Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Vážený pane Šinágle,

Posílám vám '' Přechod do přechodného civilního řádu'' a 'Prohlášení'' súdánských lídrů, kteří vedou lid Súdánu v jejich protestu proti režimu, za mírový přechod k udržitelné demokratické správě věcí veřejných. Občanské vlády.

Převod do přechodné civilní vlády bude dnes předán 17/04/2019 prezidentské radě, která bude vykonávat svrchované funkce v souladu s přechodnou ústavou (navrženou silami pro prohlášení o svobodě a změně).

Dr. Hassan ELBAKRI

17 April 2019

 

P.S.

Omlouvám se za překlad do češtiny s překladačem Google.

* * *

Převod do přechodného civilního řádu                                                          

Úvod

Přechodné období zajišťuje demokratickou transformaci a budování stavu svobody, spravedlnosti a míru a jako prostředek k mobilizaci lidských a materiálních kapacit Súdánu k vybudování silné ekonomiky, která lidem obyvatelstva poskytuje prosperitu a vyvážený rozvoj. A dosahuje cílů slavné prosincové revoluce.

Síly Deklarace svobody a změny prosazují svou koncepci mechanismů vládního řádu jako sil, které vedly súdánskou revoluci a její cestu

O aspiracích súdánského lidu.

Za prvé: Prezidentská rada

Deklarace svobody a změny volí prezidentskou radu zástupci revolučních sil se zastoupením armády přes ministerstvo obrany.

Prezidentská rada vykonává svrchované funkce v souladu s přechodnou ústavou (navrženou silami pro prohlášení o svobodě a změně).

- je hlavou státu a jeho svrchovaným symbolem.

- Schválení jmenování hlavního soudce poté, co byl vybrán Nejvyšší soudní radou.

- schvaluje mezinárodní a regionální dohody s legislativní radou.

- Akreditování velvyslanců Súdánu a přijetí akreditace zahraničních velvyslanců v Súdánu.

- Prohlášení o stavu nouze a vyhlášení války za předpokladu, že doporučení vydá Rada ministrů.

- Ratifikace zákonů vydaných zákonodárcem.

- Rozhodnutí Rady se vydávají dvoutřetinovou většinou ve prospěch všech svých členů.

 

Za druhé: výkonná vláda složená z kompetencí

- Prezidentská rada si na ministerstvech Rady ministrů vybere příslušné kompetence jednotlivých států.

- Rada ministrů se skládá z kvalifikovaných kompetencí s odbornými znalostmi, bezúhonností, národností, bezúhonností a profesionalitou.

- Rada ministrů vykonává úkoly, které jí jsou předány pro přechodný program na přechodné období, v souladu s představami sil svobody a prohlášení o změně.

 - Snížení počtu ministerstev na méně než 17 ministerstev. V čele s premiérem a místopředsedou vlády.

- Souhlasí s konzultační metodou při výběru Rady ministrů s odhodláním ministerstva obrany a vnitra pravidelných sil.

- Výzva k Ústavní konferenci.

 

Třetí: Přechodná legislativní rada

- Prezidentská rada se skládá z přechodné Federální legislativní rady, která má pravomoc přijímat právní předpisy a dohlížet na ně.

- Přechodná legislativní rada se skládá ze 120 členů, kteří představují nejméně 40% žen, s omezeným rozpočtem, s přihlédnutím k hospodářské situaci v zemi.

- Procento účasti je určeno deklarací svobody, změny a moci podepsanou na prohlášení o svobodě a změně (ženské organizace, mládež, Sufiho metody, nezávislé národní osobnosti, sportovci, křesťané, tvůrci, vojenští a další sektory našeho boje).

 

Národní legislativní rada plní tyto úkoly:

* Stanovuje předpisy upravující jeho práci.

Pozměnit zákony, které jsou v souladu s přechodnou ústavou a řídit záležitosti přechodné vlády.

