Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Syrovy Jan uniformaBeran RudolfDne 14. 7. 2022 zastavil pražský městský státní zástupce JUDr. Jan Kopečný trestní stíhání bývalých předsedů československé vlády z let 1938 až 1939, armádního generála Jana Syrového (1888-1970) a Rudolfa Berana (1887-1954).

Státní zástupce tak splnil úkol, který mu 12. 4. 2022 uložil pražský vrchní soud: znovu prošetřit obvinění, která v roce 1947 vedla u Berana i Syrového k dvacetiletému těžkému žaláři, ztrátě vojenské hodnosti a propadnutí jmění.

Státní zástupce nově posoudil věc tak, že jmenovaní se žádného trestně postižitelného jednání nedopustili a není ani důvod postoupit věc jinému orgánu.

Obvinění z prodeje vojenského materiálu Německu bylo nedůvodné. Již v původním řízení potvrdili generál František Moravec a generál Heliodor Píka, že oba obžalovaní „měli snahu prodat válečný materiál do jiných zemí než Německa, zejména do Francie, Anglie, Rumunska a dokonce do Japonska“.

Pokud byl Syrový obviněn z toho, že před příchodem německých vojsk nezničil vojenský materiál, pak státní zástupce uznal, že bylo „z technického hlediska ... vyloučeno, aby bylo možné v řádu několika hodin zničit v podstatě veškerý vojenský materiál československé branné moci“. Navíc by k něčemu takovému musel mít Syrový „rozkaz vrchního velitele československé branné moci, kterým byl prezident republiky Emil Hácha, který však takový rozkaz nevydal a naopak v telefonických pokynech z Berlína dne 15. 3. 1939 nařizoval, aby jednotky čs. armády nekladly odpor“.

Pokud byly generálu Syrovému vytýkány společenské styky a společné fotografie s představiteli německé moci, státní zástupce konstatuje, že tato „setkání byla vždy vyvolána či vynucena německou stranou... Fotografické snímky ze setkání s Hitlerem a Henleinem byly pořízeny bez souhlasu arm. gen. Jana Syrového. Nebylo zjištěno, že by arm. gen. Jan Syrový souhlasil, aby tyto fotografie byly využity propagačně.“

Ani v případě Rudolfa Berana „nebylo prokázáno, že by Rudolf Beran ... měl v úmyslu záměrně podporovat nacistické hnutí a schvalovat nepřátelskou vládu na území republiky. ... O tom, že Rudolf Beran nebyl podporovatelem nacistického hnutí koneckonců svědčí i skutečnost, že byl v roce 1942 německým Lidovým soudem v Berlíně odsouzen pro napomáhání velezradě vůči německé říši a pro nadržování nepříteli německé říše (tedy českému odboji), a to k trestu 10 let káznice.“

Rozhodnutím státního zástupce tak došlo k definitivnímu přehodnocení československých poválečných dějin.

--

 1. 7. 2022 zapsal: L. Müller 

***

GŠ AČR Heliodor Píka 21.6.2022: Promluvili Píka, Duka, Šinágl – bez povolení

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)