Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt bře 30 @17:30 -
Praha AC: Člověk a média
út dub 25 @12:30 -
OS Praha 1: JUDr. Vratislav Vajnar

Nejnovější komentáře

 • 25.03.2023 09:35
  Proruští dezoláti. twitter.com/.../...

  Read more...

   
 • 24.03.2023 10:35
  Kdo řekne veřejně v Rusku, že na Ukrajině je válka, dostane 15 ...

  Read more...

   
 • 24.03.2023 09:16
  Další lidský příběh z nelidské války: Ukrajinský operátor ...

  Read more...

   
 • 23.03.2023 18:20
  "Ruská armáda je druhá nejsilnější na světě – ukázalo se, že ...

  Read more...

   
 • 23.03.2023 17:36
  „Rada, kterou mu mohu dát, nebo spíše tvůrcům jeho projevů, je ...

  Read more...

   
 • 21.03.2023 21:49
  Ruská armáda je druhá nejsilnější na světě – ukázalo se, že je ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.
Číst dál...

Robin Hood, Juraj Jánošík, Jiří Paroubek. Každý kulturní Čech ihned pozná, co tito tři hrdinové mají společného, ačkoliv žili na staletí od sebe v rozličných společenských systémech. Bylo to odvěké, utopistické, a proto nesmyslné řešení rozdělení hmotného bohatství.

Číst dál...

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Login Form

Jann Arthus Bertrand

 • Dědictví: Vymírání lidského rodu na zemi – toto je příběh dědictví, které zanecháme budoucím generacím

  Dedictvi titulek 15.1.2023Dedictvi Betrand 15.1.2023

  "Nemáme dvě srdce, jedno pro zvířata a druhé pro lidi.

  Máme jedno srdce, nebo nemáme žádné."

   

  Jann Arthus Bertrand

  ***

  Čtěte a konejte sami zodpovědně. Řešení problémů začíná u každého z nás! JŠ

  ***

  Po filmu Domov přichází Yann Arthus-Bertrand s dokumentem, který je silným, vášnivým apelem. Sdílí v něm citlivou a radikální vizi našeho světa, jehož ničení v průběhu jedné generace byl svědkem, a odhaluje trýzněnou planetu, dezorientované lidstvo neschopné brát vážně nebezpečí, které jemu a všem živým bytostem hrozí. Filmař vyzývá k činu – každý z nás může a musí podniknout rázné kroky pro záchranu planety a budoucnosti našich dětí. Nakonec nás vyzve ke smíření s přírodou a navrhuje několik řešení. Režie: Jann Arthus Bertrand.

  ***

  Dedictvi Divka 15.1.2023Dedictvi Cina 15.1.2023Bohužel byl tento vynikající dokument v iVysílání ČT pouze do 15.1.2023. Přináším výtah podstatných myšlenek, který by měly oslovit každého, ještě normálního člověka. Japonci budou likvidovat následky Fukušimydesítky let. Mají problém kam s kontaminovanou půdou – bude dána do moře! Výhody globalizace se musí využít v globální snaze za záchranu země. Jiné řešení není. V akutním ohrožení jsme všichni, včetně flóry a fauny. Země není nafukovací. Poslechnete si Výzvu Janna Arthuse Bertranda a Závěr dokumentu! JŠ

 • Jak bojovat proti rostoucí extrémní chudobě ve světě? Státy, zdaňte superboháče!

  Dedictvi titulek 15.1.2023Proto za vítěze energetické krize a pandemie covidu-19 označil Oxfam korporace a superbohaté. Od začátku pandemie mělo procento nejbohatších lidí v populaci dvoutřetinový podíl na celkovém růstu nového bohatství a získalo dvakrát více majetku než zbývajících 99 procent populace. Celkový majetek všech miliardářů se od roku 2020 zvyšuje v průměru o 2,7 miliardy dolarů denně. Celý článek>

  ***

  Dědictví: Vymírání lidského rodu na zemi – toto je příběh dědictví, které zanecháme budoucím generacím

 • Legacy: The extinction of the human race on earth - this is the story of the legacy we will leave to future generations

  Dedictvi titulek 15.1.2023Dedictvi Betrand 15.1.2023"We do not have two hearts, one for animals and one for humans.

  We have one heart, or we have no heart."

   

  Jann Arthus Betrnand

  ***

  Read and act responsibly yourself. Problem solving starts with each of us! JŠ

  ***

  After Home, Yann Arthus-Bertrand comes up with a documentary that is a powerful, passionate appeal. In it, he shares a sensitive and radical vision of our world, the destruction of which he has witnessed over a generation, and reveals a tormented planet, a disoriented humanity unable to take seriously the danger that threatens it and all living beings. The filmmaker calls for action - each of us can and must take decisive action to save the planet and the future of our children. In the end, he calls us to reconcile with nature and proposes several solutions. Directed by Jann Arthus Bertrand.

  ***

  Dedictvi Divka 15.1.2023Dedictvi Cina 15.1.2023Unfortunately, this excellent documentary was only broadcast on iBroadcast CT until 15.1.2023. I bring an extract of the essential ideas that should appeal to every still normal person. The Japanese will be dealing with the aftermath of Fukushima for decades. They have a problem of where to put the contaminated soil - it will be put into the sea! The benefits of globalisation must be harnessed in a global effort to save the earth. There is no other solution. We are all in acute danger, including flora and fauna. The earth is not inflatable. JŠ