Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Marvanova Hana

Aktualizováno 24.7.2015: PČR TO uloženo 20.7.2015PČR vyrozumění o vyrozumění 24.7.2015, aneb jak se soud pomalu a policie rychle snaží nesnažit…?!

Významným klientem advokátní kanceláře bylo ŘSD. Existují doklady ke korupci v ŘSD aOSP1 Marvanova prg 140715 řada dalších např. o propojení JUDr. Karešové (spolupracovnice a souputník JUDr. Marvanové v AK Veverka) s podvodníkem Tomášem Pitrem. Advokátní kancelář prováděla velmi podivné transakce v řádu desítek, možná stovek milionů korun právě pro ŘSD. To také vyplývalo z výpovědi JUDr. Veverky! Tato kauza tedy může mít i korupční pozadí. O to víc je překvapující, trvalý nezájem veřejnoprávních médií, přestože jsou mnou informována, včetně známých investigativních novinářů, pořadů a časopisů…?!

Podle očekávání se žádná veřejnoprávní média nedostavila, ačkoliv měla! Snad všechna marnila čas s exhibicionistou MUDr. Rathem. Čtyři zástupci veřejnosti se nestačili divit, jak v tak jasné věci, které se v jiných případech řeší pomalu v řádu minut, se stále ještě nerozhodlo. Málokdo očekával, že se dostaví svědek JUDr. Veverka, jeden ze společníků v AK Veverka a Marvanová s.r.o. (později přejmenované na AK Veverka a partneři s.r.o.), ale dostavil se, protože jinak by mu hrozila pokuta nebo předvedení PČR. To co z úst JUDr. Veverky zaznělo o poměrech v AK bylo děsivé, jak ve věci bankovních kont, tak i toku peněz. Na podstatné věci si už JUDr. Veverka údajně nevzpomíná, případně je interpretuje úplně jinak, než jak se odehrály. Podíl JUDr. Marvanové dle svého přesvědčení JUDr. Veverka koupil celý, a když mu soudkyně četla z notářského zápisu, že byl podíl JUDr. Marvanové rozdělen na tři díly a tři osoby (Mgr. Koutný, Mgr. Cír, JUDr. Veverka – všichni již byli vyškrtnuti z Advokátní komory), bylo vidět, že je velmi překvapený. Věděl vůbec JUDr. Veverka o tom notářském zápisu a byl vůbec při jeho zápisu? Při podpisu být musel, ale nevypadá to, že by četl to, co podepisoval. Jak může někdo koupit podíl ve společnosti za 3.250.000,-Kč a nepamatovat si to, co s takovou transakcí souvisí?!

Soudkyni JUDr. Veverka sdělil, že původně nechtěl získat podíl JUDr. Marvanové a byl k tomu vlastně „přesvědčen“. Kým a proč – to už neuvedl. Veverka si řadu věcí údajně nepamatoval a také prohlásil „Já přece nevím kdy bylo zřízeno s.r.o.“, za situace, kdy byl od počátku (1.2.2008) jejím společníkem a od 28.4.2010 je jejím likvidátorem. Ale někdy mu paměť sloužila kupodivu dobře – tehdy, když prohlásil, že neznal stav účtů, protože všechny účty ovládal Mgr. Souček. JUDr. Veverka uvedl, že na předmětném účtu, z něhož byly odeslány prostředky JUDr. Marvanové, byly i peníze advokátní kanceláře. Následně JUDr. Veverka kategoricky tvrdil, že z úschovních účtů, které jsou „nedotknutelné“, nebylo určitě JUDr. Marvanové placeno, ale to bylo zase v rozporu se sdělením PČR odeslaným insolvenčnímu správci, kde byl inkriminovaný účet označen jako advokátní úschova. Dle sdělení JUDr. Veverky se JUDr. Marvanová s Mgr. Součkem velmi dobře znali a tykali si. JUDr. Marvanová byla přivedena a představena JUDr. Veverkovi právě Mgr. Součkem, který byl ředitelem AK. Mgr. Souček prováděl, dle JUDr. Veverky, finanční transakce sám, ale JUDr. Veverka už nevěděl, zda z jeho účtu, který označoval jako „podúčet“ či z hlavního účtu této podivné advokátní kanceláře (ze sdělení PČR zaslaného insolvenčnímu správci přitom vyplývá, že advokátní kancelář měla zhruba 20 bankovních účtů)!

Mimochodem Veverka řekl, že část odstupného ve výši 350.000,- Kč byla JUDr. Marvanové předána v hotovosti. Limit pro hotovostní operace je 10.000 EUR. Soudkyni by mělo zajímat, zda i toto předávání hotovosti nebylo v rozporu se zákonem (limit má zabránit praní tzv. „špinavých peněz“).

Připomínám, že Mgr. Souček už byl za defraudaci pravomocně odsouzen v době, kdy pracoval v jiné advokátní kanceláři - také jako ředitel! Po zahájení insolvenčního řízení na AK Veverka byl opět vyšetřován PČR s tím, že jeho pobyt byl v té době ve vazební věznici Pankrác. A Mgr. Souček dnes velmi pravděpodobně už i „sedí“. JUDr. Marvanová tak do AK přivedla podvodníka, resp. zločince, který opět začal jako ředitel podvádět.

