Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Floder 1 200519Fotografie z natáčení v Praze Dominika Flodera se synem Patrikem a přítelkyní Mirkou ze dne 20.5.2019. Napsala mi tento obdivuhodný dopis, vypovídající nejen o rodinné situaci, ale i o alarmujícím stavu opatrovnického soudnictví a selhávajících státních institucí! Floder 2 200519

Vládne litera zákona, ne jeho duch a pak hledejte spravedlnost, která se ztrácí ve formálních zákonech a které zbavují soudce odpovědnosti za jejich zločinná rozhodnutí. J.Š.

… Po 5ti letech jsem zoufalý a zjišťuji, že opravdu je v rámci duševního zdraví buď někoho zničit legálně či nelegálně, udělat něco strašného, nebo vše nechat a zapomenout. Stát se opravdu tím, koho ze mě celou dobu dělali a chtěli mít. Protože pokud já musím dokazovat za cenu zničení, že jsem kdo jsem, přestože zákon mi toto zaručuje a matka nemusí vůbec nic, dokonce ani to co zákon a rozsudek přikazuje jí, tak je jasné, že systém nefunguje a potřebuje zbořit. Není opravdu možné, aby jsme si byli všichni rovni, ale někteří rovnější. Aby někdo stál nad zákonem a měl jen tak možnost zničit člověka. Jen tak z rozmaru. A proč? …

 

Skvělé stránky

 

Jan Šinágl, 21.5.2019

* * *

Nezákonný senát 18.4.2019: Obdivuhodný výkon ing. Petra Vlčka proti justiční a „neziskové“ mafii!

Jak soud nepochybně pochybil

Děsivý případ táty a jeho dětí, likvidovaného soudy, PČR a OSPODem, se vyhrocuje!

Otec v ČR - vinen i když se prokáže nevina

Skvělé stránky

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (9 Votes)
Share

Komentáře   

-3 #3 Jan Šinagl 2019-07-08 09:06
Na tom přece nemůže být nic až tak složitého, chce to udělat nějakou analýzu poslední soudních případů, a to všech, a to přece už musí jít od pohledu vidět, ty všelijaké pofiderné případy, to přece nedělají všichni soudci, a jestliže to dělají jen někteří, tak jsem si naprosto jistý, že při bližším zkoumání těchto jednotlivých soudců, se najdou vazby nebo přímo zločinné jednání.. Tady se ale někomu prostě nechce, policajti mi připadají v této na straně soudů nedivil bych se kdyby byly vazby i k policii, nemůžu si pomoct, ale v celém tom na oko funkčním "spravedlivém" systému vidím jakousi slabinu prohnilosti, v podobě zločinců od právníků, soudců, výše postavených policajtů, exekutorů, a celá tahle banda křiváků si všemožně pomáhá a všemožně se kryje, ale tady potom někomu nedochází že tohle naprosto podkopává důvěru ve stát.. ..." Protože pokud já musím dokazovat za cenu zničení, že jsem kdo jsem, přestože zákon mi toto zaručuje a matka nemusí vůbec nic, dokonce ani to co zákon a rozsudek přikazuje jí, tak je jasné, že systém nefunguje a potřebuje zbořit. Není opravdu možné, aby jsme si byli všichni rovni, ale někteří rovnější. Aby někdo stál nad zákonem a měl jen tak možnost zničit člověka. Jen tak z rozmaru. A proč? … " Já došel Bohužel k tomutéž, celý systém je prostě špatně, podívejte se na to monstrum v zákonech, dyť to nikomu není blbé ? Kolik těch kolikrát nesmyslných protichůdných zákonů je? A vrchol všeho potom jsou ty soudní excesy, jak můžu důvěřovat v soudy, když jeden soudí takhle, a druhý ve stejné věci opačně ?

ILLUMINÁTOR
0 #2 Jan Šinagl 2019-05-26 12:51
A zapomněl jsem největší ukázku, toho jak OSPOD je nepotrestatelný a nedotknutelný i zákony, které vědomě porušuje.

