Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 14:38
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

MorcheoviJe zajímavé, jak vzpomínáme na hrdiny druhé světové války. Na ty, co přispěli k porážce nacismu. Hned od jejího konce, a právem, oslavujeme vojáky Rudé armády, stejně tak výsadkáře z Velké Británie i Sovětského svazu. V Historii Plus dnes zavzpomínáme na bratry Morcheovy, kteří byli postrachem nacistů v česko-saském pohraničí.

Poslechněte si pořad Jiřího Zemana na ČRoPLus od 9:33 hod. Stojí za to! Vyjímám některá fakta z příběhu Elizabeth Morcheové a jejích 6ti synů: Gottfrieda, Friedricha, Oskara, Helmuta, Herberta a Wernera. Žili v českosaském pohraničí, původně u České Lípy. Čeští Němci uposlechli mobilizační výzvy ze dvou třetin – nastoupilo jich asi 100 000. I bratři Morcheové narukovali jako čs. občané. Jeden byl příslušníkem čs. armády. Nejmladší z nich se přihlásil dobrovolně jako 17ti letý. Bylo jim jasně, že Německo ohrožuje i jejich budoucnost v ČSR.

Když jim hrozilo nebezpečí zatčení, odešli do zahraničí po zabrání pohraničí. Vršili se na ně zatykače, v Německu byla jejich činnost bedlivě sledována gestapem. Zprvu odešli do vnitrozemí a hledali možnost jak pokračovat v boji proti Hitlerovi v uniformě. Dva z bratrů překročili ilegálně hranice do Polska a odsud zamířili do Británie. Další je později následovali, jeden zůstal v Polsku a pomáhal organizovat pomoc uprchlíkům. Matka se vrátila do svého rodiště Pirny, kde byla gestapem zatčena, po 14ti dnech propuštěna. Byla pod stálým dohledem gestapa.

Příběhy jsou dva

Jeden se týká pětice bratrů Morcheových. Něměcky mluvících vojáků ve velké Británii bylo významné procento. Přinášelo to problémy, kdy sudetští Němci naráželi na nenávist mezi českými vojáky. Bojovali i s jazykovými bariérami, kdy veškeré rozkazy byly v češtině. Vojáci z řad českých Němců nebyli ve Velké Británii ničím výjimečným. Odhaduje se, že to mohla být desetina, kolem 500 mužů. V řádech desítek mužů bojovali čeští Němci i na východní frontě. Na přelomu srpna a září 1944 připluli bratří do Francie společně s ostatními čs. vojáky. Měli za úkol držet v obklíčení německou posádku v přístavu Dungerque. Fritz zahynul při zatýkání německých vojáků. Je pohřben ve Francii na čs. vojenském hřbitově. Jeho jméno nesmělo být v německé formě Fridrich. Bylo použito jméno Bedřich Morche.

Výsadek se jmenoval Komenský

Rodnou řečí jeho členů byla němčina. Měli za úkol rozpoutat povstání mezi sudetskými Němci. Dostali se do objektivu gestapa, okamžitě na ně přišlo udání. Byl na ně uspořádán hon, kdy je obklíčili v Křenově, kde do jednoho padli, kromě zraněného sovětského vojáka. Na hrobě Helmuta Morcheho bylo ještě nedávno napsáno „v tomto hrobě leží sedm hrdinných ruských výsadkářů, kteří padli v boji s německým nepřítelem.“ Jména byla typicky německá, včetně jména Helmuta Morcheho. Čtyři ze sedmi padlích, byli českoslovenští Němci. Morcheovi se po válce vrátili do „milovaného Československa“, jak psali ve svých dopisech. Byli vítáni jásajícím davem, lidí jim děkovali za jejich podíl za osvobození a dávali jim, co měli. Slavní bratři Morcheovi se vrátili domů.

Bohužel po válce byli jen Češi a Němci

Zprvu byli sice aktivní v různých výborech a organizacích, ale později byli odejiti. Jednak přicházeli noví osídlenci, protiněmecké nálady byly velmi silné a přenesly se i na antifašisty. Život v poválečném Československu pro ně byl velmi náročný. S místními si rozuměli, ale nově příchozí s nimi žádný sentiment neměli. Odejít se rozhodli i bratři Morcheovi, většina z nich za matkou do Saska. První odjel Gottfried. Odjel rovnou do Británie, kde měl ženu a dítě. Další odjeli v rámci Antifa transportu. Nebylo jim vráce čs. občanství kvůli tomu, že měli německou národnost. Jejich matka byla velmi sociálně činná, např. se zapojila do odklizování trosek po bombardování Drážďan, spoluorganizovala potravinovou pomoc pro děti apod. Byla hrdinkou protinacistického odboje a měla přezdívku „Matka emigrantů“.

Gottfried žil v Británii, později se odstěhoval do Kanady. Rodina s ním ztratila kontakt a není znám ani datum jeho úmrtí. Potomky bratrů Morcheových můžete v Sasku potkat. Je hrdá na boj svých předků proti nacismu. Jejich pomník stojí ve Stvolínkách na Českolipsku.

***

Žasl jsem co vše bratři Morcheovi neuvěřitelného dokázali, kdy jejich odvahu a hrdinství lze přirovnat k Odbojové skupině bratří Mašínů. JŠ 

***

Příběh jako od Čapka. Rodina ze Sudet bojovala proti Hitlerovi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)