Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Zirovnicky Tempel FB 2020Rozhovor předsedy ústavního soudu odvysílala ČT24 dne 29.11.2020. Připomeňme si co nezaznělo a zaznít mělo - i z úst moderátorky Světlany Witovské. Budeme tak rozhovor vnímat pod jiným úhlem LN CT Tyden v justici 14.12.2020pohledu. 

Kdysi se nechal slyšet, že v polovině druhého volebního období odstoupí… Naprostá většina ústavních stížností se vůbec nedostane do ruky ústavních soudců. JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. letos obdržel od prezidenta Miloše Zemana ke dni 28. října Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

Ani slovo o ESLP ve Štrasburku, který konstatoval „disfunkci“ české justice a porušování vnitrostátního práva „na ostří nože“? U ESLP se spousta stížností nedostane k soudcům přes „kontrolní právnická síta“ což je pochopitelné, ale i zneužitelné, zvláště když se dostanou stížnosti ke zpracovatelům, kteří jsou ze zemí jejího původu. Česká sekce u ESLP působí už 20 let. Jakoby vůbec neměla přehled o stavu českého práva…

Do KSČ vstoupil dr. Rychecký v roce 1966, aby pomáhal změnit KSČ zevnitř… Jeho otec Josef Rychetský hájil v roce 1956 komunistického prokurátora Karla Vaše (na odkazu je můj rozhovor s tímto českým „Eichmannem“), strůjce mnoha justičních vražd - na popraviště poslal gen. Heliodora Píku. Jeho syn, Pavel Rychetský, považuje Vaše, na rozdíl od některých historiků, za politického vězně, který se stal také obětí politických procesů… Působí proto poněkud nedůvěryhodně, když mu vadí, že premiérem je „udavač StB“. Někdo musí konat, když „demokraté“ nekonají. O tom, že si Sněmovna zvolila svým prvním místopředsedou 75% hlasů anonymních poslanců předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, vědomého, usvědčeného agenta StB, pomlčel, stejně jako média. Alespoň připomenul kauzu zpěvačky Heleny Vondráčkové a novináře Jana Rejžka, kdy veřejně známé osoby nemohou mít zvýšenou ochranu svého soukromí. Novináře ústavní soud zastal.

Když se po Listopadu 89 zvažoval zákaz KSČ, byl dr. Rychetský proti s argumentem, že to neumožňuje zákon. Už nedodal zákon z „komunistické dílny“. Jakoby stále věřil, že tuto zločineckou ideologii lze reformovat. Argumentoval by stejně v NSR, když Bundestag zrušil NSDAP? Je-li mravní zákon umlčován pouhým formálním naplňováním zákona, doplatí na to dříve či později celá společnost. Podobně selhal JUDr. Tomáš Sokol. Také byl pro zákaz KSČ, když se stal ministrem vnitra, změnil názor. Pokud považuje dr. Rychetský za ostudnou pro zemi minulost premiéra, tak jeho minulost je mnohem ostudnější, včetně přítomnosti, kdy Ústavní soud ČR pod jeho vedením často selhává. Zejména v kauzách, kdy poslušně plní politickou objednávku a vědomě kryje justiční zločiny - viz. kauzu Jan Antonín Baťa. Premiéra si zvolili občané, předsedu ústavního soudu si volit nemohou…

* * *

„Zdůrazňování kontinuity minulého a současného práva je jen rafinovanou cestou, jak zabránit změnám v této zemi.“

JUDr. Vojtěch Cepl st.

* * *

Jenom na problematiku exekucí by ani tato hodina nestačila – znalci scény odhadují, že na zločinných exekucích se podílejí 10% soudní exekutoři a 90% české soudy, které nařizují exekuce, které nařízené neměly nikdy být! Chlubit se, že občan nemusí platit žádné poplatky u ústavního soudu je dost trapné. Musí platit mnohdy i statisíce za právní služby, kdy mnozí už to vzdají právě kvůli vysokým právním nákladům. Právní služba zdarma ústavního soudu jim tak už nepomůže.

