Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Clovek a strach

Ostrava 31.8.2021: Nesahejte nám na naše děti!

***

 EUDRAVIGILENCE: Po očkování 10.570 mrtvých, 405.259 vedlejší účinky (od ledna 2021 do 8.5.2021)

***

Pane Guthausere, varianta Delta zajišťuje rostoucí hospitalizaci, tlak na neočkované se zvyšuje - také na děti a mladistvé. Jste spoluzakladatelem otevřené sítě «Aletheia». Na vašem webu je napsáno „Ruce pryč od našich dětí“. Jaké pocity ve  vás spolková očkovací kampaň budí?

Nepochopení a velkou hrůzu. K očkování dětí a mladistvých není absolutně žádný důvod.

Můžete být konkrétnější?

Za prvé: Děti přenášejí virus Sars-CoV-2 na dospělé jen minimálně. Za druhé, děti zřídka onemocní z Corony vážně nebo dokonce smrtelně. Ukazuje to mimo jiné studie dětské nemocnice v Curychu. Za třetí, děti nemají na pandemii žádný vliv, a proto nejsou nebezpečné pro veřejné zdraví. Kromě toho si děti, které se zotavily z Covid-19, navzdory většinou mírnému nebo dokonce bez příznaků vyvinou velmi účinnou a trvalou imunitní obranu proti novým koronavirovým infekcím. Na druhou stranu děti a mladiství jsou vystaveni vysokému riziku poškození stejného očkování jako dospělí, kteří je pak provázejí po celý život. Tato myšlenka je strašná a zakazuji ji lékařská, etická a morální povinnost.

Dětský multisystémový zánětlivý syndrom (PIMS) je jedním z argumentů ve prospěch očkování dětí.

K tomu dochází jen velmi výjimečně a spojení s virem Sars-CoV-2 dosud nebylo objasněno. Výsledek pacienta je obvykle příznivý. Navíc dosud nebyly hlášeny žádné smrtelné průběhy, a proto se nedomníváme, že by tento argument v nejmenším ospravedlňoval očkování u dětí. Schválení vakcín proti Covid-19 pro děti od 12 let musí být okamžitě zrušeno, protože vakcína nemá v této věkové skupině žádný vědecky prokázaný přínos, a proto má vzhledem k očekávaným vedlejším účinkům velký potenciál poškození.

Spolkové vládě je to jasné: k vymanění se z nebezpečné zóny je zapotřebí více očkování. To také postihuje lidi, kteří již měli infekci Sars-CoV2. Cosi o tom  myslíte?

To nedává vůbec smysl. Nyní existují čtyři nezávislé studie, které dokazují, že více než 90 procent lidí již má imunitní obranu proti viru Sars-CoV-2 a v případě infekce okamžitě vytvoří IgG a IgA. To, že jsme se v minulosti nakazili dokonce i příbuzným koronavirem, nám pravděpodobně poskytne imunitu na mnoho let. Léčba lidí očkovací látkou v této situaci je nepřijatelná a porušuje lékařskou etiku. Přenesená infekce divokým virem poskytuje mnohem lepší imunitu než injekce Covid. Důvodem je, že během přirozené infekce se vytváří velké spektrum protilátek, které mohou napadnout mnoho epitopů viru. Při takzvaném očkování jsou protilátky velmi specificky zaměřeny pouze na spike protein.

Nicméně rostoucí počet hospitalizací a využívání švýcarských jednotek intenzivní péče je třeba brát vážně. A říká se, že „Delta“ postihuje hlavně lidi, kteří nebyli očkováni.

Varianta Delta je jednou z mnoha tisíců mutací od objevení původního viru. U virů nachlazení je to zcela běžný jev. Když zmutují viry, stanou se infekčnějšími, ale neškodnými. A to lze také pozorovat u varianty delta. Člověk by se měl zaměřit na skutečnou míru hospitalizace a úmrtí na Covid, aby mohl posoudit nebezpečí, nikoli na test PCR, o kterém je nyní obecně známo, že je nepoužitelný. Ze statistik FOPH je však zřejmé, že hospitalizace jsou v souvislosti s laboratorně potvrzenou (PCR test) infekcí Sars-CoV-2. Po pozitivním testu se již neprovádí hluboká diferenciální diagnostika k vyloučení jiných příčin. To by také bylo příliš drahé a časově náročné. Proto si musíme položit otázku, kolik z oficiálních diagnóz Covid-19 je skutečně takových.

Nemocnice stále říkají, že nyní jsou to hlavně neočkovaní, kdo přetěžují oddělení.

Nejsou k dispozici žádné oficiální údaje pro tvrzení, že jsou hospitalizováni hlavně neočkovaní lidé s pozitivním testem. Testují se ale pouze neočkovaní. Není tedy samozřejmě divu, že jejich podíl je vysoký ve srovnání s očkovanými lidmi, kteří nebyli testováni. Očkování navíc nechrání na 100 % před infekcí variantou delta.

Co podle vás činí vakcíny mRNA nebezpečné?

Prohlášení Spolkové rady, že máme dvě nejlepší vakcíny ve Švýcarsku, postrádá jakýkoli vědecký základ. Toto je nezodpovědné snižování potenciálního nebezpečí této látky na bázi genů. Vývoj léků a vakcín obvykle trvá deset až patnáct let. Tato skutečnost ilustruje riziko současných nouzových schválení, protože za necelý rok byly v zemi použity tři zcela nové vakcíny a výrobci byli osvobozeni od odpovědnosti: dvě vakcíny mRNA a jedna vektorová vakcína. Ve Švýcarsku byly dosud použity dvě mRNA vakcíny od společností Pfizer / Biontech a Moderna. A ještě jednou chci zdůraznit, že nejde o klasické vakcíny, ale o injekce na bázi genů pro manipulaci s tělními buňkami.

