Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka
út srp 18 @14:00 -
Praha-Ryzyně: 75.výročí návratu RAF z Velké Británie

Nejnovější komentáře

 • 05.08.2020 09:28
  Dlouhé vyprávění právníka Sokola nemůže znejistit skutečnost ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:14
  Jsem velmi překvapen, že paní Chaloupková má takové problémy ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:12
  Tiago z Brazilii. Jsem Tiago Borges, brazilec, je mi 29 let ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:10
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:06
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...

   
 • 04.08.2020 17:05
  Dopis na podporu Jana Chaloupkové Dobrý den do České republiky ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

je při něm falšován brutálně také výslech lékaře. Jednání, kdy se sejde oprávněná osoba od soudu s lékařem (jaksi potají, oběť kterou nemocnice zadržuje k tomu nepustí) sepíše si s ním jakési podání vysvětlení, které pak vydává za výslech účastníka (a tedy důkazní materiál) by mohlo být posouzeno jako trestný čin. A takový protokol s vysvětlením - vyjádřením lékaře by samozřejmě nemělo být použito jako důkazní prostředek. Soud se nikdy nesmí (tajně) sejít s žádným účastníkem řízení.

K právní úpravě institutu podání vysvětlení:

Ve správním řízení si vysvětlení opatřuje např. správní orgán obligatorně vždy, když jsou splněny předpoklady uvedené v § 137 odst. 1 a 2 správního řádu. Zároveň je však zakotveno v § 137 odst. 4 SŘ, že záznam o podání vysvětlení nelze použít jako důkazní prostředek. V daňovém řízení institut vysvětlení normuje § 79 daňového řádu. Zde zákon v § 79 odst. 3 explicitně textuje: "Podané vysvětlení nelze použít jako důkazní prostředek". Zákonným zákazem použití vysvětlení v procesu dokazování se samozřejmě zabraňuje tomu, aby touto cestou docházelo k obcházení procesu dokazování a krácení práv účastníků řízení. Když není účastník řízení k podání vysvětlení přizván, "nemůže ani doplňujícími otázkami obsah podaného vysvětlení ovlivnit. Podání vysvětlení proto v žádném případě nemůže nahradit svědeckou výpověď a jedině jí lze přiznat relevanci důkazního prostředku" (citace z komentáře k ustanovení). Podání vysvětlení je dále upraveno v zákoně o Policii ČR (§ 61) v trestním řádu (§ 158). K věci existuje množství judikátů. V rozsudku NSS čj. 1 As 180/ 2016-34 soud konstatoval, že úřední záznamy z ukončeného trestního řízení dle § 158 odst. 6 trestního řádu nemohou nahradit výslech účastníka řízení a svědků popřípadě provedení jiných důkazů způsobem upraveným správním řádem.V řešené věci kasační stížnost podal lékař, kterému byla odňata hodnost podplukovníka. (Protiprávního jednání se měl dopustit tím, že se jako službu konající lékař opakovaně z osobních důvodů vzdálil ze služby a že svévolně pozměnil záznam o kontrole pacienta doplněním nepravdivé informace o jeho ošetření). Služebním orgánem nebyl řádným způsobem zjištěn skutkový stav, vada nebyla zhojena ani v rozkladovém řízení ani v řízení u MS, NSS uzavřel, že napadená správní rozhodnutí i rozsudek jsou tak nezákonnými, jelikož jsou postaveny "na důkazech" (listinách), jejichž použití je ex lege zakázáno. NSS (viz bod 24 rozsudku) k § 137/4 SŘ (použití záznamu o podání vysvětlení jako důkazního prostředku je zakázáno) konstatoval, že "úřední záznam o tom, že byl spáchán přestupek a kdo je z jeho spáchání podezřelý poskytuje správnímu oránu pouze předběžnou informaci o věci, nelze jej však považovat za důkazní prostředek. K dokazování slouží mj. svědecký výslech osoby, která UZ pořídila, nikoliv tento záznam." (NSS čj. 1 As íž/2008-115). V rozsudku čj. 1 As 34 34/2010-73 NSS judikoval, že "význam úředního záznamu o podaném vysvětlení dle § 61 zákona o Policii ČR spočívá v přestupkovém řízení v tom, že na jeho základě si může SO předběžně vyhodnotit relevanci případné svědecké výpovědi dané osoby. Při samotném výslechu svědka (obviněného) však nesmí být UZ o podaném vysvětlení čten namísto výpovědi svědka (obviněného).“

Ještě zmíním, že na zákaz použití záznamu o podání vysvětlení jako důkazního prostředku ve správním řízení upozorňuje i veřejný ochránce práv (viz stanovisko ochránce Sp. zn.: 6546/2011/VOP/MK). Podnět se týkal zadržení řidičského průkazu pouze na základě důvodného podezření. (Rozhodnutí o zadržení ŘP není rozhodnutím předběžné povahy. Ochránce akceptoval ustálenou judikaturu reprezentovanou rozsudkem NSS 7 As 69/2008).

Výše v článku úmyslně cituji i Listinu Čl. 38 (2) "Každý má právo, aby jeho věc byla projednána ... v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům."

S Listinou a Ústavou se mají děti seznámit již na ZŠ. Nás za socialismu na ZŠ s Ústavou seznámili. Psychiatrům již od r. 2016 nabízím právní pomoc, ale psychiatrům postup contra legem vyhovuje, dyk by jinak přišli o materiál k týrání. Potřebují získat zajatce, které týrají, činnost však vykazují jako poskytování služeb, údajně jde o zachraňování života nebo zdraví. O zvěrstvech psychiatrů ví čím dál více lidí, rozhodné skutečnosti nasvědčují tomu, že proto tvoří psychiatři organizované skupiny.

V případě, že budou psychiatři odsouzeni za zločiny spáchané v rámci organizované zločinecké skupiny může to být právě z toho důvodu i na 30 let. Kapacita v Bohnickém blázinci je ve naddimenzovaná. Mám vhodnější řešení, než tam zadržovat a týrat lidi. Polovinu blázince vyhradit bezdomovcům a vězňům. Psychiatry odsoudit, vyhradit jim tam pavilon opic, ve dne se tam může chodit veřejnost (Milé děti, kdo z nich je ten Žabák z VFN?) v noci mohou skutečně poskytovat neodkladnou péči).

https://www.facebook.com/jitka.hornychova/posts/3129572640442930

Nekamenujte pomýlené! Pan premiér netušil, že... paní profesorka žila v bláhové naději, že spolupracuje ...

Pomýlený pane Honzáku, reagovala jsem i v diskuzi k blogu. Vy jste netušil že dochází na Pavilonu 27 v Bohnicích k týrání lidí? Vy jste netušil, že zde falšují soudní rokování, že zde ve vedoucí pozici pracuje mladý pan Žaludek, který nemá ani atestaci, atd.

Nejen v Bohnicích dochází k trestným činům, jejichž neoznámení či nepřekažení je trestným činem, vznikla Vám povinnost je nahlásit, člověk s morálním kreditem by to udělal i když by to nebylo jeho povinností.

Válková by skončila určitě i ve funkci zmocněnkyně pro lidská práva, kdyby byly zveřejňovány důkazy odůvodňující podezření, že dochází k trestným činům v Bohnicích a ona věc neřeší.

https://www.facebook.com/jitka.hornychova

 

J.Š. 16.5.2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)