Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt srp 13 @08:30 -
OS Trutnov Pavel Wonka

Nejnovější komentáře

 • 14.07.2020 11:59
  Právo a spravedlnost - demokratický řád lidských práv a svobod ...

  Read more...

   
 • 12.07.2020 09:16
  Můžeme mluvit o pravdě či o pravdách jak dlouho chceme. Děláme ...

  Read more...

   
 • 10.07.2020 09:30
  Je to stále stejné. Komunistická strana jde svým směrem svými ...

  Read more...

   
 • 08.07.2020 12:13
  Je to stále stejný nezpůsob jednání komunistů, vůči jinými ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 22:32
  Někteří naši poslanci nesnáší svobodu projevu. Skončí jako ...

  Read more...

   
 • 07.07.2020 21:57
  Kritik Kadyrova zastřelen ve Vídni. Tento stát všechno prohraje ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Druh_kcen_060413Rozhodnutí MěÚ Žebrák o prvním kácení v březnu a dubnu 2012 vyvolalo hněv mezi obyvateli Žebráku, kteří se pustili do kritiky místního úřadu.  Nesouhlas vyjádřil i nadřízený orgán CHKO rozhodnutím o nicotnosti a zrušením druhého kácení v tomto roce. Tím ovšem jeho účast ve věci končí. Proč došlo k tak rozsáhlé likvidaci flóry? K likvidaci přirozených hnízdišť ptáků? Příčin tragédie je vždy několik. Můžeme zde uvést hned čtyři.

 

Za prvé zde uvádíme nesmyslné zasypávání inundačního (zátopového) území v nepříliš vzdálené historii. Koryto potoka se tak zúžilo a voda se již neměla kde rozlít. Později se na břehy potoka přisypávaly různé další černé skládky a odpadky. Druhou a související příčinou je fakt, že se nikdo ze strany správy povodí nestaral o pravidelné čištění koryta potoka. Pokud by společně s údržbou správa nad tokem prováděla dohled, mohlo se zavážení průtočného profilu koryta zamezit. Třetí příčinou je drahý, k životnímu prostředí nešetrný projekt PPO (protipovodňových opatření). Tento projekt jen řetězí předchozí chyby. Nepočítá s rozšířením průtočného profilu potoka, o vytvoření inundačních území ani nemluvě, ale naopak se zúžením! Tato skutečnost pak vyvolává nutnost komplikované a drahé stavby protipovodňových zdí. Zdi jsou pak v kolizi se zbytečně vykácenými stromy. Po vykácení 200 stromů a po řádném zaměření stavby projektant upravuje trasu opěrných zdí nebo v některých úsecích upouští od jejich návrhu! V nejbližších dnech se naše sdružení stane účastníkem správního řízení a seznámí vás s rozsahem změn v projektu. Obáváme se, že zdi budou chybět právě v místech, kde došlo k protiprávnímu pokácení lípy a nebo ke skácení jiných krásných stromů. A čtvrtou příčinou je, že starosta Žebráku vůbec vydal ke kácení povolení v rozporu se zákonem. Asi kácí rád, aby zajistil bezpečnost občanům.

 

Martin Donda

člen výboru

STROUPINSKÁ LÍPA

17.4.2013

Článek je zveřejněn na stránkách STROUPINSKÉ LÍPY na adrese:

https://sites.google.com/site/stroupinskalipa/aktuality/retezeni-chyb

* * *

Kauza Stroupinského potoka v Žebráku budí vášněO zločin spáchaný na Stroupinském potoce v Žebráku se začíná zajímat MŽP

Starosta Žebráku Mgr. Daniel Havlík je osobně zodpovědný za spáchání zločinu na přírodě

Skandální dění na MÚ Žebrák a na MÚ Beroun!

Kolizní kácení stromů podél Stroupinského potoka

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)