JUDr. Veverka připomínal troubu – tzv. „bílého koně“, který to odnesl za všechny. Významným klientem advokátní kanceláře bylo ŘSD. Existují doklady ke korupci v ŘSD a řada dalších např. o propojení JUDr. Karešové (spolupracovnice a souputník JUDr. Marvanové v AK Veverka) s podvodníkem Tomášem Pitrem. Advokátní kancelář prováděla velmi podivné transakce v řádu desítek, možná stovek milionů korun právě pro ŘSD. To také vyplývalo z výpovědi JUDr. Veverky! Tato kauza tedy může mít i korupční pozadí. O to víc je překvapující, trvalý nezájem veřejnoprávních médií, přestože jsou mnou informována, včetně známých investigativních novinářů, pořadů a časopisů…?!

Podle způsobu vyjadřování, oblečení apod. vůbec nebudí dojem, že by byl hlavní osobou AK, kde v jejích měnících se názvech bylo jeho jméno vždy uvedeno na prvním místě. Údajně moc „nekamarádí“ s PC? (Mimochodem syn bývalého komunistického ministra zahraničí Bohuslava Chňoupka JUDr. Tomáš Chňoupek a jeho AK je také žalován věřitelem. Také údajně „nekamarádí“ s PC a dodnes má psát na psacím stroji. I zde média mlčí?!).  

Soudkyně Mgr. Eva Šnajdaufová zprvu odmítla návrh žalující strany na předvolání Mgr. Součka a požadavku opatřit od banky výpisy z účtu, přes který probíhaly transakce. To už se ozval velmi kultivovaně a současně důrazně právní zástupce žalující strany (insolvenčního správce). Ozval jsem se také s tím, že přece nelze odmítat možné usvědčující důkazy a připomněl, že na můj podnět bylo zahájeno trestní řízení proti JUDr. Marvanové. Po omluvě soudkyni jsem už dále soudní jednání „nenarušoval“. Po krátké přestávce soudkyně odročila jednání na 30.10.2015 od 9:00 hod. (přízemí č.8) s tím, že požádá banku o sdělení majitele předmětného účtu. Z vyjádření soudkyně však vyplynulo i to, že nepozve navrhovaného svědka Mgr. Součka a ani nepožádá o výpis z účtu, kterým by šlo prokázat peněžní toky na předmětném účtu – což požadoval právní zástupce žalující strany.

Jak to, že soudkyni nezajímá, že si někdo koupí za 3.250.000,- Kč 20% podílu ve firmě, za mnohem více, než „dostali“ ostatní kupující za větší podíl? Není divu, že AK zkrachovala. Takový „obchodník“ musí být opravdu padlý na hlavu. Pokud soudkyně nepovažuje za nutné předvolat jako svědka Mgr. Součka a zajímá ji jen jméno majitele účtu, a nikoliv to podstatné, tedy pohyby na účtu a vyloučíme-li případnou hloupost, potom soudkyně nehledá spravedlnost a vědomě svým jednáním nadržuje žalované straně.

Mimochodem je zajímavé, jak je někdy rozhodnuto o konkurzu v řádu týdnů či měsíců a to bez nařízení jednání! U některých subjektů MS v Praze otálí (ze známosti, příslušnosti advokáta, resp. jeho otce k bývalé KSČ, apod.). U jiných naopak neuvěřitelně spěchá (bez známostí, tzn. honem, honem, abychom se dostali k cizímu majetku).

Připomínám, že v USA za zneužití peněz klientů advokátem hrozí doživotí, proto k tomu také těžko kdy dochází (profylaxe výší trestu je účinná a levná). Pozvání v podstatě korunního svědka, resp. možného pachatele Mgr. Součka, soudkyně nepovažuje za nutné. Bylo by jistě zajímavé, jak dobrý známý JUDr. Marvanové Mgr. Souček, se kterým si navíc tyká, či tykala, je přiveden k výslechu v poutech. Nemyslím si, že by měl důvod mlčet a lhát, zejména v situaci, kdy je již velmi pravděpodobně za svoji činnost odsouzen.  

Mimochodem soudkyně při soudním jednání připustila, aby se advokáti při jednání dohadovali mezi sebou, kdy advokát JUDr. Marvanové neustále skákal do řeči právnímu zástupci žalobce, což je v přímém rozporu s procesními předpisy. Byl přítomen i advokát vedlejšího účastníka za žalující stranu. Bohužel, o jakého vedlejšího účastníka vlastně jde soudkyně do protokolu vůbec neuvedla - žádný ze čtyřech účastníků jednání z řad veřejnosti, z nichž nejméně dva si dělali podrobné písemné poznámky, jméno vedlejšího účastníka nezaznamenal.

