocí. I tak by se s vízy nemělo kupčit a už vůbec ne pouště do Evropy negramotné, chudé osoby podezřelého profilu, které mohou být i snadno zneužitelné k negativním aktivitám typu útoků ve Vídni, v Paříži či k dalším ohrožující schengenský prostor. BEZPEČNOST BY MĚLA BÝT NA PRVNÍM MÍSTĚ!

K tématu jsem zveřejnil už takřka 100 článků v češtině, němčině, angličtině a francouzštině. Je znepokojující, že toto bezpečnostní téma nevzbudilo zájem veřejnoprávních médií, ačkoliv mnou byla po měsíce informována (až na jeden článek v Deníku N a Hlídacím psu). 

Věřím, že v rámci Vaší osobní odpovědnosti a Vašich pravomocí, podniknete urychleně kroky k nápravě tohoto nebezpečného stavu. Je nedůstojný země, která je členem společenství demokratických zemí EU.

Stejně tak věřím, že se  zasadíte o opětovné nasazení paní Jana Chaloupkové do diplomatické služby.

Děkuji Vám předem za Vaši odpověď a přeji Vám i MZV ČR mnoho zdaru!

 

V úctě

Jan Šinágl

předseda

Sodales Solonis z.s.

v.r.

***

Pane ministře Petříčku konejte, nebo odstupte!

Jak dlouho ještě bude diplomatický skandál utajován před veřejností?!

Bývalý velvyslanec Slovinska v ČR odhaluje trestuhodnou nečinnost MZV ČR a státního tajemníka Staška, ve věci diplomatického skandálu na velvyslanectví ČR v Maroku

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.11 (19 Votes)
Share

Komentáře   

-4 #1 Jan Šinagl 2021-02-06 14:33
Vážený pane Šinágle,
nepište už nám prosím.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Filip Zajíček

-------- Přeposlaná zpráva --------
Předmět: Re: Tak před soudem promluvil Alexej Navalnyj! - Kdo zastaví JUDr. Hanu Marvanovou v páchání zločinů a zla na nevinných lidech?! - Demokracie je především dobrovolná disciplína a sebekázeň v chování a v myšlení
Datum: Thu, 4 Feb 2021 16:39:15 +0100
Od: Filip Zajíček
Komu: Jan Šinágl , editori
***
Vážený pane Zajíčku,

nabízím, nevnucuji, omlouvám se. Škoda, že DeníkN si o diplomatickém skandálu v Maroku troufl napsat jen jeden článek. Situaci už 7 měsíců pouze "monitoruje", jak mi bylo v jeho redakci řečeno. Otřesné informace přibývají. Nezávislost má svoji cenu - i poslušnost.

S pozdravem

Jan Šinágl

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)