Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

OS Ostrava vchod

Aktualizováno:

12.9.2020: Obě stížnosti (protokolace, podjatost) zamítnuty v neveřejném zasedání na KS Ostrava dne 13.8.2020. Další řádný opravný prostředek není přípustný. Nežijeme v právním státě! - Usneseni 813 a Usneseni 819.

27.7.2020: Chybou soudkyně JUDr. Jany Bochňákové skončil dealer obviněný z rozsáhlé distribuce drog na svobodě – bude podána kárná žaloba.

9.7.2020: Vyjádření předsedy OS Ostrava k podjatosti soudkyně Bochňákové (7.7.2020). Soudkyně je nedotknutelná, o své podjatosti může rozhodnout jen ona sama. Nedotknutelná nezávislost soudce tak umožňuje beztrestné porušování zákona a práva na spravedlivý proces.

29.6.2020: Ing. Marek Gába: Zločinné spolčení a maření spravedlnosti!

26.6.2020: JUDr. Bochňáková zamítla vlastní podjatost (19.6.2020) – Odvolání ing. Gáby ke KS Ostrava (25.6.2020)

20.6.2020: Vyrozumění KSZ Ostrava (18.6.2020)

11.6.2020: Vyjádření obžalovaného k zfalšovanému přijímacímu protokolu (10.6.2020) - Sdělení z VSZ Olomouc (10.6.2020) - Námitka na podjatost JUDr. Bochňákové (11.6.2020)

* * * 

Korunní důkaz neviny CORPUS DELICTI a základní právnická zásada IN DUBIO PRO REO - v pochybnostech ve prospěch obviněného, soudkyni  JUDr. Janu Bochňákovou ani státní zástupkyni Mgr. AndreuOPG folie 25.9.2017 Roztomilou nezajímají. Děti, očití svědci „napadení“, také svědčí jednoznačně ve prospěch svého táty. Musely by být v šoku, kdyby táta skutečně zlomil mámě čelist. Výpověď dětí soudkyně nepřipouští. Ani ji nezajímá, jak mohla tak „těžce zraněná“ osoba bez problémů mluvit s doktory a policisty, když měla „zadrátovaná“ ústa?!

Dne 1.6.2020 proběhlo již 6. hlavní líčení v trestní věci ing. Marka Gáby. Po 2 ½  letech konečně FNO Ostrava prostřednictvím MUDr. Kovalové, přinesla k soudu OPG snímek na fólii. Prohlásila, že je to ten, který byl vyhotoven 25.9.2017 ve spol. PRO-DENTAL. Na snímku není uvedeno datum ani čas, pouze jméno a rodné číslo. Na snímku jsou vidět tzv. Ivyho kličky a pevná fixace. MUDr. Maceček, jednatel PRO-DENTAL, kde měl být tento snímek vyhotoven, sdělil u soudu, že na fólie tiskli kromě jména, RČ i datum. Dále uvedl, že pokud označník nefungoval, identifikační údaje (jméno, RČ, datum) opsali na lepící štítek a ten přilepili na fólii. PRO-DENTAL kopii snímku v archivu nemá, což je porušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Ing. Marek Gába předvedl skvělou sebeobhajobu, ačkoliv nemá právnické vzdělání – všichni obhájci to vzdali, neměli odvahu, ale tučně zaplatit si nechali.

 OS Ostrava prg 010620Dr. Langerová dokonce i za  překopírování podstaty jeho textu a argumentace! Těsně před soudním jednáním se omlouvala z neúčasti jen SMS, neměla odvahu zavolat. Poslala svého zástupce, který nic nevěděl, mlčel, kdy za něho mluvil obžalovaný – přesto bylo za tuto „práci“ zasláno tučné „palmare“! Co by na to asi řekla ČAK? Nepochybně neetické chování, ohrožování zájmů klienta a spravedlivého soudního procesu.    

