Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Prelovsek Damjan IIS přepisem záznamu rozhovoru, pořízeného marockou policií.

***

Dotaz webu Šinagl vůči MZV ČR číslo 8):

Pan dr. Damjan Prelovšek hovořil o odposlechu marocké strany, kdy se "ví i kdy jde někdo na WC". Bude reagovat, pokud už nereagovala česká strana, aby zabránila vměšování Maroka do vnitřních záležitosti České republiky? Jak je možné, že pan velvyslanec Viktor Lorenc toto vše toleroval a zřejmě i nadále toleruje?

 
Odpověď MZV ČR:

Informaci MZV odmítlo,neboť se jedná o dotaz na budoucí rozhodnutí a o dotaz na názor. V souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace dotazů na budoucí rozhodnutí a dotazů na názor netýká.

 
Komentář Šinagl:

Můj dotaz vůči MZV v bodě č. 8 nebyl pouze dotazem na názor. Reagoval jsem na informace, které zazněly v rozhovoru s dr. Damjanem Prelovšekem na Kanálu Svobodný přístav o odposlechu marocké strany na Velvyslanectví ČR v Maroku, na pozici MZV ČR v minulosti a v současné době, a dále na jednání velvyslance Viktora Lorence v této souvislosti. Žádal jsem tedy o informaci. MZV se ale odpovědi vyhnulo. Česká média brojí proti aktivitám ruských bezpečnostních sil na našem území, ale vměšování arabského afrického státu do našich vnitřních záležitostí nikomu nevadí? To je trochu zvláštní. Požádal jsem o komentář dr. Prelovšeka.

Damjan Prelovšek:

Samozřejmě každý stát si pečlivě ochraňuje svou bezpečnost a sleduje aktivity cizích velvyslanectví. Musí také zajistit ochranu zahraničních diplomatů a jejich misí. Mělo by to mít ale určitou mez. Ve světovém měřítku jsou některé země známy velmi vysokou úrovní a kvalitou policejních, vojenských, bezpečnostních a rozvědných služeb, jsou to především velmoci typu USA, Ruska, samozřejmě Izrael, ale odborníci hovoří i o Maroku a Alžírsku. Oba státy investují mnoho peněz i personálu do této oblasti. Jedním z důvodů je právě jejich problematický vztah sousedů, kteří si konkurují politicky a ekonomicky, mají mezi sebou uzavřenu hranici a bolavým bodem jejich vztahů je Západní Sahara. Region se také potýká s bojem proti terorismu. Bezpečnostní služby Maroka jsou na velmi vysoké úrovni. Díky odposlechům jsou schopny zachytit zárodky skupin Daesh, které připravují útoky, sledovat je a chytit před tím, než se jim podaří nějaký útok.

 
Toto je velmi důležité pro bezpečnost obyvatelstva a také zahraničních návštěvníků. Do vypuknutí koronavirové pandemie bylo Maroko oblíbeným cílem turistů a cestovní ruch přinášel potřebné finance. Lidé, kteří toužili po exotice a báli se do jiných neklidných zemí, se orientovali na Maroko, které nabízelo exotický program a klid. Policie byla prakticky vždy schopna chytit ty, kteří něco plánovali. Jinak tomu bylo jen s vraždou dvou mladých skandinávských studentek na hoře Tubkal v prosinci 2018. Dívčiny se rozhodly pro trek na poslední chvíli a náhodou je slyšeli u recepce hotelu extremisté. Ti chtěli původně napadnout hotel, ale s přísnými bezpečnostními pravidly to šlo dost těžko. Kořist se objevila náhodou. Stačilo dívky jen sledovat a pak jednu podřezat a nechat vykrvácet. To video jsem viděl a nikdy na něj nezapomenu. Maročané pak vyvinuli velkou diplomatickou aktivitu, aby se o útoku tolik nepsalo, aby se lidé nezačali bát tam jezdit, rodiny mrtvých odškodnili. Pokud se útoky ale plánují předem, marocká strana je vždy zachytí včas.

 
Dalším důvodem pro prioritní aktivity složek je bezpečnost panovníka. Maroko je královstvím a hlava státu požívá zvláštní ochrany. Kromě toho po Arabském jaru se inteligentní Mohammed VI. rozhodl přenechat část svých pravomocí vládě a parlamentu a uklidnit domácí situaci. Na severu země se ale časem objevilo hnutí Hirak, které není s aktuálním děním a socialní situací ve státě spokojeno. Po nepokojích byla řada jeho členů a příznivců uvězněna a v době, kdy jsem Maroko navštěvoval v r. 2019, dal laskavý král mnoha z nich milost při příležitosti svátku ramadánu či obětování ovcí. Nicméně Maroko musí ještě mnohé uskutečnit na cestě ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva, oslabení sociálních rozdílů, školské reformy, posílení a zkvalitnění zdravotnictví atd.  

