Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:05
  Až teď jsem si toho emailu všiml.. Advokáta, že nepotřebujeme?

  Read more...

   
 • 14.05.2024 11:21
  Pokud se někdo domnívá, že lživým zápisem v dokladech problém ...

  Read more...

   
 • 13.05.2024 16:04
  “Je velmi těžké najet na válečnou ekonomiku. Ještě těžší ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vrbetice vybuchMuniční sklady jsou v bezprostřední blízkosti firmy Bochemie - Vzdálenost muničních skladů od nejbližších domů je cca 800 m - Od nejbližší fabriky cca 800m - Od nejbližší školy cca 800m - Po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovaIi zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevíraIi bedny, kdy si vybíraIi zboží. Kde je zaručeno, že tato munice nebude použita proti civilnímu obyvatelstvu, humanitárním pracovníkům, nebo vojskům NATO? - Je zarážející, že ministři na tiskovce ve Vlachovicích měli po.14 dnech po výbuchu prakticky nulové informace o systému obchodování se zbraněmi v ČR a množství skladů na území a o množství munice ve skladech pronajatých soukromým firmám, které je mimochodem několikanásobně vyšší, než má armáda ČR a neměli od firem inventarizační sjetiny, dle kterých mělo být ve Vrběticích 1000 tun, po odjezdu do Prahy toto číslo narostlo na 15000 tun a nyní zázračně kleslo na 7500 tun - Dodnes nebyly osvětleny informace o 50ti raketách středního doletu SS 20 či informace o raketách země vzduch... - Tento text vznikl ještě před druhým výbuchem 3.12.2014, u kterého je podezření, že vznikl úmyslně z důvodu zahlazení stop z nelegální činnosti provozované v areálu muničních skladů.

V osudný den 16.10.2O14 byly v jedné z budov 2 zaměstnanci firmy lMEX group a 3 brigádníci, kteří tam poté byli ponecháni sami a zaměstnanci odešli do skladu 16, kde vznikl požár. Brigádníci volaIi na bránu a dostali instrukce, ať utíkají směrem na Haluzice, kde je zadržela policie a předala vojenské policii, která je vyslýchala do druhého dne, a museli podepsat mlčení... Armáda se zříká zodpovědnosti, přitom vojenská policie byla na místě hodinu po výbuchu a u HaIuzic přistál vrtuIník, z kterého zadržeIi fotografa a vyslýchaIi jej 9 hod... Z Olomouce z Vojenské ubytovací a stavební správy budov potvrdili, že sklad patří armádě. Do Květné (37 střech - MAPY.CZ) přestěhují 2800 tun munice - více se tam nevejde! Ve Vrběticích je v 27 objektech 15000 tun munice - po odečtení, váhy oba|ů, 7500 tun?!?!?! Z toho plyne, že bezpečná kapacita skladu je 3.5x překročena. Práce včetně navážení organizovaI starosta zblízké obce-bývalý podplukovník, který si musel být dobře vědom překročení veškerých limitů.

PracovaIi tam brigádníci (převážně studenti) bez jakéhokoliv školení za doprovodu zaměstnanců, kteří je nechaIi v průběhu obědové pauzy v objektech a odjeli do Slavičína na oběd. Celý sklad hlídali 2 vrátní (i ženy) ozbrojení plynovými pistolemi, jejichž povinností bylo areál několikrát za den objet autem. Plot okolo areálu je popadaný, takže se tam mohl kdokoliv dostat, dokonce i ukrást hromosvod a zavést do sběru. Objekty byly oploceny, ale brány často nebyly zamčeny, takže se šlo dostat do bezprostřední blízkosti budov a nikdy žádný vrátný nepřijel - to uvádí na pravou míru tvrzení o kamerovém a elektronickém zabezpečení objektů.

Při požáru zasahovali hasiči včetně dobrovolných, kteří byli povoláni k požáru v muničním skladu (bývalém), a|e netušili, že hoří přímo objekt a co obsahuje. Z místa ujeli těsně před finálním výbuchem, který rozmetal sklad a munici po okolí a uhasiI požár, Některým ze zasahujících hasičů se objevila po několika dnech na rukou vyrážka. Finální výbuch nastaI po x minutách neřízeného vybuchování munice a tlaková vlna porazila lidi až na Královci a Holém Vrchu, tedy ve vzdálenosti až 13 km a všichni měli shodně pocit, že z centra výbuchů vyletěla bomba a vybuchla 100 m od nich. Doteď nikdo nespecifikova|, co mohlo způsobit tak obrovskou explozi. Taktéž nikdo nespecifikoval, co obsahovalo epicentrum, které chladlo 3 týdny a roztavilo železobetonovou podlahu. Vysvětlení, že neřízené výbuchy, které trvaly 3 týdny, způsobuje zvěř, je více než nepravděpodobné. Vedle úsměvné historky o testování závodních aut je šokující, že po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovaIi zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevíraIi bedny, kdy si vybíraIi zboží. Kde je zaručeno, že tato munice nebude použita proti civilnímu obyvatelstvu, humanitárním pracovníkům, nebo vojskům NATO?

