Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...

   
 • 17.04.2024 19:23
  Zdravím Vás pane Šinágle, něco se děje. Ministr Blažek podal ...

  Read more...

   
 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Fojtik Jan IIIjpg
„Zdůrazňování kontinuity minulého a současného práva je jen rafinovanou cestou,

jak zabránit změnám v této zemi.“

JUDr. Vojtěch Cepl st.

***

„Přijdou těžké dny a nastanou roky, kdy řekneš: ,Nemám z nich radost‘.“

Král Šalamoun

***

Fojtík se odkazem na „Varšavskou smlouvu“ snaží vyvinit a zdůrazňuje svoji podřízenost vyšší autoritě. (To připomínalo obvyklou obhajobu válečných zločinců, kteří tvrdili, že pouze plnili rozkazy svých nadřízených.)

***

Usnesením, které bylo doručeno 3. 3. 2023, udělal Ústavní soud definitivní tečku za trestním stíháním 95letého bývalého člena předsednictva a ideologického tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa PhDr. Jana Fojtíka, CSc. (1)

Fojtík byl obviněn, že nesl spoluodpovědnost za smrt a zranění řady osob na československých hranicích, když nerespektoval ustanovení čl. 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, kde se praví: „Každý může svobodně opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní.“ (č. 120/1976 Sb.) Městské státní zastupitelství v Praze dne 1. 12. 2022 trestní stíhání zastavilo s tím, Fojtík kvůli „demenci“ není schopen chápat smysl a účel trestního řízení. Proti tomu podal ústavní stížnost poškozený Dr. Thomas Bartsch (nar. 1966), kterého v létě 1989 těžce zranili českoslovenští pohraničníci. (Prostřelili mu koleno, z čehož má trvalé následky.) (2) Bartsch namítal, že Fojtík – navzdory mnoha svým chorobám – je stále dobře orientován a je si vědom geografických a politických poměrů v období, kdy konal skutky, za které se měl zodpovídat. Fojtík soudním znalcům vysvětlil:

„Ten režim byl daný tehdejšími podmínkami studené války a povinnostmi, které jsme měli jako členové Varšavské smlouvy. Protože hranice byla vnější hranicí Varšavské smlouvy, neustále narážela na útoky USA. Dále [Fojtík] vypovídá v tom smyslu, že chránil mír před USA, Carterem a Reaganem...“

Fojtík si tedy přesně pamatuje jména tehdejších amerických prezidentů Cartera (prezidentem byl v letech 1977-1981) a Reagana (prezidentem byl v letech 1981-1989). Správně se orientuje i v tom, že Československo bylo smluvním státem „Varšavské smlouvy“, přičemž v souladu s komunistickou propagandou tvrdí, že tato smlouva „neustále narážela na útoky USA“. (To plně odpovídá jeho pozici vedoucího stranického ideologa.)

Budilo to dojem, že Fojtík se odkazem na „Varšavskou smlouvu“ snaží vyvinit a zdůrazňuje svoji podřízenost vyšší autoritě. (To připomínalo obvyklou obhajobu válečných zločinců, kteří tvrdili, že pouze plnili rozkazy svých nadřízených.)

Nicméně – jak shora uvedeno – Ústavní soud se přiklonil k závěrům znaleckého posudku Psychiatrické nemocnice Bohnice, že Fojtík „je postižen demencí... Zejm. v odpoledních hodinách a v cizím prostředí se dostavují pády a stavy dezorientace až deliria. ... Duševní stav se nebude zlepšovat, demence bude postupně progredovat (duševní stav se bude zhoršovat).“

PhDr. Jan Fojtík, CSc., tak unikl světské spravedlnosti, nikoli však útrapám stáří, o nichž král Šalomoun napsal: „Přijdou těžké dny a nastanou roky, kdy řekneš: ,Nemám z nich radost‘.“ (3)

--

(1) Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Fojt%C3%ADk.

(2) Viz https://ekonomickydenik.cz/pripad-zmrzaceni-pri-pokusu-o-prechodu-hranice-se-vraci-pred-obecne-soudy-primerenym-odskodnenim-se-budou-muset-zabyvat-znovu/.

(3) Viz https://wol.jw.org/cs/wol/b/r29/lp-b/nwt/21/12#study=discover.

--

 1. 3. 2023 zapsal: L. Müller

***

Komunističtí zločinci Štrougal a Vajnar nebudou souzeni, trpí demencí. Zdravotní posudek vypracovali jejich bývalí podřízení

Trestní stíhání vedoucích představitelů komunistického režimu v Československu: Vytrvalostní běh, které se účastní tři závodnice (stav k 4. 1. 2023)

Pavel Rychetský nechce připustit opakované selhávání Ústavního soudu ČR?!

***

Ve SRN se žalují a odsuzují i skutečně nemocní zločinci. Do výkonu trestu nenastoupí, důležité je pojmenovat zlo a odsoudit. Hanba Ústavnímu soudu ČR, který napomáhá neodsoudit zlo. V principu je to stejné jako nesoudit Hitlera a jeho zločiny, pokud by nebyl zcela zdráv. Zlo tak zůstává zakořeněno a připraveno opět „vzklíčit“. Z předsedy Ústavního soudu se stal politický aktivista – Trochu pozdě pane docente (LN 2.3.2023). Nedivím se, že mi odmítl před lety dát souhlas přečíst si jeho dizertační práci v archivu Senátu. Měla být na téma „Budování socialismu v Itálii“. JŠ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)