Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:05
  Až teď jsem si toho emailu všiml.. Advokáta, že nepotřebujeme?

  Read more...

   
 • 14.05.2024 11:21
  Pokud se někdo domnívá, že lživým zápisem v dokladech problém ...

  Read more...

   
 • 13.05.2024 16:04
  “Je velmi těžké najet na válečnou ekonomiku. Ještě těžší ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel marnice hlava a horni trupPo další osobní zkušenosti si to už nemyslím. Rubrika dopisy čtenářů zveřejnila nevěcný,Rudinska Libuse zavádějící, pomlouvačný a částečně až lživý příspěvek ve věci dokumentu Libuše Rudinské „Pavel Wonka se zavazuje“. Můj, jako reakci a uvádějící věcně věci na pravou míru, odmítla vedoucí rubriky paní Mázdrová uveřejnit bez uvedení důvodu. Děly se i jiné podivné věci. Podrobnosti níže.

Příjem mého e-mailu níže (ze dne 6.1.2015 s žádostí o potvrzení příjmu), potvrdili pouze pan Wonka a Pan Kubík - nikdo z oslovených z RESPEKTu? Dne 12.1.2015 jsem proto telefonicky RESPEKT kontaktoval. Bylo mi sděleno, že e-mail redakce obdržela, že mi bylo odpovězeno, ale že se e-mail vrátil a jak výše uvedeno, můj příspěvek zveřejněn nebude? Důvody mi sděleny nebyly, slíbeno zaslání e-mailu. Dodnes jsem žádný neobdržel, přitom dříve má komunikace s redaktory RESPEKTu probíhala bez problémů? Mimochodem podobně se zachovaly i LN, kdy moji reakci ve stejné věci na příspěvek Marty Švagrové, která se také nekriticky zastávala Libuše Rudinské, odmítly zveřejnit. Proto už jsem na stejně neobjektivní článek Jana Schneidera (bývalý zaměstnanec BIS) nereagoval. Vysvětlení se nabízejí různá. Můžeme jen spekulovat, ale že opět začíná fungovat autocenzura, strach o ztrátu místa, nerozhněvat si mocné, vlivné apod. je nepochybné, i včetně existence „novinářů“ píšících na objednávku, samozřejmě, že ne z přesvědčení. Ty vždy přesvědčili jiné „hodnoty“. Pavel Wonka uznával a ctil skutečné hodnoty natolik, že ho stály jeho vlastní život! Mimochodem dnes od 19:00 hod. v kině UFO Trutnov se koná další „premiéra“ pamfletu Rudinské ve městě, kde dodnes soudí JUDr. Marcela Horváthová, která odsouzením těžce nemocného Pavla Wonku poslala na smrt. Oznámena je i její osobní účast. Málokterý autor musí vynaložit takové úsilí, aby vůbec někdo přišel na jeho „produkt“. Skutečná kvalita to nepotřebuje. Kina zájem nemají a to je jen dobrá zpráva. Za totality na podobnou lživou propagandu byly plné sály, tehdy ovšem diváci svobodnou volbu neměli. Dnes už mohou rozlišovat mezi dobrým zbožím, zmetky a odpadem.

Následuje uveřejněný dopis Jany Rybáčkové v RESPEKTu č.45/2014 a můj neuveřejněny ze dne 6.1.2015:

 

MÝTUS LIBUŠE RUDINSKÉ

RESPEKT 45/2014

Premiéra kontroverzního filmu Libuše Rudinské Pavel Wonka se zavazuje v pátek 14. listopadu v kinu Lucerna byla „nejzajímavější“ tím, co proběhlo v sále po promítání.

Na režisérku se sesypaly osobni urážky a obvinění za všechny možné zločiny a přečiny - i za očerňování mučedníka, za její vlastní spolupráci s estébáky při přípravě filmu, za to, že nemá ani tušení, co to byl bolševický re­žim atd. atd.

