Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

IslamVyjádření k odchodu studentek ze Střední zdravotnické školy v Praze, Ruská 2200/91, Praha 10, PSČ 100 00
V minulých dnech a hodinách jsem obdržela mnoho mailů, telefonátů, zpráv od občanů žijících v České republice i v zahraničí podporujících mne a mé stanovisko vztahující se k odchodu dvou studentek z naší školy. Všem těm, kteří se snaží vyjádřením svého názoru pomoci mně i škole, děkuji.

K výše uvedené věci Vám sděluji následující skutečnosti.

Bývalá studentka Střední zdravotnické školy, Ruská 2200/91, Praha 10, dokument o ukončení studia v souvislosti s tím, že odmítla sundat pokrývku hlavy, nemusela podepsat. Její rozhodnutí bylo naprosto svobodné, studentka nebyla ze školy vyloučena.

Počátkem července 2013 mě navštívily ve škole dvě uchazečky o studium. Sdělily mi, že mají zájem studovat na zdejší škole obor se zdravotnickým zaměřením.

Vzhledem k tomu, že neměly s sebou požadované doklady o vzdělání a pobytu na území ČR, bylo dohodnuto, že se dostaví do školy k jednání s vyplněnou přihláškou, potvrzením od lékaře a dalšími doklady.

V rámci jednání proběhla diskuse ke specifikám vzdělávání ve zdravotnických a sociálních oborech, které naše škola mimo jiné realizuje. Byla probírána témata poskytování ošetřovatelské péče u mužů, nutnost dodržování hygienických předpisů pro zdravotnictví, očkování, krmení nemocných vepřovým masem, nošení
zdravotnických uniforem, odlišných pokrývek hlavy ve zdravotnictví atd. Uchazečky o studium byly seznámeny se Školním řádem a řešila se i otázka nošení pokrývky hlavy ve škole. Školní řád SZŠ Ruská 2200/91, Praha 10 deklaruje, že žák dobrovolným studiem na zdejší škole bere mimo jiné na sebe zodpovědnost, řídit se pravidly společenského chování a jednání a ve škole se pohybovat bez jakékoliv pokrývky hlavy – výjimkou jsou pouze zdravotní důvody. Školní řád byl schválen Radou školy dne 18. 10. 2012. V Českém právním řádu není opravdu nikde zakázáno nošení pokrývky hlavy, a tedy ani šátku. Nošení pokrývky hlavy v prostorách školy je však nespolečenské, a tak k této záležitosti v souladu s vnitřními předpisy přistupujeme. Nikomu nebráníme v jeho víře. Ve všech případech, ať žadatel o studium na zdejší škole pochází z České republiky, ze zemí EU nebo ze třetích zemí je nutné, aby respektoval právní předpisy, zvyklosti dané země, etické normy i jiná náboženství.

Bylo nám sděleno, že uchazečky se všemi požadavky na dodržování vnitřních předpisů školy souhlasí, že jim tyto nevadí a že ve škole jim nedělá problém nenosit šátek. 

Dne 4. 7. 2013 se obě žadatelky dostavily do školy k jednání. Ještě jednou jsme hovořily o nejvhodnější volbě oboru. Obě žadatelky přišly do školy k jednání bez pokrývky na hlavě. Šátky měly na ramenou a ptaly se nás, zda šátky mohou takto nosit. Oběma jsme sdělily, že vše je v pořádku. Obě dívky s námi komunikovaly v češtině, i když s chybami.

V souvislosti s nástupem do školy, tj. 2. září 2013, mne obě žákyně navštívily v ředitelně školy. Obě měly pokrývky na hlavě (šátek). Ptala jsem se, proč nedodržují předpisy školy a jednají v rozporu s naší oboustrannou dohodou. Jedna ze studentek mi obratem sdělila, že nebude ve SZŠ Ruská 2200/91, Praha 10
studovat a ukončuje studium na vlastní žádost. Vyplnila žádost o zanechání studia. Její rozhodnutí jsem vzala na vědomí. Na můj dotaz mi vůbec neodpověděla. Za této situace jsem došla k závěru, že její původní intenzivní zájem o studium na naší škole již pravděpodobně pominul.

Počátkem září se na mě písemně i ústně obrátily nevládní organizace, např. Sdružení pro integraci, s žádostí o sdělení „důvodů vyloučení studentky ze Somálska“. Předmětné žádosti mne velmi překvapily, jelikož k žádnému vyloučení „studentky ze Somálska“ nedošlo.

Druhá studentka vnitřní předpisy školy po zahájení školního roku respektovala. Ve studiu pokračovala.

Dne 11. 9. 2013 jsem obdržela její žádost o změnu oboru. Žádosti jsem vyhověla. Sdělení o jejím zanechání studia (od 7. 11.) jsem obdržela poštou dne 8. 11. 2013. Jako důvod uvedla náboženskou diskriminaci. Ve třídě, kterou navštěvovala, jsme okamžitě provedli sociometrické šetření. Po jeho vyhodnocení nebyly zjištěny žádné známky signalizující jakoukoliv náboženskou diskriminaci.  Pokud byla žákyně přítomna na vyučování, měla šátek na ramenou nebo ho neměla vůbec s vlastním zdůvodněním, že „postačuje mít šátek kdekoliv na těle“.

