Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

SDL CZ vyhnani 1945„Gestapismus český se navlásek podobal nacistickému. Oč jsme pak chtěli opírat pýchu své mravní nadraženosti?“ Václav Černý

„O odsunu Postupinská konference nerozhodla. Upřesnila jen podmínky a vzájemnou spolupráci. Odkazem na PK se zbavujeme vlastní odpovědnosti. Jediná věta týkající se odsunu: Mocnosti berou na vědomí odsun týkající se německé národnosti z ČSR, Polska atd. Nic více tam není.“      

 * * *

O tom, jestli začal odsun Němců z poválečného Československa rozhodnutím Postupimské konference, je dnešní Jak to bylo doopravdy. Rekonstrukce Ivany Chmel Denčevové začíná ve válečném Londýně, na sklonku ledna roku 1945.

Edvard Beneš se za účelem dosažení etnicky homogeního národního státu po válce se vracel do ČSR přes Moskvu, z toho je zřejmá jistá dominance komunistů.

 1. Beneš 12.5.1945 Brno: „Ten německý lid šel do krvavého vraždění jako slepý a hluchý, nevzepřel se, nezamyslil se, nezastavil se. Vyčítal světu tupě, nebo fanaticky zabíjet a sám zabíjel. Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidský a snesitelným a jeví se nám už jen jako jedna, jedna veliká lidská nestvůra. Tento národ musí stihnout za to všecko veliký a přísný trest. Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat.“ (A český lid se vzepřel? J.Š.)

Později: „Po vybudování nového poltického života a postavení nového našeho domova bude třeba nově formovat politické strany a zredukovat jejich počet proti době předválečné. Nově vyzvářet poměr Čechů a Slováků a vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých a Maďary na Slovensku.“

Oldřich Tůma: „Žádný legitimní právní podklad pro divoký odsun neexistoval. - Všechny politické strany s odsunem souhlasili – budovaly si image.“

Z pamětí literárního hostorika Václava Černého:

„Ne nebyl jsem očitým svědkem pověstného pochodu brněnských Němců hnané prčes Mikulov do Rakouska, což prý byla odplata za chování německého starosty Brna za války Judexe. Ale co jsem viděl viděl jsem – pěchování německého obyvatelstva do sběrných táborů hned v prvních dnech po osvobození. No Češi je dovedli stejně zdatně organizovat jako Němci ještě pár měsíců předtím a polkli jsme naprázdno, když jsem zvěděl, že můj druh nejvěrnější nový předseda obrozeneckého spolku českých spisovatelů si dal přiřknout nový, velký byt po Němcích a usadil se bez rozpaků v pseudo nádheře uprchlého germánského proce pod lustry z jeleních parohů. To už jsem také slyšel očitá svědectví o německých vojácích uplálených na ulici zaživa a sám viděl průvod německých žen ostříhaných dohola a hnaných na veřejné práce. Gestapismus český se navlásek podobal nacistickému. Oč jsme pak chtěli opírat pýchu své mravní nadraženosti?“

Jan Masaryk Vlado Clementis 3.7.1945 diplom.  nóta:

„Vzhledem k tomu, že spojenecké státy nevznesly námitku proti principu navrhovaného transferu německé a maďarské menšiny, československá vláda připravuje plán organizovaného a spořádaného transferu.“ (divoký odsun už proběhl. J.Š.)

VC: „Takový radikální postoj byl už dávno třeba, my komunisté ho zastáváme od počátku.“ JM: „Kéž by se z toho alespoň navěky poučili. … Nejsem už si jistý, jestli Němci někdy dostanou rozum.“

OT: „Benešovy dekrety se týkají odsunu zpostředkovaně, týkají se především majetku Němců a st. občanství.“

JM a velvyslanec GB Nikolson 14.7.1945 Černínský palác:

N: „Moje vláda bude souhlasit s transferem německého obavatelstva v případech, kdy to bude žádoucí.“

JM: „Je to víc než žádoucí. Německý národ se dopustil staršných zločinů a musí za ně pykat. Odsun není z naší strany msta, ale spravedlivá odplata.“

N: „Pane ministře, moje vláda prohlašuje, že specifické návrhy předložené v nedávné době čs. vládou vyvolávají některé velmi závažné problémy.“ JM: „Problémy? Každý problém má své řešení.“ N: „Ano, ale moje vláda trvá na tom, že tyto problémy musí prodiskutovat hlavní spojenci.“

OT: „Není možné se tímto živelným způsobem se takhle chovat k Němcům – to byl skutečně problém. … I. fáze divoký odsun od květa 1945 půl milionu Němců. II.fáze z velké části organizovaná mezi lednem a listopadem 1946.“

Dančevová: „O odsunu Postupinská konference nerozhodla. Upřesnila jen podmínky a vzájemnou spolupráci. Odkazem na PK se zbavujeme vlastní odpovědnosti. Jediná věta týkající se odsunu: Mocnosti berou na vědomí odsun týkající se německé národnosti z ČSR, Polska atd. Nic více tam není.“      

OT: „To máte úplnou pravdu, ale ten paragraf tam je.“

* * *

ČRoPlus, 17.6.2020,  11:10 hod. - https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus

J.Š. 21.6.2020

* * *

19.6.2020 Přerov: 75.výročí nejděsivějšího masakru na území Československa v době míru

Připomněli, proč byli Němci odsunuti - a KSČM protestovalo...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)