Nabídl jsem oběma stranám, soudkyni a veřejnosti kopie mého dopisu ministru spravedlnosti JUDr. Robertu Pelikánovi. Všichni přijali, vyjma obhájce JUDr. Marvanové. Ochotně přijal i Veverka s tím, že nemá brýle a přečte si později (brýle samozřejmě měl). Na zástupce vedlejšího účastníka už nezbylo. Kopii mu předám 30.10.2015. Z celého jednání jsem pořídil s vědomím soudkyně zvukový záznam. Jak MsP tak PČR ho v případě zájmu budou mít k dispozici.

OSP1 tabule exekuce 1407015Dámy nechť prominou - přiloženou fotografii Úřední desky exekučního oddělení jsem pořídilOSP1 tabule exekuce detail 1407015 v budově OS Praha 1, několik metrů od soudní síně. Komentuje se sama – názor či postoj lze vyjádřit i pomocí dvaceti napínáčků - byť v soudní budově poněkud nevhodně. Je těžko pochopitelné, jak je možné, že lze na něco takového v soudní budově narazit – správa soudu zřejmě neví o tom, co se v budově odehrává. Chodbou okolo této Úřední desky chodí zaměstnanci soudu a zřejmě se tváří, že nic nevidí. Jde přitom o jednu z chodeb, kterými jsou propojeny jednotlivé budovy soudu.

Většina zaměstnanců justice, tedy i OS Praha 1, nepochybně ví o katastrofálním stavu justice. Ve skrytu duše jistě s tímto „gestem“ souhlasí. Ale že se nenajde ani jedna osoba pracující na tomto soudu, která by zařídila, aby zjevně nevhodný artefakt na Úřední desce Obvodního soudu pro Prahu 1 zmizel, je zarážející. Dokonce ani Justiční stráž, která má služebnu pouze pár metrů vedle, nekoná?!

 

Jan Šinágl, 15.7.2015

* * *

Dosud mnou zveřejněné články k tématu:

Dopis ministru spravedlnosti JUDr. Robertu Pelikánovi ve věci JUDr. Hany Marvanové

JUDr. Hana Marvanová Jekyll & Hyde v ženském rouše?!

JUDr. Hana Marvanová, aneb když advokát obírá klienta…?!

Je JUDr. Hana Marvanová závislá na justici, nebo snad justice na ní?!

Šéf Brana stěhuje firmu z ČR. Insolvenční mafie vládu nezajímá, tvrdí

* * *

„Šikovní kluci“ z Viamontu i Slavie. Podnikání exministra Aleše Řebíčka

Schapiro tlačí na reformu české justice

* * *

Aktualizováno 20.7.2015

Dnes jsem obdržel další vyrozumění od OSZ Praha 1 - Mgr. Evy Vuktorové ze dne 15.7.2015

* * *

Aktualizováno 24.7.2015:

U Obvodního soudu pro Prahu 1 (na snímku) v úterý 14. července pokračovalo jednání ve věci AK Žižlavský versus advokátka Hana Marvanová. Insolvenční správce advokátní kanceláře Veverka & Partneři (dříve AK Veverka & Marvanová) požaduje po advokátce Haně Marvanové vrácení 3,25 milionu korun, které si nechala vyplatit po odchodu z kanceláře jako svůj podíl. Na majetek její bývalé advokátní kanceláře bylo 17. června 2010 zahájeno insolvenční řízení a následně rozhodnuto o úpadku a prohlášen konkurz. Po zkrachovalé advokátní kanceláři zůstaly dluhy ve výši přibližně 43 milionů korun a na Hanu Marvanovou podal na popud věřitelského výboru žalobu soudem ustanovený insolvenční správce AK Žižlavský. Jednání pokračovalo výslechem bývalého společníka Hany Marvanové Jana Veverky. Ten mimo jiné uvedl, že se domnívá, že zmíněnou částku vyplatil ze svého osobního účtu. Po výslechu svědka i právních zástupců obou stran soudkyně Eva Šnajdaufová jednání odročila za účelem zjištění majitele účtu, ze kterého byly provedeny platby ve prospěch žalované, na 30. října 2015.

Redakce Konkursní noviny

* * *

Téměř 90-letý komunistický zločinec odsouzen. Rozsudek zní 20 let vězení.

ČRo Vltava: Jiří Hejda: Žil jsem zbytečně

Dnes před 5 lety zemřel Milan Paumer, člen odbojové skupiny bratří Mašínů

FOD: Bude bývalá komunistická prokurátorka JUDr. Marie Vodičková obžalována?

Z českého politického chlívku a jiné souvislosti

AS ZIZLAVSKY v.o.s. žaluje JUDr. Hanu Marvanovou, aneb svědek Veverka šokoval veřejnost

* * *

Otloukánek Andrej Babiš

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.60 (5 Votes)
Share

Komentáře   

+1 #1 Konkursní noviny 2015-07-25 03:25
V dodatku Aktualizováno mají Konkurzní noviny 2x uvedeného nesprávného žalobce AK Žižlavský.
Ve skutečnosti je jím v.o.s. AS ZIZLAVSKY, insolvenční správce.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)