Matka emailem sdělí, že se asi stěhuje na dvě adresy, neví kam a neví kdy. Už asi půl roku dopředu, protože mi tím na můj několikrát opakovaný dotaz oznamuje, že děti budou chodit do jiné školky a školy. Následně tedy o 5 měsíců později se stěhuje na chatu bez adekvátní příjezdové cesty a přístupu, bez zvonku a samozřejmě veřejného osvětlení. Přístup tam polní cestou u potoka přes cizí pozemky. V minulosti jsem byl matkou a dalšími vyhazován z veřejného prostranství (když jsem si přijel pro děti a nebo je vracel, případně se s matkou chtěl na něčem dohodnout) a veřejné komunikace a to i policií a zastrašováním policií, takže obava z přístupu na cizí soukromé pozemky je oprávněná. Poslal jsem tedy na soud předběžné opatření na to aby bylo zakázáno matce děti přestěhovat. Soud mé oznámení zamítl, protože ze zdělení OSPODu a matky vyplývá, že matka se nestěhuje. Přestože matka už udala, že je přestěhována i s dětmi na onu chatu. OSPOD v Českém Těšíně také soudu potvrdil, že matka se nestěhuje a stěhovat se nebude. Mimochodem na chatě není nic moc signál ani na mobilní telefon, matka když tam v minulosti pobývala během prázdnin byla celé týdny nekontaktovatel ná, tudíž i děti. A to ani OSPODem, který netušil kde matka s dětmi je téměř 3 týdny, kdy já jsem také s dětmi neměl kontakt a matka neplnila soudem danou povinnost a soudní rozhodnutí. Mimochodem, nebyla za to potrestána, nebyl prý důvod. A to poté co den na to šel šetřit na novou adresu, kde je matka přestěhována. Jejich sdělení a výsledek šetření dokonce dostanu hned po 3 dnech. Jak je možné že OSPOD jeden den soudu tvrdí, že se matka nestěhuje a stěhovat nebude a další den provádí šetření na nové adrese. To přece nemá logiku. Pošlete tedy znovu předběžné oznámení na soud, aby matce bylo zakázáno se stěhovat. Už jednou předání na adrese neproběhlo, jednou proběhlo za asistence Policie, tak přece není možné aby to tak bylo. Nebylo, soud opět zkonstatoval, že matce není třeba bránit, a že než se přestěhuje bude předávání probíhat na původní adrese. No a je tu opět naprostá nejasnost, od kdy je matka s dětmi přestěhována, protože matka už tvrdila 2x že je přestěhována a nebyla. Dokonce poté co 2x řekla že je přestěhována tvrdila soudu že přestěhována není nebude se stěhovat, OSPOD to také potvrdil. Podáte tedy na ně trestní oznámení za křivou výpověď a poškození. A co na to Policie, soud stěhování asi nějak schválil, takže k trestnému činu asi nedošlo a tudíž není třeba nikoho trestat, případ se odkládá a nebude se řešit. A tak matka stojí nad zákonem a nemusí vůbec nic.

Soud spolu s matkou se stali společensky nebezpeční. Ke společenské nebezpečnosti tr. činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 tr. zákona z obžaloby Okresního státního zastupitelství Praha východ č. j. ZT 345/2005-35 ze dne 27. 1. 2006: "Jednou z možností, jak zabránit vzniku, resp. dlouhodobému rozvíjení takových situací a popsaným následkům, je právě důrazný postih toho rodiče, který rozhodnutím soudu o styku druhého rodiče s nezletilým dítětem pohrdá a nerespektuje je, a to nejprve opatrovnickým soudem v souladu s občanským soudním řádem, a je-li to bezvýsledné, pak i prostředky trestního práva. V opačném případě, nebude-li výkon soudních rozhodnutí náležitě prosazován, by totiž pachatel, nezletilé dítě i širší veřejnost mohli nabýt dojmu, že takové jednání je dovoleno, a že soudů, jejich rozhodnutí a konec-konců zákonů vůbec není třeba dbát. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu takových případů jde o rozsahem nezanedbatelnou a svými důsledky společensky nebezpečnou, specifickou formu kriminality, která může mít dopad i na mezinárodní prestiž státu, protože postižení rodiče (převážně otcové nezletilých dětí, jimž je upíráno právo na styk s nimi) se obracejí na Evropský soud pro lidská práva." z obžaloby Okresního státního zastupitelství Praha východ č. j. ZT 345/2005-35 ze dne 27. 1. 2006 v trestní věci obžalované MUDr. R. P. pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona. V této věci i mě bylo opakovaně řečeno, že se mám obrátit právě na evropský soud pro lidská práva a už mi bylo nabídnuto neziskovou organizací, která se těmito případy zabývá vypracování žaloby a zastupováním v případě.

Výrok Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.2.2016: Nelze tolerovat, aby rodič a potažmo nezletilé děti byly soudem podporovány ve svévolném porušování jeho vykonatelného rozhodnutí a je zcela nepřípustné, aby toto rozhodnutí nerespektoval sám soud a svým postojem jeho význam degradoval.

S pozdravem
Dominik Floder
+420 725 819 288
0 #1 Jan Šinagl 2019-05-26 12:51
Dobrý den,

i já jsem s OSPODem bojoval a taky jsem se dostal částečného zadostiučinění, když byl potrestán za to že vědomě dopustil, že jsem 8 měsíců neviděl děti.

To ale neznamenalo nic pro soud, neznamenalo to nic pro nikoho a vlastně nakonec, přestože Moravskoslezký kraj OSPOD v Českém Těšíně potrestal, udělal to tak, abych byl stejně zase špatný i já.

