Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 25.09.2020 15:54
  V Rusku komunisté nejsou u moci, ale jejich manýry jsou ...

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:50
  Kdo má na vlivných úřadech a soudech stále svoje lidi?

  Read more...

   
 • 25.09.2020 15:48
  Vláda ve středu opět vydala z minuty na minutu (pardon ze dne ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:23
  Kristine verlor ein Jahr ihres Lebens in der Hoffnung, in der ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine a perdu un an de sa vie dans l'espoir de travailler ...

  Read more...

   
 • 23.09.2020 19:20
  Kristine lost a year of her life hoping to work at the embassy ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

PODVOD STOLETÍ: Předkládací zpráva MF a MŽP!

PODVOD STOLETÍ: Dokument o nových podvodech politiků, které má zaplatit stát !!!

PODVOD STOLETÍ: Vážený pane ministře… !!!

Další tunel na miliardy v Kalouskově režii…?!

Dopis nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi ve věci tzv. „PODVODU STOLETÍ“ !

NSZ_odpoved_TO_podvod_stoleti_220911.pdf

PODVOD STOLETÍ: Dopis a reakce RNDr. Rudolfa Jiříčka

Kabinet nejvyššího státního zástupce vyhodnotil Vaše oznámení jako podnět k zahájení vyšetřování neznámých

osob z možného porušení povinností při správě cizího majetku.

 

1) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:                    Zbyšek Sochor, Ing., Ph.D.

Datum narození: 10. 6. 1965

Místo narození: Kladno

 

Vzdělání:

 

rok                                                        typ školy

 

1989                                                       VŠB v Ostravě, inženýrské

2010                                                       VŠB v Ostravě, doktoranské

Přehled zaměstnání:

datum od – do                       organizace                           pozice

2002 – dosud                                       MPO:     ředitel sekce energetiky, ředitel odboru hornictví

 

1998 – 2002                                           Český báňský úřad: ústřední báňský inspektor – odbor hlubinné dobývání a podzemní práce, elektrická a strojní zařízení. Specializace – likvidace hlavních důlních děl, hlubinná úložiště radioaktivního odpadu, jeskyně, doly hlubinné těžby v ČR mimo Ostravsko – karvinské doly, zahlazování následků hornické činnosti, tvorba legislativních předpisů pro oblast bezpečnosti práce v hornictví.

 

1997 – 1998                                           ČMD, a. s. Kladno: vedoucí výroby. Manažerská funkce v oblasti řízení provozu. Řízení chodu výrobní jednotky po stránce ekonomické, provozně-výrobní a zajištění bezpečnosti práce. Spolupráce se zahraničními dodavatelskými firmami.

 

1994 – 1997                                           ČMD, a. s. Kladno: vedoucí úseku. Technická funkce v oblasti řízení provozu. Řízení cca 150 pracovníků.

 

1991 – 1993                                           ČMD, a. s. Kladno: revírník úseku. Řízení provozu. Příprava a řízení těžebních a důlně stavebních prací.

 

1989 – 1990                                           ČMD, a. s. Kladno: střelmistr úseku. Technická funkce spojená s prováděním trhacích prací a kontrolní činností.

 

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

-         člen Ad Hoc Group of  Coal in Sustainable Development

 

Zvláštní odborná způsobilost:

-         osvědčení odborné způsobilosti závodního dolu

-         osvědčení odborné způsobilosti závodního lomu

 

Další znalosti a dovednosti:

-         manažerské znalosti, schopnost vedení týmu

-         znalost legislativního procesu tvorby báňských a stavebních předpisů

-         znalost báňské problematiky

-         zkušenosti s procesem restrukturalizace a privatizace uhelného hornictví

-         znalost v oblasti odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností

-         znalost procesu zadávání veřejných zakázek

-         znalost procesu správních řízení

-         orientace v oblasti obchodního práva

-         znalost RJ

-         znalost  AJ

-         řidičský průkaz skupiny B

-         práce na PC

Ostatní:

 

-         Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“

-

2) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:                    Zdeňka Fialová, Ing.