Na premiéře byl také signatář Charty 77 Dr. Milan Jirout, který s Wonkou seděl v roce 1988 měsíc ve vázební věznici v Hradci Králové a ve filmu o něm podal velmi negativní svědectví. Při rozvášněných výpadech na režisérku se snažil jednoho útočníka slovně přimet k civilizovanějšímu projevu, ale skoro za to byl fyzicky napaden. Na závěr přečetl známý aktivista Jan Šinágl prohlášení bratra Pavla Wonky Jiřího, že na Rudinskou podává trestní oznámení. O tom, že v letech 1974 i -1985 byl Jiří Wonka členem Komunistické strany Československa, se samozřejmě nezmínil.

Je smutné, že odkaz disidentů často bráni fanatičtí komunistobijci, kteří jsou zrcadlovou kopií fanatiků bolševických. Představo­vala jsem si, že by na promítám by můj přítel Rudolf Battěk, jehož zásluhy v protikomunistickém zápase snad nikdy nikdo nebral v pochybnost. Možná by měl vůči filmu nějaké výhrady, ale vím, že by je formuloval moudře, s nadhledem a pochopením.

Jiina Rybáčková

* * *

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět: Žádost o uveřejnění reakce
Datum: Tue, 06 Jan 2015 15:31:02 +0100
Od: Jan Šinágl
Komu: RESPEKT dopisy
Kopie: Tabery Erik, Kundra Ondřej, Spurný Jaroslav, Klímová Jana, Wonka Jiří, Kubík Jirka, Respekt redakce

 

Dobrý den,

 

v rámci tiskového zákona - práva na protivyjádření a dobrých mravů, žádám o uveřejnění mého příspěvku ve vašem týdeníku RESPEKT - viz příloha - jako reakce na uveřejnění dopisu paní Jiřiny Rybáčkové v č. 45/2014

Děkuji vám a přeji nadějeplný Nový rok

 

S pozdravem

--

Jan Šinágl

SODALES SOLONIS o.s.

www.sinagl.cz

 

AD: MÝTUS LIBUŠE RUDINSKÉ

RESPEKT 45/2014

Nelze nereagovat na „názory“ paní Jiřiny Rybáčkové. Přečetl jsem prohlášení Jiřího Wonky tak jak bylo. Nemohl jsem číst co nebylo napsáno. Své členství v KSČ nepopírá, věrohodně to vysvětlil a zdůvodnil – chtěl pomoci svému bratrovi svým členstvím ke studiu práv. Bylo to dohodnuto s ředitelem závodu. Po podpisu Charty 77 Jiří Wonka už v pohraničí nemohl být zaměstnán ani jako pomocný dělník. Podepsala paní Rybáčková také CH77? Chce snad zakázat právo „komunistobijcům, kteří jsou zrcadlovou kopií fanatiků bolševických“, bránit naprosto lživé pomlouvání oběti totalitního režimu, která už se sama nemůže bránit?

Proč nevystoupila ve veřejné diskuzi a „možné výhrady“, jak naznačuje, nevyslovila? Viditelně paní Rybáčkovou nezajímají fakta, ale nevěcnost, emoce a pomlouvání lidí o kterých mnoho neví, pokud vůbec. Měla by se zeptat, proč např. L.Rudinská v dokumentu „Pavel Wonka se zavazuje“ dává tak málo prostoru panu Jiroutovi, který se jinde o Pavlu Wonkovi vyjadřuje často a velmi pozitivně - mimochodem signatářem CH 77 nebyl. Pan Černík, vystupující v dokumentu rádoby kultivovaně, se choval v pasáži Lucerna přede svědky před premiérou jako hrubián. Pavla Wonku velmi zpochybňoval a zamlčel, jak mu ve vězení pomáhal. Hana Jüptnerová se o Pavlovi Wonkovi vyjadřuje najednou zcela jinak, než v dokumentu ČT „Opozice z periférie“ z roku 2009?

