Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...

   
 • 13.04.2024 07:45
  Vondráčková s Michalem se na soudy obracejí často, vedou ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pavel Žáček

 • Jak se z historika Pavla Žáčka stal politik…

  Zacek PavelZnáme se roky a za jeho práci historika a aktivit při založení ÚSTR jsem si ho vážil. Působil na mne jako charakterní člověk, přesvědčivě se zápalem pro věc. Začal jsem o něm pochybovat, Langos strazca pametikdyž jako historik vstoupil do ODS. Od té doby se postupně začal měnit – z historika na politika.

  Poprvé jsem o něm zapochyboval, když odmítl převzít záštitu nad výstavou o zločinech KSČ v letech 1948-1989 ve Sněmovně (zachránilo nás Hnutí ANO). Byly na ni i citace z jeho prací. Podruhé nyní, kdy jako člen výboru pro bezpečnost Sněmovny napadá plk. Roberta Šlachtu a podává podnět k jeho vyšetřování za „vyzrazení“ informací, které jsou dávno veřejně známé. Za informace v knize Třicet let pod přísahou by mu měl naopak poděkovat a podniknout kroky k vyšetřování policistů a vysokých policejních důstojníků – a nejen výborem pro bezpečnost!

 • Podivnosti kolem Bezpečnostního výboru Sněmovny a jeho předsedy Pavla Žáčka?

  Zacek Pavel SPOLUPři osobním setkání v KVH mi řekl, že nic neví o kauze Marocco Gate? Dne 13.1.2024 jsem mu proto POSLAL další informace. Dodnes žádná reakce, ačkoliv doručení bylo potvrzeno? Je mu blokována pošta, nebo nemá Bezpečnostní výbor odvahu se věcí zabývat?

  Uvidíme, co přinese nejbližší budoucnost. Mezinárodní skandál začíná „bobtnat pod pokličkou“. O věc se začínají aktivně zajímat velvyslanectví cizích zemí. Jejich pověst ohrožuje MZV ČR krytím zločineckých praktik bývalých či aktivních diplomatů. Nedivme se, že na mne ve Vídniposlal ministr Lipavský rakouskou policii a na setkání v Praze má potvrzená přihláška na setkání s předsedkyní EP Robertou Metsola, nedorazila. 

  Podobně se chová Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a jeho předseda senátor Pavel Fischer. Při osobním setkání ve své kanceláři sdělil, že na to prý „nemá kompetence“… JŠ

  ***  

  X. DÍL Czech-Marocco Gate - seriál na pokračování: Ahmed Bahaddou – podvodník či oběť? Otřesný zvukový záznam!

 • Podporuji soudce Baxu i Fremra

  Baxa JosefFremr Robert III

  Aktualizováno 9.10.2023: ZAMYŠLENÍ NAD CAUSOU SOUDCE ROBERTA FREMRA: BUĎ VŠICHNI, ANEBO NIKDO

  ***

  Aktualizováno  15.9.2023:Pavel chce na Ústavní soud dalšího člověka s kaňkou. Je podepsán pod sporným verdiktem v kauze H-System – Paradoxně právě Ústavní soud ale dal paní Kovaříkové následně za pravdu. Nejvyšší soud podle něj neohlídal základní práva paní Kovaříkové. „Přestože stěžovatelé ve svém dovolání dostatečně určitě vymezili důvody, pro které shledávali své dovolání přípustným, Nejvyšší soud se tímto dovoláním odmítl zabývat, a porušil tak právo stěžovatelů na soudní ochranu a spravedlivý proces,“ LN MZ Andele dosli 12.9.2023napsala do usnesení ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a verdikt Nejvyššího soudu zrušila - Spustí média další mediální „hon" na soudce JUDr. Pavla Simona, absolventa nechvalně známé právnické fakulty ZČU v Plzni? Obávám se, že budou mlčet. Kateřina Šimáčková teď napravuje špatnou pověst české justice u ESLP, podobně jako ji napravoval  Robert Fremr u trestního tribunálu. Připomeňme si iminulost současného nejvyššího státního zástupceIgora Stříže s přezdívkou „Stříž, bolševický Kříž“, či „Rudá smrt z Olomouce“.Nyní navrhuje změnu zákona o SZ a setrvání ve funkci nejvyššího státního zástupce na dobu 10 let?! Proč mu asi jeho rodiče dali ruské jméno Igor? JŠ  

