Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Paul Polansky

 • Alžběta Pezoldová a Karel Schwarzenberg

  Z knihy Bohuslava Hynka Diplomatem v africkém Švýcarsku.

  ***

  Pezoldova Albeta Schwarzenberg KarelHynek avers 2021Celý dospělý život mnou obdivovaný původně novinář, poté odbojník, aktuálně ministr Dienstbier, mě při krátkém loučení - za mými zády už na něj čekala Alison Smale z Associated Press - před odletem do Harare pochváIil, že jsem v rámci předodjezdové přípravy navštívil arcibiskupa Tomáška a Matici Slovenskou, ale nebyl rád za vynechání setkání s řediteli Omnipolu a Desty Děčín.

  V někdejší Rhodésii jsou v kurzu české lovecké zbraně. Sám jsem jednu pušku nechal poslat Ladislavu Kropáčkovi. Zrovna neměli tu, co chtěl, tak poslali jinou. Lád'a mi říkal, že ta se hodí jenom na slona. Honem ji zaregistroval, aby ji mohl 1egá1ně prodat dál. Lovci české kulovnice a brokovnice nazývali Brno rifles. Pravda, nevím, z jaké zbraně po víkendech střílel po zvěři, ale za láhev whisky, nebo jen tak, imunitou chráněný velvyslanec USA, nikdy jsem u toho nebyl; možná také pocházela z naší zbrojovky, když si v americké české komunitě vybral i svou druhou manželku.

 • Brno: Pouť smíření 2022: Opět bez zájmu veřejnoprávní ČT ?!

  Pamatnik PohoreliceSDL CZ Statistika odsunu

  Aktualizováno 7.8.2022: Setkání v Brně: 17. vzpomínka na brněnský Pochod smrti -Laureáti Nobelovy ceny narozených na území Čech, Moravy a Slezska… - Věda nese mnoho sudetoněmeckých názvů - Rozpad Československa, konec jedné lži

  ***

  „Jsme nejprve lidmi, a pak teprve Čechy. Máme závazek vůči lidské důstojnosti. Jsme povinni vidět v otázce naší viny jasně a vyvodit z toho závěry…“ 

  ***

  O Pouti smířeníinformovala ČTK. Více jak 5 000 „Pochod smrti“ 30 000 obyvatel města Brna nepřežilo, mezi nimi ženy děti a starci. Program, další podrobnosti afotografie z letošní Pouti smíření.Úvodní píseň a skvělé projevyv češtině a němčině před začátkem Pouti smíření.

  Přijelo hodně lidí z Německa. Počasí bylo výborné, podpora Policie ČR po celé trase, pozorní organizátoři a dobrovolníci, přátelská nálada všech, takový byl letošní ročník. Obrácení směru pochodu je symbolickým návratem k pravdě. OJ Pout Smireni 3 Krize 23.7.2022Téma bylo i Ukrajina. Neočekávalo se, že se dějiny v Evropě budou opakovat. OJ Pout Smireni EU vlajka 23.7.2022Na jedné moravské farnosti ubytovali 15 žen z Ukrajiny s dětmi. Dne 27.5.2022 se před dveřmi fary narodila holčička (nestihl se převoz do porodnice). Dostala symbolické jméno Viktoria. Kázání Papeže Františka k zabrání Krymu v roce 2014 je stále aktuální (od 23:10 min.). Navazuje na ni modlitba z března letošního roku, kterou sepsal neapolský arcibiskup Domenico Battaglia (od 32:00 min.) Dějinami nehýbají davy, ale jednotlivci, kteří nemusí být vždy vidět. Naše německé krajany „vyháníme“ už 77 let! Své vlastní zločiny proti lidskosti „zaháníme“ také 77 let?! Kdy mravně dospějeme? Je nejvyšší čas, abychom si dějiny nezopakovali.

  Považuji se také za Bohemiana (i mé příjmení se vyskytuje ve starobavorském slovníku). TGM chtěl původně založit stát podle švýcarského vzoru, který tvoří vzájemně nezávislá etnika, hrdá na svoji kulturu a původ, ale v zahraničí vystupující jednotně jako hrdí Švýcaři. Poté co si TGM uvědomil, že by neměl potřebný rozsah moci, změnil názor. Založení Československabylo neštěstím, jak prozíravě řekl dr. Emil Hácha. S následky se potýkáme dodnes.

