Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...

   
 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...

   
 • 05.06.2024 19:53
  Fialova vláda prohrála soud s whistleblowerem , jemuž zrušila ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Demokracija.Si

 • Dr. Damjan Prelovšek v rozhovoru pro týdeník Demokracija: "Plečnik si představoval Nuk jako chrám zahalený do barevného 'koberce' z kamene a cihel".

  Damjan Prelovsek Dr foto Polona Avanzo 1O výstavě Plečnikova knihovně: „Stvořeno pro všechny časy“, která je do 12. listopadu letošního roku k vidění v Národní a univerzitní knihovně (Nuk) v Lublani, jsme hovořili s dr. Damjanem Prelovškem, předním odborníkem na Plečnikovo dílo. Plečnik podle něj vycházel ze Semperovy teorie odívání, ale do svých konstrukcí vždy včleňoval prvky slovinského folkloru.

  DEMOKRACIE: Pane Prelovšku, než přejdeme k výstavě Plečnikova knihovna: „Stvořeno pro všechny časy“, ráda bych se vás zeptala, co bylo dříve na místě dnešní Nuky? Jaká budova tam stála předtím?

  Prelovšek: Na místě dnešní Nuky stával kdysi pozdně renesanční knížecí dvorec, který v polovině 17. století postavili Turjačané. Při zemětřesení v roce 1895 byl částečně poškozen. Byl zbourán, protože odváděl světlo od banky Slavija, která se nacházela naproti a které šéfoval primátor Hribar. Město Lublaň na tomto místě postavilo novou budovu podle návrhu chorvatského architekta Josipa Vancase podle Požeškova plánu na výstavbu kancelářského paláce, k čemuž však nedošlo.  Zajímavostí je, že při výkopu základů pro Nuk byla nalezena stříbrná pozlacená deska, která se dnes ztratila, se zajímavým latinským nápisem: "Respektuj štěstí".

 • European Commission Vice-President Věra Jourová is actively and consciously participating in the agitation propaganda of the Slovenian left

  Jourova v klouboukuJourova gratuluje

  Updated 27.9.2023: Elon Musk Posts Vaccine 'Dis Information' to Clap Back at Threat by EU Censors

  ***

  This article was published on 14.9.2023 in the Slovenian opposition magazine Demokracija. JŠ

  ***

  European politicians, together with the Slovenian left and left-wing media moguls, are fighting against real freedom of speech, against pluralisation, against Slovenian journalists and against the truth.

  ***

  Mitja Iršič

  Sometimes we have the feeling that European officials live on another planet and have no idea what is going on in Slovenia. That is why they sometimes sound ridiculous when they talk about the situation in Slovenia. Let us just remember how, during the Janša government, MEPs described the bleak picture of the Slovenian media landscape, saying that journalists were afraid to leave the house and that powerful right-wing politicians were ruining their careers. Every Slovenian left-winger laughed at the time, of course, because it is clear to them too that the real power to destroy someone's career in Slovenia lies solely with the left. It is not all ignorance. Sometimes it is pure political manipulation, with European politicians helping their Slovenian ideological allies. A textbook example is the Vice-President of the European Commission, Věra Jourová.

  For more than two years, she has argued that the failure of the previous government to fund the Slovenian Press Agency (STA) represents a significant European milestone in the persecution of media freedom. She also recently explained in an interview with Investigate Europe how upset she was when Janez Janša's government stopped funding the STA and the agency mounted a fundraising campaign, even going so far as to suggest that this was one of the main motives for proposing European media legislation.

  Is Jourová, then, another naive European bureaucrat who has chosen to believe Slovenian left-wing activists in the service of left-wing politics? Not at all. Jourová knows exactly the situation in Slovenia and she knows exactly what is going on

 • Is the government hiding the fact that migrants started the Socerbo fire? Some portals reported this information, but then broke their silence...

  Pozar socerb FOTO STA Sebastijan R MaccekThe fire in the Gorica Karst had not even cooled down when the fire broke out on the edge of the karst near Socerbo on Tuesday evening. The fire is still not extinguished, but is under control, the STA news agency reported this morning. The biggest obstacle to the fire's eradication is the storm that forced firefighters to battle all day yesterday. 

  According to data from the RS Protection and Rescue Administration from Tuesday afternoon, the fire had an area of about 15 hectares, but according to the head of the intervention, David Hrvatin, this number increased slightly towards the evening. On the Italian side, two villages also had to be evacuated because of the fire. The latest fire is certain to further threaten the drinking water supply in Slovenian Istria.