Za takové situace existuje policie a bezpečnostní služba pracující pro stát a ministerstvo vnitra, a také pro krále. Ty spolu spolupracují, ale také si někdy konkurují. Je to poměrně složitá situace, nicméně jedno je jisté, jejich technické vybavení a kvalita práce jsou na špičkové úrovni. Můžete to posoudit sami – např. na ukázce záznamu z rozhovoru konzulky dr. Jany Chaloupkové s psycholožkou MZV Evou Pavlovskou v říjnu 2019, kterou jsem od marocké strany obdržel. Maročané se chlubili, že kombinují techniku americkou, ruskou a izraelskou a tím pádem jsou připraveni na všechny.

Překvapili mne s izraelskými zdroji – arabské země přece tradičně nemají s tímto státem dobré vztahy a Maroko se vždy angažovalo v palestinské otázce. Ale jak dnes vidíte, uběhlo jen pár měsíců a Izrael má v Maroku i své diplomatické zastoupení v čele s Chargé d´Affaires Davidem Govrinem, který byl 2016-2020 izraelským velvyslancem v Egyptě. Před tím byla spolupráce asi tajná, ale i jeden z poradců krále A. Azuley byl/je židovského původu. Ostatně tento poradce je velmi oblíbený, známý svou inteligencí a korektností. Bezpečnost je prioritou pro všechny státy, proto jsem výše uvedené informace nabízel MZV ČR a dalším českým institucím a politikům. Překvapuje mne, že to nikoho nezajímá.

***

Psycholožka MZV ČR Eva Pavlovská na Velvyslanectví České republiky v Rabatu v říjnu 2019

Hovoří psycholožka Eva Pavlovská a konzulka dr. Jana Chaloupková.

Přepis záznamu:

Jana Chaloupková:

„..že by bylo lepší, abych tu nebyla. Protože když jsem se vrátila z dovolenky, tak bylo to trošku jiný než ten začátek. Ten začátek..“

Eva Pavlovská:

„To bylo na jaře?“ (myšleno jaro 2019)

Jana Chaloupková:

„Já jsem se vrátila v květnu (myšleno z dovolené v ČR). Tak ten začátek byl velmi pozitivní, všechno. A s tím jak přišla další víza a postupně přiznal i ty finance, tak to samozřejmě šlo dolů.“ (hovoří se o velvyslanci Viktoru Lorencovi)

Eva Pavlovská:

„Já pořád nerozumím tomu, že Vám řekl, že bere úplatky za víza, to prostě.....“

Jana Chaloupková:

„On řekl, že to bere ten Bahdou, ne on.“

Eva Pavlovská:

„Jo, takle...“

 Jana Chaloupková:

„To já nevím, jak mezi nimi.....“

Eva Pavlovská:

„Já myslela, že velvyslanec...“

Jana Chaloupková:

„Ne, on řekl, že ten Bahdou...“

 Eva Pavlovská:

„Tak to jsem špatně pochopila.“

 Jana Chaloupková:

„On řekl, že ten Bahdou vybírá za každého toho vízaře 4 000 EURO. Já jsem se zeptala, proč to má zapotřebí, když zprostředkovává obchody, např. pro premiéra, tak to nepotřebuje, že? On na to řekl, že Češi nedávají moc peněz stranou.“

Eva Pavlovská:

„Nerozumím jako...“

 Jana Chaloupková:

„Tak já nevím, nějaké obchody, že jo? A peníze pro toho Bahdou, za to asi. A že nedaj moc.“

 Eva Pavlovská:

„A proč by to měli platit Češi? Já tomu nerozumím.“

 Jana Chaloupková:

„No to je právě to, co já nevím. Co si myslím, že tam ještě je něco dalšího.“

Eva Pavlovská:

„Dobře, já po tom nebudu pátrat.“

 Jana Chaloupková:

„To je přesně, to teď Vám říkám skoro doslova. Já mám dobrou paměť, já si pamatuju, co říkal šéf.“

Pozn:

Interpretace záznamu - vztahy velvyslance Viktora Lorence a konzulky Jany Chaloupkové byly nejprve výborné. To mohu potvrdit i já osobně. Byl jsem opakovaně u pana velvyslance v kanceláři a konzulku velmi chválil - jak se rychle zapracovala, jak je aktivní v plánování veřejné diplomacie, posílal ji místo sebe na různé akce, včetně recepcí (na mnohých jsem byl rovněž přítomen) a zdůrazňoval její aktivní podíl na přípravě programu návštěvy premiéra Andreje Babiše v Maroku v prosinci 208 atd. V. Lorenc dokonce přinesl i domácí buchty od své manželky, také jsem mohl ochutnat, vaří výborně. Velvyslanec si s konzulkou tykal, byli jako dva staří kamarádi. Později se bohužel přístup velvyslance změnil, a to nejen ke konzulce, ale i ke mně. Časově to odpovídá žádostem p. Ahmeda Bahdou o víza pro jeho "klienty", které byly zamítány. Marocká strana mne varovala, že p. Bahdou zkouší získat Schengenská víza na různých ambasádách, zmínili se o tom např. i francouzští diplomaté.

