Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Hof 1 Witiko 5.6.2022Hof 2 Witiko 5.6.2022Zdravím vás, milí krajané

byl to nejpodivnější Sudetoněmecký den, jaký se kdy konal, a ukazuje, že Posselt-SL je z kulturního a legálního sdružení na přímé cestě stát se státem dotovaným tradičním krojovým spolkem, který dělá vše pro to, aby zabránil politickému vyjadřování a formování názorů - a tentokrát pod střechou Freiheitshalle v Hofu s heslem:

"Dialog překonává hranice,"

 Hof 3 Witiko 5.6.2022Hof 4 Witiko 5.6.2022který byl cenzurou změněn v opak a stal se tak monologem. Tento monolog toleroval pouze oficiální, politicky počeštěný názor vedení SL a nepřipouštěl výrazy jako Benešovy dekrety, právo na vlast, genocida nebo dokonce uloupený majetek, reparace a etnické čistky, což se Čechům podařilo a které byly schváleny změnou účelu.

Monolog místo dialogu, důkazycelý článek>

***

Níže následuje zpravodajství o Krajanském dnu sudetských Němců 2022, které vypovídá o všem a které v tomto rozsahu žádná média nenabídla. Veřejnoprávní ČT nenabídla nic, na místě tentokrát nebyla. Můžete se potěšit a poučit 18 krátkými videi, které zachycují podstatu dění na Sudetendeutscher Tag 2022 v bavorském Hofu.

Náš zapsaný spolek Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, byl založen po neuvěřitelných pěti letech a sedmi měsících a čtyřech rozhodnutích ministerstva vnitra, pokaždé soudem zrušených. Ministerstvo soudní spor prohrálo a v březnu 2015 jsme byli s konečnou platností zaregistrováni. Doufali jsme a věřili, že vedení SDL v Mnichově naše založení uvítá a budeme moci spolupracovat. Stal se opak. Bylo nám vyhrožováno žalobou za zneužití znaku SDL, který jsme si nechali vytvořit odborníkem.

V roce 2016 na Terezínské tryzně, zdůraznil tehdejší předseda Senátu ČR Milan Štěch, rozdíly mezi válečnými hrůzami páchanými nacisty za druhé světové války a poválečným odsunem Němců, řekl:.

Hof Freiheitstrompeter figura 5.6.2022„Nepodléhejme momentálním geopolitickým náladám, ale zároveň se dívejme s hrdostí. S hrdostí na ty, co se za naši svobodu obětovali, bojovali a s úctou ke všem obětem nacistického teroru. K historii je potřeba přistupovat se sebereflexí, ale zároveň objektivně, jako to dělalo Německo po válce. Poválečný odsun Němců a nacistické zločiny během okupace jsou dvě různé věci a není možné je srovnávat. Zločiny během odsunu byly dílem konkrétních jednotlivců, zato nacistické zločiny během okupace byly součástí oficiální a promyšlené politické kampaně německého státu“. Jak si představuje českou „objektivitu“, ukázal názorně svým projevem.

Urazil tak veřejně sudetské Němce. Náš spolek podal žalobu. Soudy ji neřešily kvůli účelovým průtahům žalovaného. V roce 2021 jsme žalobu vzali zpět, protože už pozbyla smyslu. Finanční náklady nám soud odmítl proplatit.

Nepřekvapuje proto, že pan Bernd Posselt se zmůže jen na pozdrav, pokud ho potkám, paní Hildegard Schuster (odpovědná za média) se celé tři dny jen mračila a budila spíše dojem cenzorky - hlídače, stejně jako Peter Barton (vedoucí Kanceláře sudetských Němců v Praze), který mé pokusy o rozhovor odmítal arogantním, povýšeným mlčením. Nedivím se mu. Kdysi jsem ho v jeho kanceláři před lety přistihl s nohama na stole, jak spokojeně podřimoval…

Od té doby, co pan Posselt přestal být europoslancem, stal se on i jeho asistenti závislými na příjmech od vlády Bavorska s patřičnými konsekvencemi – ve smyslu „My platíme, vy budete poslouchat podporovat naši hospodářskou politiku s Českou republikou a zajistíte, aby při tom sudetští Němci svými požadavky (oprávněnými), nerušili“. S tím pan Posselt neměl žádný problém (měl osobní výdaje 150.000 Euro za rok a za taxíky 50.000 Euro), stejně jako vláda Bavorska s proplacením těchto nákladů. Předseda SDL není žádná skutečná osobnost, ani řečník, pouze vyprávěč a manipulátor se stárnoucími členy spolku. Není divu, že změnil stanovy v neprospěch členstva, aniž by to dle stanov odsouhlasila většina všech jeho členů. Soudní spor jasně prohrál, pravomocně není ještě ukončen.

Hof Freiheitstrompeter Tafel 5.6.2022Wiesbadener Abkommen 1950Jako se SRN a její vláda omluvily za zločiny nacismu, kdy její president navštívil Lidice, Terezín a omluvil se za spáchané bezpráví na československém obyvatelstvu, musíme i my být schopni učinit totéž za námi spáchanou genocidu na sudetoněmeckém etniku, po válce a v době míru. Jedině to je smyslplná základna a budování spolupráce, na základě přijaté pravdy, ne postavené na zamlčování. Jedině tak může existovat rovnocenné partnerství a mít svůj smysl. Jinak žijeme ve lži a hrozí nám opakování historie, byť v jiné formě, ale na stejném, nemravném principu.

