Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Emannuel Macron

 • Boj proti terorismu: co si pamatovat z minisummitu organizovaného v Élysée

  Emmanuel Macron přijal v úterý 10. listopadu na Élysée (Paříž) rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Bylo zmíněno několik možností, jak účinněji bojovat proti teroristické hrozbě.

  Jedná se o evropský mini summit věnovaný boji proti terorismu, který se konal v Élysée (Paříž) v úterý 10. listopadu. Za přítomnosti rakouského kancléře Sebastiana Kurze a videokonference německé kancléřky Angely Merkelové Emmanuel Macron hovořil zejména o revizi oblasti Schenghen. „Je to mantra francouzských prezidentů již několik let,“ vzpomíná Pascal Verdeau, korespondent France Televisions v Bruselu (Belgie). Z tohoto minisummitu vyplynulo, že je to „oko sítě na vnějších hranicích.“ Mise prováděná Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

 • Europe must strengthen its borders after attacks, says Macron

  PARIS (Reuters) - Europe must rethink its open-border Schengen area, including a more robust protection of the zone’s external frontiers, President Emmanuel Macron said on Thursday, after a spate of Islamist attacks in France and Austria. The tighter controls were needed to curb clandestine immigration, said Macron, adding that the criminal gangs illegally trafficking migrants into Europe were often linked to terror networks.

  “I am in favour of a deep overhaul of Schengen to re-think its organisation and to strengthen our common border security with a proper border force,”Macron said on a visit to the Franco-Spanish border.

 • Evropa musí po útocích posílit své hranice, říká Macron

  PARIS (Reuters) - Evropa musí přehodnotit svůj otevřený schengenský prostor, včetně důkladnější ochrany vnějších hranic této zóny, uvedl ve čtvrtek prezident Emmanuel Macron po mnoha islamistických útoků ve Francii a Rakousku.

  K omezení tajné imigrace je zapotřebí přísnějších kontrol, uvedl Macron a dodal, že zločinecké gangy nelegálně obchodující s migranty do Evropy byly často spojeny s teroristickými sítěmi."Jsem pro hlubokou revizi Schengenu, abychom přehodnotili jeho organizaci a posílili naši společnou bezpečnost hranic pomocí vhodných pohraničních sil," uvedl Macron na návštěvě francouzsko-španělských hranic. Macron uvedl, že na prosincovém summitu předloží návrhy partnerům Evropské unie.

 • Francouzské ministerstvo zahraničí v neděli 25. října vyzvalo země na Středním východě, aby se vzdaly myšlenky bojkotovat francouzské výrobky.

  Francie vyzvala k ukončení výzev k bojkotu jejích výrobků, které v posledních dnech zazněly v několika zemích na Středním východě.

  V tiskové zprávě zveřejněné v neděli 25. října ministerstvo zahraničních věcí odsoudilo tyto výzvy, které se zaměřují zejména na zemědělsko-potravinářské výrobky, „stejně jako obecněji výzvy k demonstraci proti Francii, někdy nenávistně vyjádřené, přenášené na sociálních sítích“.

  „Tyto výzvy narušují postoje obhajované Francií ve prospěch svobody svědomí, svobody projevu, svobody náboženského vyznání a odmítnutí jakékoli výzvy k nenávisti,“ pokračuje text.

 • La France menacée « partout », alarme J.Y. Le Drian

  Au lendemain de l’attentat islamiste de Nice, Jean-Yves Le Drian a appelé les ressortissants français vivant à l’étranger à la prudence. Le ministre des Affaires étrangères estime que la menace visant les intérêts français est «partout». 

  «Le message d’urgence attentat [plus haut niveau du plan de sécurité Vigipirate] a été envoyé hier soir à l’ensemble de nos ressortissants à l’étranger, quels que soient les lieux, puisque la menace est partout», a déclaré J-Y Le Drian à l’issue d’un Conseil de défense tenu ce 30 octobre.

 • Le ministère français des Affaires étrangères a appelé dimanche 25 octobre les pays du Moyen-Orient à renoncer à l’idée de boycotter les produits français.

  La France a réclamé l’arrêt des appels au boycott de ses produits qui se sont fait entendre ces derniers jours dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

  Dans un communiqué publié dimanche 25 octobre, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé ces appels qui visent notamment des produits agroalimentaires, «ainsi que plus généralement des appels à manifester contre la France, dans des termes parfois haineux, relayés sur les réseaux sociaux».

  «Ces appels dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d’expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine», poursuit le texte.

 • Legault na stejné straně jako Macron, nesouhlasí s názory premiéra Trudeau nechat se zastrašit a vydírat teroristy

  Současné teroristické útoky ve Francii a v Rakousku dávají konzulce Janě Chaloupkové za pravdu. Třaskavé téma udělování víz do schengenského prostoru velvyslanectvím České republiky v Rabatu, zůstává nadále pro česká média a české politiky absolutní tabu. J.Š.

  * * *

  Francouzský prezident poděkoval premiéru Quebecu Françoise Legaultovi za jeho podporu a obranu svobody projevu, uvedl v úterý Legault. Quebecský premiér poté v této otázce kritizoval předsedu vlády Justina Trudeaua a jeho nepřímým návrhem nechat se zastrašit a vydírat.