Genové injekce - co přesně se v těle děje?

Při klasickém očkování se do těla vstřikuje vakcína vyrobená ve farmaceutických továrnách z oslabených patogenů viru za účelem získání protilátkové odpovědi. Poté je patogen přirozeně eliminován v těle. U vakcín založených na genech je genetický kód viru injikován do těla osoby, která chce být očkována. Tam kód infiltruje některé tělesné buňky, hlavně do cévního endotelu. Ty jsou nuceny z viru produkovat špičkové proteiny. Z očkovaných se stává továrna na vakcíny. S tímto trikem farmaceutický průmysl outsourcoval výrobu vakcín do těl očkovaných. Teprve nyní začíná skutečná imunitní reakce.

Výrobci získali obrovskou finanční podporu ve výzkumu a vědecký závazek je velký.

Globálně zavedený postup při vývoji léčiva vyžaduje tři preklinické fáze: toxikologii, farmakologii, pokusy na zvířatech, následované třemi klinickými fázemi u lidí a zaznamenaný standardní schvalovací proces. Jedna fáze je dokončena najednou a data jsou analyzována, což může trvat až deset let. S vakcínami založenými na genech byly jednotlivé fáze teleskopovány. Při všech penězích a úsilí na světě bohužel není možné zkrátit získané znalosti o dlouhodobých účincích.

***

Co to má znamenat?

Byla zahájena následující fáze, zatímco předchozí ještě nebyla dokončena a vyhodnocena. Střednědobé a dlouhodobé vedlejší účinky nebylo možné tímto způsobem zkoumat. Data testovaných osob budou vyhodnocena až v roce 2023. To, co se zde děje, je celosvětový lidský experiment. Nezodpovězených otázek je příliš mnoho.

Můžete vyjmenovat některé z otevřených otázek, se kterými se musí Aletheia potýkat?

Otázek je mnoho. Mechanismy účinku a účinnosti vakcín nebyly dostatečně prozkoumány. Může být mRNA integrována do genomu kmenových buněk a klíčivých buněk? Jaké důsledky by to mělo pro potomky? Dostávají se nanočástice do krevního oběhu a co tam dělají? Složky nanočástic jsou po integraci do buněk velmi toxické! Jaké dlouhodobé účinky na chronický zánět nebo rakovinu lze očekávat? Proteiny Spike mají pasivní a aktivní vlastnosti - co se stane, když se dostanou do krevního oběhu? Co aktivace krevních destiček a tvorba trombóz? Nedávná studie ukázala, že špičaté proteiny způsobují poškození vaskulárních buněk.

Jak se člověk ochrání před Covid-19, pokud nechce být očkován?

Dopřejte si čerstvý vzduch a posilněte svůj imunitní systém - také zdravou stravou. Pokud jde o imunitní systém, požadavek na masku, zejména pro děti, je absolutně nepochopitelný a lékařsky nepochopitelné opatření. Děti se musí vypořádat s patogeny prostředí, aby si vytvořily silný imunitní systém. To je s maskou obtížnější.

A když má někdo příznaky?

Pokud máte příznaky, zůstaňte doma a v případě potřeby se poraďte s lékařem, jako tomu bylo před Coronou. Existují spolehlivé možnosti terapie, pomocí kterých je možné ovládat onemocnění Covid. Chtějí abychom uvěřili, že existuje jen očkování. Faktem je, že 99,85 procenta lidstva na celém světě tuto infekci přežívá. Jen malé procento muselo být dosud hospitalizováno; někteří kvůli vážným předchozím nemocem na jednotkách intenzivní péče. Na infekci zemřelo 0,15 procenta nemocných - průměrný věk je 86 let. Taková čísla mimochodem najdeme i v epidemiích s chřipkou a chřipkovými viry.

K osobě:

Urs Guthauser je chirurg FMH, věnuje se sportovní medicíně SGSM s vlastní praxí od roku 2000 v Bernu.

Celý rozhovor: https://www.medinside.ch/de/post/die-covid-impfstoffe-werden-unverantwortlich-verharmlost

***

ALETHEIA-Tisková konference, 28. květen 2021, díl 4, Dr. med. Urs Guthauser

 

J.Š. 2.9.2021

***

Umlátíme je čepicemi, když povstaneme jako občané. Nenechme si vzít naši svobodu!

Z odpovědí MUDr. Soni Pekové - věcný, zdravý rozum, který mainstream nenabízí…

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (4 Votes)
Share

Komentáře   

-3 #2 Jan Šinagl 2021-09-03 18:16
Český soud se znovu zastal lidí s protilátkami bez "pomoci" covidu - seznamzpravy.cz/.../...
-1 #1 Jan Šinagl 2021-09-03 18:03
Dobrý den,

obsah Vašeho e-mailu je krásný příklad dezinformací a hoaxů bez uvedení konkrétního zdroje.

Doporučovala bych Vám pro svá rozhodnutí čerpat informace z důvěryhodných a ověřených zdrojů. Pokud byste si chtěla/chtěl vyzkoušet naše předplatné. Mohu Vám nabídkou první měsíc za 1 Kč - predplatne.denikn.cz/1koruna

S pozdravem

Bára
Tým Deníku N

3.9.2021
***
P.S.
Ukázka "práce" automatu poté, co jsem informoval o posledních článcích tohoto webu všechna hlavní média. Naštěstí známí novináři příjem "read" potvrzují. Takže "Báro" polepši se a nedělej z lidí hlupáky:-) J.Š.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)