Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...

   
 • 05.06.2024 19:53
  Fialova vláda prohrála soud s whistleblowerem , jemuž zrušila ...

  Read more...

   
 • 03.06.2024 10:25
  Mnoho chytrých lidí na této síti naprosto správně poukazují na ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvoracek Igor❗ Myslíte si, že padělky srdcí Moniky a Kláry Kramných jsou padělky poslední?

❗ Myslíte si, že v probíhajícím trestním řízení, nemůže být jediný důkaz nenávratně zničen?

❗ Myslíte si, že v právním státě v ryze a naprosto odborné problematice, nemůže být někdo odsouzen, bez výpovědi jediného svědka, jediného znaleckého posudku, či odborného vyjádření?

Na řadu těchto a dalších otázek se vám dostane odpovědi, aneb další hrůzné pozadí největšího justičního zločinu v ČR, kterou je kauza Petra Kramného....

* * *

Znalci obhajoby v kauze „Kramný“, MUDr. Radek Matlach a MUDr. Igor Fargaš, jsou na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 7. 2020 pravomocně odsouzeni.

Spolek Šalamoun velmi pečlivě monitoroval celé řízení, byl při všech hlavních líčení i veřejném zasedání osobně přítomen a proto může nezaujatě konstatovat:

 1. a) Jedním ze základních atributů celého trestního řízení proti znalcům byla okolnost, že v histologickém preparátu střeva Moniky Kramné znalci konstatují zánětlivé elementy tzv. polynukleáry. Revizní znalecký posudek konstatoval, že se žádné takové elementy v preparátu číslo 35 (velmi důležité) nenacházejí a jedná se dle kolektivu Doc. Vorla a spol. o elementární neznalost.
 2. b) Po sdělení obvinění, shora uvedení znalci požádali o znalecký posudek, zejména preparátu č.35, což byl histologický preparát střeva Moniky Kramné, kterému nikdy nebylo vyhověno.

Kdo sleduje případ Petra Kramného ví, že veškerý histologický materiál, tedy jediný naprosto stěžejní důkaz v této trestní věci, bez jakékoliv legitimity nechal zničit důvěrník STB, ostravský capo di tutti capi a zločinec MUDr. Igor Dvořáček, bývalý přednosta ÚSL v Ostravě a zároveň nejpilnější znalec v odvětví soudního lékařství v České republice.

Důkaz: https://pericevic.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=680402

Málokdo však tuší, že totožný histologický materiál, který byl nenávratně zničen, byl opět stěžejním důkazem u obviněných znalců, kde řízení teprve probíhalo (sic !!!).

Hlavní líčení u Okresního soudu v Ostravě vedla samosoudkyně Mgr. Petra Ritterová, která nyní již působí, kde jinde než u Krajského soudu v Ostravě a vedlo se v zajímavém duchu.

Opět, kdo sleduje případ Petra Kramného ví, že se v jeho trestní věci objevil padělek srdcí Moniky a Kláry Kramných, který údajně vznikl omylem.

Důkaz: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/v-kauze-kramny-retusovali-fotku-srdce-obeti-tvrdi-spolek-salamoun-348097

Pro Spolek Šalamoun nebylo překvapením, že již obžalovaní znalci soudu dodali vyjádření dvou erudovaných profesorů a jednoho docenta, že histologický preparát číslo 35, kteří znalci zkoumali, je jiný histologický preparát či jeho výřez, než zkoumal tým Doc. Vorla a navrhli jejich výslech k odstranění tohoto naprosto zásadního rozporu.

Zcela laickým pohledem je nutno konstatovat, že dva týmy znalců mohou dojít ke dvěma rozdílným závěrům, když každý hodnotí zcela jiný preparát, a to přesto, že má identické označení preparátu číslo 35.

Nabíledni je samozřejmě otázka, jak je vůbec možné, že každý tým má k dispozici jiný preparát, ač existuje pouze jeden s číslem 35 (preparát č. 35 samozřejmě již dnes neexistuje).

Hlavní líčení se neslo také v naprosto odborném duchu, kde znalci demonstrovali i videoprojekcí zánětlivé elementy (zcela laicky shluk modrých teček kolem jader), kdy samosoudkyně, naprostý laik v dané problematice konstatuje, „a to mi chcete říct, že ty tečky mohou někoho zabít?“. Oba znalci jednohlasně konstatují, že ANO.

Pro oporu svých tvrzení žádají o výslech řady odborníků, včetně osoby, která zpracovala revizní znalecký posudek. Samosoudkyně Ritterová, které dle ustálené judikatury vůbec nepřísluší hodnotit odborné závěry, šmahem výslech všech svědků zamítla. Pro absurdnost samosoudkyně Ritterová si například plete pojmy jako je patolog a kardiolog.