Datum narození: 5. 1. 1965

Místo narození: Třebíč

Vzdělání:

rok                                                        typ školy

1979 – 1983                                          Gymnázium v Moravských Budějovicích

1983 – 1988                                          VUT Brno, fakulta stavební, obor pozemní stavby

Přehled zaměstnání:

datum od – do                       organizace                                           pozice

2006 – dosud                                      MPO                                                     vedoucí oddělení

2003 – 2006                                          MěÚ Hrotovice                   referent státní správy

2002 – 2002                                          SPŠ stavební, Třebíč                          učitel odborných předmětů

1994 – 2001                                          KV Projektstav                    projektant

1989 – 1994                                          SOU stavební, Třebíč                         učitel odborných předmětů

 

 

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

-         zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

 

 

Další znalosti a dovednosti:

-         jazykové znalosti: anglický a ruský jazyk

-         práce s PC na uživatelské úrovni

-         řidičský průkaz sk. B

 

 

Ostatní:

-         Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“

 

3) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:                    Josef Kubas, Ing.

Datum narození: 10. 1. 1957

Místo narození: Frýdek – Místek

Vzdělání:

rok                                                        typ školy

1972 – 1975                                          SOU

1977 – 1978                                          SŠ pro pracující

1978 – 1982                                          VŠE Praha, Fakulta obchodní

Přehled zaměstnání:

datum od – do                       organizace                                           pozice

2009 – dosud                                       MPO                                                     poradce ředitele sekce

podnikání

2008 – 2009                                          OTO ČR s.r.o.       poradce jednatele společnosti

1999 – 2008           MPO                      ředitel odboru výkonu

zakladatelských funkcí;

vrchní ředitel Sekce

průmyslu a správy majetku;

ředitel odboru transformace

státních podniků

1997 – 1999           VŠE, Spolek Ekonom,                                                         organizační poradce;

Fakulta mezinárodních                       poradce děkana

vztahů                                                   pro spolupráci s praxí

1998                                                       Svaz zemědělských               asistent předsedy

družstev a společností Praha

1990 – 1997           Pramen Praha s.p.                                                               asistent ředitele; ředitel s.p.;

ředitel divize organizace

a řízení, místopředseda

představenstva; předseda

1982 – 1990           Ministerstvo obchodu                                                      vedoucí odborný referent

a cestovního ruchu

1975 – 1977           Důl Staříč Frýdek – Místek                                               elektromontér

 

 

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

Další znalosti a dovednosti:

-         jazykové znalosti: anglický, německý jazyk (pasivně)

-         práce s PC na uživatelské úrovni

-         řidičský průkaz sk. B

-         znalost problematiky v oblasti ekonomiky hospodářských organizací

 

Ostatní:

 

-         Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“

 

4) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:                    Petr Vítek

Datum narození: 14. 2. 1975

Místo narození: České Budějovice

Vzdělání:

rok                                                        typ školy

1989 – 1992                                          SOU Škoda Plzeň, obor modelář

1992 – 1997                                          SUPŠ sv. Anežky v Č. Krumlově, obor stavební obnova

2008 – dosud                                       Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, bakalářský studijní program – obor Veřejná správa

Přehled zaměstnání:

datum od – do                       organizace                                           pozice

2009 – dosud                                      MPO                                                     referent státní správy

2005 – 2009                                          Krajský úřad – JčK                             referent státní správy

2005 – 2005                                          KOMI-CZ s.r.o.                   stavební technik

2001 – 2005                                          Statut. město Č. Budějovice              referent státní správy

1999 – 2001                                          Vykos s.r.o.                                          projektant

 

 

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

-         pro výkon správní činnosti při památkové péči

-         pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Další znalosti a dovednosti:

-         práce s PC na uživatelské úrovni

-         řidičský průkaz sk. B

Ostatní:

-         Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení „TAJNÉ“

 

5) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul      Fojtík  Igor, JUDr.

Datum narození: 5. 9. 1952

Vzdělání:

rok                                        typ školy

1978                                       PF UK Praha

 

Přehled zaměstnání:

datum od – do       organizace                                                          pozice

 

1980 – 1982           Ekonomický ústav ČSAV,                                 tajemník ústavu

1982 – 1991               Úřad prezidia ČSAV                                       zástupce ředitele odboru                                                  kontroly

1991 – 1993                          Ministerstvo pro správu

národního majetku a jeho privatizaci, ředitel  odboru

1993 – 1996                          Investiční a poštovní banka, a.s.,    expert pro krizové řízení,

konkurz a vyrovnání

1996 – dosud       Ministerstvo financí,                                         ředitel odboru Příprava

privatizace majetku státu

 

 

 

Zvláštní odborná způsobilost:

Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení důvěrné

 

6) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul      Lukeš Zdeněk, Ing.

