Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.10.2023 21:43
  Gut, dass Sie das Buch von Dr. Schwipper vorstellen! Es ...

  Read more...

   
 • 01.10.2023 14:05
  Ringier in Offensive www.bernerzeitung.ch/.../ ...

  Read more...

   
 • 01.10.2023 13:44
  I don't know the answer. But, if we follow upcoming news ...

  Read more...

   
 • 30.09.2023 12:10
  Potvrzují se domněnky (nemám možnost je ověřit a zdůkaznit) ...

  Read more...

   
 • 25.09.2023 08:49
  Je to nehoráznost. Prý „Nové znalecké posudky presentují spíše ...

  Read more...

   
 • 22.09.2023 18:10
  „Studentský žalobce při čistkách na bratislavských právech v ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Martin Kupka

 • „Nezákonné,“ napsal Kodym o injekci ČD do Bruselu. Ministr Kupka mu obratem zrušil úřad

  Kupka a FialaVe čtvrtek, pár hodin poté, co mluvil s reportéry, navrhl ve Sněmovně ministr Kupka zákon rušící Kodymův úřad. Protože ho nepodalo ministerstvo dopravy, ale Kupka jako poslanec, paragrafy se tak mohou vyhnout zavedenému připomínkovému řízení, kdy by se k nim mohly vyjadřovat další instituce. Celý článek>

  To už není o neschopnosti či hlouposti, ale vědomé podpoře korupce a klientelismu samotným ministrem! JŠ

 • Colonel MUDr. I.K. made an irreversible disgrace to our country in South Korea !

  ACR logo hodnosti

  Updated 21.4.2023:First interview of MUDr. I.K. His "sophistication" is evidenced by the fact that he talks about "ass". By the way, he was in military uniform. The shame also concerns the Army. Instead of the perpetrator and the Czech Republic apologising immediately, there will be endless plebeian hammering, hammering and hammering... JŠ

  Update 18.4.2023:ZOIto the hands of the Defence Minister. JŠ

  Update 17.4.2023:Other passengers are standing up for the perpetrator. They say it was a scrum?Quite possibly. She'll do her part, as will the alcohol and low instincts that like to take advantage of her. One would expect witnesses to video everything to support their arguments, unless they were drunk themselves? The fact that they admit no other possibility would suggest so. Their lack of decorum, good manners, and empathy for the other side, they have demonstrated sufficiently. Thus their complicity, unculturedness and Czech plebeianism, which they exported and presented abroad. And then do business with such people... JŠ

  ***

  Update 15.4.2023: Five witnesses blame the doctor - was it a mistake? The Koreans, like the cameras, will surely know mistake from intent. Regardless of the outcome, this, I fear, "coolie" is just a continuation and magnification of our country's international embarrassment. Let's hope they were watching just as closely as the other passengers drinking on the government dime, unless they themselves were drinking so much that they saw things somewhat differently. An apology from the highest levels should have been issued immediately. Unfortunately, apologies in this country are usually only enforced by the courts. JŠ

  ***

  The Czechs have unfortunately left behind the aftertaste of uncultured barbarians, all the worse because even the participants of the official government expedition cannot forgive themselves for drinking alcohol and excesses. "We will take measures to prevent a similar situation from happening again," says the Czech Ministry of Defence announced. So, a ban on drinking alcohol on all government planes, or on the uncontrolled drinking that goes on at hotels on the taxpayers' money?

 • Ministr Kupka chce trestat RegioJet za to, co se stane i ČD – ty netrestá

  CD RJ LeoMinistr dopravy Martin Kupka (ODS) chce zahájit sankční řízení s dopravní společností RegioJet pro údajné porušení podmínek smlouvy na provoz železniční linky mezi Ústím nad Labem a Kolínem. U dopravce si ji objednává stát, přičemž podle Kupky nesplnil dohodnutou kvalitu služeb a nasazování vozů. Podle RegioJetu byla na lince jiná souprava pouze jednou kvůli poruše lokomotivy. Celý článek>

  Opět formální naplňování zákona s obsencí zdravého, selského rozumu. Ministr chce trestat firmu, která v mnohém svoji kvalitou předčí ČD, bohatě dotované státem. ČD za stejné, či podobné prohřešky, jistě netrestá. JŠ

 • Pplk. MUDr. I.K. udělal v Jižní Koreji nevratnou ostudu celé naší zemi !

  ACR logo hodnosti

  Aktualizováno 21.5.2023:Odpověď MOze dne 15.5.2023 (požádalo o prodloužení lhůtyna odpověď). 

  Aktualizováno 21.4.2023:První rozhovor MUDr. I.K. O jeho „kultivovanosti“ svědčí i to, že hovoří o „zadku“. Mimochodem byl ve vojenské  uniformě. Ostuda se týká i AČR. Místo aby se pachatel a ČR okamžitě omluvili, bude se do nekonečna plebejsky zatloukat, zatloukat a zatloukat... 

  ***

  Aktualizováno 18.4.2023: Žádost o informacek rukám ministryně obrany ČR. 

  ***

  Aktualizováno 17.4.2023:Další spolucestující se zastávají pachatele. Prý za to mohla skrumáž? Dost možná. Udělá své, stejně jako alkohol a nízké pudy, které ji rády využijí. Člověk by očekával, že svědci vše natočí na video na podporu svých argumentů, pokud nebyli sami opilí? To, že jinou možnost nepřipouštějí, by tomu nasvědčovalo. Nedostatek slušného chování, dobrých mravů a empatie pro druhou stranu, dokázali dostatečně. Tím i svoji spoluvinu, nekulturnost a české plebejství, které vyvezli a presentovali v zahraničí. A potom s takovými lidmi uzavírejte obchody… 

  ***

  Aktualizováno 15.4.2023:Pětice svědkůvyviňuje lékaře - měl to být omyl? Korejci, stejně jako kamery, jistě rozpoznají omyl od záměru. Bez ohledu na výsledek je tato, obávám se "kulišárna", jen pokračováním a zvětšením mezinárodní ostudy naší země. Doufejme, že stejně pozorně sledovali, jak ostatní spolucestující pijí na státní útraty, pokud ovšem sami nepili tolik, že viděli všechno poněkud jinak. Omluva z nejvyšších míst měla být vyslovena okamžitě.  Bohužel, omluvy v naší zemi většinou vynucuje až soud. JŠ

  ***

  Češi za sebou bohužel zanechali pachuť nekulturních barbarů, o to horší, že si pití alkoholu a excesy nedokážou odpustit ani účastníci oficiální vládní výpravy. - „Přijmeme opatření, aby se podobná situace už nemohla opakovat“, oznamuje MO ČR. Tedy zákaz pití alkoholu ve všech vládních letadlech, resp. nezřízeného chlastání, které pokračuje na hotelích za státní peníze, za peníze daňových poplatníků?

  Jaké opatření? Občan má jasno. Vyhodit okamžitě, bez náhrady, bez výslužek, degradovat, zveřejnit jméno a fotografii. Nejlepší, nejrychlejší, nejlevnější a nejúčinnější opatření. Alkohol jen odhalil  skutečnou povahu a plebejské sklony. Ochrana zájmu země má přednost před ochranou soukromí jednotlivce, který se dostal na místo, kam mravně vůbec nepatří. Typická česká neomalenost a ostuda. Ve vyspělých zemích by jeho jméno a fotografie byly obratem zveřejněny. Možná tak učiní Jižní Korea – a ČR ji zažaluje…