Prohlášení nájemců skladů, že sklady se osvědčily a jsou bezpečné, a že následky nepřekročily hranice areálu, vyvrací fakt, že úlomky betonu a kusy munice byly nalezeny na soukromých pozemcích a přímo u rodinných domů... Taktéž poškození dalších 12-ti budov svědčí o obrovském štěstí, že nedošlo k výbuchům dalších skladů, nehledě na to, že na okraji areálu se nachází výrobní závod firmy Bochemie, který se zabývá zpracováním raketového paliva z celé EU, a ve svých skladech, které sahají do blízkosti skladů s municí, skladuje jak nezjištěné množství tohoto expirovaného paIiva, tak nezjištěné množství vysoce hořlavého chIoristanu amonného. Přitom při povolovacím procesu a hodnocení vlivu na životní prostředí ElA by|o uvedeno, že areál firmy se nachází na okraji bývalého muničního sk|adu. Nyní si firma Bochemíe nechala zpracovat novou bezpečnostní zprávu, ve které se opět uvádí, že se nachází na okraji bývalého muničního skladu, takže nikdo dosud neakceptoval, že se jedná o areál, kde je několikanásobně přeskladněna úložnost obdobných skIadů armády ČR, např. v Hostašovicích.

Je zarážející, že ministři na tiskovce ve Vlachovicích měli po.14 dnech po výbuchu prakticky nulové informace o systému obchodování se zbraněmi v ČR a množství skladů na území a o množství munice ve skladech pronajatých soukromým firmám, které je mimochodem několikanásobně vyšší, než má armáda ČR a neměli od firem inventarizační sjetiny, dle kterých mělo být ve Vrběticích 1000 tun, po odjezdu do Prahy toto číslo narostlo na 15000 tun a nyní zázračně kleslo na 7500 tun. Taktéž je skandální prohlášení ministra obrany, že musí vyhodnotit příjem státu z pronájmu areálu s rizikem z toho vyplývajícím... Přitom z Vojenského výzkumného ústavu pronikly informace, že bylo ohroženo území do vzdálenosti 50 km od výbuchu - dodnes nebyly osvětleny informace o 50ti raketách středního doletu SS 20 či informace o raketách země vzduch...

Od bývalých zaměstnanců pronikly informace, že i armáda měla v minulosti prakticky celou dobu svého působení v areálu problémy s dodržováním bezpečnostních opatření.

Na závěr chceme poděkovat pyrotechnikům za obrovské riziko, které podstoupili za záchranu našich životů. Tento text vznikl ještě před druhým výbuchem 3.12.2014, u kterého je podezření, že vznikl úmyslně z důvodu zahlazení stop z nelegální činnosti provozované v areálu muničních skladů.

Občané, kterým to není jedno.

http://www.petice24.com/za_odvoz_vekere_munice_a_nebezpeneho_materialu_z_arealu_vrbtic

* * *

Při poměrech v naší zemi si žádné iluze nedělejme. Vyloučit možnost, že zde docházelo k mezinárodnímu obchodu se střelivem na kterém profitovali či profitují i odpovědní, může jen velmi naivní člověk.

Jan Šinágl, 19.12.2014

* * *

Něco málo k výbuchu muničního skladu… ten kdo ví jak to v rezortu chodí se jen usměje... souhlasíte přátelé, kolegové…

Vrbětice opět vybuchují, kdy nastane výbuch občanů…?!

Ve Vrběticích se možná dočkáme překvapení?!

Vrbětice jako symbol českého státu

* * *

Z mé korespondence:

… díky za článek "Fakta o muničním skladu ve Vrběticích". Dovoluji si jen dodat, že zárodek celého tamního bordelu pochází již z roku 2012, kdy se Kalouskovi s Hávou podařilo zajistili výměnu ředitele Vojenského výzkumného ústavu za Václava Irovského, který skončil ve funkci na Silvestra 2014. Nastoupil v září 2012. Nový ředitel pak sloužil jako penězovod. V okamžiku nástupu na místo ředitele VTUL (jedna ze tří částí VTU), měl Irovský čtyři firmy. Do VTUL deset let před tím prodával několikrát předražené počítače. Jezdil s SUV (tuším Hyundai ix35), psanou na firmu o dvou lidech a mimoto měl samozřejmě nový služební Superb (nový), protože při nástupu odmítl jezdit v novém modelu Octavia. VŠ opravdu neměl a nestačil ani dokončit Právnickou fakulta ZČU v Plzni (protože to právě prasklo a neměl v sobotu a v neděli čas...). Jeho práce pro VTUL: hlavně v barech, kde platil velké částky služební kartou. Nevěděl vůbec nic ani o letectví, ani o výzkumu a dokonce si ani nekoupil titul MBA (jehož český výklad zní "mladý, blbý, arogantní"). Takových kádrů je v ČR stále ještě hodně a podařilo se jim rozehnat a zrušit sehrané party odborníků, bohužel. Ostatně na co by tu byli, ČR je hlavně montovna. Nebo spíše byla, jinde montují levněji ...

S nejvyšší pravděpodobností jsou informace pravdivé, je třeba je ověřit i z jiných zdrojů, logiku to má. Vzhledem k závažnosti této kauzy a předpokládané snaze opět tuto kauzu nechat vyšumět do ztracena, bez potrestání skutečných viníků, kdy škody zaplatí opět daňoví poplatníci, zveřejňuji tyto informace. Uvítám jejich doplnění. J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (28 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)