Datum narození: 21.9.1956

 

Místo narození:                   Zlín

 

Vzdělání:

rok                                        typ školy

1980                                                             PEF VŠZ, Provoz a ekonomika, Praha 6 - Suchdol

1996                                                             Kurz o Evropské unii, Centre International de Formation Eropéenne, Institute of International Relations, Praha,

1997                                       Stáž v Evropské komisi, Directorate General II, Unit E.3 – Economic and Financial Affairs, Brussels

 

 

Přehled zaměstnání:

datum od – do       organizace                                                          pozice

1980 – 1988                           Federální cenový úřad ČSSR                            referent a zástupce

vedoucího oddělení cen

potravin

1988 – 1992                           Federální ministerstvo financí ČSSR               vedoucí oddělení

neobchodních platů

1992 – 1996                           Ministerstvo financí ČR                    referent v oddělení států

střední a východní Evropy

1996 – 2001                           Ministerstvo financí ČR                    vedoucí oddělení pro

mezinárodní ekonomické

organizace

2001 – 2002                           Komise pro cenné papíry                  ředitel odboru vnějších

vztahů

2002 – dosud                       Ministerstvo financí ČR                    vedoucí oddělení podpory                                                                                                                                             podnikání a vývozu

 

 

Zvláštní odborná způsobilost:

Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení důvěrné

 

Další znalosti a dovednosti:

- schopnost vedení týmu

- znalost legislativního procesu tvorby předpisů

- znalost procesu zadávání veřejných zakázek

- orientace v oblasti obchodního práva

- AJ - aktivně zkouška 2. st

- RJ a NJ  - pasivně

- řidičský průkaz skupiny B

- práce na PC

 

7) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul      Michal Švorc JUDr.

Datum narození:                                8. 5. 1965

Vzdělání:

rok                                        typ školy Právnická fakulta UK Praha

 

 

Přehled zaměstnání:

datum od – do       organizace                                                          pozice

1987 – dosud                                       MF                                                        1987 – 1991 ref. leg. oddělení

1991 – 1992 ved. leg. oddělení

1993 – dosud ředitel leg. odboru

 

Zvláštní odborná způsobilost:

Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení důvěrné

 

8) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:    Kilián Miloslav, Ing.

Datum narození: 18.12.1963

Místo narození: Strakonice

Vzdělání:

rok                                         typ školy

1987                                       ČVUT, Fakulta stavební

Přehled zaměstnání:

datum od -do              organizace                                                         pozice

1987 – 1989                           Pražská stavební obnova, s.p.,         asistent stavbyvedoucího

1989 – 1991                           Projektový ústav hl.m. Prahy, s.p.,  ekonomická, projektová a

technická příprava staveb

1991 – 1992                           Magistrát hl.m. Prahy,                        člen Pražské privatizační

komise

1992 – 1996                           Ministerstvo pro správu národního majetku, vedoucí oddělení

Privatizace regionálně řízených podniků, obchodu, potravinářského průmyslu a zemědělství

1996 – dosud                       Ministerstvo financí,                                         nyní zástupce ředitele

odboru 42 – Příprava privatizace majetku státu a vedoucí oddělení 421 – Metodicko právní

 

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení důvěrné

 

Další znalosti a dovednosti:


9) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:    Honová Jaroslava, Ing.

Datum narození: 3.11.1958

 

Místo narození: Praha

Vzdělání:

rok                                         typ školy

1978 - 1982                            VŠ chemicko-technologická, Fakulta potravinářské technologie, studijní obor – Kvasná chemie a bioinženýrství

1974 – 1978                           Gymnázium J. Keplera v Praze

 

Přehled zaměstnání:

datum od – do               organizace                                                      pozice

1982 - 1989                            Mikrobiologický ústav ČSAV          výzkumný pracovník

1992 – 1994                           Český ekologický ústav, Praha        Vedoucí “centra EIA”

1994 – dosud                       Ministerstvo životního prostředí     ředitelka odboru EIA

 

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

osvědčení NBÚ stupeň Tajné

 

Další znalosti a dovednosti:

 • řidičský průkaz skupina B
 • jazyky: ruština (aktivně), angličtina (pasivně)

 

10) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:    Adámková Marie, MUDr., CSc.

