Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...

   
 • 13.04.2024 07:45
  Vondráčková s Michalem se na soudy obracejí často, vedou ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bata logoUkazuje se, že Jan Baťa byl nepřítelem č. 1 německých národních socialistů. Je také jasné, že německý režim chtěl Baťu zastavit. Ale ani Němci nedokázali Baťu zastavit.

***

Doporučuji ke studiu:  Zahraniční úřad Baťa Januar 2011 + Zahraniční úřad 21.10.1931+ Německý zpravodajský úřad DNB 19.7.1938 + Dopis Gerharda Keipera Johnu Nashovi 23.3.2011

První dokument (str. 8)

Memorandum německého ministerstva zahraničí z 8. listopadu 1938 s přiloženou zprávou vysvětlující důvody, proč nacistický režim nařídil uzavření všech přibližně 500 Baťových prodejen v Sudetech: "Důvodem tohoto příkazu je politický postoj, který zaujalo řídící ředitelství Baťa během politických událostí vedoucích k předání Sudet, a přesvědčení, že zachování mimořádně propojeného systému poboček Baťa v sudetoněmeckém regionu není z hospodářsko-politického hlediska v souladu se zásadami nacionálněsocialistického řízení hospodářství. Úsilí říšského komisaře směřuje k tomu, aby Baťa své filiálky zcela zlikvidoval a převedl je do jiných rukou."

Str. 16-17:

V memorandu nacistického ministerstva hospodářství se uvádí:

"Boj proti Baťovi byl jedním z ústředních bodů politického programu Sudetoněmecké strany.  Baťa byl nejen hlavním představitelem českého šovinismu a průkopnickým bojovníkem za čechizační politiku v Sudetech, ale také proti jeho hospodářskému, sociálnímu a politickému systému sudetoněmecká strana tvrdě bojovala jako proti protikladu národního socialismu...". Za těchto okolností bylo rozhodnuto, že je třeba požadovat a uskutečnit úplné rozpuštění obuvnické organizace Baťa."

Druhý dokument (str. 16)

Memorandum pro spis, jehož autorem je úředník nacistického režimu, shrnující jeho dvouhodinovou diskusi s československým ministrem obchodu Sádkem 30. ledna 1939:

"Přečetl jsem mu známou zprávu z baťovského týdeníku 'Zlín', v níž Baťa navrhoval výstavbu mnoha nových továren.  Sadek řekl, že je s tímto oznámením obeznámen.  Baťovi se kvůli tomuto oznámení radil a varoval ho.  Osobně zamítl šest žádostí firmy Baťa o výstavbu nových továren.  Řekl jsem ministru Sadkovi, že může Baťu varovat i naším jménem.  Německé vládě by se v žádném případě nelíbilo, že Baťa sleduje záměry, které jsou v rozporu s průmyslovou politikou obou vlád.  Kdyby československá vláda nenašla prostředky, jak ho zastavit, pak bychom my použili potřebné prostředky.  Nepřestane-li proti nám štvát a ekonomicky proti nám pracovat, riskuje, že jednoho dne zablokujeme všechny Baťovy výrobky z přepravy přes Německo, včetně výrobků pro jeho zahraniční filiálky.  Maďarsko by se k tomuto úsilí jistě připojilo, kdybychom to po něm požadovali.  Pak si Baťa může vyzkoušet, zda jeho mezinárodní obchod dokáže obejít naši moc. Na Sadeka tato hrozba udělala dojem a řekl, že učiní u Bati potřebná opatření."

***

Nepochopení, či záměrná, podprahová dehonestace firmy Baťa?

Národní soud versus Jan Antonín Baťa – osud velkého čs. podnikatele a vlastence

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)