Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka
út srp 18 @14:00 -
Praha-Ryzyně: 75.výročí návratu RAF z Velké Británie

Nejnovější komentáře

 • 04.08.2020 17:14
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:12
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:10
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:06
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:05
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:04
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jachymov statiP.S. Zdrojů je více, proto se mohou někdy počty lišit – údaje vlevo jsou z jáchymovského muzea. J.Š.

* * * 

Doba tisíců zmařených životů a statisíců rozbitých rodin – stručný seznam zločinů komunistů:

- Na území ČSR vybudováno 180 pracovních táborů (z toho 13 trestních).

- Věznicemi prošlo celkem 262.000 politických vězňů.

- Ve věznicích zemřelo přes 4.000 lidí, včetně žen a novorozeňat – viz Dětský hřbitov v Dáblicích.

- V psychiatrických zařízeních skončilo 11.000 lidí.

- Přibližně 5.000 rodin bylo vystěhováno  ze svých domovů a zbaveno veškerého majetku.

- 234 politických vězňů bylo popraveno z rozhodnutí komunisty řízené justice ( soudů).

- V roce 1950  internováno 1.500 členů církve ze 145 klášterů v pěti centralizačních střediscích.

- Všechny rozsudky smrti podepisovali prezidenti K. Gottwald, A. Zápotocký a A. Novotný.

 LN DE MB Klausova facka 231019- Ze škol bylo vyhozeno 600 pedagogů a 10.000 studentů.LN DR Klaus bez sebereflexe 221019

- Byly zlikvidovány organizace SOKOL, OREL, SKAUT a zabaven jejich majetek.

- Postupně likvidováni západní vojáci a čs. piloti RAF.

- Zlikvidován sedlácký stav a  jejich Agrární strana – nejsilnější politická strana první republiky.

- Pohraničníci zastřelili 174 osob, 88 lidí zahynulo (elektrický proud,  miny,nebo  roztrháno psy).

- V roce 1967 měla pohraniční stráž přes 3000 pomocníků z řad civilistů.

- Před únorem 1948 se legálně vystěhovalo 60.000. Po únoru emigrovalo 25.350 lidí.

- V táborech nucených prací se do roku 1954 vystřídalo 80.000 lidí. Z nich 226 zemřelo.

- V letech 1950-1954 se v PTP (Pomocné Technické Prapory) vystřídalo 60.000 mladých lidí. Asi 100   

   jich zemřelo na následky pracovních úrazů.

- Sovětská rozvědka SMERŽ unesla do Ruska 217 čs. občanů. Vrátilo se 70 lidí.

- 11 občanů odvlekla StB z Rakouska.

- Sovětskými tábory (gulagy) prošlo 120.000 Čechů. 120.000 Slováků odvezli Sověti do Ruska jako

   válečnou kořist…

- Akce „Norbert“ - 10.000 občanů mělo být uvězněno v internačních táborech (1 na Slovensku a 4

   v Čechách) jako nepohodlné osoby. Internační tábory byly budovány od roku 1969.

- 140 občanů zahynulo pouze  za jednu noc okupace ČSSR 21.8. 1968 vojsky Varšavské smlouvy.

- 7 občanů zavraždily Lidové milice v roce 1969.

- Po roce 1968 odešlo do zahraničí 75.000 lidí.

Tento výčet není zdaleka úplný. Komunisté a jejich pohrobci se nemají čím chlubit. Výsledkem vlády KSČ byl čtyřicetiletý lidský, morální a ekonomický úpadek společnosti. Zlikvidována byla elita země ve všech vrstvách společnosti, která nám dnes chybí.  Česká republika je jediná z bývalého východního bloku, která má tuto zločineckou organizaci v Parlamentu. To je stejné, jako kdyby po roce 1945 zasedla v německém Bundestagu nacistická strana NSDAP. Zločiny nacismu sledujeme denně na ČT, zločiny komunismu o půlnoci, nebo k ránu, pokud vůbec? Údaje výše jsou veřejnosti z velké většiny médii stále zamlčovány, resp. utajovány. Žádná dekomunizace neproběhla. Lid mlčel a mlčí. Komunisté nemlčí ke zdanění církevního majetku, který ukradli! KSČM to zatím stačí a čeká…

Plk. v.v. Josef Musil ke 30. výročí Listopadu 89, abychom nezapomínali (79 let).

 

Česká republika, Listopad 2019

* * *

Podle průzkumu POST BELLUM 25% Čechů neví, kdy začala sametová revoluce. Každý patnáctý říká, že se žádný zločin komunismu nestal. Čtyři procenta znala datum 17. listopadu, ale už ne správný rok 1989.

 „Určitě to byla hodina pravdy, ve které si každý uvědomil, kým skutečně je. Někteří si masku stáhli. Jiní vyměnili.“ Gen. Alois Lorenc, šéf StB.