Datum narození: 2.4.1951

Místo narození: České Budějovice

Vzdělání:

rok                                         typ školy

1970 - 1976                            3.lékařská fakulta UK Praha

 

Přehled zaměstnání:

datum od – do               organizace                                                      pozice

1976 - 1990                            Ústav experimentální medicíny AV ČR           vědecký pracovník

1990 – dosud                       Ministerstvo životního prostředí                     odd.krizového řízení

 

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

osvědčení NBÚ stupeň Tajné

Další znalosti a dovednosti:

 

 • jazyky: angličtina, francouzština, ruština,

11) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul      Mgr. Jaroslav Kubečka

Datum narození:

Vzdělání:

rok                                        typ školy

1995                                       UK Praha – filosofická fakulta

 

Přehled zaměstnání:

datum od – do       organizace                                                          pozice

Ministerstvo pro místní rozvoj         vedoucí oddělení pro                                                                                                                                                      mezinárodní spolupráci                                                                                                                                    odboru evropských                                                                                                                                                         záležitostí

 

Praxe:

 

15 let                                     v bankovnictví

15 let                                     ve státní správě – zejména v oblasti bytové politiky

 

 

Zvláštní odborná způsobilost:

Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení důvěrné

 

12) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul      Mgr. Otokar Marek

Datum narození:

Vzdělání:

rok                                        typ školy

1982                                       UK Praha – právnická fakulta

 

Přehled zaměstnání:

datum od – do       organizace                                                          pozice

Ministerstvo pro místní rozvoj         oddělení regionálního                                                                                                                                      rozvoje a kontroly                                                                                                                                                            regionálních programů                                                                                                                                    odboru rozvoje a strategie                                                                                                                                              regionální politiky

Praxe:

 

7 let                                       podnikový právník

10 let                                     OSVČ

5 let                                       v ústředním orgánu státní správy

 

Zvláštní odborná způsobilost:

Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení důvěrné

13) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:    Myšička Bedřich, Mgr.

Datum narození: 14. 11.1957

Místo narození: Pacov

Vzdělání:

rok                                                     typ školy

1964 – 1972:                      ZDŠ Za Branou Pacov,

1972 – 1977:                      Gymnázium Pelhřimov,

1977 – 1982:                      Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze,

Přehled zaměstnání:

datum od – do           organizace                                       pozice

1982 – 1990:                     Městská správa Českého statistického úřadu v Praze – VOR

1990 – 2009:                     Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – odborný referent,

od  r.     1995 vedoucí oddělení financí a rozpočtů, od r. 1999

ředitel ekonomického odboru, od r. 2008 vrchní ředitel sekce

ekonomické

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

Další znalosti a dovednosti:

- Pasivně angličtina, němčina, ruština

- Práce s PC (MS Office), Explorer, řidičský průkaz sk.B.

-Velmi dobrý všeobecný a ekonomický přehled

-Analytické schopnosti

-Komunikační schopnosti a týmový přístup k práci

 

14) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:                     Zemánková Dana, Ing.

Datum narození: 25.6.1960

Místo narození: Košice

Vzdělání:

rok                                            typ školy

1976 – 1980:                  SPŠE Košice

1980 – 1986:                  VŠE Košice

2000 – 2002:                              Večerní škola práva

2006 -                                         ISÚ – certifikace účetní

Přehled zaměstnání:

datum od – do               organizace                                      pozice

1996 – 1998: Pražská správa sociálního           vymahačka pojistného

zabezpečení,

1999 – Ministerstvo práce a                     finanční kontrolorka

sociálních věcí ČR,                             od r. 2002 auditorka

od r. 2003 vedoucí oddělení

interního auditu

od r. 2007 ředitelka odboru

interního auditu a kontroly

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

Další znalosti a dovednosti:

