Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Viktor Orban

 • Kdo by s argumentací Viktora Orbána v EP nesouhlasil?

  Ať je jaký je, ale pojmenoval věci pravými jmény. Většina Evropanů by s ním jistě souhlasila.

  Na videu vidíme i ne zrovna nadšenou eurokomisařku Věru Jourovou. Připomínám kauzu ing. Marka Říčaře, kdy se k trestné činnosti přiznala, aby ji následně odvolala a v rekordně rychlé době obdržela vysoké „odškodné“. Zlí jazykové tvrdí, že důkazy má mít ve svém trezoru její bývalý nadřízený ministr Jiří Paroubek? Ten už naznačil ochotu kandidovat na prezidenta České republiky…

   

 • Maďarsko si připomnělo 75. výročí vyhnání maďarských Němců

  Orban a Ritter 19.1.2021V roce 2013 stanovil maďarský parlament symbolický den 19. ledna - datum, kdy deportace začala v roce 1946 v městečku Budaörs / Wudersch na západním předměstí Budapešti - jako Národní den vzpomínky naSDL CZ vyhnani 1945 deportace Němců. - Podle maďarské legislativy pro národnostní menšiny (pravděpodobně nejvelkorysejší v Evropě!) se Němci mimo jiné těší v mnoha obcích např. ve městě Sopron / Ödenburg na rakouských hranicích, vysokému stupni kulturní autonomie. V maďarském parlamentu je pro ně automaticky vyhrazeno místo. Toto křeslo v současné době zaujímá Imre (německy: Emmerich) Ritter, který má právo mluvit německy v národním parlamentu. - Maďarský premiér Viktor Orbán a poslanec Imre Ritter včera položili věnec před pamětní deskou na budínském nádraží, zatímco státní tajemník pro komunikaci a mezinárodní vztahy Zoltán Kovács považoval deportaci Švábů (1946–1948) za „nenapravitelnou ztrátu“ pro Maďarsko. Starosta Budapešti Gergely Karácsony (Zelení, opozice) vzdal hold obětem těchto deportací: „Dlužíme jim a budoucím generacím akt vzpomínky a společný domov, ve kterém nelze tyto činy opakovat.“

  ***

  Když pomyslíme na tragédii vyhoštění Němců ze střední a východní Evropy po druhé světové válce, myslíme především na Benešovy dekrety a na vyhoštění tří milionů sudetských Němců a devíti milionů Němců ze Slezska, Pomořanska a východního Pruska, těch z Polsko a Sovětský svaz byli vyhnáni. V případě Maďarska se nejednalo o obyvatele dobytých nebo dobytých provincií, ale o část německé menšiny, která v zemi žila dlouhou dobu.

 • Mit Seitenhieb gegen Orbán: Tschechiens Staatsbahn zeigt lustiges Video gegen Homophobie

  Sehen Sie im Video: Tschechische Staatsbahn veröffentlicht Werbespot gegen Homophobie - inklusive Seitenhieb gegen Ungarns Regierungschef Orbán.

  Die tschechische Staatsbahn hat mit diesem Werbespot ein Zeichen gegen Homophobie gesetzt - inklusive Seitenhieb gegen Ungarns Regierungschef Orbán. Im Jahr 2021 hatte der in Ungarn ein Gesetz verabschiedet, das unter anderem Werbung verbietet, die Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen lässt.

  Das 30-Sekunden-Video zeigt eine dreiköpfige Familie - Mutter, Vater und Tochter, die gemeinsam mit dem Zug von Tschechien nach Ungarn fahren. Für die neuen Verbindungen nach Ungarn wirbt die tschechische Staatsbahn mit diesem Spot - doch das ist nicht die einzige Botschaft.

 • Ungarn gedachte des 75. Jahrestages der Vertreibung der Ungarndeutschen

  Orban a Ritter 19.1.2021Nach der ungarischen Gesetzgebung für nationale Minderheiten (wahrscheinlich die großzügigste in Europa!) genießen die Deutschen in vielen Gemeinden, u. a. in der Stadt Sopron/Ödenburg an der österreichischenSDL D Stati Grenze, ein hohes Maß an kultureller Autonomie. Im ungarischen Parlament ist automatisch ein Sitz für sie reserviert. Dieser Sitz wird derzeit von Imre (deutsch: Emmerich) Ritter besetzt, der das Recht hat, im nationalen Parlament in deutscher Sprache zu sprechen. - Auch der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony (Grüne, Opposition), würdigte die Opfer dieser Deportationen: „Wir schulden ihnen und den zukünftigen Generationen einen Akt des Gedenkens und eine gemeinsame Heimat, in der sich solche Taten nicht wiederholen können."

