Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Karel Kramář

 • "Ich habe Angst vor Enthusiasmus und Euphorie" - "Havel hat wirklich gesagt, wir müssen eine zweite Revolution machen"

  Dumme Stimmungen in der Tschechischen Republik entstehen immer aus entflammten Hoffnungen und Misserfolgen, sagt Petr Pithart (82), ehemaliger Ministerpräsident, Ex-Senatsvorsitzender, Politiker, Schriftsteller, Jurist und Lehrer. Tschechen, Mährer und Schlesier haben immer einen starken Willen, aber dann geht ihnen die Puste aus.

  Lidovky.cz: Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, spiegelt es eine bestimmte Stimmung in der Gesellschaft wider. Etwas, das reflektiert werden muss.

  Jetzt werde ich ein bisschen dozieren, entschuldigen Sie: Ein ständiges Merkmal von uns Tschechen, Mährern und Schlesiern ist die Vorfreude. Diese Eigenschaft hat sich x-mal bestätigt und wird sich immer bestätigen, fürchte ich. Sie wurde erstmals von dem zu Unrecht vergessenen Soziologen Emanuel Chalupný benannt. In seinem Buch Der tschechische Nationalcharakter schrieb er, dass unser grundlegender Charakterzug die Vorfreude ist. Einfach eine ungeduldige Erwartung, große Hoffnungen, ein großes Ziel, die Entschlossenheit, "es zu schaffen", aber bald werden wir müde und schaffen es nicht mehr. Mehrmals in unserer Geschichte hatten wir großartige Anfänge, großartige Menschen, erstaunliche Willenskraft, aber kein Durchhaltevermögen. Ich lese Ihnen Karel Kramář und seinen Nachruf auf František Ladislav Rieger, den Führer der Jungtschechen, vor. Sie waren Rivalen fast bis zum Tod. Und dann hat Kramar einen schönen Nachruf auf ihn geschrieben, einen Essay. "Wir sind ungestüm und unglücklich kleinmütig. Wir haben nicht die methodische Zähigkeit der Deutschen. Nach einer großen Welle des passiven Widerstands und der Unangepasstheit. Wir Tschechen sind alle so." Das war's eigentlich schon.

  ... Enttäuschung ist das Schlimmste in der Politik. Und diese Enttäuschung kommt daher, dass jemand Hoffnungen weckt, unsere erwartungsvolle Nation darauf anspringt und dann enttäuscht ist, dass es nicht schneller geht - und es gibt eine schlechte Stimmung und es passt einfach nicht dazu. Jetzt hat sich sogar Premierminister Petr Fiala verzweifelt zu Wort gemeldet und weiß nicht mehr, warum die Regierung scheitert.

  Vollständiges Interview auf Tschechisch>

 • „Děsím se nadšení a euforie“ – „Havel skutečně tvrdil, že musíme udělat druhou revoluci“

  Blbé nálady pramení v Česku vždy ze vznícených nadějí a neúspěchu, míní někdejší premiér, exšéf Senátu, politik, spisovatel, právník a učitel Petr Pithart (82). Češi, Moravané a Slezané mají podle něho vždy silné odhodlání, ale pak jim dojde dech.

  Lidovky.cz: Přestože se vám to nelíbí, odráží to nějaké naladění ve společnosti. Něco, co je zapotřebí reflektovat.

  Teď budu trochu poučovat, promiňte: trvalým rysem nás Čechů, Moravanů a Slezanů je anticipace. Tato vlastnost se potvrdila x-krát a vždycky se potvrdí, obávám se. Vůbec poprvé to pojmenoval neprávem zapomenutý sociolog Emanuel Chalupný. V knize Národní povaha česká napsal, že náš základní rys je anticipace. Prostě netrpělivé předjímání, vzbuzené naděje, úžasný cíl, odhodlání „jdeme do toho“, ale záhy jsme unavení a nedokončíme to. Několikrát v našich dějinách jsme měli skvělé začátky, skvělé lidi, úžasnou vůli, ale nedostatek výdrže. Přečtu vám ještě Karla Kramáře a jeho nekrolog za Františka Ladislava Riegra, vůdce mladočechů. Oni byli soupeři skoro na život a na smrt. A pak mu Kramář napsal nádherný nekrolog, esej. „Jsme vznětliví a v neštěstí malomyslní. Nemáme metodické houževnaté vytrvalosti Němců. Po velikém náběhu pasivní odpor a zmalátněnost. Jsme my všichni Češi takoví.“ To je vlastně ono.

  … Zklamání, to je v politice to nejhorší. A to zklamání vzniká tím, že někdo vzbudí naděje, náš anticipující národ na to naskočí a potom je zklamaný, že to nejde rychleji – a je tu blbá nálada a s ní se prostě nedaří. Teď to v zoufalství přejal i premiér Petr Fiala, který už neví, proč se vládě nedaří, jak z toho ven.