  It is interesting that no one is reporting on the cause of the fires, which have been particularly intense in Primorska this summer, despite the fact that most of the European Union has problems with them. While the regime's media and various influencers are looking for the cause of the fires in climate change and global warming, in the case of the latest fire in Socerbo, rumours are spreading that it all started with open burning, which is strictly forbidden at this time of year and which the locals observe. One of the possible causes of the fire is the littering of cigarette butts, a rather nasty habit even among Slovenian drivers, who throw still burning cigarettes out of open car windows. However, there is increasing speculation that the fires are also linked to increased migration.

  Let's take a closer look 

 • Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se aktivně a vědomě podílí na agitační propagandě slovinské levice

  Jourova v klouboukuJourova gratuluje

  Aktualizováno 27.9.2023: Musk reagoval na Jourovou videem s vtipnou slovní hříčkou na téma dezinformací

  ***

  Tento článek vyšel 14.9.2023 ve slovinském opozičním časopisu Demokracija. JŠ

  ***

  Evropští politici spolu se slovinskou levicí a levicovými mediálními magnáty bojují proti skutečné svobodě slova, proti pluralizaci, proti slovinským novinářům a proti pravdě.

  ***

  Mitja Iršič

  Někdy máme pocit, že evropští úředníci žijí na jiné planetě a vůbec netuší, co se ve Slovinsku děje. Proto někdy zní směšně, když hovoří o situaci ve Slovinsku. Vzpomeňme jen, jak za Janšovy vlády popisovali europoslanci bezútěšný obraz slovinské mediální krajiny, když říkali, že se novináři bojí vyjít z domu a že jim mocní pravicoví politici ničí kariéru. Každý slovinský levičák se tehdy samozřejmě smál, protože i jemu je jasné, že skutečnou moc zničit někomu kariéru má ve Slovinsku výhradně levice. Není to všechno neznalost. Někdy jde o čistou politickou manipulaci, kdy evropští politici pomáhají svým slovinským ideologickým spojencům. Učebnicovým příkladem je místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

  Již více než dva roky tvrdí, že nefinancování Slovinské tiskové agentury (STA) předchozí vládou představuje významný evropský milník v pronásledování svobody médií. Nedávno také v rozhovoru pro Investigate Europe vysvětlila, jak ji rozrušilo, když vláda Janeze Janši zastavila financování STAa agentura uspořádala kampaň na získání finančních prostředků, a dokonce zašla tak daleko, že naznačila, že to byl jeden z hlavních motivů, proč navrhla evropskou legislativu týkající se médií.

  Je tedy Jourová další naivní evropskou byrokratkou, která se rozhodla uvěřit slovinským levicovým aktivistům ve službách levicové politiky? Vůbec ne. Jourová přesně zná situaci ve Slovinsku a přesně ví, o co jde

 • Slovinsko, hrůza: Vyšinutí politici, následky blahobytu a korupce

  Mesec Luka a vlajkyMesec Luka leviceFotoateliér ve Slovinsku, známý svými výstředními fotografiemi a akcemi, je nyní vyšetřován za znásilňování žen, které např. přivázali k radiátorům a znásilňovali za účasti politiků, dokonce i ministra...

  Těm, které se na podivné „fotografování“ uvolili dobrovolně za finance, často nezaplatili. Místo navštěvovalo mnoho významných osobností, mimo jiné levicový ministr pro rodinu Luka Mesec. Tvrdil, že tam nikdy nebyl. Když se objevil na fotografiích, nemohl již zapírat. Umělec Humar nepřenesl ostudu pres srdce a spáchal sebevraždu. Takto si zřejmě představuje levicová vláda umění a vztah k ženám...  Tři odkazy na články z webových stránek Demokracija.si níže.