  ***

  Wenn wir an die Tragödie der Vertreibung der Deutschen aus Mittel- und Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg denken, denken wir vor allem an die Beneš-Dekrete und die Vertreibung der drei Millionen Sudetendeutschen und der neun Millionen Deutschen aus Schlesien, Pommern und Ostpreußen, die von Polen und der Sowjetunion vertrieben wurden. Im Falle Ungarns handelte es sich dabei nicht um die Bewohner eroberter oder zurückeroberter Provinzen, sondern um einen Teil der deutschen Minderheit, die schon seit längerer Zeit im Lande lebte.

 • Útok na Orbána: České státní dráhy předvádějí vtipné video proti homofobii

  Podívejte se na video: České státní dráhy vydávají reklamu proti homofobii - včetně „facky“ šéfovi maďarské vlády Orbánovi.

  České státní dráhy se touto reklamou postavily proti homofobii - včetně „podpásovky“ proti šéfovi maďarské vlády Orbánovi. V roce 2021 přijal Orbán v Maďarsku zákon, který mimo jiné zakazuje reklamu, v níž se homosexuálové nebo transsexuálové jeví jako součást normality.

  Třicetivteřinové video ukazuje tříčlennou rodinu - matku, otce a dceru -, jak společně cestují vlakem z České republiky do Maďarska. České státní dráhy tímto spotem propagují nové spoje do Maďarska - ale to není jediné sdělení.

 • Viktor Orbán a Covidový Apartheid?

  LN ON Hrozba evropské hodnote 26.7.2021LN IL Migranti 16.7.2021

  Aktualizováno 31.7.2021: Na mém YouTube kanálu 42.726 shlédnutí,439 komentářů, i trollové se snaží…

  ***

  Na problémy v EU je třeba upozorňovat a společně je řešit, ne útěkem do jiného „chomoutu“. EU je třeba federalizovat, zabránit hrozícímu chaosu z přílišného množství zákonů, na ně navázanou obří a stále rostoucí byrokracii, osobní odpovědnost nikoho za nic - ve jménu zdravého rozumu. Někdo také musí „vyrábět“ chleba! J.Š.

  ***

  Progresivní česká média dávala o víkendu palec nahoru protestům proti Orbánovi v Budapešti a palec dolů protestům proti očkování v Bratislavě. V obou případech žádali protestující svobodu, ale svobodu definuje každý jinak. Evropská komise je na straně budapešťských protestujících, kteří chtějí stejná práva pro sexuální menšiny, ale rozhodně není na straně těch v Bratislavě, kteří varují před „očkovacím apartheidem“. Bratislavský dav má však pravdu v něčem, co se občas ztrácí v titulcích. Jak podle slovenského, tak i podle českého práva je uplatňování apartheidu nebo rasové, etnické, národnostní, náboženské nebo třídní segregace nebo jiné podobné diskriminace skupiny lidí závažným trestným činem. Kdyby soud posuzoval tuto situaci čistě z právního hlediska, mohly by být zákony, které znevýhodňují neočkované lidi kvůli možné nákaze ostatních, ale zároveň neberou v úvahu potenciální infekčnost plně očkovaných, považovány za diskriminační. Ti, kdo takovou segregaci prosazují, by možná měli mít na paměti, že podle českého práva je i sama příprava uplatňování apartheidu trestným činem. Final Word 26.7.2021

  Co to je entropie?

 • Viktor Orbán: Samizdat č. 6. Ať žije evropská demokratická pravice!

  EP Strasbourg salEvropská lidová strana, politická skupina v Evropském parlamentu, se stala přívěškem levice, proto se maďarský Fidesz rozhodl z ní vystoupit. Nyní musíme vytvořit evropskou demokratickou pravici, jež brání křesťanství a suverenitu národů.

  Fidesz opustil skupinu Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. Odmítla připustit, aby byla změnou stanov skupiny omezena práva poslanců Evropského parlamentu - a tím i práva maďarských voličů.

  Zatímco my zde v Maďarsku - a další vůdci v jejich vlastních zemích - doslova bojujeme bitvu na život a na smrt proti koronaviru, EPP se v bublině byrokratů v Bruselu oddává mocenským hrám. To je nepřijatelné.

 • Viktor Orbán: Samizdat No. 6. Long live the European democratic right!

  EP Strasbourg salThe European People's Party, a political group in the European Parliament, became a pendant of the left, so the Hungarian Fidesz decided to leave it. We must now create a European democratic right that defends Christianity and the sovereignty of nations.

  Fidesz has left the European People’s Party Group in the European Parliament. It has refused to accept that the rights of Members of the European Parliament – and thus the rights of Hungarian voters – be restricted by an amendment of the Group’s statutes.

  While we here in Hungary – and other leaders in their own countries – are literally fighting a life-and-death battle against the coronavirus, the EPP is indulging itself in power games within the bubble of bureaucrats in Brussels. This is unacceptable.