Dne 11. 11. 2013 zde ve škole natáčela ČT 1 informaci o ukončení studia dvou studentek na zdejší škole.
Během vysílání paní redaktorka chtěla se studentkou hovořit. Měla jsem snahu jí vyhovět, ale studentka nebyla již od pondělí 4. 11. 2013 přítomna ve škole, bez omluvy. 

Mohu Vás ubezpečit, že na zdejší škole studují žáci dvanácti etnických skupin různých náboženských vyznání ze čtyř světadílů, na což jsme právem hrdí.

Tato skutečnost prospívá celkovému pozitivnímu klimatu ve škole. Naopak této skutečnosti využíváme a zařazujeme poznatky od studentů o víře, zemi, stravování atd. do výuky v různých předmětech (psychologie a komunikace, ošetřovatelství, ošetřování nemocných, základy zdravotnických věd a pečovatelství). Ve škole se nevyskytuje šikana, ani další projevy rasové, či jiné nesnášenlivosti.

K možnosti studia obou výše uvedených studentek jsem přistupovala velice zodpovědně, s vědomím, že se
nacházejí v cizí zemi. Zohlednila jsem jejich složitou životní situaci a snažila se jim studium na škole co nejvíce usnadnit. Přesto byla má snaha bohužel zmařena.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji jednání obou našich bývalých studentek za velice nekorektní, nátlakovou a účelovou akci s cílem vyvolání konfliktu.

Věřím, že toto mé vyjádření objasní vzniklou situaci. 

 

PhDr. Ivanka Kohoutová, PhD., ředitelka školy

http://www.szs-ruska.cz/aktuality2

* * *

Ohrožuje Českou republiku postupný nástup islámu, počínaje českým školstvím a výchovou dětí…?!

 

Jan Šinágl, 14.11.2013

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.22 (23 Votes)
Share

Komentáře   

+11 #4 Hubert 2013-11-17 11:26
Jak tak koukam uz i tak meli nadstandartni vyhody. Prijimaci pohoory se prece delaji na jare.

Jasne vyplyva, ze jejich svoboda nebyla nijak poslapana, muzou si svobodne prece vybrat skolu i s jejimi navyky. POkud chteji skolu kde se uplatnuje islam, mely by zvolit trosku jinou destinaci.
+10 #3 F.Švamberg 2013-11-15 20:26
Vážená paní ředitelko, Dr. Kohoutová ,
z Vašeho sdělení je patrna konzistentnost názorová i to, že jste personou na svém místě.
Zájemkyně o studium byly viditelně vyslankyně sil v pozadí, které testují, co si mohou dovolit.Protože mluvčí islámu(v ČR) už neváhají veřejně vyzývat k násilí na nevěřících ( tj. nevěřicích jejich bludům), je váš postoj příkladem statečnosti a hodný následování.
Kdo žádá o přijetí do nevlastní komunity, přijme její pravidla - jinak bude umlčen !!
+12 #2 Karel Adler 2013-11-15 11:53
Paní doktorce Kohoutkové bych rád vyjádřil obdiv, že měla odvahu nenechat se zastrašit ideou politické korektnosti a ustupování muslimům. Doufám, že lidé v podobném postavení takovou odvahu najdou co nejčastěji, budou jí do budoucna potřebovat víc a víc...

Osobně mám podezření, že šátek byl pro obě studentky do jisté míry zástupným problémem, že hlavně odmítaly v rámci praxe pečovat o muže - kafíry, nevěřící.
+16 #1 Václav Princ 2013-11-14 12:48
Četl jsem dokument o zániku evropské kultury. V Evropě se rodí v průměru 1,38 dítěte na manželský pár. Počet původních obyvatel Evropy klesá, ale neklesá fakticky. Silná migrace z islámských zemí například ve Velké Británii zvýšila počet obyvatel islámské víry z 80.000 na současných 2.500.000 imigrantů během několika posledních desítek let. Do 40 let může nastat při tomto tempu migrace problém, že Evropané už nebudou žít doma. Pokud jde o víru jakoukoliv, tak jsem měl vždy dojem, že víra v Boha vede lidi k pokoře, míru, zdrženlivosti, vzájemné pomoci a toleranci. Tak mě to učili doma, ale také ve škole. I za komunistů jsem chodil počátkem 60.let do náboženství. Jak je možné, že víra byla a je tak krutá, jak to zažili naši předkové, a jak je možné předpokládat z toho, co o Islámu víme, že zažijí generace po nás. Jak může víra přinášet násilí a tak silně antagonistické a nepřátelské chování. Tady v případě studentek ještě nešlo o život.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)