Konstatování, že mimořádným stavem byla porušená Ústava ČR a nic nepodniknout jako předseda ústavního soudu je také dost zarážející. Jistě, jde o životy a zdraví, ale obávám se, že ochranná opatření způsobila hospodářské a psychické škody, tedy i na zdraví, mnohem větší. Už 20% obyvatelstva má psychické problémy – těm žádné roušky a vakcíny nezabrání. Budou v dlouhodobém horizontu narůstat, budou-li opatření trvat. Reagoval i Erik Best a v dalším článku doplňuje: Pokud tedy předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský prohlásí, že bylo „absolutně protiústavní“, aby vláda zakázala lidem opustit zemi, nikdo se neodváží odpovědět: „Samozřejmě, že to ústavní bylo, protože tak učinila WHO.“ Nevyslovená pravda je, že Světová zdravotnická organizace stojí nad českou Ústavou a Listinou základních práv a svobod.“ 

* * *

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

* * *

JUDr. Pavel Rychecký, předseda ÚS ČR: „Opakovaně se mění procesní přepisy, co se tedy vytáhne z toho nejvyššího stupně, dá se to na jiný stupeň a tak dále. Vyvolává to ohromné konflikty, tzv. konflikty kompetenční. Komu to patří, to je dobrá agenda pro advokáty, ale i pro soudce, protože základní vlastnost každého soudce je: proboha jak nesoudit, ať to soudí někdo jiný.“

Bohužel i ústavní soud se zbavuje nepříjemných kauz i z formálních důvodů, což sám vyčítá soudům. Např. v kauze ing. arch. Marka Říčaře (souvisí s eurokomisařkou Věrou Jourovou), kdy ústavní stížnost odmítl kvůli jedné chybějící příloze, kterou si mohl snadno obstarat sám. Ústavní stížnost potomků Jana Antonína Bati byla také odmítnuta. V obou kauzách zastupoval poškozené JUDr. Jiří Šetina, který nastoupil na místo gen. prokurátora ČSFR (1992) právě po dr. Rycheckém, aby po roce rezignoval a čelil účelovému trestnímu stíhání. Po listopadu 1989 se zasloužil o vznik Útvaru pro dokumentaci a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti. Nepřekvapuje, že tak významná osobnost není uvedena na Wikipedii

Dne 1.6.2018 zemřel JUDr. Jiří Šetina, jeden z nejmocnějších mužů devadesátých let. Média stále mlčí…

Z rozhovoru s JUDr. Jiřím Šetinou (1.1.1993): „Vezměme si politickou vůli na začátku roku 1990 a vezměme si signalizující politickou vůli na začátku roku 1993. Vidíme, že je zde již rozdíl a že signalizace spěje k tomu, že na vědomě neobjasněných zločinech, se nedá nic demokratického vybudovat. Alespoň já v tom vidím posun politické vůle. Samozřejmě, to všechno proti, jde na vrub právnické reprezentace, která obsadila vedoucí posty r. 1990. - A do dneška se setkávám s dopisy lidí, vypovídajícími o tom jak se tehdy demagogicky zneužilo právnických zásad k tomu, aby se zatemnil tento problém. Například s tou legendou, že chceme do Evropy a že tam můžeme pouze jako právní stát. Právní stát ovšem znamená právní kontinuitu. A právní kontinuita znamená návaznost na to co tady bylo. Závěr pak z toho byl ten, že nebude-li právní kontinuita, nejenže nepůjdeme do Evropy, ale vznikne dokonce anarchie. Samozřejmě, pokud se to tvrdilo s dostatečnou argumentací a vahou osobnosti, že na lidi, kteří obnovují stát to působilo. - Za mé existence demokratická společnost dvakrát totálně zklamala. Vždycky to mělo strašlivé následky pro lidstvo. Proto nejsem příznivcem bezbranné demokratické společnosti, která si skloňuje ve všech pádech Listinu základních práv a svobod, když přitom opět může kdokoliv přijít a zmocnit se vlády a vládnout tak, jako jsme již tomu byli svědky. - StB měla připraveny podmínky, situaci a chování pro případ zániku i v době, kdy s tím nepočítala. To totiž musí mít každá profesionální složka. Je to tzv. mobilizační opatření. U nás se předávala moc - předávala - nemluvím o revoluci. A je to závažná věc, protože ti lidé se obohatí na několik generací. Bohužel, když se dá dohromady bývalá komunistická nomenklatura, objeví se i na ekonomických postech. Byli to přece oni, kdo měli styky. Zahodili stranické legitimace, přestoupili do jiných stran, ale styky a vedoucí postavení v podnicích, to bylo rozhodující pro přechod na akciovky a na ovládnutí. - To co udělala třeba se mnou (ČT pozn. J.Š.), kdy natočila mé vysvětlení jak to bylo s tím zavedením do seznamu, to odpovídalo určité epizodě ve Františkových Lázních. Ale, když toto zveřejnila, že tam současně nedala i ty věci o tom jak jsem odmítl spolupráci, jak potom jsem byl odvezen do Chebu, kde jsem jí znovu odmítl, že následovalo ukončení pracovního poměru, to už si opravdu mohu myslet, že je to cílené. A i když jsem křesťansky založený a tolerantní člověk, tak musím říci, že pokud je to nedbalost, tak je to tak hrozná hraniční nedbalost, že si nedovedu horší představit! Toto by se dalo charakterizovat jako velice neseriózní jednání. Protože jestliže z toho vyberou, ustřihnou slova a pustí to celému národu, tak takhle mohou "odstřelit" úplně každého.