Je na místě poukázat na činnost státní zástupkyně Mgr. Roztomilé, která za celou dobu hlavních líčení neměla jedinou otázku, vyjádření nebo nějaký návrh.

Nalézací soud proběhl bez jediného výslechu svědka, bez jediného výslechu znalce, bez jediného znaleckého posudku či bez jediného odborného vyjádření.

Následoval rozsudek jménem republiky, že znalci ve zlém úmyslu vypracovali nepravdivý znalecký posudek. (Akcentuji okolnost, že sami znalci, asi „ve zlém úmyslu“ navrhli přezkoumání nekroptického materiálu, tedy důkazu svědčícím o jejich vině, který nikdy nebyl akceptován).

Rozsudek je zcela a jen postaven na závěrech znaleckého posudku z jiné trestní věci, a to věci Petra Kramného. Jinak řečeno jediný důkaz, a to listinný, pochází ze zcela jiné trestní věci (sic !!!).
Pro konkretní představu, rozsudek má 81 stran a v rozsudku se 81x vyskytuje termín „revizní znalecký posudek“.

Samosoudkyně Ritterová se revizním znaleckým posudkem doslova zaklela a považuje jej za slovo boží.

Následovalo pochopitelné odvolání znalců, kde však vyšlo najevo zcela šokující zjištění, které shrnuji v těchto bodech:

 1. Tento znalecký ústav dnes již v seznamu znaleckých ústavů, které vede Ministerstvo spravedlnosti, nenaleznete.
 2. Před kauzou Petra Kramného vypracoval tento znalecký ústav 3 (slovy tři) znalecké posudky ve věcech T – tedy trestních věcech. Jenže všechny tři trestní věci byly tzv. přečiny, tzn. bagatelní trestné činy viz např. 3 T 17/2014 – což byla „fackovačka“ s trestem 18 měsíců podmíněně. Takže závěr soudkyně Ritterové, že se jedná o znalecký ústav, který se specializuje na zvlášť závažné případy je krystalická lež.
 3. Případ Petra Kramného byl první (slovy první) případ, kdy tento znalecký ústav posuzoval trestný čin, kdy sazba přesahovala v horní hranici trest větší jak 5 let.

4 Vznik znaleckého ústavu je vázán 2 kroky:

 1. rozhodnutí ministra o jmenování znaleckého ústavu
  b) ve smyslu ust. § 6 odst. 2 vyhlášky 36/1967 v platném znění – zápisem v Ústředním věstníku ČR
 2. – znalecký ústav, ale ani Ministerstvo spravedlnosti není schopno doložit rozhodnutí ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka o jmenování znaleckým ústavem ❗

– tento znalecký ústav NIKDY nebyl zapsán v Ústředním věstníku ČR, které vydává ministerstvo spravedlnosti.❗

 1. Znalecký posudek v případě Petra Kramného neobsahuje znaleckou doložku.
 2. Znalecký posudek v případě Petra Kramného nese špatné označení znaleckého subjektu.
 3. Znalecký posudek v případě Petra Kramného má znaleckou pečeť jiného subjektu.
 4. Tento první znalecký posudek v tak závažné věci jako jediný důkaz o vraždě elektrickým proudem uvádí na základě fotografie tzv. výbled, který česká justice mylně a špatně označuje jako „výhled“ s odkazem na autoritu a to Knight’s Forensic Pathology (Saukko, Knight’s Forensic Pathology, 3rd Edition).

Spolek Šalamoun samozřejmě není odborně fundován, stejně jakou soudy, hodnotit odborné závěry, ale učinil něco, co se ani jeden soud neobtěžoval provést. A tak Spolek Šalamoun s velkou úctou a pokorou děkuje autorovi Knight’s Forensic Pathology panu prof. Pekko Saukovi z University of Turku, který přezkoumal zcela totožný materiál jako pseudo znalecký ústav České Budějovice s písemným konstatováním, které má Spolek Šalamoun k dispozici, že:

závěr o výbledu nemůže potvrdit….

 1. Znalecký posudek znaleckého ústavu vůbec neobsahuje sdělení, kdo bude zpracovatel znaleckého posudku a kdo bude osoba oprávněná jej obhájit u soudu.
 2. Znalecký posudek znaleckého ústavu je podepsán osobami, které dle obchodního rejstříku v době zpracování posudku, neměli podpisové právo za znalecký ústav.
 3. U soudu s Petrem Kramným znalecký posudek obhajovala osoba, která nemělá žádné pověření či plnou moc vystupovat za znalecký ústav.