* Monitorování výkonu přechodné vlády a plnění úkolů svěřených účetnictví a propuštění, ne-li uspokojivý výkon.

Přezkum zákonů v souladu s Ústavou přechodné.

Stanoví základ referenda o ústavě stálé země a povolení.

Volební komise má na starosti volební systém a volební právo.

 

Prohlášení o svobodě a změně

 1. dubna 2019

 ******************************             

 Prohlášení

Vize setkání súdánských odborníků pro mírový přechod k udržitelné demokratické správě věcí veřejných

Setkání súdánských odborníků potvrzuje pokračování set-in a výkon všech forem mírového tlaku, aby bylo dosaženo cílů revoluce snížením vizí a vjemů obsažených v prohlášení o svobodě a změně okamžitým předáním moci kompatibilní přechodnou vládou.

Síly svobody a změny a chráněné súdánskými ozbrojenými silami.

Jménem našich vznešených lidí se tato připravovaná civilní přechodná vláda, jíž předchází ozbrojené síly našich lidí, pustí do následujícího rychlého vyšetřování:

- Podkopání ústavního pořádku a vyvolat válku proti státu vojenským převratem 30. června 1989 proti zvolené legitimní autoritě.

 1. Zatčení Omara al-Bašíra, ředitele bezpečnostního aparátu vyhnaného režimu Salah Qosh, bývalého Mohammeda Atty, bývalého Nafiho Alího Nafiho a Qutbiho al-Mahdiho, vůdců strany Národního kongresu a ministrů v ústředních a státních vládách a pachatelů a vykonavatelů převratu 30. června 1989:

- Zabíjení disidentů a občanů v atentátu od prvního mučedníka v roce 1989 a až do posledního mučedníka v roce 2019.

 1. Zajištění majetku a majetku strany Národního kongresu a jeho bankovních účtů a ochrana jeho role a sídla tak, aby nedošlo k odstranění důkazů o korupci.

- páchání válečných zločinů, genocidy a zločinů proti lidskosti v oblasti Dárfúru, pohoří Nuba, Al-Anqsa a Modrého Nilu

- Velká zrada oddělení jižního Súdánu

- Korupce a osobní a rodinné obohacení z korupce

 1. Uvolnit všechny zadržené osoby, všechny důstojníky, poddůstojníky a vojáky ozbrojených sil lidí, kteří sympatizovali s revolucí.

- Zničení národního hospodářství a prodeje súdánské půdy a zdrojů.

- Subverze zahraničních vztahů Súdánu

 1. Ukončení války a budování míru je nejvyšší prioritou v otázkách přechodu. Je nezbytné, aby se ozbrojené bojové síly účastnily plných přechodných opatření, aby se zabránilo opakování minulých zkušeností země, řešení otázek radikální marginalizace a řešení minulých stížností a zneužívání prostřednictvím mechanismů přechodné justice.
 2. Okamžité zabavení majetku a účtů finančních a nemovitostních vůdců včetně jejich rodinných příslušníků.
 3. Vyhoštění generálního prokurátora, předsedy státního zastupitelství, prezidenta soudnictví, jeho zástupců a vedoucích soudních orgánů.
 4. Zrušení odborů a profesních sdružení a zabavení jejich bankovních účtů a majetku.
 5. Okamžitá změna vnějšího zastoupení za předpokladu, že diplomatické zastoupení je odborně odděleno od symbolů režimu.
 6. Potvrzujeme všechny závazky přijaté na včerejší schůzce pod vedením delegace sil svobody a změny v generálním velitelství ozbrojených sil lidu.

Chtěli bychom jasně říci, že súdánský lid nevystoupil a nepředstavil mučedníky, raněné, zadržené osoby a oběti mučení, aby nahradil vojenskou vládu jiným vojenským ustanovením, které představuje rozšíření stejného režimu, jeho korupci a útlaku a nevzdá se okamžitého předání moci přechodné civilní radě.

 1. dubna 2019
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)