 * * *

„Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky.“ Jan Masaryk

* * *

Ani po 25 letech by Karel Kryl na svých slovech nemusel nic měnit…

 „Bude se muset pravděpodobně udělat jakési celonárodní narovnání. Bude třeba obnovit justici, nikoliv s tím, že by se zatýkalo za někdejší politické názory, ale zvůle a zvěrstvo nesmí zůstat nepotrestáno. Nesmí se opakovat rok čtyřicátý šestý, kdy jsme na zločiny na sudetských Němcích vyhlásili všeobecnou amnestii. To hluboce pokurvilo český charakter.“

 (Karel Kryl, Lidové noviny, 13. dubna 1994)

 * * *

Demokracie panuje od Aše po Humenné. Samet a něha v pánu je a zuby vylomené.

Dali nám postroje, a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

 

Demokracie dozrává do žaludečních vředů: bez poctivosti, bez práva – a hlavně bez ohledů.

A je to mýlka soukromá – snad z optického klamu, že místo srdce – břicho má a místo duše – tlamu…

 

(Demokracie –Karel Kryl, 1993)

 * * *

"Sametem se dá krásně škrtit i dusit. A do sametu se koneckonců balily sťaté hlavy. Já nenavrhuji, aby se stínaly hlavy. Tady, ale jakoby nikdo nebyl vinen zradou, stavem této země. Lidé vidí bývalého tajemníka, jak si hoví dál, momentálně jako coby podnikatel. Jak chcete, aby vyrostla nová, lepší generace, když se každý může přesvědčit, že se vyplácí lumpárna a ne poctivost. Žádné přikázání není svaté, morálka je přežitek."

„S úsměvem mudrce si vlastní kapsu plnit, dát ruku na srdce a jako had se vlnit. Rozmlouvat o právu a bezprávím se živit. Nadávat pro slávu a pro slávu se křivit. Nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra a správná příslušnost je víc než v plotě díra. Mámu jsme zapřeli a bráchu zapřel tátu, někdo se odstřelí a jiným zlámem hnátu. Žene vás čert zas jdeme jako ovce, není to žert už zvěř se stala z lovce. Přítel je skřet a nad rozumem víra, vpřed jenom vpřed a vpředu smrdí síra.“

Karel Kryl

* * *

 „Nakonec nejde o toho, kdo kritizuje, ani o toho, kdo poukazuje na to, jak silák klopýtl, nebo kde mohl dělník udělat svou práci ještě lépe. Čest a zásluhy patří tomu, kdo je ve skutečnosti v aréně, jehož tvář je zničená prachem, potem a krví. Tomu, kdo o něco statečně usiluje, kdo chybuje a znovu a znovu nedosahuje svého cíle, komu je vlastní velké nadšení a velká oddanost, kdo sám sebe vydá pro dobrou věc. Tomu, kdo v tom lepším případě nakonec zakusí triumf velkého úspěchu, a kdo v tom horším případě, když selže, alespoň selže během nádherně odvážného pokusu o to, aby nezůstal stát na místě s bojácnými, kteří neznají ani vítězství, ani porážku.“ 

„Lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které stojí za to trpět, že věci pro které se trpí, jsou ty, pro které stojí za to žít.“ 

Prof. Jan Patočka

* * *

„Nikdo nezměníme svět, pouze sebe a své okolí – tím měníme svět.“ J

an Šinágl

www.sinagl.cz

 P.S.

Tento letáček bude rozdáván v tisících kopií ve výročních dnech listopadu 89. Můžete ho sami šířit e-mailem, nebo v papírové formě letáčku.

Plk. v.v. Josef Musil pořádá v Havlíčkově Brodě 19.listopadu opět výstavu – stejnou jako v Praze - Praha, TF-UK 21.5.2019: 11.vernisáž výstavy o zapomenutých zločinech na církvi a v letech 1968-1969-1989. Požádal o pomoc (je na vše sám) Jana Schneidera z Havlíčkova Brodu, právě vyznamenaného Medailí za zásluhy prvního stupně – bezpečnostní analytik, publicista a signatář Charty 77, bubeník Plastic People of the Universe. Kvůli podpisu Charty pracoval jako železniční dělník. Po revoluci působil ve zpravodajských, policejních i vládních službách, stojí v jeho životopise. Věřme, že si najde čas a pomůže dobré věci, kdy jeho jméno jistě pomůže potřebné propagaci výstavy. 

Pouze bojem, rizikem a osobní obětí poznáváme skutečnou hodnotu skutečných hodnot.

„Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.“ Karel Čapek

 

Jan Šinágl, 2.11.2019

* * *

Martin Mejstřík DENÍK – řekněte jim, že je sametová…

První masová justiční vražda v režii KSČ: Komunisté se neštítili popravit 6 hrdinů druhé světové války

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (4 Votes)
Share

Komentáře   

-1 #1 Jan Šinagl 2019-11-05 15:14
Řezníci ukrajují salám, politici svobodu.

Skrytý komunismus v praxi.

Oznámení v tisku.

Soud v Moskvě nařídil likvidaci hnutí „Za lidská práva“. Fyzik prof. Lev Ponomarjov zakladatel se odvolá u Evropského soudu pro lidská práva do Štrasburku. Hnutí existuje od roku 1997.

Pro starší stará vesta. Pro mladší jedna z mnoha ukázek totality.

K.Mrzílek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)