Trvalo to přes 2 roky, než jsem se prostěžoval někam kde se tím vůbec začali zabývat, pak jim to trvalo 4 měsíce a nakonec jelikož vycházeli jen z těch lží co si tam OSPOD napsal do spisu, jsem byl stejně zbytečně očerněn.

A než to tak dopadlo, tak se matka přestěhovala jinam, přešla pod jiný OSPOD a začali jsme od znovu. Ti se sice kasali, že nejsou jako Český Těšín, že situaci nedopustí a nedovolí to, ale velice rychle se ukázalo že jsou horší.

Český Těšín aspoň rovnou ukázala a přiznal že je na straně matky a že nic dělat nebude, tihle se kasali, jak to nedopustí ale jsou úplně stejní. Po 4 letech naslibovali hory doly, poté co rok situaci úplně ignorovali, přislíbili, že to bude fungovat a už se nepostarali ani o to, aby to co slíbili vůbec dodrželi. Bylo to asi horší než bojovat s prvním OSPODem, kde jsem věděl, že neudělají nic, tihle vlili naději a nechali otrávit vše. Kasali se vším možným, psycholožkou, která napraví vstahy, tím, že si pohlídají, aby matka plnila soudní rozhodnutí, tím, že zajistí styk s dětmi, že se budou snažit, ale neudělali nic. K opatrovnickému soudu ani nedošli, poslali jednu větu, kterou soud ignoroval. Kasali se kde čím, 20 věcí, které si přejí děti rozvedených rodičů. Matka to do dnes ani nečetla, přestože dělá 17 bodů z 20 špatně, já to mám naopak. Chtěli to prosadit, aby se to řešilo - nikdy neudělali krok, matka to do dnes ani nečetla. Ukázalo se že hlavní problém je v tom, že nekomunikujeme. Tedy že matka nekomunikuje, doporučili nám psycholožku, která sezení nezvládla, protože to nezvládl ani OSPOD a řešení psycholožky je nekomunikovat. Není to skvěle, řešit problém nekomunikace tím, že nebudeme komunikovat. A za toto jsem 3 dny nepracoval abych se nedostal dál a zkončil obviněn z toho, že chci matce sebrat děti. Stejná psycholožka co na případové konferenci tvrdila, že situace se musí napravit a musí se zajistit pravidelný styk. Následně se doporučí jiná psycholožka pro děti, která se zajímá jen o děti a o to v jaké jsou situaci a její závěr je, že děti tam kde jsou jsou zvyklé a že mi vzkazují, že měm mají rády. A opět kvůli tomuto jsem obtoval další 2 dny, kdy jsem nemohl pracovat. A psycholožka mi to nemohla říct po telefonu, protože osobní kontakt je přece lepší. Není nad to 5ti minutový telefonát převézt na celodenní záležitost s cestou Kyjov - Karviná a najet 400km. Vždyť na to přece otec co stojí o svoje děti má. Matka která to má jen 30km tam byla jen jednou. Já, který to mám 200km 2x.

Mezi dvěmi soudními stáními jsme měli 2 případové konference pro ohrožení děti na dvou OSPODech. Kdy oba OSPODy se pokaždé kasaly, že to situaci vyřeší a zlepší. Nestalo se tak ani jednou. Ten první v Českém Těšíně, dokonce uzavřel případ přes okamžitě nefungující dohodu z případové konference a to, že se situace začala vyhrocovat. Tedy, že jsem začal být zastrašován, že mě matka 2x napadla a že mi bylo poškozeno vozidlo. OSPOD v Českém Těšíně shledal situaci vyhovující, na je doporučení ji shledal vyhovující i soud. Po další 3 roky a vlastně dodnes. OSPOD v Třinci už je jen perlička. Rok nefungující situaci jen sledoval, pak svolal další případovou konferenci pro ohrožení děti a naslibovali hory doly, kdy to dopadlo hůř. OSPOD v Třinci, který neudělal vlastně vůbec nic a k ničemu to nevedlo, jen to výrazně zhoršilo situaci, už vyčerpal všechny prostředky a nemá co dalšího udělat. Tak jak OSPOD v Českém Těšíně už jen zaevidovali, že ze strany otce není možnost se s dětmi stýkat, že matka dělá vše pro to, abych se s nimi nemohl stýkat a je jim to jedno. Nemají co udělat dál. Na soud nepůjdou, protože soudní rozhodnutí, které nefunguje máme a tím jsme povinni se řídit. Je to tedy naprosto zbytečná instituce, která opravdu celé roky jen škodí a nezajímá se naprosto o nikoho, kromě sebe. A co je horší mnohdy ve snaze předvedení dobrých úmyslů škodí ještě víc než předtím. Jak se říká klasicky, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. OSPOD je přesná ukázka.

S pozdravem
Dominik Floder
+420 725 819 288

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)