 • Práce s PC (MS Office), Explorer
 • Analytické schopnosti
 • Komunikační schopnosti a týmový přístup k práci
 • Pasivně angličtina, ruština

 

15) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul      Ing. Aleš Kendík

Datum narození:

Vzdělání:

rok                                        typ školy

České vysoké učení technické v Praze

 

Přehled zaměstnání:

organizace                                                          pozice

Ministerstvo zemědělství                  - ředitel odboru vodovodů a kanalizací

- vedoucí oddělení metodického řízení provozu

- referent odboru vodovodů a kanalizací

 

Zvláštní odborná způsobilost:

Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení důvěrné

 

16) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul      Ing. Karel Tureček

Datum narození:

Vzdělání:

rok                                        typ školy

Zemědělská univerzita Brno

 

Přehled zaměstnání:

organizace                                                          pozice

Ministerstvo zemědělství                  - náměstek pro vodní hospodářství

Ministerstvo průmyslu a obchodu  - náměstek ministra

Senát PČR                                                            - poradce předsedy senátu

Ministerstvo zemědělství                  - poradce ministra

 

Zvláštní odborná způsobilost:

Osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné

 

17) Profesní životopis

Jméno a příjmení, titul:    Soural Jaroslav, PaedDr., CSc..

Datum narození:                  2.4.1953

Vzdělání:

rok                                            typ školy

1971 – 1975: Pedagogická fakulta v Ostravě, obor jazyk český – dějepis

ukončeno 1988                        Univerzita Komenského v Bratislavě, vědecká aspirantura

Přehled zaměstnání:

datum od – do               organizace                                                      pozice

1976 – 1990                           Vysoká škola báňská v Ostravě       vysokoškolský učitel

1990 – 1996                                                                                                         Poslanec ČNR a PS PČR

1997 – 1998                           Sdružení KAPPA a Silver B.C.          manažer

1998 – 2002                           Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy                      ředitel odboru pro styk

s veřejností, I. náměstek ministra

(od r. 1999 do r. 2002)

2002- 2008                             Úřad vlády ČR                                     ředitel kabinetu vedoucího

Úřadu vlády ČR (do listopadu 2006)

ředitel odboru vnitřní bezpečnosti (do listopadu 2008)

2008 – dosud                                                                                                      vedoucí odboru kancelář

hejtmana kraje

 

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

 

Další znalosti a dovednosti:

 

18) Profesní životopis

méno a příjmení, titul:                     Kozub Pavel, Ing.

Datum narození: 28.9.1952

Vzdělání:

rok                                            typ školy

1972 – 1977 Vysoká škola báňská, Hornicko – geologická fakulta, obor

Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu.

Přehled zaměstnání:

datum od – do               organizace

1977 – 1983                               VÍTKOVICE                                         požární technik

1983 – 1985                                                                                             vedoucí metalurg

 

1985 – 1991                                                                                             vedoucí oddělení CO.

 

1991 – 1995                                                                                             specialista a.s. pro řízení CO.

 

1995 – 2001                                                                                             vedoucí odboru ochrany a.s..

 

2001 – 2004                               Krajský úřad MSK                             referent oddělení pro krizové řízení

 

2005 – 2007                              Krajský úřad MSK                              vedoucí oddělení pro krizové                                                                                                                            řízení úřadu

Od 11. 2006                                                                                             pověřen zastupováním funkce.

vedoucího odboru kancelář

hejtmana kraje

2007 – 2008                   Krajský úřad MSK                         vedoucí odboru kancelář hejtmana

 

 

2009 – dosud                         Krajský úřad MSK                                vedoucí oddělení pro krizové

řízení.

 

Členství v profesních a ostatních organizacích (pracovních týmech):

Zvláštní odborná způsobilost:

Řízení CO – UVS Kutná Hora (1 měsíc – 1985)

Řízení průmyslové bezpečnosti – Praha (1 týden – 1996)

Management I až IV stupeň v a.s. – 184 hodin

Krizový management „Zpracování plánů hospodářské mobilizace a plánů nezbytných dodávek“ – VŠE Praha (1 týden)

IS ARGIS – T-soft Praha (1 den)

Zvláštní odborná způsobilost pro správní činnost při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy - 2003

Další znalosti a dovednosti:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)