Shrnuto

Celých 2 ½ roku tento OPG snímek FNO nechtěla vydat. Nejpilnější soudní znalec v ČR  MUDr. Igor Dvořáček ho ani jednou nevyhodnotil, přestože ho měl k dispozici. Znalci v Olomouci, taky ne. V doplnění znalci v Olomouci doložili mail od přednosty Stránského, že snímek jim odmítl vydat. Před půl rokem FNO předložila soudu zfalšovanou lékařskou zprávu tj. přijímací protokol, kde je provedeno celkem 9 úprav. Před měsícem doložil Mgr. Rybář po 2 ½  letech fotografie poškozené, kde jsou vidět nasazeny Ivyho kličky. Dnes u soudu FNO konečně předložila OPG snímek s pevnou fixací bez datumu.

Se 100% jistotou OPG snímek předložený soudu dne 1.6.2020 není ten z 25.9.2017!!!

Pokud by to byl snímek z 25.9.2017, pak by na něm muselo být vytištěno i datum, neboť označník evidentně fungoval, když je na něm vytištěné jméno a RČ viz slova MUDr. Macečka.

OPG snímek udělali až nyní, aby zakryli podvod! Nasadit dotyčné Ivyho kličky s pevnou fixací, pak nechat udělat OPG snímek bez datumu je otázkou 20 min.

Perlička na závěr

Znalecký ústav LF UP v Olomouci od 1.6.2020 již neexistuje. K 30.5.2020 ukončil svoji činnost. Doplnění ústavního znaleckého posudku LF UP v Olomouci ze dne 11.3.2020, zaslané soudu 13.3.2020, soudkyně zamítla jako důkaz, neboť líčení bylo až dnes 1.6.2020.

Podle metodiky MsP nemůže znalec od okamžiku vydání rozhodnutí o pozastavení výkonu již nově podat posudek. Byl-li jeho posudek odevzdán před vydáním rozhodnutí o pozastavení výkonu jeho znalecké činnosti, může jej i nadále při výslechu před soudem vysvětlit či stvrdit a to i když už není znalcem, nebo má pozastavenou činnost. Soudkyně tak musí připustit dodatek jako důkaz, když v době jeho zhotovení znalecký ústav ještě existoval.

Do 3 týdnů má ing Marek Gába poslat dotazy na znalce. Soud si sám nechá vypracovat nový revizní znalecký posudek. Soudkyně sama zváží komu ho zadá vypracovat? Líčení bude pokračovat 1.10.2020 od 8:00 hod.

Tentokrát justiční stráž v soudní síni přítomna nebyla i když se dostavila veřejnost v pěti lidech (o dva více než posledně). Soudkyně JUDr. Jana Bochňáková byla mnohem méně agresivní a jednostranná než na předchozím jednání. Nicméně poslala veřejnost opět do poslední řady. Obecní zmocněnec „poškozené“ neměl žádné otázky (stejně jako státní zástupkyně). Pouze měl námitky a opakovaně vstupoval do argumentace pana Gáby (v jednom momentě tak agresivně, že působil jako soudce, na což jsem soudkyni upozornil. Nepokárala, mlčela). Připomínám, že povinností státního zástupce je hledat důkazy v neprospěch i v prospěch obžalovaného.

Na okraj připomínám: V roce 2013 sestra exmanželky ing. Gáby, Mgr. Olga Kupková, obvinila také z přečinu ublížení na zdraví svého manžela. Řešil soud v Mělníku. Po 2 letech na základě znaleckého posudku byl jeho švagr zproštěn obžaloby. Za křivé obvinění nebyla ani obviněna. Sestra manželky ing. Gáby pro změnu v trestní věci argumentovala při svém rozvodu údajnou „zlomeninou“ kůstky ve svém  lokti. Jeho bývalý švagr ing. Tomáš Kupka byl také přítomen. Obě sestry zřejmě zdědily i společné „vlohy“…

Hovořil jsem o přestávce i s obecním zmocněncem „poškozené“ Mgr. Rybářem, který dodržel slovo a dal do protokolu, že není v žádném příbuzenském vztahu s policistkou Rybářovou, vyšetřující tuto kauzu. Na dotaz ing. Gáby, zda ji někdy v minulosti obhajoval odpověděl, že nikoliv, i když  poněkud nepřesvědčivým hlasem.