Každý soudný člověk po shlédnutí dokumentu – i bez ověřených informací – dojde nutně k názoru, že se nejedná o objektivní dokument, že autorka není dokumentaristka, ale daleko spíše drbna s patřičným slovníkem. Více pravidel dokumentaristiky snad ani porušit nemohla. I proto je o film v kinech prakticky nulový zájem. Konají se jen neustálé pokusy o „premiéru.“ Zadokumentované písemné, vulgární projevy, pomluvy a lži Libuše Rudinské zřejmě paní Rybáčková nečetla. Jakou vypovídající hodnotu může mít asi toto „dílo“, kdy pro autorku jsou výrazy 5.cenové skupiny zřejmou součástí jejího slovníku?

Měla by si přečíst i velmi kritické reakce osob s nezpochybnitelným kreditem na osobu Rudinské, např. od Jiřiny Šiklové (mimochodem také kdysi přítelkyně R.Battěka), Viléma Přečana, Břetislava Rychlíka a dalších prominentů, jejichž počet stále narůstá. Smutné, že takováto osoba mohla natočit za veřejné peníze i dokument o Jiřím Voskovcovi v jí odpovídající „kvalitě“.

O 94 tezích Pavla Wonky - jeho hlavním díle - i dnes stále aktuálním, kdy dění dnešní doby předpověděl, se píše jen na mém webu. Rudinská všechny teze obdržela na CD od Jiřího Wonky, příjem CD popírá. Stejně tak jako popírá ode mne přede svědky předané CD se závažnými svědectvími o pozadí kauzy Pavla Wonky (ve formě zvukových záznamů), při jedné z demonstrací před OS Trutnov.

Prokazatelných estébáků žije dnes mezi námi spousty. Materiálně se jim daří často mnohem lépe než jejich obětem. Pokud měl být „estébákem“ i Pavel Wonka, tak je jediným z nich, který byl roky perzekuován, zavírán a nakonec zaplatil cenu nejvyšší! Tato fakta přebíjí vše! Něco je tu hodně špatně! Pavel Wonka by ani dnes neměl snadný život, stejně tak jako jeho bratr Jiří Wonka.

 

Jan Šinágl, 6.1.2015

Proč asi všichni kritikové mlčí o 94 tézích „estébáka“ Pavla Wonky, velmi aktuálních i dnes?!

* * *

Svědectví dr. Milana Jirouta o Pavlu Wonkovi:

OSUD POLITICKÉHO VĚZNĚ I.

OSUD POLITICKÉHO VĚZNĚ II.

OSUD POLITICKÉHO VĚZNĚ III.

* * *

Stále více lidí se mi ozývá, že nedostávají mé Newsletters a Bulletiny. Možných příčin je několik:

 1. Po napadení mého serveru v ČR v srpnu 2013, jsem byl nucen můj web přesunout do zahraničí (posílal mým jménem tisíce e-mailů), kdy došlo providery k automatickému blokování mé e-mailové adresy. Může trvat dodnes (dotaz na providera s prosbou o odblokování)
 1. Při přenosu dat do zahraničí mohlo dojít k jejich částečné ztrátě (pokud je mi oznámeno, e-mail obratem opět doplním)
 1. Vzhledem k objemu mé elektronické pošty mohou servery vyhodnotit můj e-mail jako spam a odstranit ho do koše (kontrolovat spamový koš a případně nově nastavit spamový filtr)  

 

Jan Šinágl, 15.1.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.88 (8 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #1 Oldřich Musil 2015-01-17 11:41
Po tzv. sametové revoluci (já tomu říkám sametový podvod) zaniklo mnoho perioodik jako např. Svobodné slovo,Lidová demokracie,Denn í telegraf,Český deník.Všechna tato periodika (hlavně ta první dvě jmenovaná) měla společné to,že se kriticky vyjadřovala k Občanskému fóru,havlovské nepolitické politice,sametu ,nedodržení slibu církevních restitucí,mizen í dokumentů StB a šokové terapii pana Klause.
Já vím,důvod jejich zániku je ekonomický a nelze dokázat že tomu není jinak.Přesto však ve mě budí podezření fakt,že např. týdeník Respekt tento osud nepotkal a z toho důvodu jsem mu nikdy nevěřil a nečetl ho.Stejně tak i jiná periodika,jejic hž sponzoři jsou mi záhadou.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)