Není divu, že se o tomto zásadním tématu žádný řečník po dobu tří dní nezmínil. Stejně tak se nikdo nezmínil o Wiebadener Abkommen z roku 1950. Alespoň bylo možné v jednom stánku, tuto publikaci získat – zdarma, po 72 letech. To dokázali politici udělat z nešťastných milionů lidských osudů. Stávají se tak spolupachateli, ti dřívější i ti dnešní.

Od stávajících politiků potřebné změny nečekejme. To bude možné, až si rostoucí tlak nespokojených občanů vynutí změnu a nástup skutečných politiků. Každý blahobyt vynese do čela neschopné, krize je odhalí a vygeneruje schopné, jako byli Churchill či Reagan.  

Hof Witiko Johann Slezak 5.6.2022SDL CZ Statistika odsunuUkrajinci to dobře vědí, připomínají nám skutečnou morálku a morální hodnoty, zničené blahobytem jak v Evropě, tak i ve značné části světa. Stále máme možnost se probudit, jednat ještě včas a zabránit nejhoršímu. Pouze obnovením morálních a mravních hodnot lze budovat úspěšnou budoucnost. Musíme opět pocítit nedostatek, bídu, abychom se morálně a mravně probudili, začali používat zdravý rozum, myslet mozkem, ne tisíci zbytečných zákonů a razítek, které vedou ke zničení všeho a všech, mimo přírody. Ta nás vždy spravedlivě potrestá, jako nejvyšší, nejrozumnější Pán, pokud se dokážeme probudit ještě včas. Mnoho nám ho nezbývá.   

Krize a bída vždy odhaluje skutečné charaktery lidí.

SLÁVA UKRAJÍNIHERÓJAM SLÁVA!

***

BATA Inspirace avers 2022BATA 99 postrehu avers 2022„Nezachraňujte svět. Svět nepotřebuje, abyste jej zachraňovali. Zachraňte sebe. Tím, že zachráníte sebe, zachráníte svět, protože ten nebude muset zachraňovat vás.“ – „Strach před lidmi je zbabělost. Je urážkou důvěry v člověka a lidskou důstojnost vůbec. Konáme-li svou práci tak poctivě a účelně, že prospívá každému, vědomí této dobré práce nám dává sílu neobávat se nikoho a ničeho. Strach je nepřítelem života, a díla zbudovaná ve strachu život poškozují. Díla užitečná rostou z důvěry.“ – „Myšlenka je všechno! Vyvolává touhu a ta vede mysl i tělo!“  Tomáš Baťa

***

Nelze žít věčně na dluh, „vydělávat“ peníze z nemalé části jejich tisknutím, manipulacemi, spekulacemi a drancováním přírodního bohatství chudých zemí. Jediný smyslplný recept vymyslel Tomáš Baťa – viz kniha „Inspirace Baťa“, která je právě dnes tolik aktuální. Vybudujme nejdříve sebe, abychom mohli budovat svět! 

***

1)Hof 4.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Přehlídka krojů a jejich popis

Bohaté kroje vypovídají o tradici, duchu a vztahu k rodné zemi...

2)Hof 4.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Češi hrají klasiku a Hymnu EU

Už dávno neplatí "Co Čech, to muzikant", ale stále umí.

3)Hof 4.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Česko-německá beseda

Jak mnoho máme společného, aniž tušíme. Staletí soužití se nemohou neprojevit…

4)Hof 4.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Krajané zpívají Tam u Jičína

Ani Češi by to nezazpívali lépe:-)

5)Hof 5.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Zahájení večera sborem mladých

Zbývá jen smeknout, děkujeme:-)

6)Hof 5.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 - Ta naše písnička česká

Kolik českých heligonkářů ji dnes v kroji v hospodách hraje a lidé zpívají?

7)Hof 5.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Antonín Dvořák

Pocházíme z jedné země, cítíme stejně, nemůžeme jinak, bylo by to proti přírodě a jejím zákonům.

8)Hof 5.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – František Kmoch

Srdce, která mají původ v krajině tvůrce, cítí stejně jeho hudbu.

9)Hof 5.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 - Kroje Volksstumsabend

Jak se těm českým krojům svoji pestrostí a barevností podobají...

10)Hof 5.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Hof Totengedenken Glocke von Iglau

Slov netřeba…

11)Hof 6.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Jetelíček a Škoda lásky

Každého skutečného Bohemiana tyto melodie potěší na duši.

12)Hof 6.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 - Boehmerwald 6.6.2022

I ti kdo neumí německy porozumí,  o čem tato píseň vypovídá…

13)Hof 6.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Erby a příchod kněží před mší Svatou

Erby jako svědkové paměti staletí…

14)Hof 6.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Hof Nástup spolků

Spolky a jejich sounáležitost jsou kořením země, udržujících tradice a zdravý rozum.

15)Hof 6.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Kázání biskupa Františka Radkovského

Kdo jiný než kněz by měl upozornit na páchání bezpráví a zločinů proti lidskosti.

16)Hof 6.6.2022: Sudetendeutscher Tag 2022 – Hymny Bavorska, SRN a EU

Duch Bavorska a naší společné Evropy cítil každý.

*** 

Pomozme zachránit kostel Narození Panny Marie, Kravaře

Hof 5.6.2022: Krajanský den českých Němců – projev poslance Pavla Bělobrádka

 

Jan Šinágl, 12.6.2022

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy. 30 let života v totalitě, 20  let v demokracii, 20 let v postotalitě.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)