 • Elisabeth Pezold and Karel Schwarzenberg

  From Bohuslav Hynek's book Diplomat in African Switzerland.

  ***

  Pezoldova Albeta Schwarzenberg KarelHynek avers 2021During a brief farewell - Alison Smale of the Associated Press was waiting for me behind my back - before my departure to Harare, the journalist, then a resistance fighter, currently Minister Dienstbier, whom I have admired all my adult life, praised me for having visited Archbishop Tomášek and the Slovak Matrix as part of my pre-departure preparations, but was not happy about missing the meeting with the directors of Omnipol and Desty Děčín.

  In the former Rhodesia, Czech hunting guns are in vogue. I myself had one rifle sent to Ladislav Kropacek. They didn't have the one he wanted, so they sent another one. Lad'a told me it was only good for an elephant. He registered it quickly so he could resell it. Hunters called Czech rifles and shotguns Brno rifles. True, I don't know what kind of gun he used to shoot at game on weekends, but for a bottle of whiskey, or just for fun, the immunity-protected U.S. ambassador, I was never there; it may also have come from our gun factory when he picked up his second wife in the American Czech community.

 • Mahnmal für Roma und Sinti in Lety 23.4.2024: Wieder einmal sind die Juden, die auch in Lety interniert waren und ebenfalls in Auschwitz landeten, vergessen worden…

  Lety KZ"Polansky (...) eröffnet vor uns die unvermutete, aber ängstlich verborgene Welt unserer Scham für das, was wir nicht sehen wollen."

  Premierminister Petr Fiala hielt eine Rede - das Schicksal der Juden beschönigt? Im Grunde genommen hat er sie diskriminiert. Wir können nur hoffen, dass wenigstens eine Tafel in der Gedenkstätte ihrer Tragödie gewidmet wird, denn die Gedenkstätte hat 102 Millionen Kronen gekostet... Sie wird am 12. Mai der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wie viele Angehörige der Volksgruppe der Roma werden die Gedenkstätte regelmäßig besuchen, auch andere Bürger unseres Landes? Die ČT berichtete ausführlich über die Ereignisse. Sie haben nicht mehr den Mut, über das Massaker an der schwedischen Chance bei Přerov zu berichten...

  Der Fall des unbemerkten Büchersturms wird einen weiteren Sturm auslösen...?!

  Der stellvertretende Vorsitzende des Senats, Petr Pithart (KDU-ČSL), erklärte gegenüber der Prager Post, dass die von Polansky erhobenen Vorwürfe ernst zu nehmen seien: "Wenn das, was Polansky sagt, wahr ist, muss (Schwarzenberg) sich etwas einfallen lassen und mit seiner Vergangenheit Frieden schließen."

  Was haben Lidice, Auschwitz und Lety gemeinsam? Die Angst, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt...

  Also rief ich die Firma an, die den Hof gekauft hatte. "Ist Ihnen klar, dass Sie eine Holocaust-Gedenkstätte kaufen, dass der Hof nach dem Helsinki-Übereinkommen früher oder später geräumt werden muss, dass Sie Ihre Investition verlieren und dass er von der Regierung beschlagnahmt wird?" sagte ich ins Telefon, obwohl ich wusste, dass sie es nicht kaufen würden. Jemand am anderen Ende der Leitung lachte mich aus und sagte, es sei die beste Investition, die sie hätten tätigen können. (450 Millionen Kronen)

  Vollständiger Artikel auf Tschechisch>

 • Památník Romů a Sintů v Letech 23.4.2024: Opět se zapomnělo na židy, kteří byli také internováni v Letech a také skončili v Osvětimi…

  Lety tabor

  Aktualizováno 7.5.2024: Petr Pithart: Konečně památník v Letech. Též jako připomínka naší hanby. Skvělý článek, nicméně v Letech byli i Židé ze Slovenska, kteří také končili v Osvětimi. JŠ 

  ***

  "Polansky (…) před námi otevírá tušený, avšak úzkostlivě skrývaný svět našeho studu za to, co nechceme vidět." 

