Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:05
  Až teď jsem si toho emailu všiml.. Advokáta, že nepotřebujeme?

  Read more...

   
 • 14.05.2024 11:21
  Pokud se někdo domnívá, že lživým zápisem v dokladech problém ...

  Read more...

   
 • 13.05.2024 16:04
  “Je velmi těžké najet na válečnou ekonomiku. Ještě těžší ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Clovek a strach

Pamatujte, že to, o co ve skutečnosti jde, je SOUHLAS. Aby se dostali ze zločinu, potřebují tito lidé souhlas všech k očkování. Životní pojišťovny jsou velmi chytré. Než vyplatí životní pojistku, položí si jednoduchou otázku. Zemřel pojištěnec na vakcínu? Pokud odpovíte ano, pak pravděpodobně nebudou platit životní pojištění. Proč? Protože pojištěnec se dobrovolně stal pokusným králíkem ve velkém farmaceutickém experimentu.

***

✔︎ Hluboký vědecký výzkum COVID-19, ukazuje, že na celém světě dochází k nebývalým lékařským podvodům. Existuje šest nezávislých výzkumných zpráv, které se navzájem potvrzují.

✔︎ Autoritativní vědecké studie prokazující, že test PCR poskytuje vysokou míru falešně pozitivních výsledků a není schopen detekovat infekci.

✔︎ Přehled veškeré dostupné vědecké literatury o obličejových maskách, která ukazuje, že nezastavují virus, ale spíše zvyšují riziko infekce a představují vážná zdravotní rizika.

✔︎ Vědecké studie prokazující, že uzavírky nezabraňují šíření virů a naopak způsobují nepopsatelnou újmu společnostem a lidem.

✔︎ Vědecké studie o lécích na COVID-19: HCQ, Budesonide, Ivermectin a Chlorine Dioxide. Tyto studie dokazují, že neexistuje důvod pro život ohrožující experimentální vakcíny.

✔︎ Vědecké studie prokazující, že očkovaní lidé onemocní mnohem vážněji, když dostanou COVID-19, než neočkovaní, a další vědecké informace o experimentálních vakcínách.

Celkem téměř třicet vědeckých studií a investigativních zpráv, které si můžete zdarma stáhnout a distribuovat.

Bohatství vědeckých informací

Je to skvělý zdroj pro lékaře, sestry, právníky, školy a každého, kdo opravdu chce vidět tvrdé důkazy a použít je k zachování svobody.

Zajistěte, aby byla tato důležitá stránka ve vaší komunitě a síti všeobecně známá. Pošlete to svému lékaři, školám, vládám atd.

Všichni můžeme posílat e -maily, všichni můžeme mluvit s lidmi. Pokud máte rodinného lékaře nebo jdete do nemocnice, pošlete mu prosím tento odkaz. Pošlete to lidem s autoritou, vedoucím církví, ředitelům škol atd.

Ať se tato stránka s ohromujícími vědeckými důkazy dostane do světa, jako nikdy předtím!

Je mojí touhou a modlitbou, abych byl schopen přeložit tuto stránku do dvaceti jazyků. Vaše podpora může pomoci tuto skutečnost uskutečnit.

 

David Sorensen

***

Důkaz, že pandemie byla plánována s určitým účelem

https://www.stopworldcontrol.com/proof/

https://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?s=08&;%3B

ac57de1b9192969a03ce8b890d4eed34.png

Dokumentace Fauci/COVID-19

https://www.stopworldcontrol.com/downloads/cs/legal/science/COVID19-Dossier.pdf

Důkaz, že pandemie byla plánována za účelem

https://www.stopworldcontrol.com/proof/

COVID-19 a totalitarismus veřejného zdraví: Nepříznivé dopady na jednotlivce, instituce a společnost

https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/legal/science/legal-report.pdf

https://beforeitsnews.com/health/2021/07/dr-reiner-fuellmich-bombshell-overwhelming-evidence-that-the-pandemic-is-a-crime-with-all-backup-3040721.html

***

Je to všechno lež! Nejlepší lékaři říkají pravdu „Neexistuje pandemie“ - probuďte se!

Tisková zpráva - Dvojí metr v hodnocení informací o kovidové pandemii

První Letní pandemické hry Tokio 2021

 Rok s koronavirem: Strachem jsme se zdraví a životu vzdálili (4. část)

Co to je entropie?

 

J.Š. 31.7.2021

***

„Entropický“ režim má jedinou možnost, jak zvy­šovat v prostoru své působnosti všeobecnou entro­pii: utužováním svého vlastního centralismu, zvy­šováním své monolitičnosti, obepínáním společnosti stále univerzálnější a neprodyšnější svěrací kazajkou jednorozměrné manipulace. Jenomže každý je­ho další krok tímto směrem znamená nutně zároveň další zvýšení jeho vlastní entropie: ve snaze zne­hybnit svět znehybňuje sám sebe a ochromuje svou schopnost konfrontovat se s čímkoliv novým a vzdo­rovat bytostnému směřování života. „Entropický“ režim je tak odsouzen ze své podstaty stát se v po­slední instanci obětí svého vlastního smrtícího prin­cipu, obětí nejzranitelnější, dík svému osudnému nedostatku jakékoli vnitřní intence, která by ho nu­tila tak říkajíc čelit sobě samému. Život je naopak schopen tím úspěšněji a vynalézavěji – v duchu své­ho nepotlačitelného směřování proti entropii – vzdo­rovat svému znásilnění, čím rychleji znásilňující moc tuhne a kornatí.

Umrtvujíc život, umrtvuje tedy společenská moc i sebe samu – a tím posléze i svou schopnost umrtvovat život.

Jinými slovy: život lze dlouho a velmi důkladně znásilňovat, zplošťovat, umrtvovat, – a přece ho na­konec natrvalo zastavit nelze: třeba tiše, v skrytu a zvolna, – přeci jde dál; třeba tisíckrát sobě odci­zen, – přeci se vždy znovu nějakým způsobem vrací sám k sobě; byť byl sebevíc znásilněn, – přeci jen nakonec vždycky přežije moc, která ho znásilňovala. Nemůže tomu být jinak dík hluboce kompromis­ní povaze každé „entropické“ moci, která potlačuje a může potlačovat život jen tehdy, když nějaký život existuje, a která je tedy koneckonců zároveň na ži­vot existenčně odkázána, aniž by ovšem on byl existenčně odkázán na ni. Jediná síla, která může život na naší planetě skutečně zničit, je ta síla, která nezná kompromisu: totiž globální kosmická platnost druhého zákona termodynamiky.

Václav Havel

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.73 (11 Votes)
Share

Komentáře   

-3 #1 Jan Šinagl 2021-08-02 18:38
Vážení, jen občas plaše připomínám, že celý viroregulační problém leží především mimo medicínu a takto bude pojímán i do budoucna jako sociopraktický ...

Věnujme se udržení integrity zbytkové necovidí medicínské vědy z klidového režimu

Jan Žaloudík
senátor

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)