  Bata o kriziBata o moralni bideTotální mravní krize a propad mravních hodnot prezentované těmi, kteří by měli být nositeli morálky, dobrých mravů a jejími příkladnými vzory. Je logickým následkem korupce a nezřízeného blahobytu. Nedělejme si iluze, že u nás je situace lepší - vidíme jen šálivou "uhlazenost" povrchu. Pohybuje-li se kdokoliv v politice – a nejenom v té „vysoké“ – roky, pouze mezi politiky, vysoce korupčním, korumpujícím prostředím, stává se postupně nenormálním v myšlení a chování, aniž tuší. Logicky mohou následovat podobné "kompenzující" excesy, jako prostředek přežití a následek ztráty kontaktu s normálním světem a životem. Odolají jen mravně a charakterově silné osobnosti. Budeme je potřebovat pro nadcházející výzvy doby -  nejen na Pražském Hradu, ale i v politice a na všech úrovních správy země, abychom přežili a důstojně se postavili novým výzvám života. JŠ

  ***

  „Máme dokonalé poučení o tom, jak se věci ve státě dělat nemají a nesmějí. Je třeba stavět na nové demokracii. Na demokracii, jež bude vybírat lidi, a ne politické strany!“ 

  Jan Antonín Baťa

 • Slowenien, das Grauen: Eine totale moralische Krise, die Folgen der Wohlfahrt und der Korruption der Politiker

  Mesec Luka leviceMesec Luka a vlajkyGegen ein Fotostudio in Slowenien, das für seine exzentrischen Fotos und Veranstaltungen bekannt ist, wird nun ermittelt, weil es Frauen vergewaltigt hat, indem es sie z. B. an Heizkörper fesselte und in Anwesenheit von Politikern, sogar des Ministers, vergewaltigte...

  Diejenigen, die sich freiwillig für die seltsamen "Fotoshootings" gemeldet haben, wurden oft nicht  bezahlt. Der Ort wurde von vielen prominenten Persönlichkeiten besucht, darunter der linke Familienminister Luka Mesec.Er behauptete, er sei noch nie dort gewesen. Als er auf den Fotos erschien, konnte er es nicht mehr leugnen. Der Künstler Humar ließ die Schande nicht über sich ergehen und beging Selbstmord. Das ist offenbar die Vorstellung der linken Regierung von Kunst und ihrer Beziehung zu Frauen...  Nachstehend drei Links zu Artikeln der Website Demokracija.si.

  Die totale Krise und der Verfall der moralischen Werte, die von denjenigen dargestellt werden, die die Träger der Moral, der guten Sitten und als vorbildliche Personne sein sollten. Sie ist die logische Folge von Korruption und unkontrolliertem Wohlstand. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass die Situation in Tschechischer Republik besser ist - alles, was wir sehen, ist eine schäbige "Glätte" an der Oberfläche. Wer sich jahrelang in der Politik - und nicht nur in der "hohen Etagen" - bewegt, nur unter Politikern, einem hochgradig korrupten, korrumpierenden Umfeld, der wird allmählich abnormal im Denken und Verhalten, ohne es zu ahnen. Ähnliche "kompensatorische" Exzesse können logischerweise folgen, als Mittel zum Überleben und als Folge des Verlusts des Kontakts mit der normalen Welt und dem Leben. Nur moralisch und charakterlich starke Persönlichkeiten werden widerstehen.

 • Tají vláda, že požár v Socerbu založili migranti? Některé portály tuto informaci uvedly, ale pak se odmlčely...

  Pozar socerb FOTO STA Sebastijan R MaccekPožár v Gorickém krasu ještě ani nestačil vychladnout, když v úterý večer vypukl požár na okraji krasu u Socerba. Požár stále není uhašen, ale je pod kontrolou, informovala dnes ráno agentura STA. Největší překážkou v likvidaci požáru je bouřka, kvůli které museli hasiči včera bojovat celý den. 

  Podle údajů Správy ochrany a záchrany RS z úterního odpoledne měl požár rozlohu asi 15 hektarů, ale podle vedoucího zásahu Davida Hrvatina se toto číslo k večeru mírně zvýšilo. Na italské straně musely být kvůli požáru evakuovány také dvě vesnice. Poslední požár jistě dále ohrozí zásobování slovinské Istrie pitnou vodou.

  Zajímavé je, že nikdo neinformuje o příčině požárů, které jsou letos v létě v Primorsku obzvláště intenzivní, přestože s nimi má problémy většina Evropské unie. Zatímco režimní média a různí vlivní činitelé hledají příčinu požárů v klimatických změnách a globálním oteplování, v případě posledního požáru v Socerbu se šíří fámy, že vše začalo otevřeným pálením, které je v tomto ročním období přísně zakázáno a které místní obyvatelé dodržují. Jednou z možných příčin požáru je odhazování nedopalků cigaret, což je poměrně ošklivý zvyk i mezi slovinskými řidiči, kteří ještě hořící cigarety vyhazují z otevřeného okna auta. Stále častěji se však objevují spekulace, že požáry souvisejí také se zvýšenou migrací.