OS Ostrava Roztomila 010620Stihl jsem o přestávce kontaktovat i státní zástupkyní Mgr. Andrea Roztomilá. Bohužel rozhovor odmítla s tím, že nejsem žádný novinář, přesto se mnou pár minut hovořila. Bohužel se žádná jiná média nedostavila. Stížnost na ni podanou panem Gábou vyřídila sama – jistě zcela „nezávisle“. Křiklavě červeně nalakované nehty na rukou a zlaté prsteny, také mohou lecos napovídat o charakteru osoby…

Zdrželi jsme se ještě na chodbě soudu. Jedině soudkyně se neobjevila. Chtěl jsem ji ještě oslovit, ale zřejmě odešla zadním vchodem, či čekala až odejdeme až jí justiční stráž zavolá? Soudní síň už byla zamčená. Jiné soudkyně chodily běžně hlavními dveřmi, byť ani neodpovídaly na pozdrav…

Jako svědectví přináším zvukové záznamy z celého soudního jednání – I. část a II. část (začátek je něco neuvěřitelného). Není žádným porušením zákona, aby si tyto záznamy poslechla i široká veřejnost. Naopak by to bylo jejím diskriminováním. Není žádný rozdíl být přímým účastníkem, nebo jen posluchačem.

Na konci jsem soudkyni řekl: „Jenom nevinný člověk má sílu se takto bránit nespravedlnosti.“ Také jsem jí řekl, že o této zrůdnosti se jednou natočí film jako o dr. Miladě Horákové a o zrůdnosti justice, mlčela. Sarkasticky lze říci, že média při soudu dr. Milady Horákové se dostavila v hojném počtu a soudní jednání bylo přenášeno přímým rozhlasovým přenosem. Poprvé a naposledy souhlasil s přímým televizním přenosem soudního jednání JUDr. Vojtěch Cepl ml. v kauze tzv. „justiční mafie“ u KS Praha. Dnes soudí u KS v Ústí nad Labem…

Seznam soudců a státních zástupců s komunistickou minulostí – seznamy zmizely bez vysvětlení ?!

Kdo kde se soudí už ví pouze účastníci. Díky GDPR má veřejnost prakticky znemožněno se o konání soudních jednání dozvědět. Ta chrání mnohem více zločince a zločiny než slušné občany. Soudní síně jsou tak prázdné. Veřejnost má právo na účast, ale ztratila právo se o konání soudů dozvědět. Bez kontroly veřejnosti si tak bude justice dovolovat ještě více!

Jak budou asi „znalci“ v neprospěch pana Gáby obhajovat neobhajitelné? V případech rozdílných názorů znalců, mají se všichni znalci před soudem vyjádřit k rozdílným závěrům druhých a vysvětlit důvody svých rozdílných závěrů. Zatím byl vyslechnut jen MUDr. Igor Dvořáček, který se „proslavil“ v kauze Petra Kramného, kdy zřejmě manipuloval s fakty a důkazy.

Kdy přestane česká justice páchat takové nespravedlnosti, zločiny na právu a nevinných lidech? Zločiny, které vidíme – viz v USA vražda občana černé pleti (nepochopitelné, že jiní natáčeli videa či jen nečinně přihlíželi?!), jsou otřesné. Neméně otřesné a nebezpečnější jsou zločiny, které se dějí bez účasti veřejnosti a médií, kdy nevinní lidé jsou také likvidováni pod pláštíkem „zákonnosti“ a kdy jsou ohrožovány či ničeny jejich životy. Jaký je rozdíl zničit život člověka policejním zákrokem, nebo formálním dodržováním zákona bez hledání spravedlnosti? Jen jeden - ty první vidíme a protestujeme, ty druhé nevidíme a mlčíme!   