  ***

  Premiér Petr Fialapronesl projev – osud židů zamlčel? V podstatě se dopustil jejich diskriminace. Můžeme jen doufat, že v prostorách památníku je jejich tragédii věnován alespoň jeden panel, když stál památník 102 milionů korun… Pro veřejnost bude otevřen 12. května. Kolik příslušníků romského etnika se zúčastní a bude památník pravidelně navštěvovat, včetně ostatních občanů naší země? Události ČT informovaly podrobně. Stejně informovat o masakru na Švédských šancích u Přerova už odvahu nemají…

  Případ nepovšimnuté knihy Bouře, přinese další bouři…?!

  Místopředseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL) k nynějšímu opětovnému vydání Bouře týdeníku The Prague Post řekl, že obvinění, která Polansky vznesl, je nutné vzít vážně: "Jestliže to, co Polansky říká, je pravda, (Schwarzenberg) bude muset s něčím přijít a usmířit se se svojí minulostí."

  Co mají společného Lidice, Osvětim a Lety? Strach ze zveřejnění celé pravdy...

  Takže jsem volal firmě, která farmu kupovala. „Uvědomujete si, že kupujete památkovou oblast holocaustu, podle helsinské úmluvy bude muset být farma dříve či později odstraněna, přijdete o své investice a bude zabavena vládou?“ řekl jsem do telefonu, i když jsem věděl, že ji nekupovali. Z druhého konce drátu se mi někdo vysmál s tím, že je to nejlepší investice, jakou mohli udělat.(450 milionů korun)

 • Zemřel Paul Polansky, který připomínal i naše zamlčované zločiny na Romech a Židech

  Polansky PaulOtevřel téma našeho podílu na holocaustu českých Romů a Židů. Na tento válečný holocaust navázal poválečný - vyhnání a genocidum českých Němců. Paul Polansky nepsal historii, psal o dějinách,Paul Polansky Nis 29 03 2021 které se děly.

  O knize BOUŘE (15.4.2011) - Knihu jsem si přečetl, šokován jejím neuvěřitelným obsahem. K textu níže jen dodávám, že obsah knihy je ještě mnohem drsnější, mnohdy překonávající sadismus nacistů! Odhaluje nemilosrdně pravdu o naší zamlčované minulosti, povaze našeho národa, naší povahy. Současně dokazuje, jak naše myšlení a názory byly a jsou značně deformovány totalitním výkladem naší nedávné minulosti, kdy v zamlčování pravdy bylo pokračováno i po listopadu 89. V zamlčování je pokračováno dodnes.

  Válečný zločinec Štefan Miština 10.2.2013), otec Livie Klausové:

  Troufnou se ozvat alespoň židovské organizace, vždy v podobných záležitostech velmi aktivní? Představa, že manželka prezidenta České republiky je dcerou válečného zločince, který podporoval prokazatelně zločinný fašistický režim na Slovensku, pomáhal likvidovat Židy, tedy podporoval holocaust, následně vstoupil do stejně zločinecké KSČ, které stejně věrně sloužil, naplňuje slušného člověka děsem a hrůzou a ještě větším mlčení odpovědných a všech organizací, zabývajícími se lidskými právy, které najednou jakoby zázrakem, ztichly…

  Václav Klaus ml. Radiožurnál 17.1.2013: „Je poměrně známým faktem, že otec budoucí první dámy Johann Hardegg byl poměrně aktivní nacista, dokonce účastník puče nacistického, kdy byl zavražděn rakouský kancléř Dolfuss. A já to samozřejmě chápu, že lidé za svoje tchány nemohou, nebo rodiče případně, ale na druhou stranu prostě, myslím si, že by to mělo být prostě téma v této zemi.“ Má-li být v této zemi tématem minulost tchána prezidentského kandidáta, pak jím logicky musí být i minulost tchána úřadujícího prezidenta. Přestože o tom možná Václav Klaus mladší nic netušil, jeho dědeček Štefan Miština, má minulost podobně temnou jako Johann Hardegg. S tím rozdílem, že Hardeggerova minulost je „poměrně známým faktem“, kdežto o Mištinově minulosti doposud nikdo nic nevěděl.