  Legault uvedl, že s Emmanuelem Macronem hovořili během telefonního hovoru v úterý ráno, který se dotkl nedávných teroristických útoků ve Francii, které úřady připisují islámským extremistům. Při jednom z nedávných útoků byl francouzský učitel sťat poté, co ukázal studentům karikatury proroka Mohameda.

  Premiér v Quebecu řekl, že Macron mu volal, aby mu poděkoval za „jasnou pozici“, kterou zaujal při obraně svobody projevu „bez jakéhokoli zaváhání“. Legault to okomentoval na pondělní tiskové konferenci, během níž řekl: „Nesouhlasím s Justinem Trudeauem; Souhlasím s Emmanuelem Macronem... musíme chránit svobodu projevu.“

 • Legault on same page as Macron, suggests Trudeau giving in to terror ‘blackmail’

  The current terrorist attacks in France and Austria prove Consul Jana Chaloupková right. The explosive topic of issuing visas in Rabat remains an absolute taboo for the Czech media and Czech politicians. J.Š.

  * * *

  France’s President called Quebec Premier François Legault to thank him for his defence of free speech, Legault said Tuesday.

  The Quebec premier then criticized Prime Minister Justin Trudeau on the issue by suggesting he was giving into blackmail.

  Legault said he and Emmanuel Macron spoke during a phone call Tuesday morning that touched on the recent terrorist attacks in France, which authorities have attributed to Islamic extremists. In one of the recent attacks, a French teacher was beheaded after showing students caricatures of the Prophet Muhammad.

  The Quebec premier said Macron called to thank him for the “clear position” he took in defending freedom of expression “without any hesitation.” Legault made the comments at a Monday news conference, during which he said, “I do not agree with Justin Trudeau; I agree with Emmanuel Macron … we need to protect freedom of expression.”

 • Ministr Spojených arabských emirátů podporuje vyjádření Emmanuela Macrona k muslimům

  Anwar Gargash odmítá obvinění francouzského prezidenta, že se snaží vyloučit muslimy.

  Prominentní ministr Spojených arabských emirátů vyzval muslimy, aby přijali postoj francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k jeho tvrzením o potřebě „integrace“ v západních společnostech. [Muslimové] musí pozorně poslouchat, co Macron řekl ve svém projevu. Nechce izolovat muslimy na Západě a má úplnou pravdu,“ uvedl v pondělním rozhovoru pro německý deník Die Welt Anwar Gargash, ministr zahraničních věcí. Řekl, že muslimové „je třeba lépe integrovat“v západních zemích.

  "Francouzský stát má právo hledat způsoby, jak toho dosáhnout, souběžně s bojem proti extremismu a společenskému uzavření," dodal.

 • Podpora francouzskému prezidentovi Macronovi

  Macron EmannuelKde je solidarita EU? Spolupráce, sounáležitost, společný duch kooperace. Hovoří se o něm na fórech a konferencích, ale realita je pak jiná. Proč kryjeme obchod s vízy na ambasádě v Maroku? Proč prezident Zeman ponechává ve funkci velvyslance, kterému byla bezpečnost Francie zcela lhostejná? 

  * * *

  Francie zažívá těžké časy a jejich ztělesněním byl mimo jiné  útok na Charlie Hebdo v r. 2015 či nedávné zavraždění učitele. Islámští teroristé   ohrožují bezpečnost společnosti. Plně  podporuji výzvu prezidenta Macrona k ochraně sekulárních hodnot a k boji s radikálním islamem. Ten může být importovaný či živený na místě.

  Kdo je jeho zdrojem a co je jeho důvodem? Jak zabránit dovozu extremismu? 

  Mimo jiné i kvalitní ochranou hranic EU, kontrolou přijíždějících osob a seriózní vízovou politikou. O nelegální migraci hovořil na zářijovém Strategickém fóru v Bledu (Slovinsko) premiér  Andrej Babiš. Jasně  se vyjádřil  proti a odsoudil pašovatele lidí, kteří inkasuji částku 5 000 dolarů za hlavu. Ilegální migranti přitom nemusí v Evropě hledat jen lepší živobytí, ale mohou s sebou přinášet nebezpečné myšlenky, organizovat či podporovat džihadismus. A netýká se to jen Francie.

 • UAE minister backs Emmanuel Macron’s remarks on Muslims

  Anwar Gargash rejects accusations against French president that he seeks to exclude Muslims.

  A prominent United Arab Emirates minister has called on Muslims to accept the stance of French President Emmanuel Macron on his claims about the need for “integration” in Western societies. “[Muslims] have to listen carefully to what Macron said in his speech. He doesn’t want to isolate Muslims in the West, and he is totally right,” Anwar Gargash, minister of state for foreign affairs, said in an interview on Monday with the German daily Die Welt.

  He said Muslims “need to be integrated in a better way” in Western nations.

  “The French state has the right to search for ways to achieve this in parallel with combating extremism and societal closure,” he added.