KS Ostrava sdělil ing. Gábovi dne 2.6.2020 přijetí jeho stížnost ve věci zmanipulovaného protokolu OS Ostrava a vyžádal si od OS Ostrava k předložení spisový materiál.

Připomínám – znalecký posudek vypracoval MUDr. Igor Dvořáček. Otázkou je, zda-li vůbec on i když je pod ním podepsaný? Vůbec nevyhodnotil RTG ani OPG snímky, dokonce ani nález radiologa, prý o něm nevěděl?! Jediné z čeho vycházel byly lékařské zprávy KÚČOCH FNO, kterým prý věřil!

Na základě takto „zpracovaného“ znaleckého posudku byl ing. Marek Gába obviněn, obžalován a trestním příkazem odsouzen na 10 měsíců natvrdo s podmínkou 20 měsíců. Samozřejmě se okamžitě odvolal. Za takovýto „posudek“ by měl být znalec trestně stíhán. Vítejte v právním státě.

Slovensko s její presidentkou Zuzanou Čaputovou nám jdou opět příkladem.

 

Jan Šinágl, 3.6.2020

* * *

Usnesení ve čtvrtek, zasláno v pátek, odvolání do 3 dnů, v pondělí další soud?!

Kauza ing. Marka Gáby: Jeho stížnost na státní zástupkyni Mgr. Andreu Roztomilou - „přezkoumala“ sama sebe?!

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice

Napsal mi vězeň z Plzeň-Bory…

Bc. Mike Bauer – oběť neuvěřitelných poměrů v českých věznicích!

Jan Urban: Prý spravedlnost. Proč nikdo nestíhá zločiny státních zástupců

Zrůdnosti české justice a policie vyplouvají na povrch

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.53 (32 Votes)
Share

Komentáře   

-9 #10 Jan Šinagl 2020-06-11 11:46
Opakovaný dotaz panu předsedovi Okresního soudu v Ostravě: Jak jste prosím vyšetřil ztrátu mého občanského průkazu před jedním rokem?

Ad informandum. Aneb poslední bitva vzplála...

Od: Vít Mareček
Date: čt 11. 6. 2020 v 12:22
Subject: Opakovaný dotaz panu předsedovi Okresního soudu v Ostravě: Jak jste prosím vyšetřil ztrátu mého občanského průkazu před jedním rokem?

To: , , , , , , Vystrčil Miloš ,


Pane předsedo Okresního soudu v Ostravě,

jak je Vám jistě dobře známo, dne 27. května 2019 jsem byl přítomen v 12.30 hodin hlavnímu líčení v cause Ing. Marka Gáby v místnosti č. 207. Z této místnosti jsem byl na příkaz soudkyně vyveden Justiční stráží, přičemž před tímto úkonem jsem byl touto soudkyní legitimován. Během mého "vyvedení" z místnosti jsem byl zraněn (zlomenina žebra, četné pohmožděniny a oděrky na hlavě, krku, hrudníku, horních i dolních končetinách) a hlavně byl mi ztracen občanský průkaz, o kterém naposled vím, že jsem jej podal soudkyni. Justiční stráži jsem se nijak nevzpíral a v žádném případě jsem nekladl fyzický odpor, přesto jsem byl nejdříve zmlácen, poté hrubě vyvlečen, a byla mi způsobena nezanedbatelná zdravotní újma. Zlomenina žebra se obvykle léčí 3 týdny a taková zdravotní újma není v rovině přestupku, ale trestného činu.