Jeho jméno bylo dost známé. Maročané zdůrazňovali, že nereprezentuje žádné místní instituce ani VIP obchodníky a máme se mít před ním na pozoru. Já jsem žádné obchodní plány neměl, do Maroka jsem přijel kvůli akcím kulturním, ale předal jsem tyto informace konzulárnímu oddělení v zájmu bezpečného výkonu vízové agendy. I mně se stalo, že mne někteří Maročané kontaktovali a snažili se mne požádat, abych jim zprostředkoval víza na nějaké slovinské či české ambasádě, slibovali 3 000 EURO s tím, že "vybírají" 4 000 a jeden si ponechají za své služby. Nestačil jsem se divit, jak lukrativní naše víza jsou. Jeden lékař se dokonce vyjádřil: "Stejně půjdou jinak do lodí přes Středozemní moře, vlastně jim prokazuji službu". Zvláštní mentalita.

S příchodem koronavirové krize ceny vzrostly na pět tisíc a možná i více, takový přehled zase nemám. Bahdou se mnoha lidem představuje jako zprostředkovatel obchodů. Pokud jím je, měl by být odměněn procentem z byznysu, to považuji za korektní, ne vízy pro podezřelé negramotné horaly, kteří skončí v jiném členském státu EU. Česko Maročany moc nezajímá, je pouze přestupným bodem pro cesty do Francie, SRN, Itálie, Španělska či Švédska.

22.4.2021 

***

Odlet vyhoštěných ruských diplomatů z Prahy aneb Jak se o své diplomaty stará Rusko a Česko?

Qusling Zeman, vlastizrádce, relativizuje Vrbětice jako společný záměr jeho, Ruska a komunistů

Francie v šoku. Útočník ubodal policistku přímo u policejní stanice

Nový šéf zahraničí: Jakub Kulhánek, věčný náměstek ministrů

Poslankyně Černochová dodržela slovo - podala interpelaci k rukám premiéra ve věci udělování víz, ohrožujících bezpečnost EU a jejího obyvatelstva

P.S.

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek se začíná představovat veřejnosti. Včera na brífinku  vlády četl plyně, nekoktal. Večer v Událostech a komentářích ČT (1:29:00 – 1:34:00 hod.) už nečetl a značně koktal . Měl potíže jasně odpovídat a formulovat myšlenky. Připomínal kosmounauta Remka, kdy se mezi lidem říkalo „republika má e-kosmonauta“. Za koktání nikdo nemůžeme, je jen otázkou, jaké může mít příčiny? Nový ministr zahraničí ČR zatím nepůsobí jako silná osobnost, daleko spíše jako „poslušný úředník“. Je schopen, jako diplomat, nazvat akci ve Vrběticích „zpackanou“ a  vzpomenout gen. tajemníka NATO pouhým „Stoltenberg“. Odstraněný ministr zahraničí Petříček působil mnohem přesvědčivěji. Hradu nový ministr plně vyhovuje, zda i zemi se teprve ukáže. K přílišnému optimismu mnoho důvodů zatím není. Působí jako další „mocenská hračka“ Zemana. Petříček alespoň navrhl odvolání velvyslance Lorence, které Zeman odmítl. Zato byla odvolána konnzulka dr. Chaloupková, skvělá, dlouholetá diplomatka. Je stále bez práce. Odvahu řešit nebezpečnou situaci v Maroku by jistě měl  bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Hamáček dosazením Kulhánka upřednostil své osobní a stranické zájmy na úkor bezpečnostni země. ČSSD si tak sama kope hrob. Její současní představitelé nemají s jejími zakladateli už nic společného, vyjma Lidového domu. Vše nasvědčuje tomu, že ho budou muset prodat a zaplatit spravedivou cenu za všechny své zločiny spáchané v zemi od listopadu 89. Věřme, že se dostane i na dědice JUDr. Zdeňka Altnera, který ho pro ČSSD získal. I jemu pomohla ČSSD do hrobu ovlivňováním české justice.

Hrdé a seběvědomé země musí mít co nejlepší diplomaty a tajné služby, zvláště jsou-li malé, tím spíše v dnešní nebezpečné době. S Ruskem je třeba jednat stejně tvrdě jako ono s námi. Uznává pouze sílu a pevný odpor. Obávám se, že nový ministr zahraničí umí především poslouchat a řešení skandálu v Maroku, z vlastní iniciativy, se bude vyhýbat jako „čert kříži“.

 

Jan Šinágl, 23.4.2021

***

P.S.

Na dokumentu ČT Národní klenoty - Dílo Josipa Plečnika - Mezi Lublaní a Prahou - odborně spolupracoval pan Damjan Prelovšek. Na konci dokumentu je mu speciálně poděkováno. J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.80 (10 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)