Spolek Šalamoun ve světle těchto skutečností provedl řadu ad hoc odborných konzultací s bardy justice, advokacie, vysokých škol a s přihlédnutím k nálezu „II. ÚS 3020/08, dospěl Ústavní soud k závěru, že „znalecký posudek vypracovaný na návrh strany, v němž chybí znalecká doložka, lze v řízení před soudem číst jen jako listinný důkaz (například jako odborné vyjádření)“ s výsledkem, že znalecký posudek v trestní věci Petra Kramného a jediný důkaz v trestní věci obžalovaných znalců nelze považovat za znalecký posudek, ač nese takové označení, ale pouze jako listinný důkaz s konstatováním, že tento listinný důkaz ve dvou odlišných trestních věcech vykazuje takové vady, že je to důkaz nezákonný.

Mohu prozradit, že Spolek Šalamoun oslovil emeritní soudce a bardy advokacie s výjevem těchto skutečností a zcela nezávisle na sobě každý konstatoval, že za daného stavu nemůže být původní rozsudek soudkyně Ritterové potvrzen, protože soud má povinnost v každé fázi řízení zkoumat zákonnost předložených důkazů.

Krajský soud v Ostravě se se všemi skutečnosti vypořádal opravdu rázovitě, konstatoval, že jej to nezajímá a původní rozsudek po kosmetické změně pravomocně potvrdil.

Je to naprosto otřesná zpráva pro občany České republiky a fatální selhání justice. Pravomocně odsoudit bez výslechu jediného svědka, bez jediného znaleckého posudku či odborného vyjádření v jejich věci, dva celoživotně bezúhonné lékaře je naprostý zločin. A současně s plným vědomím toho, že jediný důkaz, a to listinný z jiné trestní věci, vykazuje takové vady, že je zcela nezákonným a přesto jsou oba lékaři podmínečně odsouzeni a Petr Kramný si na základě totožné nezákonné listiny odpykává 28 let odnětí svobody.

Je potřeba si nalít čistého vína, snad se dotyční znalci neurazí, ale jejich případ není až tak o nich, ale o snaze udržet a přikrýt největší justiční zločin v ČR, a to je případ Petra Kramného.

Vítejte v právním státě.

https://pericevic.blog.respekt.cz/znalci-v-kauze-kramny-jsou-pravomocne-odsouzeni-a-ceska-justice-dopadla-na-naproste-dno/  

* * *

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice 

OS Ostrava 19.9.2019: Aneb „soudkyně“ JUDr. Jana Bochňáková a soudní „znalec“ MUDr. Igor Dvořáček představují ostravské justiční Palermo…

Můj podnět na soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka PČR Ostrava jen uložila…?!

OS Ostrava: „Corpus delicti“ a „In dubio pro reo“ soudkyně i státní zástupkyně ignorují! Další justiční skandál vyplouvá stále více na povrch. Souvisí i s kauzou Kramný

* * *

Je na místě poukázat na činnost státní zástupkyně Mgr. Roztomilé, která za celou dobu hlavních líčení neměla jedinou otázku, vyjádření nebo nějaký návrh – jak v kauze MUDr. Igora Dvořáčka, tak v kauze ing. Marka Gáby, která s ní souvisí. Dne 20.července proběhne další soudní jednání u OS Ostrava ve věci MUDr. Igora Dvořáčka. Dostaví se média? Budou referovat? V případě jeho úspěchu zcela jistě.

Dosud byly soudkyně JUDr. Jana Bochňáková a státní zástupkyně Mgr. Andrea Roztomilá zcela na jeho straně, chovali se k němu pokorně a takřka uctivě.

Vše má svůj čas, věřme že i neuvěřitelnému selhávání české justice začíná „zvonit hrana“. ESLP v kauze Roberta Tempela to řekl jasně – „disfunkce české justice“ a porušení vnitrostátního práva pankráckým katem JUDr. Jiřím Lněničkou „na ostří nože“. Nepřekvapuje, že tato obrovská mezinárodní ostuda není hlavním tématem médií. Bez nezávislé justice a médií můžeme na skutečnou svobodu a demokracii zapomenout!

 

Jan Šinágl, 16.7.2020

* * *

LN 16.7.2020: Znalci z kauzy Kramný dostali podmínku. Podle obžaloby vypracovali zkreslené posudky

Dobrá zpráva pro věci neznalé čtenáře. Mají možnost seznámit se s oběma stranami mince. Na Mírově již 6. rokem sedí zřejmě nevinný Petr Kramný, resp. vražda manželky a dcery mu prokázána nebyla. J.Š.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (9 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)