Ačkoliv mi bylo místopředsedou Okresního soudu v Ostravě „slíbeno“, že budu vyrozuměn co se s mým občanským průkazem v budově Okresního soudu stalo, do dnešního dne mě nikdo neráčil informovat (Příloha 1). Inu slibem nezarmoutíš, že? A tak se Vás opakovaně po roce ptám: Jak jste prosím vyšetřil ztrátu mého občanského průkazu před jedním rokem? A rovněž kdo a kdy mi uhradí náklady, které mi tímto vznikly? O nevychovanosti pracovníků OS v Ostravě snad až někdy jindy...

K zákonnosti či nezákonnosti mého zmlácení Justiční stráží za přítomnosti soudkyně Bochňákové, prokurátorky Roztomilé, soudního znalce Dvořáčka, jakož i nejméně dvou advokátů a téměř dvou desítek osob, přítomných jako veřejnost, se postupně vyjádřili:

1) rada pplk. Mgr. Miroslav Škola a rada plk. Mgr. Milan Týn z ostravské pobočky GIBS (Příloha 2),

2) Mgr. Josef Šuhaj z KSZ v Ostravě (Příloha 3),

3) JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu v Brně (Příloha 4),

4) JUDr. Jiří Hajda z NSZ v Brně (Příloha 5),

5) jakož i Mgr. Tomáš Kamrádek a Mgr. Ing. David Blaheta z OS v Ostravě (Příloha 6).


Suma sumárum: Všechno je zalito Sluncem. Na nebi není žádný Mráček. Ani ten Větříček nezafouká, že? Jsem již stárnoucí, zkušený a mezinárodně respektovaný lékař. A upřímně Vám pravím, že kdybychom my lékaři diagnostikovali a léčili stejným způsobem, jako vy soudci, prokurátoři a policajti vyšetřujete a trestáte nás svobodně a demokraticky smýšlející občany – to by bylo mrtvol! Ani ty hřbitovy by nestačily…

Své, podle mého názoru, velmi vážné výhrady k postupu prošetřování mého oznámení, jsem shrnul a zdůvodnil již ve svém podání GIBS ze dne 6. října 2019 (Příloha 7). A je docela možné, že se jedná rovněž i o "zákonný" postup i v naší zemi (nejen například v těch "rasistických" USA) mlátit a třeba i zmrzačit či rovnou zabít při „zásahu“ bezbranné, neagresivní a nijak neozbrojené a nebránící se občany. Třeba jsem cosi důležitého ve své rodné zemi přehlédl. Nelze se však v žádném případě smířit a jakkoliv tolerovat šlendrián kontrolních orgánů policie, prokuratury a soudů, které, aniž by věc skutečně řádně prošetřili, nejspíše „kryjí“ své „kolegy“ – tu policajty, tu prokurátory, tu soudce. Jaká marnost.

A nic se neděje jen tak, bez příčiny. Náhody totiž neexistují. Podobných případů „podivuhodných a pozoruhodných rozhodnutí“ OČTŘ tady v té naší „razovité“ Ostravě za poslední roky máme již více než dost. Nevěříte? Konkrétně se jedná o tyto „cinknuté“ causy:

ü causa údajného dvojitého vraha Petra Kramného (soudkyně JUDr. Renata Gilová),

ü causa údajného falešného znaleckého posudku znalců MUDr. Radka Matlacha a MUDr. Igora Fargaše (soudkyně JUDr. Petra Ritterová),

ü causa údajného lamače dolních čelistí Ing. Marka Gáby (soudkyně JUDr. Jana Bochňáková),

ü last but not least rovněž causa údajného hromadného střelce Ctirada Vitáska (v hlavní roli "sheriffa" brigádní generál Mgr. Tomáš Kužel, ach ten motiv, co?).

Je více než zajímavé, skoro by se chtělo napsat patognomické, že ve všech těchto causách, včetně mé causy zlomeného žebra, se opakovaně vyskytuje temná postava „legendárního“ ostravského soudního lékaře a „znalce znalců“ doktora Igora Dvořáčka. Inu vítejte ve světe „ostravského lékařského a soudního Palerma“! Quo usque tandem? Opravdu budeme čekat na svého „bílého George Floyda“?