  ***

  Josef Mašín: „Tam za tou duhou“ - o situaci dnešního světa, i o nás ! Většina Čechů záhy po listopadu zjistila, že bůček přece jen líp chutná než svoboda…

  ***

  Aktualizováno 5.9.2023: „Dobrým ústavním soudcem by byl i Robert Fremr. Zklamala mne úroveň veřejné debaty o Fremrovi, která připomínala spíše hon na čarodějnice. Mluvilo se hlavně o Fremrovi, přitom i další současní i minulí ústavní soudci působili v justici i před rokem 1989.“ Petr Šuk, místopředseda NS ČR (Justice dělá „za málo peněz hodně muziky“, LN 5.9.2023)

  Aktualizováno 30.8.2023:Soudkyně JUDr. Marcela Horváthová, která poslala na smrt Pavla Wonku v roce 1986, nebyla nikdy potrestána (dodnes soudí u OS Trutnov, pokud už není v důchodu). Soudce VS Praha JUDr. Jiří Lněnička, vězni nazývaný„pankrácký kat“, stále soudí a odsuzuje nevinné. Státu způsobuje milionové škody svými zločinnými rozsudky. Proč asi i tento „soudce“ není tématem médií?! Budou dnešní "soudní kati" tématem médií až zase za dalších 50 let?! Selektivní, účelová „spravedlnost“v ČR l.p. 2023.   

  Aktualizováno 15.8.2023: 2013: Rozhovor s Robertem Fremrem!

 • Připravte se na Nářek, Nářez, Náš Řev

  SN Pripravte se na narek 2022Poslechněte si vlastní zkušenost basnířky a hudebnice Evy Turnové o jejím pořádání výstavy v budově Parlamentu s názvem „Připravte se na nářek“ (ČRoPlus 22.7.2022).

  ***

  Vskutku „Prostory Parlamentu potřebují vyvětrat, jak řekl při vernisáži výstavy poslanec Pavel Žáček. Nicméně jako předseda Bezpečnostního výboru by měl být zkušenostmi Evy Turnové znepokojen, pokud je Parlament, poslanci a úředníci, „chráněn“ takovýmito předpisy a osobami. J.Š.

  ***

  Výstava obrazů a kreseb E. Turnové a M. Frinda

  ***

  „Čím je společnost zabezpečenější, majetnější a mírumilovnější, tím úzkostlivější  a snadněji vystrašitelnější jsou lidé.“

  Historik Gérard Bökenkampf 

 • Strange things around the House Security Committee and its chairman Pavel Žáček?

  Zacek Pavel SPOLUIn a personal meeting at the at the Václav Havel Library, he told me that he knew nothing about the Marocco Gate case? On 13.1.2024 I therefore SENT him further information. To date no response, although delivery was confirmed? Is his mail blocked or does the Security Committee not have the courage to look into the matter?

  We shall see what the near future brings. The international scandal is beginning to "swell under the lid". Foreign embassies are taking an active interest in the matter. Their reputation is threatened by the MFA of the Czech Republic by covering up criminal practices of former or active diplomats. Let us not be surprised that Minister Lipavsky sent the Austrian police after me in Vienna and that my confirmed application for a meeting with the President of the European Parliament, Roberta Metsola, did not arrive at the meeting in Prague.

  The Committee on Foreign Affairs, Defence and Security and its Chairman, Senator Pavel Fischer, are behaving in a similar way. In a personal meeting in his office, he said that he "does not have the competence"... JŠ

  Original Article in Czech>

  ***

  X. PART Czech-Marocco Gate - The Continuing Series: Ahmed Bahaddou - Fraudster or Victim? A shocking audio recording!