Právě jsou obviněni a vyšetřováni z korupce dva soudci Vrchního soudu v Praze. Je to špička ledovce a svědectvím o nefunkčnosti nemalé části justice. Vše je jen „jako“. Vezmeme si příklad ze Slovenska? Věřme, že se slovenským policistům podaří objasnit i vraždu JUDr. Ernesta Valka (bývalý ústavní soudce ČSFR a přítel JUDr. Zdeňka Altnera). Byl zavražděn ve svém bezpečnostně dobře zajištěném domě krátce předtím co se chystal vypovídat o korupci v nejvyšších patrech politiky. Při postupném odhalování minulosti slovenských bezpečnostních služeb je téměř jisté, že to byla jejich „práce“.

Je nejvyšší čas, aby právo přestalo sloužit podvodníkům, zločincům a bylo zneužíváno na úkor slušných občanů. I o tom by měly být volby v příštím roce.

 

Jan Šinágl, 6.12.2020

* * *

Zrůdnost a bezpráví, páchané zločinci v české justici, pokračuje i po 30 letech!

Parlamentní listy zveřejnily osmy rozhovor – odpověď na dvanáctou otázku nezveřejnily

Ztohoven o svobodě myšlení a konání

Napsal mi vězeň, kterého měla poslat do vězení JUDr. Hana Marvanová?!

Průtahy v řízení aneb jak „rychlé“ jsou české soudy, když mají jednat v zájmu dětí!

Kalousek, Fiala a Babiš – porovnejte a zvažte sami

Grygárek chce po plk. Šlachtovi omluvu a půl milionu?!

Stát nařizuje násilím očkování dítěte proti vůli matky?!

Najde se alespoň jeden statečný poslanec a senátor k aktivaci čl. 66 Ústavy ČR?!

Stále platná definice politiky

* * *

„Totalitární pojetí práva se vyznačuje tím, že pohrdá veškerým, dokonce i svým vlastním pozitivním právem.“

Hana Arendtová

* * *

„Se skutečnou demokracií a vládou práva to stále ještě nemá moc společného. Proto v celé střední Evropě stačí opakovat jednoduchý trik – přihlašovat se slovně k právnímu státu, formálně ustavit všechny instituce opsané z demokratických ústavních systémů – ale obsazovat je na klíčových místech dostatečným počtem poslušných a nestatečných lidí.“

Jan Urban

* * *

„PRÁVO JE MINIMEM MORÁLKY“

Georg Jellinek, rakouský právník a právní teoretik

* * *

PRÁVNÍ JISTOTA

„Každé budování, zejména však budování státu, vyžaduje dlouholetých cílů a stoprocentního úsilí v přítomnosti.

Jediná půda, z níž vyrůstají dlouhodobé cíle i stoprocentní přičinlivost občanů, je právní jistota. Je to také půda, z níž se rodí občanský cit a obětavá vůle pracovat pro stát.

Jsou určitá přirozená pravidla, jež platí nad zákony, protože jsou založena na lidové povaze. Jedním z nich je zkušenost, čím více zákonů, tím méně právního pořádku a jistoty. Čím větší rychlost ve výrobě zákonů, tím kratší jejich trvání, tím větší chaos. Nejosudnější mezi nimi jsou nouzové zákony a nařízení výjimečná. – Nový zákon o zas…

Míra nezaměstnanosti ve státě je přímo úměrná míře právní jistoty, nebo nejistoty. Nezaměstnanost, bída, bankroty, jsou pokuty, jež moderní lidstvo platí za porušení této hlubší právní jistoty, jež znamená nejen řádné soudnictví, ale hlavně bezpečnost před politickou demagogií, konfiskacemi, sabotáží a podobně.

Jediným motorem hospodářského oživení je právní jistota, možnost spolehnouti se na trvalost všech zákonů a na to, že právní řád nemůže podléhat časovým změnám podle různého politického nátlaku.“

Jan Antonín Baťa: „Budujeme stát pro 40 000 000 lidí“, Zlín 1938

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)