Ale abychom nepředbíhali, vážený pane předsedo Okresního soudu v Ostravě, všechno má svůj čas, nejdříve prosím vyřešme tu moji občanku…


S úctou,

MUDr. Vít Mareček

nar. 11. října 1962

bytem Čkalovova 860/33, 70800 Ostrava

mobil +420 777 408 940

email

web www.ostravskezdravotnictvi.cz
-17 #9 Tomas Kupka 2020-06-05 10:09
To musím souhlasit. Pravda není absolutní a každý máme tu svojí pravdu. Ale i ta by měla být založena na nějakých skutečnostech, čili důkazech, jinak se jedná o lež nebo záměrnou manipulaci. Soudce by zde měl být od toho, aby hledal kdo je blíž pravdě a ne od toho aby si vybrat oběť a tu jak se říká lidově uvařil. Znám případy, kdy soudce ani nečetl spis, nechal to přečíst asistenta a ten taky vypracoval rozsudek a soudce jenom podepsal. A to bych si dovolil říct, že se soudci mají alespoň trochu snahu postupovat podle práva. Minimálně na to mají alespoň nějaké vzdělání a mají tedy trochu potuchy, jak to funguje. Daleko horší je situace na úřadech při různých správních deliktech. Tam jsou lidi bez vzdělání a jejich výplody jsou neuvěřitelné a to by vydalo na další web. A opět žádná zodpovědnost.
-14 #8 Jan Šinagl 2020-06-05 08:00
Pravda na zemi je vždy relativní, daná zkušenostmi, věkem, inteligencí, intelektem, informacemi, charakterem a moudrostí. Ta absolutní je někde vysoko nad námi, kdy nám všem bude na konci měřeno stejným metrem.
-13 #7 Jan Šinagl 2020-06-05 07:59
Jeste jednou hezky vecer pane Slamo,

Jediny ,kdo tady celou dobu nekoho dehonestuje, jsou vase 2 sestry a matka. Nevim, co vam vsechny 3 damy nalhaly, ale pokud chcete znat skutecnou pravdu, dostavte se k soudu na dalsi liceni. To, ze do toho namocily i policistku, lekare, soudni znalce a advokaty, je ukazkou jejich manipulace a ohavnosti.

