Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

OS Ostrava Roztomila 010620

Aktualizováno:

7.8.2020: Reakce na odpověď MsP

6.8.2020: Odpověď MsP na návrh na odvolání soudkyně JUDr. Jany Bochňákové

17.7.2020: Návrh na odvolání soudkyně JUDr. Jany Bochňákové z funkce k rukám ministryně spravedlnsoti JUDr. Marie Benešové 

27.7.2020: Chybou soudkyně JUDr. Jany Bochňákové skončil dealer obviněný z rozsáhlé distribuce drog na svobodě – bude podána kárná žaloba.

* * *

… Během hlavního líčení se již prokázalo, že soudní znalec MUDr. Igor Dvořáček vypracoval pro policii nepravdivý znalecký posudek, kde uvedl celkem 6 nepravdivých skutečností, na základě kterého jsem byl Dvoracek Igorpolicií obviněn a následně státní zástupkyní obžalován! …

* * *

Na 6. stránkách textu KSZ v Ostravě vyrozumělo dne 15.7.2020 ve věci odvolání ing. Marka Gáby proti vyřízení jeho stížnosti na SZ Mgr. Andreu Roztomilou. Účelově na něco jiného, než na to, na co si stěžoval, jiné vysvětlení není. Vyjádření KSZ v Ostravě je zcela nedostatečné a výsměchem zdravému rozumu! Přikládám odvolání ing. Marka Gáby ze dne 19.7.2020 proti vyřízení jeho stížnosti, odeslané   na KSZ v Ostravě.

Cituji z odvolání:

Špatný dohled

Já jsem si nestěžoval na to, že nebylo vedeno trestní řízení za fyzické napadení mé osoby bývalou manželkou a poškození notebooku, ale na to, že policejní vyšetřovatelka Bc. Monika Rybářová nedala do mého trestního spisu 71T121/2018 …7 úředních záznamů Policie ČR, a to zasahujících policistů 22. 9. 2017 (Tomáše Mučky a Petra Mima) v mém bytě a policistů, kteří telefonicky hovořili 22. 9. 2017 a 23. 9. 2017 s bývalou manželkou v nemocnici.

Proč těchto 7 úředních záznamů policie nebylo dáno do mého trestního spisu, a byly dány jen do přestupkového spisu mé bývalé manželky, když se všechny tyto úřední záznamy policie týkaly události, která se stala v mém bytě 22. 9. 2017 a na jejímž základě jsem byl obviněn a obžalován?

Stejně tak, policejní vyšetřovatelka Bc. Monika Rybářová nedala do mého trestního spisu 71T121/2018 … 2 úřední záznamy policistů (Martina Šlosarčíka a Michala Kubína) asistujících téhož dne 22. 9. 2017 během předání mojí dcery Adélky od bývalé tchýně Jaromíry Slámové.

Proč tyto 2 úřední záznamy policistů nebyly dány do mého trestního spisu, když je tato událost součástí skutku, na jehož základě jsem byl obviněn a obžalován?

Proč byly do mého trestního spisu dány z této události jen stížnost mé bývalé tchýně Jaromíry Slámové a odpověď vedoucího OOP Ostrava – Poruba 2 na tuto její stížnost?

Výpovědi těchto 2 policistů (Šlosarčíka a Kubína) uvedené v těchto úředních záznamech policie, jednoznačně vyvrací skutečnosti uvedené ve stížnosti Jaromíry Slámové a potvrzují moji výpověď a výpověď mého otce u soudu!

Všech 9 těchto úředních záznamů policie, které nebyly doloženy do mého trestního spisu 71T121/2018 policií, jednoznačně vyvrací vykonstruované obvinění a následnou obžalobu mé osoby!

Porušování zákona

Během hlavního líčení se již prokázalo, že soudní znalec MUDr. Igor Dvořáček vypracoval pro policii nepravdivý znalecký posudek, kde uvedl celkem 6 nepravdivých skutečností, na základě kterého jsem byl policií obviněn a následně státní zástupkyní obžalován!

Během hlavního líčení se již prokázalo, že FN Ostrava doložila soudu dne 29. 11. 2019 pozměněný/zfalšovaný Přijímací protokol Jarmily Gábové ze dne 22. 9. 2017, kde FN Ostrava provedla celkem 9 úprav!

Jelikož z Vašeho vyrozumění se mi nedostalo žádné odpovědi na předmětný důvod moji stížnosti na Mgr. Andreu Roztomilou z OSZ v Ostravě, považuji toto vaše vyjádření ze dne 15. 7. 2020 jako nedostatečné a žádám vás o nápravu.

Dále mi nebylo z vaší strany odpovězeno na žádný ze 7 dotazů, které jsem KSZ v Ostravě položil. Žádám vás proto o odpověď na tyto mé dotazy.

 

Jan Šinágl, 19.7.2020

* * *

Ing. Marek Gába: Zločinné spolčení a maření spravedlnosti!

ZNALCI V KAUZE „KRAMNÝ“ JSOU PRAVOMOCNĚ ODSOUZENI A ČESKÁ JUSTICE DOPADLA NA NAPROSTÉ DNO

Náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radím Daněk měl spáchat sebevraždu?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.36 (11 Votes)
Share

Komentáře   

-5 #1 Jan Šinagl 2020-07-20 08:48
Jednou z nejvýznamnějšíc h úloh státního zástupce v trestním řízení je výkon dozoru (dozorové oprávnění) nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení. Má dohlížet na to, aby nedošlo k bezdůvodnému trestnímu stíhání. Státní zástupce nese plnou odpovědnost za obžalobu, ale také nese odpovědnost i za komplikace s tím spojené, co se obžalované osoby týče, tedy jaký zásah bude mít soud na jeho život. Proto má být státní zástupce ze zákona nestranný, totiž nemá se apriori stavět proti obžalovanému.

Ve veřejném zájmu má mít státní zástupce zájem na tom, aby byla veškerá trestná činnost odhalena a její pachatelé dopadeni a potrestáni, jak v řízení přípravném, tak v řízení před soudem. Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)