Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.03.2019 06:41
  Zkuste připustit i možnost, že mocní mají k dispozici i ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 13:45
  Vždyť ale majitelé farmaceutických komplexů snad taky trpí ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 09:30
  Bohužel moc a peníze stále vítězí nad morálkou. Vydávají ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Exekuce taborExekuce se dneska týká cca milionu našinců. Dalších statisíce jsou v insolvenci. Z uvedených čísel vyplývá, že téměř každá rodina se s problémem předlužení potýká nebo potýkat bude. Jedná se tedy o problém, o kterém se však pouze hovoří, ale až na kosmetické změny, které jsou někdy k horšímu se zásadně nic nemění. Bodejť by jo. Síla exekuční a insolvenční mafie je nesmírná. Při takové síle ovlivnit činy našich volených zástupců je snadné. Zničením lidí a jejich rodin v exekučním řízení vytváří celospolečenský problém. Z lidí, kteří byli ekonomicky aktivní a byli schopni vytvářet hodnoty, se najednou stanou lidmi pasivními bez sebedůvěry bez naděje...

Tato beznaděj se přenáší na další členy rodiny a výsledkem logicky je, že se takto postižený člověk zapojí do tzv. šedé ekonomiky a přežívá ze dne na den. Kde je příčina? Musíme změnit pohled na lidi v dluhové pasti. Věřitel musí nést za svoji pohledávku stejnou odpovědnost, jako dlužník za svůj závazek.

Řešení je jednoduché. Každá osoba právnická či fyzická, pokud zjistí, že její pasiva (závazky) jsou vyšší než-li je výše jejich aktiv (majetku) a pokud zjistí dlužník, že vzhledem k jeho předpokládaným příjmům nebude moci již své závazky hradit, musí mít právo vyhlásit tzv. bankrot. O tomto bankrotu nikdo rozhodovat nemůže, to je fakt, který musí vzít všichni na vědomí. Dlužník nesmí skrýt svá aktiva a pokud tak učiní musí být trestně odpovědný. Z aktiv dlužníka se uhradí zcela nebo částečně všechny závazky dlužníka. Ti věřitelé, samozřejmě včetně státu, na které se z aktiv nedostalo mají prostě smůlu. Půjčili holt blbě, jejich rozhodnutí, jejich ztráta!!! Ti, kteří zajistili svůj závazek zástavním právem k věci musí počítat s tím, že o věc přijdou jejím zpeněžením. Ale dál už nesmí dlužit nic. Podobný systém funguje, a to velmi dobře, v USA.

Řada z Vás bude namítat, co chudáci věřitelé... Většina z těch věřitelů lichváři, banky apod. vydělávají obrovské sumy na rozdílu mezi tím co půjčily a tím co má dlužník zaplatit! To je jejich byznys. K tomu aby určily míru rizik mají dokonalé technické i personální zázemí. Míra rizika pak logicky musí mít přímý vliv na výši rozdílu mezi poskytnutou výší úvěru a příslušenství, které si napočítají. Jednoduše řečeno, nelíbíš se mi, nepůjčím nic. Líbíš se mi málo, půjčím Ti na vysoký úrok. Líbíš se mi hodně, půjčím Ti levně a hodně...

Pak jsou věřitelé, kteří půjčují svým přátelům, příbuzným jen tak, protože jim prostě věří... Pokud nedostanou zpátky svoje peníze je to zase jenom jejich chyba, neměli půjčovat a za hloupost se většinou platí. Má to však i své výhody. Člověk se svoji chybou poučí.

Můžete namítnout, že popsaný systém neuvěřitelně zvýhodní dlužníky, kteří by se uvedenými kroky, vyhlášením bankrotu, vyhnuli svým závazkům...To je fakt. Každý kdo projde bankrotem by byl minimálně 5 let v tzv. registru bankrotářů a každý, kdo s touto osobou přijde do obchodního styku, může následně zvážit míru rizik s takovou osobou obchodovat.

Souhlasím s názorem, že exekutoři by měli být státními zaměstnanci, kteří budou v postavení vysokých státních úředníků s odpovídajícím platem. Tato činnost však nesmí být podnikatelskou činností, neboť smyslem podnikání je vytváření maximálního zisku zákonnými prostředky. Nikdo nesmí vydělávat na dluzích! Je to nemravné, ale nám to už přijde jako normální.

My rozhodujeme o tom, kam se naše země a zákony prostřednictvím námi volených zástupců, bude ubírat. Že to jde, ukazují Francouzi tzv. žluté vesty. Nikdo nám tady neříká pravdu o tom, co se za pár týdnů těmto žlutým vestám podařilo změnit a jak se politici pod takovýmto nátlakem začali zajímat o životy nás voličů.

Stejným způsobem jak je uvedeno výše by měly být státními zaměstnanci i insolvenční správci. Pakliže náš stát vynakládá nemalé finanční prostředky na různé státní instituce s obrovskými počty úředníků, jejíž činnost je pro nás občany bez přínosu, pak by se určitě těmito prostředky vyřešil jeden z největších byznysů v této zemi, tedy byznys s chudobou.

https://www.sinagl.cz/zpravodajstvi/18-z-ceskych-medii/8781-exekutori-mu-zabezpecili-byt-i-se-dvema-psy-fenka-stres-neprezila.html#comment-18121

* * *

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)