S uctou,

M. Gaba

(4.6.2020)
-15 #6 Tomas Kupka 2020-06-04 23:05
Dobrý den pane Sláma,
Obvykle na tohle to nereaguju, ale tady už je to opravdu moc. Když chybí fakta tak se pouráží oponent. Ale pourážet nejen oponenta ale celou rodinu o 2 generace starší je už vážně moc a je hodno mojí reakce. Tohle to Vám mimochodem řeknou na základním kurzu komunikace. Tak trochu jste mi připomněl slavný projev Luďka Soboty: "Děkuji opicím, že se z nich v pravěku mohli vyvinout vyšší narovnaní savci, to jest lidé a děkuju Darvinovy, že na to přišel". Upřímně nechápu, co s touto věcí mají společného rodiče či prarodiče. A je mi jedno jestli nějaký Váš předek někde v čtvrtohorách zabíjel mamuty.
Ale teď k věci. Stavíte se tady do bezúhonného obránce sestry. Už jste asi zapomněl, jak jste mi vyhrožoval, že si „to“ se mnou vyřídíte. Doteď čekám a nikdo nepřichází. Je tak trochu slušnost se omluvit když se prokáže, že to bylo křivé obvinění. Mohl jste přijít k soudu výslech znalce byl opravdu veselý 30 minut mi tekly slzy, jak jsem se nemohl smát. S každou další otázkou její advokátky to bylo absurdnější a absurdnější. Znalec pochopil, o co tady jde. Zejména když jsem Vám pomohl finančně, když jste měl těžší období. Dalším aktérem tohoto případu je vaše matka. Ta pokud to nevíte, vyhrožovala mým rodičům. Taky kvůli tomu byla vypovídat na policii. Taky mě pře moji dcerou titulovala hajzl, násilník, feťák atd.. Došlo to tak daleko, že Váš otec ji dokonce řekl, ať toho už nechá. Mohu pokračovat co se dělo když jsme se potkali ve Špindlerově mlýně na chatě Šišák. To jsem ještě neviděl tolik invektivu, urážek a nenávisti. Pokud se ji něco nelíbilo, nebo měla nějaký problém, tak se mohla zeptat slušně.
Posledním aktérem tohoto případu je Vaše druhá sestra. Ta na mě vznesla křivé obvinění, které jsem zmiňoval výše. Dále mě šla nahlásit na policii za snad všechny skutkové podstaty kromě vraždy (a vězte, že na to mám od policie papíry) a když jsem to na OSPODU řečnicky řekl, tak šla oznámit vyhrožování. Tak nějak pozapomněla, že tím porušuje mlčenlivost, co před jednáním podepsala. O skutkové podstatě nemluvím, to byla solidní hovadina. Nedá mi nezmínit taky moje nejoblíbenější podání o znásilnění. Smály se tomu i policistky!!! co mě vyslýchaly. Jelikož jsem to měl provést tak, že jsem jednou rukou znásilňoval a druhou si to nahrával na telefon… To nevymyslíš.
To jsem jenom vybral pár věcí aby bylo jasno kdo v tomto případu figuruje a jak se choval v minulosti.
Pevně věřím, že se pravda prokáže, i když soudkyně se ji moc hledat nesnaží. Spíše se snaží uvařit viníka.
Přeji Vám, ať Vám vaše nadšení informovat vydrží, pane Šinágl.

A všem přeji, ať se neuráží a komentuji k věci.

Zdraví Tomáš Kupka
-15 #5 Jan Šinagl 2020-06-04 18:42
Dobrý den pane Slámo,

Děkuji Vám za Vaši upřímnou reakci. Vaše sestry a Vaše matka vypovídaly. Bohužel dosud známá fakta nasvědčují spíše křivému svědectví než pravdě. O mém otci „estébákovi“ si můžete přečíst i zde - www.sinagl.cz/zivotopis.html. Zastávám se pouze pravdy a spravedlnosti. Uvítal bych více věcnosti, méně emocí a nevěcného podezírání. O žádnou „pokoutní“ nahrávku se nejedná. Byla pořízena ze zákona, kdy ji soudkyně vzala na vědomí . Pokud se Vám na ní jeví něco nezákonného, podejte stížnost na soudkyni. Ona nese odpovědnost za to co řekla při veřejném jednání. Přítomná veřejnost má stejné právo poslechnout si živou řeč jako nepřítomná její zvukový záznam. Pokud jste si oba zvukové záznamy poslechl, měl byste také pochopit srovnání s dr. Miladou Horákovou. Také se dodržovaly zákony, ale jako dnes se spravedlnost nehledala. Rád zveřejním konkrétní výsledky Vašeho „nadšeného boje s totalitou“. O mém boji a mých zemřelých rodičů proti totalitě, si můžete dočíst i v mém životopise. Pokračuji v něm dodnes. Kdo má čisté svědomí, nemá se čeho obávat – ani zveřejnění své e-mailové korespondence.

S pozdravem

Jan Šinágl

4.6.2020
-15 #4 Jan Šinagl 2020-06-04 18:38
Dobry den pane Slamo,

Taky pozdravujte vsechny a mejte se vsichni, jak si zaslouzite. Doufam a pevne v to verim, ze pravda a laska zvitezi, nad lzi a nenavisti!

