Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...

   
 • 05.06.2024 19:53
  Fialova vláda prohrála soud s whistleblowerem , jemuž zrušila ...

  Read more...

   
 • 03.06.2024 10:25
  Mnoho chytrých lidí na této síti naprosto správně poukazují na ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

LN JM O komunistickych idealech 061020Dne 6.10.2020 zveřejnily LN článek Jasny Machalické „O komunistických ideálech“. Končí slovy: „Ale válku začali nacisté a zfanatizovaní Sudeťáci je vítali jako osvoboditele. To je příčina a Stati SDL CZvše, co přišlo potom, byl následek.“ Dovolím si doplnit o skutečné příčiny a následky.

Redaktorky Machalické si vážím, píše dobré články, ale v tomto článku projevila neznalost dějin, tedy i chybné posuzování jejich příčin. Navíc z jejího hanlivého označení „Sudeťáci“ lze vycítit i určitou podjatost. Dovolil bych si proto článek doplnit o informace, které je třeba veřejnosti neustále připomínat. Ze Sudet se vracela většina lidí, kteří do nich byli "vdomestikování" vládou po vzniku ČSR v roce 1918. Byly rušeny německé školy, němečtí úředníci se museli do dvou let naučit česky, české firmy byly upřednostňovány ve státních zakázkách, 1/3 obyvatelstva země byla ignorována.

Přesto se čeští Němci snažili být loajální. V roce 1935 vyhráli volby. Pochopitelně vítali Hitlera jako "osvoboditele", kdy o jeho záměrech neměla většina tušení, vnímali to jako skutečné osvobození od teroru Čechů. Příčina nezačíná tedy rokem okupace, ale vznikem ČSR, kdy naše neštěstí začalo.

LN DR JS Smolinec 141020Mimochodem ve Francii, kde byla válka, si občané v referendu odsouhlasili, že si své Němce ponechají. Jak nádherné je dnešní Alsasko -Lotrinsko jako symbiosa obou kultur. U nás válka nebyla a jak jsme se zachovali - viz příloha výše?! Do Sudet se tak vrátila původní džungle, ze které čeští Němci vybudovali za staletí území, prosperující hospodářsky a kulturně. Žádné miliardy nemohou nahradit staleté obyvatelstvo.

Z řad českých Němců pocházelo 10 nositelů Nobelovy ceny, včetně první ženy. My máme dva a třetího zamlčujeme. Karel IV. měl francouzsko-německého otce, matka měla jen pár procent české krve. U 2/3 popravených českých pánů kolovala v jejich žilách i německá krev. Ve středu Evropy nemůže žít etnicky čistý národ - už jen 20% Čechů má čistě slovanské geny. Proto jsem názoru, že jsme Bohemianové různého etnického původu, žijící v Bohemii. Původně měl v úmyslu TGM založit ČSR podle vzoru Švýcarska, když zjistil, že by neměl absolutní moc, založil ČSR. Doporučuji knihu Josefa Kalvody "Genese Československa".

Ještě bych připomenul, že anulací Mnichovské dohody se stali automaticky tzv. "říšští občané" opět Čechoslováky. Tedy jsme okradli a vyhnali vlastní obyvatelstvo, což bylo a je v rozporu s mezinárodním právem.

Na okraj připomínám, že Hitlera „stvořila“ Francie požadavkem drastických válečných reparací. Za protietnickou národnostní politiku nezaplatili draze jen čeští Němci, ale i celá naše země nástupem komunistů, kteří postupně zdevastovali hospodářství a morálku země.

Kdyby zde naši Němci zůstali, komunisté by se k moci těžko dostali. Násilné a barbarské vyhnání není tedy jen následek okupace nacisty, ale především politiky zakladatelů ČSR v čele s TGM. Níže připojený projev Edvarda Beneše je jen dalším důkazem. Jeho často používaný výraz „vylikvidovat“ naše německé spoluobčany hovoří za vše.

Jsme plebejci se sklonem k rovnostářství, čehož Beneš plně využil. Jako vrchní velitel armády opustil zemi v době ohrožení, kdy jeho zbabělý postoj „ocenil“ lid zcela výstižně: „Já mám plán, aeroplán.“ Presidentem se stal dr. Emil Hácha, skutečný vlastenec. Po návratu z Londýna se stal Beneš opět prezidentem – aniž by byl zvolen. Jeho dobrý známý z první republiky dr. Hácha byl uvězněn na Pankráci, kde na něho dozorci močili… Beneš nepodnikl vůbec nic!

Zcela právem ho Karel Schwarzenberg nazval válečným zločincem, který měl také stanout před Norimberským tribunálem. To postačilo, aby Karel Schwarzenberg nebyl zvolen presidentem, kdy v den volby presidenta deník BLESK zveřejnil (v rozporu se zákonem), celostránkový inzerát s textem, že „budoucí první dáma republiky bude Němka“.

Beneš pomohl založit Československo, ale současně ho i zničil, kdy svoji zbabělostí pomohl komunistům převzít moc. S následky se potýkáme dodnes, kdy jsme přišli o elitu a šlechtu, která po staletí udržovala hospodářskou a kulturní vyspělost Českého království a tisícileté Bohemie.

Dnes si připomínáme Památný den Sokolstva. Skvělá organizace, která po generace vychovávala skutečné občany a demokraty. V boji proti nacistům bylo zatčeno přibližně 1500 Sokolů a zahynulo kolem 5000 Sokolů. I likvidace Sokola je výsledkem zbabělé politiky Beneše.

Dnes už zůstal Sokolu pouze název, kdy vlastenecká výchova prakticky neexistuje a kdy jeho vedení bezpečně ovládají pohrobci komunistů – dodnes neví postkomunistický Sokol kolik Sokolů zahynulo a bylo perzekuováno v 50. letech a následných?!

Je typické, že v Památný den Sokolstva odvysílaly Události ČT 160 vteřinovou reportáž (19-tá z 33 zpráv) o ničem, resp. o cvičení, ne o ideji Sokola, tak zásadní a důležité pro zemi.  Nepřekvapuje proto, že veřejnoprávní Čt v hlavním vysílacím čase nevysílala žádný dokument či pořad o Sokolu, jeho dějinách a významu. Alespoň odvysílala film 7 dní hříchů o zvěrstvech spáchaných na českých Němcích jejich spoluobčany. Samozřejmě v pozdních večerních hodinách, abychom příliš nepopudili…

 

Jan Šinágl, 8.10.2020

* * *

 

Na koho uplatnit Benešovy dekrety a koho nechat být? Dobová hádka mezi ministerstvy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.56 (9 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)