S uctou

M. Gaba
(4.4.2020)
+3 #3 Jan Šinagl 2020-06-04 18:37
Dobrý den pane Gábo,
můj prastrýc Jan Sláma z Litovle zemřel za sokolský odboj v Osvětimi. Ve městě je jeho jméno na pamětní desce obětí války. Můj otec byl řadovým členem KSČ a také jediným z celé široké rodiny, který byl v této organizaci papírově organizován (nebyl jinak nikde evidován). Já jsem konzultace a lámání ke vstupu do KSČ na škole ustál.
Pozdravujte pana Šinágla a mějte se všichni, jak si zasloužíte.
(Panu Šináglovi se tímto - beze vší ironie- omlouvám za pravděpodobný faul z mé strany. Není jistě příjemné číst si cizí žvásty o příbuzných na základě přiblblých a pohříchu nedůvěryhodných podkladů. Já s tím ale nezačal pane Šinágle. Dokonce jsem považoval naši korespondenci za soukromou.)
S úctou,
která byla kdysi opravdová, zdraví V. S.

(4.6.2020)

P. S. Za hloupou narážku na Vašeho otce se musím omluvit, nesnáším ale, když někdo dehonestuje mou sestru v celé této ohavné kauze. Rodinné narážky bychom si měli ušetřit asi všichni - a bylo by lépe na světě.

Zdraví V. A. Sláma
-16 #2 Jan Šinagl 2020-06-04 17:53
Dobry den pane Slamo.

Muj otec ani matka nikdy nebyli cleny KSCM, narozdil od vasich rodicu! Takze s tim vasim studenskym bojem proti totalite to nebude zase az tak horke! Co se tyce meho dedy, ktery sel do duchodu v roce 1987, tak muj otec dal jasne najevo, uz za ery totality, co si o jeho pusobeni u policie mysli. A prave proto nikdy nemel stranickou knizku, narozdil od vaseho otce, dustojnika Lidove demokraticke armady!
Kdyz tak rad ziskavate informace na internetu, tak vam doporucuji nastudovat si historii. Behem Protektoratu pusobil na Litovelsku nejaky pan Slama ... konfident gestapa. Mel dva syny. Ze by jen nahoda?
Co se tyka vasich sester, tak vam doporucuji prostudovat si oba trestni spisy., nebot pravdomluvnost obou sester a vasi matky je hodne vzdalena realite.

S uctou,

M. Gaba

(4.6.2020)
+12 #1 Jan Šinagl 2020-06-04 17:50
Nedobrý den pane Šinágle,
velmi mě znechutil způsob, kterým se na svých stránkách vyjadřujete o mých sestrách v kauze Marek Gába. Je sice chvályhodné, že se jako estébákův syn (doufám, že se mýlím, ale tuto informaci jsem získal na internetu) zastáváte rodiny důstojníka STB Ģáby - ďědoušek byl pravomocně odsouzen za akci Asanace - pokud tedy víte o jaké svinstvo šlo. Kdo se ale chudáků a pohrobků z bolševických dob dnes zastane, že ano. Možná je dobře, že ve vás našli ochotného "advokáta". Kde ale berete tu drzost vyjadřovat se k věcem, o nichž nic nevíte. Zároveň vás žádám, abyste okamžitě odstranil svou pokoutní audio nahrávku, kde udáváte -jak případné slovo- také
- adresu i rodné číslo mé sestry. Pokud vím, je to ještě stále nezákonné. Chápu, že pro potomstvo estébáků je mlácení žen možná dobrým způsobem lámání charakteru, ale do 21. století tyto věci opravdu nepatří.
Zůstávám v hluboké neúctě V. A. Sláma
P. S. Proč si berete do úst paní Horákovou? Projevil jste opravdu hlubokou neúctu k této mučednici. Jako študák jsem nadšeně bojoval proti totalitě a po třiceti letech musím psát mail lidem jako vy...

(3.6.2020)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)